Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học

Tiểu tuyết trăm năm đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học

Tiểu tuyết trăm năm cô đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học
... luận văn này, sâu nghiên cứu tác phẩm 11 Trăm năm đơn với đề tài Tiểu thuyết Trăm năm đơn G.Marquez góc nhìn phân tâm học Tôi khẳng định, có nhiều công trình nghiên cứu mở nhiều hướng tiếp ... liệt nội tâm u uất nhân vật 37 2.2 Yếu tố tính dục tác phẩm Trăm năm đơn Trăm năm đơn Marquez thức viết năm 1967 hoàn thành xuất Nhưng lời ông, Trăm năm đơn hoài thai từ hai mươi năm trước ... năm đơn đánh giá sản phẩm tuyệt với hư cấu nghệ thuật Điểm bật Trăm năm đơn nỗi ám ảnh tội loạn luân đẩy người nơi chìm sâu vào nỗi đơn Họ đơn nhà đơn người thân thuộc đơn giường...
 • 78
 • 246
 • 2

Thi pháp huyền thoại trong tiểu thuyết trăm năm đơn của g g MARQEZ

Thi pháp huyền thoại trong tiểu thuyết trăm năm cô đơn của g g MARQEZ
... chia làm chương: Chương 1: Cơ sở để nghiên cứu thi pháp huyền thoại Trăm năm đơn Chương 2: Thế giới thực mang tính ảo mộng Trăm năm đơn 10 Chương 3: Một số biểu thi pháp huyền thoại bình diện ... Chương CƠ SỞ ĐỂ NGHIÊN CỨU THI PHÁP HUYỀN THOẠI TRONG TRĂM NĂM CÔ ĐƠN 1.1 Một số vấn đề huyền thoại thi pháp huyền thoại 1.1.1 Khái niệm huyền thoại Khái niê ̣m huyền thoại xác định thuật ngữ ... điểm nghệ thuật đã bộc lộ tập trung tiểu thuyết Trăm năm đơn G. G.Marquez Bằng thủ pháp nghệ thuật độc đáo đặc sắc, tiểu thuyết Trăm năm đơn G. G.Marquez có ảnh hưởng lớn đến kĩ thuật sáng...
 • 98
 • 654
 • 4

Con người đơn trong tiểu thuyết trăm năm đơn của gabriel garcía márquez

Con người cô đơn trong tiểu thuyết trăm năm cô đơn của gabriel garcía márquez
... thức đơn Trăm năm đơn soi sáng lý thuyết hậu đại Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích Với luận văn Con người đơn tiểu thuyết Trăm năm đơn Gabriel García Márquez , người ... Tâm thức hậu đại tiểu thuyết Trăm năm đơn Chương 2: Cảm thức đơn hậu đại địa đặc thù Trăm năm đơn G .Márquez Chương 3: Nghệ thuật mô tả đơn tiểu thuyết Trăm năm đơn Cuối thư ... vào tiểu thuyết Trăm năm đơn soi chiếu lý thuyết hậu tiếp cận, phân tích, khái quát Từ đó, người viết tìm thấy người đơn - cảm thức hậu đại Trăm năm đơn G .Márquez thể qua người đơn...
 • 97
 • 111
 • 0

hiện tượng song trùng trong “trăm năm đơn” của g márquez

hiện tượng song trùng trong “trăm năm cô đơn” của g márquez
... Chương I : Hiện tượng song trùng Gabriel García Máquez 1.1 Biểu tượng song trùng văn học 1.1.1 Khái niệm song trùng Văn học phản ánh sống hình tượng nghệ thuật Đặc điểm hình tượng nghệ thuật tái giới, ... biểu tượng truyền thống Chương II: Song trùng nghệ thuật xây dựng nhân vật Chúng nghiên cứu tượng song trùng phương diện nghệ thuật xây dựng nhân vật qua thủ pháp trùng tên, hệ thống biểu tượng trùng ... Phương pháp thống kê nhằm đạt hiệu tốt cho việc nghiên cứu Đóng g p đề tài Nghiên cứu song trùng “Trăm năm đơn”, nhận thấy: -Song trùng tác phẩm tượng biểu tượng sáng tác khác -Song trùng chi...
 • 115
 • 151
 • 0

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học luận văn ths

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học luận văn ths
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG GIANG QUỲNH ANH Truyện cổ Grimm dƣới góc nhìn phân tâm học LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Văn học ... nghiên cứu văn học Trong xu ấy, phân tâm học văn đời cộng sinh trường phái cấu trúc - kí hiệu học Pháp với phân tâm học với người khai sinh J Lacan Phân tâm học giải thích tác phẩm văn học dựa vào ... nghiên cứu này, phân tâm học phát triển thành nhiều hướng nghiên cứu, từ nghiên cứu văn hóa với tâm bệnh học tộc người (G Devereux), phân tâm học Thiền (E Fromm), phân tâm học văn học dân gian (V...
 • 128
 • 373
 • 0

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG GIANG QUỲNH ANH Truyện cổ Grimm góc nhìn phân tâm học LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Văn học ... (5/3/2012) 40.Grimm's Fairy Tales, Grimmstories.com (2015) 41.Grimms Märchen, Grimmstories.com ... văn học thiểu số, Nxb Tri thức, Hà Nội 10.Grimm, J and Grimm, W (2014), Truyện cổ Grimm (trọn cuốn), Nxb Nhi Đồng, Hà Nội 11.Đinh Hồng Hải (2007), Nghiên cứu biểu tượng vấn đề tiếp cận nhân học...
 • 14
 • 61
 • 1

văn hóa của Mỹ La Tinh qua tác phẩm trăm năm đơn của Gabriel Garcia Márquez

văn hóa của Mỹ La Tinh qua tác phẩm trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Márquez
... tìm hiểu văn hóa Mỹ La Tinh thông qua tác phẩm trăm năm đơn Gabriel Garcia Márquez nên tập trung vào nghiên cứu giá trị văn hóa tác phẩm mang lại Từ khái quát vài nét văn hóa Mỹ La Tinh nhằm ... tài : văn hóa Mỹ La Tinh qua tác phẩm trăm năm đơn Gabriel Garcia Márquez ” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích tìm hiểu tác giả Gabriel Garcia Márquez người sáng tác ông ... khứ Chỉ có Châu Mỹ La- tinh đạt mức phát triển mà cố tìm kiếm từ lâu 3.2 Trăm năm đơn giá trị văn hóa cao 3.2.1 Hình tượng Macondo Trăm năm đơn - từ góc nhìn văn hóa Mỹ latinh Được lấy cảm...
 • 35
 • 1,356
 • 1

Thời gian và không gian huyền thoại trong Trăm năm đơn của Gabriel García Márquez

Thời gian và không gian huyền thoại trong Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez
... Thứ ba: Trăm năm đơn bao phủ lớp thời gian không gian huyền thoại Lớp không -thời gian huyền thoại yếu tố định thành công tác phẩm Chính thế, nghiên cứu không -thời gian huyền thoại tác phẩm tìm ... 1.2 Thời gian không gian huyền thoại Huyền thoại câu chuyện gắn liền với cội nguồn, hình thành phát triển qua thời kỳ vùng lãnh thổ Vì thế, gắn với thời gian không gian Thời gian không gian huyền ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HẢO THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN HUYỀN THOẠI TRONG TRĂM NĂM CÔ ĐƠN CỦA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Luận văn thạc sĩ chuyên...
 • 92
 • 950
 • 5

lịch sử và huyền thoại trong “trăm năm đơn” của gabriel garcía márquez

lịch sử và huyền thoại trong “trăm năm cô đơn” của gabriel garcía márquez
... tài: Lịch sử huyền thoại Trăm năm đơn Gabriel García Márquez Đối với tình hình nghiên cứu nước, nhận thấy công trình bàn nhiều cách tiếp cận “Trăm năm đơn” từ nhiều góc độ lịch sử, huyền thoại, ... 1: TỪ LỊCH SỬ COLOMBIA ĐẾN HIỆN THỰC TRONG “TRĂM NĂM CÔ ĐƠN” Chương : LỊCH SỬ VÀ NHỮNG ĐỒNG VỌNG HUYỀN THOẠI Chương : LỊCH SỬ VÀ NHỮNG KHÚC XẠ QUA BIỂU TƯỢNG, CỔ MẪU CHƯƠNG 1: TỪ LỊCH SỬ COLOMBIA ... nghiên cứu phản ánh lịch sử qua huyền thoại “Trăm năm đơn” Vận dụng phương pháp văn hóa – lịch sử giúp cho việc xác định mối liên hệ mật thiết lịch sử Colombia thực “Trăm năm đơn” có hiệu Như...
 • 125
 • 119
 • 1

Trăm năm đơn - Gabriel Garcia Márquez

Trăm năm cô đơn - Gabriel Garcia Márquez
... người Anhđiêng ta vốn không đẹp ta vô cớ bỏ nhà chủ chủ nhà không hay biết ta bỏ lúc đâu Trong Trăm năm đơn, người trở thành người gia đình, người đẹp ta bay lên trời ta thực ... vật Trăm năm đơn gây hào hứng cho độc giả để mãi đọng lại tâm trí bạn đọc Quả vậy, Trăm năm đơn có khoảng sáu mươi nhân vật, kẻ lẫn phụ Nhân vật có cá tính sông động trước mắt Thành công ... dòng họ Buênđya tồn bảy hệ Rõ ràng giới đơn hoài nhớ ấy, người dòng họ Buênđya phạm tội loạn luân họ ý chạy trốn tội loạn luân Như thấy Trăm năm đơn, loạn luân đề tài mở đóng lại thiên...
 • 10
 • 168
 • 1

Tiểu thuyết người đẹp say ngủ của y kawabata (từ góc nhìnthuyết hiện sinh)

Tiểu thuyết người đẹp say ngủ của y kawabata (từ góc nhìn lý thuyết hiện sinh)
... y u tố sinh tác phẩm Y. Kawabata Chơng2: Quan niệm sinh ngời Kawabata tiểu thuyết Ngời đẹp say ngủ Chơng : Một số đặc sắc nghệ thuật tiểu thuyết Ngời đẹp say ngủ- từ góc nhìn nghệ thuật sinh Và ... tài, mục đích nghiên cứu tiểu thuyết Ngời đẹp say ngủ từ góc nhìn thuyết sinh 4.2 Với mục đích đó, đề tài có nhiệm vụ: Thứ nhất, đợc tiền đề cho xuất y u tố sinh sáng tác Kawabata Thứ hai, đợc ... biểu chủ nghĩa sinh tiểu thuyết Ngời đẹp say ngủ bình diện quan niệm nhân sinh Thứ ba, đợc số thủ pháp nghệ thuật theo lối biểu văn học sinh đợc sử dụng tiểu thuyết Ngời đẹp say ngủ 13 Khóa luận...
 • 92
 • 969
 • 11

Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh từ góc nhìnthuyết phân tích diễn ngôn

Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết nỗi buồn chiến tranh của bảo ninh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngôn
... ñặc ñiểm ngôn ngữ tiểu thuyết Bảo Ninh từ góc nhìn phân tích diễn ngôn Chính vậy, hướng ñến ñề tài ðặc ñiểm ngôn ngữ tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh từ góc nhìn phân tích diễn ngôn với ... ñề thuyết Chương 2: ðặc ñiểm từ ngữ tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh từ góc nhìn thuyết phân tích diễn ngôn Chương 3: ðặc ñiểm cấu trúc tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh ... ðặc ñiểm ngôn ngữ tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh từ góc nhìn thuyết phân tích diễn ngôn Qua luận văn, phân tích khẳng ñịnh quan ñiểm ñúng ñắn thuyết phân tích diễn ngôn trình...
 • 14
 • 181
 • 1

Tiểu thuyết việt nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học

Tiểu thuyết việt nam thập niên đầu thế kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học
... hưởng phân tâm học tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI Chương Thế giới nhân vật tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI từ góc nhìn phân tâm học Chương Phương thức biểu tiểu thuyết Việt Nam ... thống tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI góc nhìn phân tâm học Như vậy, việc vận dụng lý thuyết phân tâm học để khảo sát tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI việc làm hợp lý Từ góc nhìn ... hưởng phân tâm học tiểu thuyết Việt Nam thập niên đầu kỷ XXI 57 CHƯƠNG THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT 62 VIỆT NAM THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI .62 TỪ GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC...
 • 156
 • 217
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố kì ảo trong tác phẩm trăm năm cô đơntrăm năm cô đơntrăm năm cô đơn prctrăm năm cô đơn ebook pdftrăm năm cô đơn dịch giảtrăm năm cô đơn tumblrtrăm năm cô đơn wattpadtrăm năm cô đơn vinabooktrăm năm cô đơn pdftrăm năm cô đơn ebooktrăm năm cô đơn epubtải trăm năm cô đơn prcbiểu tượng trong trăm năm cô đơnvăn hóa mỹ latin trong trăm năm cô đơntiểu thuyết lịch sử việt nam sau năm 1986 dưới góc nhìn tự sự họcKiểm chứng mô hình ứng dụng cho hệ thống thang máy (LV tốt nghiệp)Ứng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)Dãy hồi quy bậc hai (LV thạc sĩ)Xác định độ dài khoảng trong mô hình dự báo chuỗi thời gian mờ (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa Hà Quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (LA tiến sĩ)complete ielts speaking part 2Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Việt Nam từ năm 1911 đến năm 1975 (LA tiến sĩ)7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc90 ngày thiết lập sự thịnh vượngToi da kiem 100 trong 3 ngay nhu the naoCHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNLý thuyết mạch và một số mạch điện cơ bản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập