Tài liệu về : “Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về quần chúng ưu tú xin vào Đảng

Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về quần chúng ưu xin vào Đảng

Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về quần chúng ưu tú xin vào Đảng
... người xin vào ĐảngCăn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với quần ... việc:................................................................................................................................, tổng số có:............đồng chí .- Tên chi ủy nơi cư trú:.................................................có:............đồng chí.Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:Những ưu, ... ĐẢNG BỘ.......................... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI UỶ.............................. ..............., ngày.......tháng.......năm...........TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉTCủa...
 • 1
 • 7,095
 • 17

Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về quần chúng ưu xin vào Đảng.doc

Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về quần chúng ưu tú xin vào Đảng.doc
... người xin vào ĐảngCăn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với quần ... việc:................................................................................................................................, tổng số có:............đồng chí .- Tên chi ủy nơi cư trú:.................................................có:............đồng chí.Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:Những ưu, ... ĐẢNG BỘ.......................... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI UỶ.............................. ..............., ngày.......tháng.......năm...........TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉTCủa...
 • 1
 • 4,318
 • 7

Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị

Mẫu - Tổng hợp ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị
... ngày.......tháng.......năm............TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉTCủa tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bịCăn cứ ý kiến nhận xét đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm ... ................................................................................, tổng số................đồng chí.Tên chi uỷ nơi cư trú:........................................, có................đồng chí.Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:Những ưu, ... chức chính trị - xã hội nơi làm và trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị……………, trở thành đảng viên chính thức là ..............đồng chí, trong tổng số...........đồng...
 • 1
 • 6,915
 • 31

Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị

Mẫu tổng hợp ý kiến nhận xét về đảng viên dự bị
... ngày.......tháng.......năm............TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉTCủa tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bịCăn cứ ý kiến nhận xét đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm ... ................................................................................, tổng số................đồng chí.Tên chi uỷ nơi cư trú:........................................, có................đồng chí.Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:Những ưu, ... chức chính trị - xã hội nơi làm và trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị……………, trở thành đảng viên chính thức là ..............đồng chí, trong tổng số...........đồng...
 • 1
 • 5,031
 • 18

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú
... xin vào Đảng Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi c trú đối với quần chúng Nguyễn Thị Biên xin vào Đảng ... ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó nh sau: Những u, khuyết điểm chính: - Nhận xét của Chi Đoàn THCS Hai Bà Trng và chi ủy nơi c trú: + Về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống: - Đã hoàn ... Đảng bộ Phờng thanh lơng Chi ủy trờng THCS hai bàtrng * Đảng cộng sản Việt Nam Thanh Lơng, ngày 06 tháng 08 năm 2009 Tổng hợp ý kiến nhận xét Của tổ chức đoàn thể nơi...
 • 2
 • 1,577
 • 13

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú
... xin vào Đảng Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi c trú đối với quần chúng Nguyễn Thị Biên xin vào Đảng ... ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó nh sau: Những u, khuyết điểm chính: - Nhận xét của Chi Đoàn THCS Hai Bà Trng và chi ủy nơi c trú: + Về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống: - Đã hoàn ... Đảng bộ Phờng thanh lơng Chi ủy trờng THCS hai bàtrng * Đảng cộng sản Việt Nam Thanh Lơng, ngày 06 tháng 08 năm 2009 Tổng hợp ý kiến nhận xét Của tổ chức đoàn thể nơi...
 • 2
 • 998
 • 4

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Chi Đoàn TN và nơi cư trú
... xin vào Đảng Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi c trú đối với quần chúng Nguyễn Thị Biên xin vào Đảng ... ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó nh sau: Những u, khuyết điểm chính: - Nhận xét của Chi Đoàn THCS Hai Bà Trng và chi ủy nơi c trú: + Về phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống: - Đã hoàn ... Đảng bộ Phờng thanh lơng Chi ủy trờng THCS hai bàtrng * Đảng cộng sản Việt Nam Thanh Lơng, ngày 06 tháng 08 năm 2009 Tổng hợp ý kiến nhận xét Của tổ chức đoàn thể nơi...
 • 2
 • 758
 • 1

Một số ý kiến nhận xét, đánh giá chung về tổ chức kế toán tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương

Một số ý kiến nhận xét, đánh giá chung về tổ chức kế toán tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương
... vừa quản lý chặt chẽ nguồn tài chính, vừa biết cách đầu tư hợp lý và có hiệu quả. • Kế toán tổng hợp: Là người tổng hợp số liệu từ các chứng từ ghi sổ đã được duyệt để ghi vào sổ tổng hợp; giám ... doanh và tổ chức quản lý của CTCP Thực Phẩm Minh Dương Phần II: Thực tế tổ chức kế toán tại CTCP Thực Phẩm Minh Dương. Phần III:Một số ý kiến nhận xét, đánh giá chung về tổ chức kế toán tại ... tin về kinh doanh - tài chính đó, nhà quản lý có đầy đủ điều kiện để đưa ra các quyết định đúng đắn. Để có thể áp dụng những kiến thức cơ bản mà chúng em đã được các thầy cô giáo đã dạy vào...
 • 71
 • 399
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP