INFLUENCE DE LA MOBILITE QUOTIDIENNE SUR LA PROPAGATION DE LA DENGUE DEVELOPPEMENT DUN MODELE URBAIN INTEGRE a BASE D’AGENTS

nfluence de la mobilite quotidienne sur la propagation de la dengue developpement dun modele urbain integre a base d’agents b ảnh hưởng của di chuyển hằng ngày tới việc lan truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển một mô

nfluence de la mobilite quotidienne sur la propagation de la dengue developpement dun modele urbain integre a base d’agents b ảnh hưởng của di chuyển hằng ngày tới việc lan truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển một mô
... UNIVERSITE NATIONALE DU VIETNAM, HANOI INSTITUT FRANCOPHONE INTERNATIONAL PINON PIERRE-ANTOINE INFLUENCE DE < /b> LA < /b> MOBILITE < /b> QUOTIDIENNE < /b> SUR < /b> LA < /b> PROPAGATION < /b> DE < /b> LA < /b> DENGUE:< /b> DEVELOPPEMENT < /b> D'UN MODELE < /b> URBAIN < /b> INTEGRE < /b> ... expộrimentations entre des cartes SIG de < /b> lannộe 2005 et de < /b> lannộe 2010 Nous voulions savoir si il y a < /b> un impact sur < /b> la < /b> propagation < /b> de < /b> la < /b> maladie de < /b> la < /b> dengue < /b> en modifiant seulement les cartes gộo-rộfộrencộs ... Construction de < /b> cartes SIG Un des objectifs de < /b> notre modốle est de < /b> comprendre les effets de < /b> lurbanisation sur < /b> la < /b> propagation < /b> de < /b> la < /b> maladie de < /b> la < /b> dengue < /b> Pour cela, nous voulons comparer les rộsultats de...
 • 73
 • 80
 • 0

DE VA DAP AN THITHU ĐH CAC KHOI A,B,D MON TOAN 2009

DE VA DAP AN THITHU ĐH CAC KHOI A,B,D MON TOAN 2009
... ≠ −2 2  x+2  0,25 0,50 ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TOÁN, khối B Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Câu I ... Không có bi đỏ: Khả không xảy tổng viên bi xanh vàng + Không có bi xanh: có C13 cách + Không có bi vàng: có C15 cách 0,25 0,25 13 Mặt khác cách chọn bi xanh, bi vàng có C10 cách chọn viên bi đỏ ... = Tương tự: -2 -1 0,50 0,50 15 ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Câu I (2...
 • 22
 • 175
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán khối A, B, D năm 2009 - THPT chuyên NTT ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học môn Toán khối A, B, D năm 2009 - THPT chuyên NTT ppt
... Câu VII.a (1,0 điểm) Tính tổng S C n 2.2C n 3.22.C n (n 1).2n.C n - Hết - ...
 • 2
 • 253
 • 0

Tổng hợp đề thi đại học môn toán các khối a,b,d

Tổng hợp đề thi đại học môn toán các khối a,b,d
... coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: nhatvietedu.vn Bộ giáo dục đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 đáp án thang điểm đề thi thức Môn thi : toán Khối ... giáo dục đào tạo -Đề thức đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn thi : Toán , Khối A Thời gian làm : 180 phút, không kể thời gian phát đề ... chú: Câu có nhiều cách giải khác (Dấu = xảy 0, 25 đ x = y = z = ) nhatvietedu.vn Bộ giáo dục đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2003 - Môn thi : toán khối B Đề thức Thời gian...
 • 192
 • 1,115
 • 5

De va Dap an mon TOAN CD 2009 A, B, D

De va Dap an mon TOAN CD 2009 A, B, D
... e dx + xe dx ; I1 = e x dx = e x = 0 e xe dx x I2 = , t u = x du = dx; t dv = exdx, chn v = ex Vy I2 = xe x e x dx = 0 I = I1 + I2 = e Cõu IV: Gi I l trung im AB Ta cú MN // AB // CD ... Cõu IV: Gi I l trung im AB Ta cú MN // AB // CD v SP CD MN SP a 7a 2a = 4 SIP cõn ti S, SI2 = a SI = SP = Gi O l tõm ca hỡnh vuụng ABCD, 7a a 6a ữ = ta cú SO2=SI2OI2 = a SO = , H l hỡnh ... = -1 hay m = d( M, 2) = Vy M (1; -1) hay M ( ; ) G u trng tõm ABC C (-1; 3; -4) u l ur uu ur AB = ( 1;1;1) ; AC = ( 2;2; 4) x = + t y = + t ur u u u u u ur ur z = a = [AB, AC] = 6(1;1;0)...
 • 5
 • 156
 • 0

3 đề thi thủ Đại học môn Toán khối A, B, D và đáp án

3 đề thi thủ Đại học môn Toán khối A, B, D và đáp án
... với CD; Q giao điểm PT với AD TD DD ' = = Vẽ DD’ // BC, ta có: DD’=BM ⇒ TC MC TD AP QD DP CP = = ⇒ AT / / DP ⇒ = = = Mà: TC AC QA AT CA VA PQN AP AQ 1 = = = ⇒ VA.PQN = VABCD (1) Nên: VA.CDN ... CHÂU TRINH CÂU Ý1 (1,0đ) Môn thi: TOÁN – Khối D Ý Câu I (2,0đ) ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN NỘI DUNG ĐIỂM Tập xác định: D = R \ { −1} 0,25 đ Sự biến thi n: • Giới hạn tiệm cận: ... ĐÁP ÁN SỞ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2010-LẦN TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH CÂU Ý Câu I (2,0đ) Ý1 (1,0đ) Môn thi: TOÁN – Khối A NỘI DUNG ĐIỂM...
 • 12
 • 205
 • 0

Đề thi thử ĐH - CĐ đợt 2 khối A, B, D năm 2009 - 2010 trường thpt Con Cuông potx

Đề thi thử ĐH - CĐ đợt 2 khối A, B, D năm 2009 - 2010 trường thpt Con Cuông potx
... TCð: x=1; PT ñư ng TCN: y=1 • 0 ,25 B ng biên thi n: t ’ + + - f (t) + f(t) - • ð th : 0 ,25 y f(x) = x +2 x-1 5 /2 -2 O -2 http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p x 1,0 • ... ñt d d ng y= kx+a (d) d ti p n v i ( C ) ⇔ h PT có nghi m Pt (1-a)x2 +2( a +2) x-(a +2) =0 (1) có nghi m x ≠ • Theo qua A có ti p n pt (1) có nghi m x1 ; x2 phân bi t 0 ,25 (*) ðk : • 0 ,25 ... x1 +x2 = ; x1.x2 = • • Suy y1 = 1+ • 0 ,25 ð ti p ñi m n m v phía c a tr c Ox y1.y2 ...
 • 8
 • 78
 • 0

Đề và đáp án thi thử ĐH khối A, B, D THPT Triệu Sơn 4

Đề và đáp án thi thử ĐH khối A, B, D THPT Triệu Sơn 4
... ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC L1 NĂM HỌC: 2013 - 20 14 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN HƯỚNG D N CHẤM MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút I PHẦN CHUNG ... 2t ; 2t − 1) , CD = (1; 2; −2 ) MN vuông góc CD nên NM CD = ⇔ t − n + 4t − 4t + = ⇔ t − = n (1) 0.25 MN = ⇔ MN = ⇔ ( t − ( t − ) ) + 4t + ( 2t − 1) = 2 t = ⇔ 8t − 4t + = ⇔ 8t − 4t − = ⇔  t = ... biến đổi tương đương) ( x + y) 4P ≥ a + 64 z 3 (a − z) = a + 64 z 3 0.25 = (1 − t ) + 64t 3 Xét hàm số f(t) = (1 – t)3 + 64t3 với t ∈ [ 0;1] Có 0.5 f '(t ) =  64t − (1 − t )  , f '(t ) = ⇔...
 • 7
 • 81
 • 0

Đề thi và gợi ý môn toán (Khối A và D) năm 2007 CĐKTĐN

Đề thi và gợi ý môn toán (Khối A và D) năm 2007 CĐKTĐN
... uuu r BC qua C VTCP BC = (4; −6) = 2(2; −3) Pt BC : x −8 y + = −3 ⎧2x − 3y = −12 Vậy A (-3; 2) ⎩2x + 3y = T a độ A nghiệm hệ phương trình : ⎨ uuu r AC qua A có VTCP AC = (11; −9) Pt AC : x+3 y−2 ... ⎝2⎠ ⎝2⎠ 2) Từ giả thi t suy S.ABCD hình chóp Gọi O tâm hình vuông x độ dài cạnh Ta có : SO2 = x2 − V= x2 x2 = 2 x3 9 a ⇔ x = 3a = SO.x = a ⇔ 3 2 PHẠM HỒNG DANH (Trung tâm Luyện thi Vĩnh Viễn) ... chiếu A xuống d1 H ∈ d1 ⇒ H (3 + t; -2 – t; + 2t) uuu r AH = (1 + t; -3 – t; + 2t) uur a d = (1; -1; 2) uuu uur r AH a d1 = ⇔ + t + + t + + 4t = ⇔ t = −2 ⇒ H (1; 0; −3) A, B đối xứng qua d1 ⇒...
 • 3
 • 435
 • 0

đề thi thử đại học môn toán khối a b d thpt quế võ

đề thi thử đại học môn toán khối a b d thpt quế võ
... HƯỚNG D N CHẤM THI < /b> THỬ ĐH LẦN NĂM HỌC 2013-2014 TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ Môn:< /b> Toán < /b> khối < /b> A,< /b> A1< /b> , B, D - Lớp 11 Câu (2,0 điểm) Điểm NỘI DUNG a < /b> (1,0 điểm) TXĐ:R, Toạ độ đỉnh I(1;-4) Khoảng đồng biến , ... (1,0 điểm) (1,0 điểm) 0.25 M ∈ (d1 ) ⇒ M( 2a-< /b> 3; a)< /b> , N ∈ (d2 ) ⇒ N (b; 3b- 2) 0.25 Ta có 3OM = ( 6a-< /b> 9; 3a)< /b> ON = (b; 3b- 2) 0.25  6 a < /b> + b = a < /b> = 3OM + ON = ⇔  ⇔  3a < /b> + 3b = b = −1  1 5 Suy M  ;  , ... Vì ABCD hình thoi nên AC ⊥ BD, D ∈ BD suy pt BD là: x – 2y – = Gọi I= AC ∩ BD , t a < /b> độ điểm I nghiệm hệ pt: x − 2y =  x=3 ⇔ ⇒ I (3; −2)  2 x + y =  y = −2 0.25 Mặt khác I trung điểm BD...
 • 5
 • 60
 • 0

DE MAU VA DAP AN DAI HOC KHOI A,B,D MON TOAN 2011

DE MAU VA DAP AN DAI HOC KHOI A,B,D MON TOAN 2011
... 3a + c 3a + b Đặt 0,50 0,50 ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TOÁN, khối D Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Câu I ... ≠ −2 2 x+2  0,25 0,50 16 ĐỂ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn thi: TOÁN, khối B Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm) Câu I ... Không có bi đỏ: Khả không xảy tổng viên bi xanh vàng + Không có bi xanh: có C13 cách + Không có bi vàng: có C15 cách 0,25 0,25 21 Mặt khác cách chọn bi xanh, bi vàng có C10 cách chọn viên bi đỏ...
 • 22
 • 118
 • 0

Báo cáo khoa học: "Influence de la durée d’acclimatation sur l’endurcissement à la sécheresse d’Acacia cyanophylla Lind" ppt

Báo cáo khoa học:
... effet, la fin de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième période de dessèchement, la turgescence s’est annulée respectivement pour –2,5, –2,6, –2,7 et –2,9 MPa chez les plants ... plants des deux traitements Le taux de croissance relative des plants Durée des traitements hydriques (mois) Figure Évolution au cours des traitements hydriques de la surface foliaire par plant ... mesurée l’aide d’un poromètre diffusion (type MK II, DELTA-T DEVICES, Cambridge CB5 OEJ, England) sur les deux faces de phyllodes des plants utilisés pour les mesures de Ψ et de Ψ π La résistance...
 • 10
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 95 bài tập hóa học vô cơ hay và khóTổng hợp 18 cách giải các bài toán vô cơ kinh điểnQuản lý giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh ở Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)CHUYÊN đề 3: Ôn thi học sinh giỏi hóa 10GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM ÁSáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm đạt giải b cấp tỉnhPhương pháp 30s để giải hóa họcTính ảnh hưởng và hiệu quả hoạt động của thuật toán định tuyền trong mạng manetFull trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12Tiểu luận tiền lương khu vực công : phụ cấp lương khối đơn vị sự nghiệpNghiên cứu mối liên hệ giữa thảm thực vật rừng với dòng chảy và chất lượng nước trong lưu vực sông đăkbla, tỉnh kon tumĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2017Bài giảng mỹ thuậtChinh phục câu hỏi phân loại môn hóaHuman resource management (eng, new, for student)Cơ sở khoa học của các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng phòng hộ đầu nguồn hố chứa nước cửa đặt huyện thường xuân tỉnh thanh hóaNghệ thuật tạo hìnhEBOOK CHINH PHỤC TIẾNG ANHTOÀN bộ NGỮ PHÁP TIẾNG ANHAb initio electronic structure investigation of adsorption, coadsorption and reactions on selected transition metal surfaces