ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i lí 10 d2

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i 10 d2

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i lí 10 d2
... sai A Quỹ đạo vật tương đ i Đ i v i hệ quy chiếu khác quỹ đạo vật khác B Vận tốc vật tương đ i Trong hệ quy chiếu khác vận tốc vật khác C Khoảng cách hai i m không gian tương đ i D N i Tr i ... đo giờ) Chất i m xuất phát từ i m chuyển động v i vận tốc bao nhiêu? A.Từ i m O v i vận tốc 5km/h B.Từ i m O v i vận tốc 60km/h C.Từ i m O v i vận tốc 60km/h D Từ i m M cách O 5km, v i vận ... Một ngư i nhìn đồng hồ hẹn ngư i sau 30 phút gặp Ngư i lấy mốc th i gian th i i m nào? A Không thể biết B 12giờ đêm C 12 trưa D Lúc đưa l i hẹn Câu 27 Phương trình chuyển động chất i m dọc...
 • 4
 • 83
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i 10

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i lí 10
... Câu 12 Hai vật thả r i tự đồng th i từ hai độ cao khác h h2 Khoảng th i gian r i vật thứ lớn gấp đ i khoảng th i gian r i vật thứ hai Bỏ qua lực cản khơng khí Tỉ số độ cao h2/h1 bao nhiêu? A 0,25 ... Chọn câu sai A Toạ độ i m trục 0x dương âm B Toạ độ chất i m hệ qui chiếu khác C Đồng hồ dùng để đo khoảng th i gian D Giao thừa năm Mậu Thân th i i m Câu 25 Một vật coi chất i m : A).Vật ... th i gian nào, xe máy chuyển động chậm dần đều? A Trong khoảng th i gian từ đến t1 B Trong khoảng th i gian từ t1 đến t2 C Trong khoảng th i gian từ t2 đến t3 D Các câu trả l i A, B, C sai Đáp...
 • 3
 • 81
 • 0

Kiểm tra chương I 10 cơ bản

Kiểm tra chương I lí 10 cơ bản
... 8,94m/s Câu 22: Nếu kim phút đồng hồ có chiều d i d i gấp 1,5 lần chiều d i kim vận tốc d i đầu kim phút so v i vận tốc d i đầu kim lớn gấp: A lần B 18 lần C 15 lần D 36 lần Câu 23: Kim phút đồng hồ ... D Gia tốc r i tự phụ thuộc vào kh i lượng vật thả r i Câu 27: i u sau không n i chuyển động r i tự vật? A Sự r i tự r i vật tác dụng trọng lực B Các vật r i tự n i Tr i Đất gần mặt đất có gia ... Câu 26: i u sau n i chuyển động r i tự vật? D 18cm/s A T i n i Tr i Đất, vật r i tự gia tốc B Vật r i tự có phương thẳng đứng có chiều từ xuống C Vật r i tự chịu sức cản không khí vật r i bình...
 • 3
 • 122
 • 0

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)
... Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: ... phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 ... ĐạI Họ tên: LớP 10B Phiếu LàM BàI Môn Hình Học 10 (Đề số 1) Phần 1: Trắc nghiệm: Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr ớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc...
 • 8
 • 771
 • 14

đề kiểm tra chương I vật lý lớp 10

đề kiểm tra chương I vật lý lớp 10
... gia tc ca xe b Hi sau bao lõu k t lỳc qua A xe ti dng hn c Tớnh qung ng m xe i c giõy u tiờn v giõy cui cựng d Tớnh thi gian vt i ht mt na qung ng cui 2 P N PHN T LUN Cõu 1: Chn ỳng h quy chiu ... Vit ỳng cụng thc tớnh thi gian 0,25 Tớnh ỳng thi gian t=30s 0,25 Tớnh ỳng qung ng giõy u S=14,75m Tớnh ỳng qung ng giõy cui S=0,5m Tớnh ỳng thi gian i ht na qung ng u t=8,787s Tớnh ỳng thi gian ... Tớnh ỳng thi gian i ht na qung ng cui t=21,213s 0,5 0,5 0,5 0,5 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : kiểm tra vật l lớp 10 lần Mã đề : 122 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15...
 • 4
 • 392
 • 17

đề kiểm tra chương I vật 12

đề kiểm tra chương I vật lí 12
... i u hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên i u hòa theo th i gian B Động vật biến thiên tuần hồn theo th i gian C Vận tốc vật biến thiên i u hòa theo th i gian D Cơ vật ... Phát biểu sau đúng? A Gốc th i gian lúc vật có li độ x = – A B Gốc th i gian lúc vật có li độ x = A C Gốc th i gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương D Gốc th i gian lúc vật qua VTCB theo chiều ... Khi n i lượng vật dao động i u hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có bốn th i i m động B Thế vật đạt cực đ i vật vị trí cân C Động vật đạt cực đ i vật vị trí biên D Thế động vật...
 • 6
 • 88
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.
... học để gi i tốn Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS ... luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS 11-CƠ BẢN chương 2) MĐỘ NHẬN BIẾT ... Mục tiêu Kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh về: - Cách gi i phương trình lượng giác - Gi i phương trình bậc hàm số lượng giác Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên:...
 • 15
 • 7,578
 • 77

Đề kiểm tra chương I đại số 8

Đề kiểm tra chương I đại số 8
... §Ị KiĨm tra Mét tiÕt § i sè §Ị sè I Trắc nghiệm (2đ) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả l i cho câu h i từ đến Kết khai triển ( 2m – 3) là: A 8m3 – 27 B 6m3 – C 8m3 – 24m2 + 54m -27 D 8m3 ... 20x = B i 4(1đ) : Chøng minh : A = ( x + 2a)( x + 3a)( x + 4a)( x + 5a) + a x + 64 y ≥0 v i m i x; a Tr×nh bµy s¹ch, ch÷ viÕt râ rµng : 1 i m §Ị KiĨm tra Mét tiÕt § i sè §Ị sè I Trắc nghiệm (2đ) ... x biết: x2 – 36 = b ) Chia ®a thøc ( x − x + 6) : ( x + 3) B i 4(1đ) : Tìm n ∈ Z để 2n2 + 3n – chia hết cho 2n + Tr×nh bµy s¹ch, ch÷ viÕt râ rµng : 1 i m §Ị KiĨm tra Mét tiÕt § i sè §Ị sè I ...
 • 4
 • 3,582
 • 193

ĐE KIEM TRA CHUONG I HH

ĐE KIEM TRA CHUONG I HH
... kiểm tra chơng I Môn: Hình (Th i gian làm 45 phút không kể th i gian giao đề) Đề lẻ B i (2 i m): a)Hãy phát biểu định lý đợc diễn tả hình vẽ sau: b)Viết giả thiết kết luận định lý kí hiệu B i ... (2 i m): -Vẽ đoạn thẳng AB d i 5cm -Vẽ đờng trung trực d đoạn AB n i rõ cách vẽ B i (4 i m): Cho hình vẽ có xx//yy: Biết N = 130o; M = 60o Tính số đo MON = ? Nêu rõ tính đợc nh B i 4: (2 i m) ... 130o; M = 60o Tính số đo MON = ? Nêu rõ tính đợc nh B i 4: (2 i m) Trên hình vẽ, Ax //By Chứng minh : A1 + B1 = 90 ...
 • 2
 • 207
 • 0

Đề Kiểm Tra HK I lớp 10

Đề Kiểm Tra HK I lớp 10
... công thức oxit cao R2O5 Hợp chất khí v i hidro R chứa 82,36% R kh i lợng Tìm nguyên tử kh i R.(cho H = 1) Họ tên: Lớp: i m B i kiểm tra học kì I L i phê thầy giáo 1/7/2007 I Trắc nghiệm khách ... âm i n giảm, bán kính nguyên tử giảm C tính bazơ ôxit hiđroxit tăng, tính axit chúng giảm D giá trị độ âm i n tăng, bán kính nguyên tử tăng II phần tự luận Câu1(1đ) Viết phơng trình biểu diễn ... R có công thức oxit cao RO2 Hợp chất khí v i hidro R chứa 75% R kh i lợng Tìm nguyên tử kh i R ( cho H = 1, O = 16 ) 1/7/2007 Họ tên: B i kiểm tra học kì I Lớp: I Trắc nghiệm khách quan(4đ):...
 • 14
 • 263
 • 0

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9
... ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I A- TRẮC NGHIỆM : 1) B 2) C 3) C 4) C B- TỰ LUẬN : B i : cos 350 > sin 500 > sin 250 > cos 700 B i : AB = AC.tgC = 7.tg 300 = BC = B i : AC 14 = cos C = 3 ; ; BÂ = 90 0 – ... = 90 0 suy AEHF hình chữ nhật b) AH = 4,8 suy EF = 4,8 c) AH = AE.AB ; AH = AF.AC Suy i u ph i chứng minh d) sinC = cosB ; tgC = cotgB Suy : A = sin 2B + cos 2B – tgB.cotgB = GV đề : NGUYỄN MINH...
 • 2
 • 1,537
 • 48

Đề kiểm tra chương I (có ma trận đề)

Đề kiểm tra chương I (có ma trận đề)
... +5z = 30 C) Biểu i m I) Trắc nghiệm: i m ý cho 0,5 i m II) Tự luận: i m Câu 5: i m ý cho 0,75 i m Câu 6: i m, ý 0,5 i m Câu 7: i m + Tính nửa chu vi : 0,25đ + Chọn cạnh x, y : 0,25đ + ... miếng đất hình chữ nhật có chu vi 90m tỉ số cạnh 2:3 Tính diện tích mảnh đất Câu 8: a) So sánh (-5)30 (-3)50 b)Tìm số x, y , z biết 2x = 3y; 5y = 7z 3x – 7y +5z = 30 C) Biểu i m I) Trắc nghiệm: ... 0,25đ + Lập luận để đưa tỉ số tổng kích thứơc: 0,5 đ + Tính x, y 0,5 đ + Tính diện tích trả l i: 0,5đ Câu 8: i m ý i m ...
 • 2
 • 389
 • 1

đỀ KIỂM TRA CHUONG I VÀ II 12NC(UPLOAD LẠI CÓ SỮA CHỮA)

đỀ KIỂM TRA CHUONG I VÀ II 12NC(UPLOAD LẠI CÓ SỮA CHỮA)
... etylic, anđehit axetic, propylen Câu 17 : Ngư i ta i u chế ancol etylic từ tinh bột Biết hiệu suất chung toàn trình 62% Kh i lượng ancol etylic thu từ 100kg nguyên liệu chứa 70% tinh bột là: A ~ ... đặc 170oC thu anken Câu 29 : Cho glixeryl trioleat (hay triolein) vào ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong i u kiện thích hợp, số phản ứng xảy A ... anđehit axetic, etyl acrylat, etyl axetat , axit axetic, axit metacrylic, phenol, ancol etylic chất làm màu nước brom? A B C D Câu 27 : Đun m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ glucozơ (trong kh i lượng...
 • 3
 • 222
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập