ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i lí 10 d2

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i 10 d2

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i lí 10 d2
... sai A Quỹ đạo vật tương đ i Đ i v i hệ quy chiếu khác quỹ đạo vật khác B Vận tốc vật tương đ i Trong hệ quy chiếu khác vận tốc vật khác C Khoảng cách hai i m không gian tương đ i D N i Tr i ... đo giờ) Chất i m xuất phát từ i m chuyển động v i vận tốc bao nhiêu? A.Từ i m O v i vận tốc 5km/h B.Từ i m O v i vận tốc 60km/h C.Từ i m O v i vận tốc 60km/h D Từ i m M cách O 5km, v i vận ... Một ngư i nhìn đồng hồ hẹn ngư i sau 30 phút gặp Ngư i lấy mốc th i gian th i i m nào? A Không thể biết B 12giờ đêm C 12 trưa D Lúc đưa l i hẹn Câu 27 Phương trình chuyển động chất i m dọc...
 • 4
 • 354
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i 10

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG i lí 10
... Câu 12 Hai vật thả r i tự đồng th i từ hai độ cao khác h h2 Khoảng th i gian r i vật thứ lớn gấp đ i khoảng th i gian r i vật thứ hai Bỏ qua lực cản khơng khí Tỉ số độ cao h2/h1 bao nhiêu? A 0,25 ... Chọn câu sai A Toạ độ i m trục 0x dương âm B Toạ độ chất i m hệ qui chiếu khác C Đồng hồ dùng để đo khoảng th i gian D Giao thừa năm Mậu Thân th i i m Câu 25 Một vật coi chất i m : A).Vật ... th i gian nào, xe máy chuyển động chậm dần đều? A Trong khoảng th i gian từ đến t1 B Trong khoảng th i gian từ t1 đến t2 C Trong khoảng th i gian từ t2 đến t3 D Các câu trả l i A, B, C sai Đáp...
 • 3
 • 366
 • 0

Kiểm tra chương I 10 cơ bản

Kiểm tra chương I lí 10 cơ bản
... 8,94m/s Câu 22: Nếu kim phút đồng hồ có chiều d i d i gấp 1,5 lần chiều d i kim vận tốc d i đầu kim phút so v i vận tốc d i đầu kim lớn gấp: A lần B 18 lần C 15 lần D 36 lần Câu 23: Kim phút đồng hồ ... D Gia tốc r i tự phụ thuộc vào kh i lượng vật thả r i Câu 27: i u sau không n i chuyển động r i tự vật? A Sự r i tự r i vật tác dụng trọng lực B Các vật r i tự n i Tr i Đất gần mặt đất có gia ... Câu 26: i u sau n i chuyển động r i tự vật? D 18cm/s A T i n i Tr i Đất, vật r i tự gia tốc B Vật r i tự có phương thẳng đứng có chiều từ xuống C Vật r i tự chịu sức cản không khí vật r i bình...
 • 3
 • 156
 • 0

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)

Đề kiểm tra chương I(Hình học 10)
... Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: ... phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn: Hình Học 10 Đề số: 01 02 03 04 05 06 07 08 ... ĐạI Họ tên: LớP 10B Phiếu LàM BàI Môn Hình Học 10 (Đề số 1) Phần 1: Trắc nghiệm: Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi tr ớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc...
 • 8
 • 818
 • 14

đề kiểm tra chương I vật lý lớp 10

đề kiểm tra chương I vật lý lớp 10
... gia tc ca xe b Hi sau bao lõu k t lỳc qua A xe ti dng hn c Tớnh qung ng m xe i c giõy u tiờn v giõy cui cựng d Tớnh thi gian vt i ht mt na qung ng cui 2 P N PHN T LUN Cõu 1: Chn ỳng h quy chiu ... Vit ỳng cụng thc tớnh thi gian 0,25 Tớnh ỳng thi gian t=30s 0,25 Tớnh ỳng qung ng giõy u S=14,75m Tớnh ỳng qung ng giõy cui S=0,5m Tớnh ỳng thi gian i ht na qung ng u t=8,787s Tớnh ỳng thi gian ... Tớnh ỳng thi gian i ht na qung ng cui t=21,213s 0,5 0,5 0,5 0,5 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : kiểm tra vật l lớp 10 lần Mã đề : 122 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15...
 • 4
 • 438
 • 17

đề kiểm tra chương I vật 12

đề kiểm tra chương I vật lí 12
... i u hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên i u hòa theo th i gian B Động vật biến thiên tuần hồn theo th i gian C Vận tốc vật biến thiên i u hòa theo th i gian D Cơ vật ... Phát biểu sau đúng? A Gốc th i gian lúc vật có li độ x = – A B Gốc th i gian lúc vật có li độ x = A C Gốc th i gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương D Gốc th i gian lúc vật qua VTCB theo chiều ... Khi n i lượng vật dao động i u hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có bốn th i i m động B Thế vật đạt cực đ i vật vị trí cân C Động vật đạt cực đ i vật vị trí biên D Thế động vật...
 • 6
 • 199
 • 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 11.
... học để gi i tốn Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS ... luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên: Chuẩn bị ma trận đề, đề, đáp án, biểu i m Học sinh: Chuẩn bị kiến thức, thước, bút, giấy kiểm tra MA TRẬN ĐỀ (ĐS 11-CƠ BẢN chương 2) MĐỘ NHẬN BIẾT ... Mục tiêu Kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh về: - Cách gi i phương trình lượng giác - Gi i phương trình bậc hàm số lượng giác Hình thức: Tự luận II Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo viên:...
 • 15
 • 9,587
 • 77

Đề kiểm tra chương I đại số 8

Đề kiểm tra chương I đại số 8
... §Ị KiĨm tra Mét tiÕt § i sè §Ị sè I Trắc nghiệm (2đ) Hãy chọn chữ đứng trước câu trả l i cho câu h i từ đến Kết khai triển ( 2m – 3) là: A 8m3 – 27 B 6m3 – C 8m3 – 24m2 + 54m -27 D 8m3 ... 20x = B i 4(1đ) : Chøng minh : A = ( x + 2a)( x + 3a)( x + 4a)( x + 5a) + a x + 64 y ≥0 v i m i x; a Tr×nh bµy s¹ch, ch÷ viÕt râ rµng : 1 i m §Ị KiĨm tra Mét tiÕt § i sè §Ị sè I Trắc nghiệm (2đ) ... x biết: x2 – 36 = b ) Chia ®a thøc ( x − x + 6) : ( x + 3) B i 4(1đ) : Tìm n ∈ Z để 2n2 + 3n – chia hết cho 2n + Tr×nh bµy s¹ch, ch÷ viÕt râ rµng : 1 i m §Ị KiĨm tra Mét tiÕt § i sè §Ị sè I ...
 • 4
 • 3,766
 • 196

ĐE KIEM TRA CHUONG I HH

ĐE KIEM TRA CHUONG I HH
... kiểm tra chơng I Môn: Hình (Th i gian làm 45 phút không kể th i gian giao đề) Đề lẻ B i (2 i m): a)Hãy phát biểu định lý đợc diễn tả hình vẽ sau: b)Viết giả thiết kết luận định lý kí hiệu B i ... (2 i m): -Vẽ đoạn thẳng AB d i 5cm -Vẽ đờng trung trực d đoạn AB n i rõ cách vẽ B i (4 i m): Cho hình vẽ có xx//yy: Biết N = 130o; M = 60o Tính số đo MON = ? Nêu rõ tính đợc nh B i 4: (2 i m) ... 130o; M = 60o Tính số đo MON = ? Nêu rõ tính đợc nh B i 4: (2 i m) Trên hình vẽ, Ax //By Chứng minh : A1 + B1 = 90 ...
 • 2
 • 246
 • 0

Đề Kiểm Tra HK I lớp 10

Đề Kiểm Tra HK I lớp 10
... công thức oxit cao R2O5 Hợp chất khí v i hidro R chứa 82,36% R kh i lợng Tìm nguyên tử kh i R.(cho H = 1) Họ tên: Lớp: i m B i kiểm tra học kì I L i phê thầy giáo 1/7/2007 I Trắc nghiệm khách ... âm i n giảm, bán kính nguyên tử giảm C tính bazơ ôxit hiđroxit tăng, tính axit chúng giảm D giá trị độ âm i n tăng, bán kính nguyên tử tăng II phần tự luận Câu1(1đ) Viết phơng trình biểu diễn ... R có công thức oxit cao RO2 Hợp chất khí v i hidro R chứa 75% R kh i lợng Tìm nguyên tử kh i R ( cho H = 1, O = 16 ) 1/7/2007 Họ tên: B i kiểm tra học kì I Lớp: I Trắc nghiệm khách quan(4đ):...
 • 14
 • 326
 • 0

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9
... ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I A- TRẮC NGHIỆM : 1) B 2) C 3) C 4) C B- TỰ LUẬN : B i : cos 350 > sin 500 > sin 250 > cos 700 B i : AB = AC.tgC = 7.tg 300 = BC = B i : AC 14 = cos C = 3 ; ; BÂ = 90 0 – ... = 90 0 suy AEHF hình chữ nhật b) AH = 4,8 suy EF = 4,8 c) AH = AE.AB ; AH = AF.AC Suy i u ph i chứng minh d) sinC = cosB ; tgC = cotgB Suy : A = sin 2B + cos 2B – tgB.cotgB = GV đề : NGUYỄN MINH...
 • 2
 • 1,884
 • 48

Đề kiểm tra chương I (có ma trận đề)

Đề kiểm tra chương I (có ma trận đề)
... +5z = 30 C) Biểu i m I) Trắc nghiệm: i m ý cho 0,5 i m II) Tự luận: i m Câu 5: i m ý cho 0,75 i m Câu 6: i m, ý 0,5 i m Câu 7: i m + Tính nửa chu vi : 0,25đ + Chọn cạnh x, y : 0,25đ + ... miếng đất hình chữ nhật có chu vi 90m tỉ số cạnh 2:3 Tính diện tích mảnh đất Câu 8: a) So sánh (-5)30 (-3)50 b)Tìm số x, y , z biết 2x = 3y; 5y = 7z 3x – 7y +5z = 30 C) Biểu i m I) Trắc nghiệm: ... 0,25đ + Lập luận để đưa tỉ số tổng kích thứơc: 0,5 đ + Tính x, y 0,5 đ + Tính diện tích trả l i: 0,5đ Câu 8: i m ý i m ...
 • 2
 • 432
 • 1

đỀ KIỂM TRA CHUONG I VÀ II 12NC(UPLOAD LẠI CÓ SỮA CHỮA)

đỀ KIỂM TRA CHUONG I VÀ II 12NC(UPLOAD LẠI CÓ SỮA CHỮA)
... etylic, anđehit axetic, propylen Câu 17 : Ngư i ta i u chế ancol etylic từ tinh bột Biết hiệu suất chung toàn trình 62% Kh i lượng ancol etylic thu từ 100kg nguyên liệu chứa 70% tinh bột là: A ~ ... đặc 170oC thu anken Câu 29 : Cho glixeryl trioleat (hay triolein) vào ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH Trong i u kiện thích hợp, số phản ứng xảy A ... anđehit axetic, etyl acrylat, etyl axetat , axit axetic, axit metacrylic, phenol, ancol etylic chất làm màu nước brom? A B C D Câu 27 : Đun m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ glucozơ (trong kh i lượng...
 • 3
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ma trận đề kiểm tra môn địa lí 10đề kiểm tra chương i giải tích 12đề kiểm tra chương i đại số 8 có ma trậnđề kiểm tra chương i đại số 8de kiem tra chuong 1 hoa 10 nang caođề kiểm tra chương i đại số 9de kiem tra 1 tiet lí 10đề kiểm tra chương i hình học 12đề kiểm tra môn địa lí 10đề kiểm tra chương i số học 6đề kiểm tra chương i đại số 7 có ma trậnđề kiểm tra chương i đại số 7đề kiểm tra chương i hình học 8 có ma trậnđề kiểm tra chương 6 hóa 10đề kiểm tra chương i số học lớp 6Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử gen kháng Cephalosporin của vi khuẩn E. coli sản sinh men Betalactamase phân lập từ người chăn nuôi và lợn tại Thái Bình và Sóc Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Lộc (LV thạc sĩ)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiMột số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt NamTest bank for Audit and assurance services by Alvin AlrensSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDphòng trừ bệnh hại trên hồ tiêuXây dựng truyền thông cho sản phẩm sữa Vinamilk Probi của công ty cổ phần sữaVinamilkĐề tài tìm hiểu công nghệ WLanXây dựng chương trình truyền cổ động cho sản phẩm bột giặt Vì dân của công ty TNHH Vico
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập