Tài liệu về : “Mẫu Đơn xin vào đảng

Mẫu Đơn xin vào đảng

Mẫu Đơn xin vào đảng
... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: Chi uỷ:......................................................................................... .Đảng uỷ:......................................................................................Tôi ... cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam................, ngày.......tháng.......năm 20..........NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi ... vụ chính quyền, đoàn thể:....................................................................... .Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm............tại .......................................................................................................................Được...
 • 1
 • 15,181
 • 128

mẫu đơn xin vào đảng

mẫu đơn xin vào đảng
... Quảng Trị Đơn vị công tác: Trờng THCS Tôn Thất Thuyết Đảng Cộng sản Việt Nam -------------- Vĩnh Thạch, ngày 5 tháng 7 năm 2008 đơn xin vào đảng Kính gửi: Chi uỷ: Trờng THCS Tôn Thất Thuyết Đảng uỷ: ... mạng của Đảng. Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi uỷ Trờng THCS Tôn Thất Thuyết, Đảng uỷ xã Vĩnh Thạch xét cho tôi đợc kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, ... Đảng Cộng sản Việt Nam Th nh An, ngày tháng năm 2010 đơn xin vào đảng Kính gửi: - Chi uỷ: - Đảng uỷ: Tôi tên là: .Sinh ngày tháng năm Nơi sinh:...
 • 5
 • 4,880
 • 23

Đơn xin vào Đảng- mẫu 1

Đơn xin vào Đảng- mẫu 1
... (Lu ý: Yêu cầu các quần chúng viết tay theo mẫu) Đảng cộng sản Việt Nam đơn xin vào đảng Kính gửi: - Chi ủy Chi bộ - Đảng ủy: . . - Tên tôi là: Sinh ngày tháng năm .. - Nơi ... trong hàng ngũ của Đảng; bám sát vào các nội dung trong Điều lệ Đảng đã quy định về tiêu chuẩn đảng viên) Tôi nguyện trung thành với lý tởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn ... hiện nay: - Nghề nghiệp: - Đơn vị công tác: .. - Chức vụ chính quyền, đoàn thể: . - Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày .. tháng năm tại . . - Đợc xét là cảm tình Đảng ngày .. tháng ..năm .tại...
 • 2
 • 4,920
 • 34

Đơn xin vào Đảng( Lưu ý viết tay theo mẫu)

Đơn xin vào Đảng( Lưu ý viết tay theo mẫu)
... (Lu ý: Yêu cầu các quần chúng viết tay theo mẫu) Đảng cộng sản Việt Nam đơn xin vào đảng Kính gửi: - Chi ủy Chi bộ Trờng THCS Hai Bà Trng - Đảng ủy: Phờng Thanh Lơng - Tên tôi là: Nguyễn Thị ... thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi xin hứa: - Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tởng cách mạng của Đảng. - Chấp hành nghiêm chỉnh cơng lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, ... với đảng. - Sinh hoạt Đảng và đóng góp Đảng phí đúng qui định. Tôi nguyện trung thành với lý tởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, xứng đáng là Đảng...
 • 3
 • 79,168
 • 905

Don xin vao Dang

Don xin vao Dang
... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    Đinh Văn, ngày 27 tháng 9 năm 2007. ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG Kính gửi: Chi bộ Trường THPT BC Lê Q Đơn – Lâm Hà. Tơi tên là: Đỗ Vũ Hiệp ... làm đơn này kính đề nghị Chi bộ trường THPT BC Lê Q Đơn – Lâm Hà xem xét kết nạp tơi vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nếu được kết nạp tơi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, ... Hải – Thái Bình. Được chi bộ xem xét là cảm tình Đảng ngày 5 tháng 10 năm 2006. Tại trường THPT BC Lê Q Đơn – Lâm Hà. Qua nghiên cứu điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, được sự giáo dục và bồi dưỡng...
 • 1
 • 11,908
 • 107

Đơn xin vào Đảng

Đơn xin vào Đảng
... đảng Cộng sản Việt Nam đơn xin vào đảng Kính gửi: - Chi bộ - Đảng uỷ trờng. Tôi là: Sinh ngày tháng năm Nơi sinh : Quê quán : ... bản thân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; lý do xin vào Đảng. ) Tôi xin hứa: 1) 2) 3) ... cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đợc giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hà Nội, ngày tháng năm ngời làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) (Đơn phải viết...
 • 1
 • 2,874
 • 7

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
... Nam. §ång híi, ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2009 Người làm đơn đảng cộng sản việt nam đơn xin vào đảng Kính gửi: Chi ủy............................ Đảng ủy. Tôi tên là:, sinh ngày...tháng...năm... Nơi ... ỏng l ng viờn ca ng Cng sn Vit Nam. Đồng hới, ngày 22 tháng 6 năm 2009 Ngi lm n đảng cộng sản việt nam đơn xin vào đảng Kớnh gi: - Chi u :........................................................................................ ... đảng cộng sản việt nam đơn xin vào đảng Kớnh gi: - Chi u :...........................................................................................
 • 6
 • 71,239
 • 565

Bài giảng Đơn xin vào Đảng - Lời tuyên thệ

Bài giảng Đơn xin vào Đảng - Lời tuyên thệ
... Đảng Cộng sản Việt Nam Tam Đa, ngày tháng năm 2010 đơn xin vào đảng Kính gửi: Đảng uỷ: xã Tam ĐaChi uỷ: Trờng THCS Tâm ĐaTôi tên là: ... Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh ... chi bộ xét là cảm tình Đảng: ngày tháng năm Tại: Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, đợc sự giáo dục, bồi dỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức đợc: Đảng là đội tiên phong...
 • 2
 • 2,957
 • 51

Gián án Đơn xin vào đảng hay

Gián án Đơn xin vào đảng hay
... của Đảng. Tôi tự nguyện làm đơn này xin đợc đứng trong đội ngũ của Đảng, tôi xin hứa:- Tuyệt đối trung thành, chấp hành nghiêm chỉnh cơng lĩnh chính trị, điềulệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, ... đảng cộng sản việt namTân Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2010 đơn xin vào đảng Kính gửi: Chi uỷ chi bộ trờng THCS Tân Lập Đảng uỷ: Xã Tân LậpTên tôi là: Nguyễn ... với Đảng. Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ,đúng quy định.Tôi nguyện trung thành với lý tởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, xứng đáng làm Đảng...
 • 3
 • 18,718
 • 280

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP