Luận văn mô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loại

hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loại

Mô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loại
... QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG SPR CỦA CÁC HẠT NANO KIM LOẠI 1 Hiện tƣợng cộng hƣởng Plasmon bề mặt Ta hiểu khái niệm plasmon bề mặt dao động điện tử tự bề mặt hạt nano với kích thích ánh sáng tới Hiện tượng ... hạt nano kim loại Au, Ag có dạng hình cầu, thực nghiệm chế tạo hạt nano Au, Ag có hình dạng tựa cầu Điểm thứ hai lí thuyết Mie môi trường chứa hạt nano kim loại nước nguyên chất Thực nghiệm môi ... tiên đoán hình Gans (hình 3.10 (a)) Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xác hình Gans, yếu tố quan trọng giả thiết hình hình dạng Elíp hạt kim loại môi trường nước bao quanh a b c Hình 3.10...
 • 16
 • 393
 • 0

hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loại (2)

Mô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loại (2)
... hình hóa tượng SPR hạt nano kim loại Hà Nội, 2012 Luận văn II ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Hoàng Thị Hiến MÔ HÌNH HÓA HIỆN TƯỢNG SPR CỦA CÁC HẠT NANO ... chương: Chương 1: Tổng quan tượng SPR hạtno kim loại Chương 2: Thực nghiệm Chương 3: Kết thảo luận CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG SPR CỦA CÁC HẠT NANO KIM LOẠI 1 Hiện tượng cộng hưởng Plasmon ... mặt lưỡng cực hạt nano 1.2 Hiện tượng SPR định xứ hạt nano kim loại Khi tần số sóng ánh sáng tới cộng hưởng với tần số dao động plasma điện tử dẫn bề mặt hạt nano kim loại gọi tượng cộng hưởng...
 • 84
 • 94
 • 0

hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loại

Mô hình hóa hiện tượng SPR của các hạt nano kim loại
... tượng SPR hạtno kim loại Chương 2: Thực nghiệm Chương 3: Kết thảo luận Luận văn -2- hình hóa tượng SPR hạt nano kim loại CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆN TƯỢNG SPR CỦA CÁC HẠT NANO KIM LOẠI 1 Hiện ... chất môi trường điện môi Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt tính chất đặc trưng kim loại kích thước nano Hiện tượng thể qua phổ hấp thụ kim loại nano Luận văn -9- hình hóa tượng SPR hạt nano ... kích thích dao động plasmon bề mặt lưỡng cực hạt nano Luận văn -3- hình hóa tượng SPR hạt nano kim loại 1.2 Hiện tượng SPR định xứ hạt nano kim loại Khi tần số sóng ánh sáng tới cộng hưởng...
 • 89
 • 57
 • 0

Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại

Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại
... Các hạt nano kim vietscienes.free.fr/thuctap_khoahoc/thanhtuukhoahoc/hatnanokimloai.htm loại , Hoàng Thị Hiến (2010), Chế tạo hạt nano vàng, bạc nghiên cứu tượng cộng hưởng plasmon bề mặt hạt ... lƣợng mà tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt Khi tần số sóng ánh sáng tới tần số dao động điện tử dẫn bề mặt hạt nano Au, Ag có tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt Ánh sáng đƣợc chiếu tới hạt nano Au, Ag, ... tính chất quang hạt kim loại có kích thước nanomet , Luận văn thạc sỹ trường ĐHKHTNĐHQGHN Phùng Thị Thơm (2009), Chế tạo nghiên cứu tượng cộng hưởng plasmon bề mặt vàng kích thước nano, Luận văn...
 • 10
 • 1,548
 • 2

Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại

Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại
... 1.1.3 Plasmon bề mặt tượng cộng hưởng plasmon bề mặt a Khái niệm plasmon bề mặt Plasmon bề mặt sóng điện từ đƣợc truyền dọc theo giao diện kim loại điện môi Đơn giản hơn, ta định nghĩa: plasmon bề ... 1.1 Hiện tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt hạt nano kim loại ……1 1.1.1 Vật liệu nano ……………………………………………………………………… 1.1.2 Cấu trúc tinh thể vàng bạc………………………………………………………2 1.1.3 Plasmon bề mặt tượng cộng ... ánh sáng cộng hƣởng với tần số dao động plasmon điện tử bề mặt kim loại dẫn tới tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt Hiện tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt (SPR) hạt Au Au-core/Agshell có kích thƣớc dƣới...
 • 62
 • 512
 • 1

Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại

Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loại
... 1.1.3 Plasmon bề mặt tượng cộng hưởng plasmon bề mặt a Khái niệm plasmon bề mặt Plasmon bề mặt sóng điện từ truyền dọc theo giao diện kim loại điện môi Đơn giản hơn, ta định nghĩa: plasmon bề mặt ... tự bề mặt hạt nano với kích thích ánh sáng tới Cường độ điện trường plasmon bề mặt giảm theo hàm mũ xa dần giao diện kim loại - điện môi b Hiện tượng cộng hưởng plasmon bề mặt Hiện tượng cộng hưởng ... mức lượng mà tượng cộng hưởng plasmon bề mặt Khi tần số sóng ánh sáng tới tần số dao động điện tử dẫn bề mặt hạt nano Au, Ag có tượng cộng hưởng plasmon bề mặt Ánh sáng chiếu tới hạt nano Au, Ag,...
 • 69
 • 165
 • 0

LUẬN VĂN:MÔ HÌNH HÓA CÁC HỆ THỐNG DỰA TRÊN CÁC THÀNH PHẦN pptx

LUẬN VĂN:MÔ HÌNH HÓA CÁC HỆ THỐNG DỰA TRÊN CÁC THÀNH PHẦN pptx
... HỆ THỐNG DỰA TRÊN THÀNH PHẦN Với định nghĩa hệ thống hướng thành phần trên, kiến trúc hệ thống dựa thành phần bao gồm thành phần độc lập giao tiếp với qua giao diện giao tiếp Sự kết hợp tạo thành ... nghĩa 12 Một hệ thống dựa thành phần tập S thành phần cho thành phần chủ động U ∈ S nào, V cho U Dep* V mà V ∈ S chiếm giữ Trong hệ thống dựa thành phần, ta thay thành phần bị động thành phần tốt ... phần, khái niệm cụ thể mô hình hệ thống dựa thành phần thời gian thực Bên cạnh đó, khóa luận sâu tìm hiểu mô hình hệ thống dựa thành phần từ việc tìm hiểu mô hình thành phần Sau nghiên cứu khái...
 • 41
 • 184
 • 0

Luận văn: HÌNH HOÁ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD potx

Luận văn: MÔ HÌNH HOÁ VÀ MÔ PHỎNG ROBOT SONG SONG LOẠI HEXAPOD potx
... nét chung Robot song song 20 1.2.2 Robot song song loại Hexapod 25 1.2.2.1 Cấu trúc hình học 26 1.2.2.2 tả toán học đối tượng Hexapod 26 Chương 2- hình hoá Robot song song loại Hexapod 32 ... Simmulink với ứng dụng công cụ việc hình hoá cấu khí Trên sở tiến hành hình hoá Robot song song lo ại Hexapod SimMechanics - Khảo sát hoạt động Robot song song loại Hexapod chế độ động học ngược ... phương pháp ứng dụng Robot song song loại Hexapod đưa để nghiên cứu, chế tạo Đáp ứng nhu cầu thực tế này, nhiệm vụ đề đề tài luận văn mang tên hình hoá Robot song song loại Hexapod ” em sâu...
 • 101
 • 215
 • 0

Tài liệu Luận văn " HÌNH ĐẶC KHU KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM " docx

Tài liệu Luận văn
... ng ca cỏc c khu kinh t Trung Quc 56 Hot ng u t cỏc c khu kinh t 56 Hot ng xut nhp khu cỏc c khu kinh t 59 Hot ng cụng nghip cỏc c khu kinh t 63 Hot ng lnh vc dch v ti cỏc c khu kinh t 65 4.1 ... hc 18 Khu biờn gii t v khu quỏ cnh 19 c khu kinh t tng hp 20 CHNG 2: Mễ HèNH C KHU KINH T CA TRUNG QUC 21 I Gii thiu chung v c khu kinh t ca Trung Quc 21 Hon cnh i c khu kinh t 21 1.1 Bi cnh nc ... khu kinh t giỳp sn phm xut khu nõng cao kh nng xõm nhp vo th trng th gii 15 III Phõn loi c khu kinh t 15 Cng t v khu mu dch t 15 Khu thu 17 Khu gia cụng xut khu 17 Khu cụng nghip khoa hc 18 Khu...
 • 114
 • 404
 • 0

Luận văn hình tập đoàn kinh tế của trung quốc kinh nghiệm đối với VN

Luận văn mô hình tập đoàn kinh tế của trung quốc kinh nghiệm đối với VN
... mạnh kinh tế quốc gia Tập đoàn Công nghiệp hạt nhân Trung Quốc, tập đoàn Công nghệ hàng không Trung Quốc, tập đoàn Công nghiệp vũ khí Trung Quốclà tập đoàn kinh tế quân độc quyền ngành quốc phòng ... mạnh kinh tế quốc gia Tập đoàn Công nghiệp hạt nhân Trung Quốc, tập đoàn Công nghệ 33 hàng không Trung Quốc, tập đoàn Công nghiệp vũ khí Trung Quốclà tập đoàn kinh tế quân độc quyền ngành quốc ... đặc khu kinh tế, khu công nghiệp làm tăng khả lớn mạnh kinh tế 2.1.2 Quan điểm phủ Trung Quốc hình thành phát triển tập đoàn kinh tế Tập đoàn kinh tế Trung Quốc theo quan điểm Trung Quốc là:...
 • 54
 • 52
 • 0

Luận văn thạc sĩ Hóa học: ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Cd, Zn) TRONG RAU, RỄ VÀ NƯỚC TRỒNG RAU TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA

Luận văn thạc sĩ Hóa học: ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Cd, Zn) TRONG RAU, RỄ VÀ NƯỚC TRỒNG RAU TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA
... hàm lượng kim loại nặng rau Trên sở chọn đề tài “ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Cd, Zn) TRONG RAU, RỄ VÀ NƯỚC TRỒNG RAU TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP ... HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA”, từ góp phần đánh giá hàm lượng kim loại nặng số loại rau nước trồng rau Nội * Mục tiêu nghiên cứu - Xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn loại rau ... đo - Tiến hành lấy mẫu, xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại số mẫu rau nước trồng rau - Phân tích mối tương quan hàm lượng kim loại nặng đối tượng...
 • 91
 • 313
 • 2

Luận văn thạc sĩ hóa học: Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) trong rau và nước trồng rau tại khu vực ngoại thành Hà Nội bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GFAAS)

Luận văn thạc sĩ hóa học: Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) trong rau và nước trồng rau tại khu vực ngoại thành Hà Nội bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GFAAS)
... tích hàm lượng số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, Zn) rau nước trồng rau khu vực ngoại thành Nội phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (GF-AAS)" 80 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định hàm lượng kim loại nặng ... hành lấy mẫu rau nước trồng rau Xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn mẫu Phân tích mối tương quan hàm lượng kim loại nặng mẫu rau mẫu nước trồng rau 118 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ... đo - Tiến hành lấy mẫu, xác định hàm lượng kim loại nặng Cu, Pb, Cd, Zn nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại số mẫu rau nước trồng rau - Phân tích mối tương quan hàm lượng kim loại nặng đối tượng...
 • 90
 • 261
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật hình hoá lực tác động tại các các khớp chân người khi vận động

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật mô hình hoá lực tác động tại các các khớp chân người khi vận động
... là: hình hóa chi dưới: Xây dựng hình hình học, vật lý hình toán học tả động lực học hệ xương khớp chi Tìm quy luật động lực học, xác định phản lực khớp chi người vận động Tìm hiểu kỹ ... hiểu kỹ thuật máy tính để áp dụng vào việc tính toán động học, động lực học chi người vận động Từ kết tính toán, đưa số nhận xét tư vận động người lực tác dụng khớp chi tư vận động Đối ... khớp chi vận động - Tìm hiểu nghiên cứu phầm mềm đại sử dụng cho việc hình hóa tính toán động lực học chi - Áp dụng kỹ thuật máy tính để động lực học chi người Chương 4: động lực học...
 • 19
 • 109
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật HÌNH hóa và TÍNH lực tại các KHỚP máy xúc KHI HOẠT ĐỘNG

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật mô HÌNH hóa và TÍNH lực tại các KHỚP máy xúc KHI HOẠT ĐỘNG
... tạo, điều khi n, hoạt động trình động lực học máy xúc thủy lực gầu làm sở cho việc tính toán hình hóa áp lực khớp máy xúc hoạt động II.1 Cấu tạo hoạt động chung Cấu tạo máy xúc thuỷ lực gồm ... cứu đặc điểm cấu tạo hoạt động máy xúc, từ xây dựng hình hình học loại máy xúc thường gặp máy xúc thủy lực gầu Đặt lực, xây dựng hình vật lý hình toán học Khảo sát hình toán học để xác ... lượng động lực học máy II.3 Nghiên cứu động lực học trình đào đất máy xúc thủy lực gầu II.3.1 Xây dựng hình vật lý tả động lực học trình đào đất máy xúc Trong hình khảo sát động lực học...
 • 15
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hiện tƣợng cộng hƣởng plasmon bề mặt của các hạt nano kim loạiphương pháp mô hình hóa đối tượngmô hình hóa đối tượngluận văn công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệpluận văn công nghiệp hóa hiện đại hóaluận văn công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thônmô hình hóa đối tượng 3dmô hình hóa đối tượng điều khiểnluận văn mô hình thương mại điện tửluận văn mô hình tập đoànluan van mo hinh nuoi giun que de xu ly rac thai huu coluận văn mô hình elearningtiểu luận môn mô hình hóa môi trườngtiểu luận môn mô hình hóa môi trường mùi bải chôn rácxét mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến hay khôngTrắc nghiệm lí thuyết phân dạng theo chương ( Vật lí 12 có đáp án )ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà GiangRèn luyện năng lực giải toán tiếp tuyến theo định hướng tư duy sáng tạoTuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhUnit 2 2 mailanhuongSKKNGây hứng thú và củng cố kiến thức trong giờ học tiếng anh bằng bài hát ngắn”Giải pháp mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônMở rộng hoạt động cho vay tại HDBankCÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TỈNH BẮC GIANGBộ đề ôn THPT quốc gia ôn khối d và a1 có keys ( đáp án chi tiết)thiết kế casio bar cafethiết kế coffee foldsthiết kế fly flowers entertaimentthiết kế metal bar clubThiết kế nội thất tàu lửa tàu lửa hunterTrung tâm giải trí out spaceXe buýt hiện đại và thân thiệnNghiên cứu xây dựng HACCP cho quy trình sản xuất đường míaluận văn trà thuần việtNội thất nhà hàng nam bộ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập