Tài liệu về : “MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

MẪU BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH
... Biên bản hội nghị phụ huynh Lần thứ . Hồi Giờ ..Ngày tháng . năm 200 . Địa điểm : . Có mặt : Vắng : Ngời chủ trì : . Nội dung : .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ý kiến của phụ huynh học ... ý kiến của phụ huynh học sinh : .. .. .. .. .. .. .. Thống nhất giữa gia đình và nhà trờng : .. .. .. .. Bầu.hội trởng hội phụ huynh : .. .. Biểu quyết chung : % phụ huynh nhất trí . Bế mạc hồi...
 • 1
 • 20,599
 • 157

Gián án biên bản họp phụ huynh hoc ki 2

Gián án biên bản họp phụ huynh hoc ki 2
... kiện, đóng góp, mua sắm đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập, có góc học tập riêng cho học sinh. 6. ý kiến phụ huynh học sinh :..Cuộc họp kết thúc vào lúc .giờ cùng ngày . % thành ... phần: Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh lớp 9C Phụ huynh có mặt: ./28 - Chủ toạ: Cô giáo Vơng Thị Thu - Th kí: - Nội dung: 1. Thông báo kết quả năm học 2008-2009Trờng đạt tiên ... thiện 3. Phơng hớng năm học 2008-2009:- Tiếp tục đổi mới phơng pháp dạy và học, bồi dỡng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu kém.- Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học. Giữ vững danh hiệu thi...
 • 3
 • 2,150
 • 34

Bài giảng biên bản họp phụ huynh hoc ki 2

Bài giảng biên bản họp phụ huynh hoc ki 2
... kiện, đóng góp, mua sắm đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập, có góc học tập riêng cho học sinh. 6. ý kiến phụ huynh học sinh :..Cuộc họp kết thúc vào lúc.giờ cùng ngày . % thành viên ... dựng trờng học thân thiện 3. Phơng hớng năm học 2008-2009:- Tiếp tục đổi mới phơng pháp dạy và học, bồi dỡng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu kém.- Thực hiện nghiêm túc chủ đề năm học. Giữ ... NamĐộc lập Tự do Hạnh phúc ..*** Biên bản họp phụ huynh lớp 9c (Năm học 2008-2009) - Thời gian: Vào hồi 14 giờ ngày 23/5/2009 - Địa điểm: Tại phòng học Số 3 Trờng THCS Hợp Tiến Nam Sách...
 • 3
 • 1,404
 • 8

Gián án MAU BIEN BAN HOP PHU HUYNH HK I

Gián án MAU BIEN BAN HOP PHU HUYNH HK I
... Hạnh phúc Biên bản họp phụ huynh cuối học kỳ I năm học 2010- 2011Lớp: 7DSố phụ huynh có mặt : Số phụ huynh vắng mặt (ghi lại danh sách học sinh không có phụ huynh họp vào sau biên bản) : Vào ... toạ cuộc họp : Th ký : I. Nội dung cuộc họp . A. Báo cáo kết quả học kỳ I - năm học2 010 - 2011.1. Thông qua nội dung họp phụ huynh của nhà trờng (có văn bản kèm theo)2. Kết quả học lực của ... nhất : / tổng số dự họp Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I củalớp Các ý kiến và biểu quyết đã đợc ghi cụ thể lên từng nội dung ở trên . Cuộc họp kết thúc vào cùng...
 • 3
 • 749
 • 13

Bài soạn MAU BIEN BAN HOP PHU HUYNH HK I

Bài soạn MAU BIEN BAN HOP PHU HUYNH HK I
... Hạnh phúc Biên bản họp phụ huynh cuối học kỳ I năm học 2010- 2011Lớp: 7DSố phụ huynh có mặt : Số phụ huynh vắng mặt (ghi lại danh sách học sinh không có phụ huynh họp vào sau biên bản) : Vào ... toạ cuộc họp : Th ký : I. Nội dung cuộc họp . A. Báo cáo kết quả học kỳ I - năm học2 010 - 2011.1. Thông qua nội dung họp phụ huynh của nhà trờng (có văn bản kèm theo)2. Kết quả học lực của ... nhất : / tổng số dự họp Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I củalớp Các ý kiến và biểu quyết đã đợc ghi cụ thể lên từng nội dung ở trên . Cuộc họp kết thúc vào cùng...
 • 3
 • 682
 • 3

Biên bản họp phụ huynh đầu năm

Biên bản họp phụ huynh đầu năm
... đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh. Thờng xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện ... phụ huynh học sinh. V. Kết luận Nội dung biên bản đợc thông qua trớc toàn thể hội nghị với sự nhất trí cao và không có ý kiến bổ sung. Biên bản lập thành 03 bản: ban giám hiệu nhà trờng 01 bản, ... Hạnh phúc *** Biên bản họp phụ huynh Thời gian:/. /.. Địa điểm: Lớp..Trờng THCS Thành phần. .phụ huynh lớp + giáo viên chủ nhiệm. Nội dung I. GVCN phổ biến công tác trọng tâm của năm học 2007 ...
 • 3
 • 28,852
 • 282

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP