QD 62 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 5 Hoán đổi lãi suất và tiền tệ doc

TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA - Chủ đề 5 Hoán đổi lãi suất và tiền tệ doc
... thuận để bên hoán đổi lãi suất cố định với khoản lãi suất thả bên khác, gọi hoán đổi lãi suất – Nếu thỏa thuận để hoán đổi tiền tệ việc thực nghĩa vụ nợ, gọi hoán đổi tiền tệ – Một hoán đổi đơn lẻ ... đồng tiền chính, hoán đổi cố định/thả với đồng tiền cho phép công ty hoán đổi đồng tiền với • Động để hoán đổi tiền tệ thường hoán đổi dòng tiền đồng tiền không mong đợi, lấy dòng tiền đồng tiền ... định kỳ vọng lãi tiếp tục giảm hoán đổi lãi cố định để lấy lãi thả • Trong trường hợp này, công ty tham gia vào thỏa thuận trả thả nổi/nhận cố định • Hoán đổi lãi suất gọi hoán đổi coupon –...
 • 6
 • 460
 • 7

Tiểu luận: Hoan doi lai suat

Tiểu luận: Hoan doi lai suat
... http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-1133-2003-QDNHNN-Quy-che-thuc-hien-giao-dich -hoan- doi- lai- suat- vb51403t17.aspx 27 http://www.vietquocluat.com.vn/docs/Quyet-dinh-so-62-2006-QD-NHNN-ngay29-thang-12-nam-2006-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-giao-dich -hoan- doi- laisuat_page-247_.3012.html#doc_content ... TPHCM http://foc.ueh.edu.vn/home/sites/files/upload/u63/Bai4-ThiTruongHoanDoi.pdf http://www.cfoviet.com/2011/06 /hoan- doi- lai- suat- interest-rate-swap-la.html http://www.saga.vn/Taichinh/Thitruong/Nganhang/11121.saga ... Các mức giá trái phiếu zero coupon xem hệ số giá, ta sử dụng chúng để chiết khấu khoản toán tương lai Xem xét trái phiếu có lãi suất thả kỳ hạn năm với lãi suất chi trả theo LIBOR quý, giả sử quý...
 • 28
 • 464
 • 3

Tiểu luận:hoán đổi lãi suất

Tiểu luận:hoán đổi lãi suất
... dung Hoán đổi  Khái niệm  Phân loại  Đặc điểm Hoán đổi lãi suất  Cấu trúc hoán đổi lãi suất  Định giá hoán đổi lãi suất  Ứng dụng hoán đổi lãi suất HOÁN ĐỔI Khái niệm Hoán đổi sản phẩm ... phía dựa lãi suất cố định thả  Hoán đổi vanilla hoán đổi lãi suất mà bên toán theo lãi suất cố định nhận toán theo lãi suất thả Ví dụ hoán đổi lãi suất LIBOR MSC 10.000.000$ FSW 6%  Lãi suất LIBOR ...  lãi suất cho vay cố định lãi suất huy động thả  lãi suất cho vay thả lãi suất huy động cố định Hoán đổi lãi suất - ứng dụng  Hoán đổi làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp Hoán đổi lãi...
 • 56
 • 1,110
 • 2

“Hoán đổi lãi suất” potx

“Hoán đổi lãi suất” potx
... Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía Mỗi tập hợp toán dựa lãi suất cố định thả Nếu lãi suất thả hoán đổi thực đồng đô la lãi suất sử dụng thường LIBOR Hoán đổi đồng tiền khác sử dụng lãi ... giá giá trị hoán đổi lãi suất 10 2.3.2 Giá trị hoán đổi lãi suất thả cố định Một hoán đổi lãi suất không toán vốn gốc, khoản toán theo lãi suất cố định giống với trái phiếu lãi suất cố định, ... nợ lãi suất cố định cách thiết lập hoán đổi mà mô tả Nhớ hoán đổi MSC chi trả theo lãi suất cố định 0,6% nhận toán theo lãi suất LIBOR Như MSC phải toán theo lãi suất 6,5% bao gồm 6% hoán đổi lãi...
 • 28
 • 256
 • 0

hoán đổi lãi suất

hoán đổi lãi suất
... bên bị vỡ nợ 2 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 2.1 Khái niệm  Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía dựa lãi suất cố định thả  Hoán đổi vanilla hoán đổi lãi suất mà bên toán theo lãi suất cố định nhận ...  Lãi suất cho vay cố định lãi suất huy động thả  Lãi suất cho vay thả lãi suất huy động cố định 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng  Hoán đổi làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp 2.4 Hoán ... Định giá hoán đổi lãi suất  Giá trị trái phiếu có lãi suất thả với mệnh giá vào ngày bắt đầu giao dịch ngày toán Ta dựa vào điều để định giá hoán đổi lãi suất 2.2 Định giá hoán đổi lãi suất ...
 • 65
 • 294
 • 0

Thực trạng sử dụng hoạt động hợp đồng hoán đổi lãi suất ở Việt Nam

Thực trạng sử dụng hoạt động hợp đồng hoán đổi lãi suất ở Việt Nam
... hàng, vừa giảm thiểu rủi ro lãi suất cho Phần 2: Thực trạng sử dụng hoạt động hợp đồng hoán đổi lãi suất Việt Nam 2.1 Hợp đồng hoán đổi lãi suất giới Hợp đồng hoán đổi lãi suất công cụ tài phái sinh ... ngày hợp đồng có hiệu lực Số nợ gốc hợp đồng hoán đổi lãi suất doanh nghiệp không vượt 30% vốn tự có ngân hàng Các trường hợp thực hoán đổi lãi suất bao gồm hoán đổi lãi suất đồng Việt Nam ngoại ... hàng thực giao dịch hoán đổi lãi suất thoả thuận làm sở để tính toán số lãi phải trả, số lãi nhận số lãi ròng hoán đổi lãi suất Số lãi ròng kỳ hoán đổi lãi suất chênh lệch số lãi nhận số lãi phải...
 • 10
 • 2,566
 • 23

quản trị rủi ro ngân hàng hoán đổi lãi suất

quản trị rủi ro ngân hàng hoán đổi lãi suất
... loại hoán đổi lãi suất hoán đổi vanilla (plain vanilla swap) hoán đổi basic (basic swap) Hoán đổi lãi suất vanilla nhất: Hoán đổi lãi suất vanilla loại hoán đổi lãi suất mà bên thực toán theo lãi ... phiếu lãi suất thả Do đó, giá trị hoán đổi chi trả theo lãi suất cố định nhận toán theo lãi suất thả với giá trị trái phiếu lãi 11 suất thả trừ cho giá trị trái phiếu lãi suất cố định Thay đổi ... yếu đi, rủi ro tín dụng tăng lên khoản chênh lệch lãi suất LIBOR lãi suất tín phiếu kho bạc lớn Dẫn đến khoản chênh lệch lãi suất hoán đổi rộng 3.2 Giá trị hoán đổi basic Giá trị hoán đổi basic...
 • 26
 • 258
 • 2

HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT

HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT
... DỤNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT Sử dụng hoán đổi lãi suất vanilla để chuyển khoản vay lãi suất thả sang khoản vay lãi suất cố định LIBOR A B 6% LIBOR + 0.5% Người cho vay LOGO ỨNG DỤNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT ... Hình thức phổ biến loại hoán đổi lãi suất hoán đổi vanilla (plain vanilla swap)  Là loại hoán đổi lãi suất mà bên thực toán theo lãi suất cố định bên lại thực toán theo lãi suất thả VÍ DỤ MINH ... định thả  Nếu lãi suất thả hoán đổi thực đồng đô la sử dụng lãi suất LIBOR Hoán đổi đồng tiền khác sử dụng lãi suất tương ứng với đồng tiền  Hai bên hoán đổi chuỗi toán tiền lãi đồng tiền vào...
 • 25
 • 153
 • 0

Giải pháp phát triển giao dịch hoán đổi lãi suất tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

Giải pháp phát triển giao dịch hoán đổi lãi suất tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam
... v phát tri n giao d c tr ng phát tri n giao d i lãi su t i lãi su t t i Ngân hàng n Vi t Nam i pháp phát tri n giao d n Vi t Nam i lãi su t t i Ngân hàng N V PHÁT TRI N GIAO D I LÃI SU T 1.1 GIAO ... hình phát tri n giao d i lãi su t t i Ngân hàng n Vi t Nam t 2013 T nh ng m t h n ch s phát tri n giao d ch xu t m t s gi i pháp c n thi phát tri n giao d i lãi su t t i NHTM Vi Phát Tri n Vi t Nam ... I NGÂN N VI T NAM 62 3.2 GI I PHÁP PHÁT TRI N GIAO D I LÃI SU T T I NGÂN N VI T NAM 63 3.2.1 Nhóm gi i pháp t o n n t ng cho phát tri n giao d 3.2.1.1 Hoàn thi n phát tri n th i lãi...
 • 104
 • 85
 • 0

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF
... pháp t o n n t ng phát tri n cho nghi p v i lãi su t 54 3.2.1 Phát tri n th tr ng trái phi u 54 3.2.2 Phát tri n th tr ng lãi su t liên ngân hàng (LNH) 56 3.2.3 Xây d ng cong lãi ... ch gi a NHTM, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% v c ho c thành l p, ho t i Vi t Nam v i doanh nghi p không ph ng ng theo pháp lu t Vi t Nam, gi a ngân hàng v i nhau, gi a ngân hàng v i t ch ... Cty CP V n t i XD Vipco (H p tác cung c i lãi su t cho khách hàng v i ngân H ng i) Ph n g c ngân hàng PG hoán i: 4,615,385 tri u USD Ph n g c ngân hàng TMCP Quân i: 15,334,615 USD) T ng 40,565,250.00...
 • 95
 • 103
 • 0

Phát triển nghiệp vụ hoán đổi lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Phát triển nghiệp vụ hoán đổi lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... thành ph ), v kh hàng m ng d ng công ngh ngân hàng hi p d ch v ngân i Quá trình hình thành phát tri n c a N Phát tri n Vi t Nam : Ngày 26/04/1957, Ngân hàng Ki n Thi t Vi t Nam (tr c thu c B ... Hình 1.1 : H i lãi su t gi a ngân hàng X công ty tài Y Lãi c 7% * tri u USD Tr Nh n Công ty Ngân hàng X tài Y Tr Nh n Lãi su t bi i (Lãi su t k phi u +1%) * tri u USD 10 Gi s ngân nh vay ng n ... i lãi su nh y c m v i lãi su t tri u USD ng h p này, n u lãi su t th hàng s l c n lãi nh a ngân c t tài s n (mà ch y u có lãi su t c nh), k t qu làm gi m lãi su t biên thu m l i nhu n c a ngân...
 • 79
 • 81
 • 0

Thuyết trình hoán đổi lãi Suất

Thuyết trình hoán đổi lãi Suất
... 10 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT NHQT NHÓM 05 11 2.1 Khái niệm Hoán đổi lãi suất thỏa thuận trao đổi mang tính ràng buộc pháp lý để trao đổi khoản phải trả lãi suất đồng tiền từ lãi suất cố định lấy lãi suất ... từ loại lãi suất thả lấy lợi lãi suất thả khác Trong hợp đồng hoán đổi lãi suất, bên đồng ý trả lãi suất cố định, bên đồng ý nhận lãi suất cố định trả lãi suất thả nổi, thông thường lãi suất liên ... -5.75% -5.75% Nhận lãi suất thả Thả +5% +5% +5% -7.25% -7.25% -7.25% 2 /Hoán đổi lãi suất 3/ Lãi suất thực trả sau thực hoán đổi lãi suất NHQT NHÓM 05 17 THỊ TRƯỜNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM...
 • 27
 • 118
 • 0

bài tập ví dụ hoán đổi lãi Suất

bài tập ví dụ hoán đổi lãi Suất
... hoán đổi này? BÀI TẬP MINH HỌA Tóm tắt đề bài: - Lãi suất thả nổi: LIBOR (6 tháng) + 2% - Lãi suất cố định: 7%/năm - Vốn khái toán: triệu đôla - Giả sử: tháng có 30 ngày năm có 360 ngày BÀI TẬP ... BÀI TẬP MINH HỌA Martin nhận bà hoán đổi lãi suất thả khoản vay với lãi suất cố định 7%/năm (Chi phí sử dụng vốn bình quân Canon Candy 12%/năm, tức...
 • 4
 • 2,427
 • 34

bài thuyết trình HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT

bài thuyết trình HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT
... bên bị vỡ nợ 2 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 2.1 Khái niệm  Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía dựa lãi suất cố định thả  Hoán đổi vanilla hoán đổi lãi suất mà bên toán theo lãi suất cố định nhận ... dụng hoán đổi lãi suất vanilla để chuyển khoản vay lãi suất thả sang khoản vay lãi suất cố định LIBOR A B 6% Người cho vay 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng Rủi ro lãi suất ngân hàng xảy :  Lãi suất ... cố định lãi suất huy động thả  Lãi suất cho vay thả lãi suất huy động cố định 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng  Hoán đổi làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng...
 • 60
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế hoán đổi lãi suất tiền tệ chéohoán đổi lãi suất tiền tệ chéo là gìhoán đổi lãi suất và tiền tệhợp đồng hoán đổi lãi suất là gìhợp đồng hoán đổi lãi suấthợp đồng hoán đổi lãi suất swaphoán đổi lãi suấtso sánh hoán đổi lãi suất và hoán đổi tiền tệtiểu luận hợp đồng hoán đổi lãi suấtba tap nghiep vu hoan doi lai suathoan doi lai suathoán đổi lãi suất ví dụhoán đổi lãi suất định giáhoán đổi lãi suất giữa 3 ngân hàngcurrency swaps giao dịch hoán đổi lãi suấtcurrent diagnosis treatment pediatrics 22eĐề thi thử tuyển sinh THPT lớp 10 lần 2 môn tiếng Anh Sở GDĐT Thanh HóaĐề thi tuyển sinh THPT môn Tiếng Anh chuyên Quốc học HuếMẫu Dự thảo đề án ngoại ngữ tin họcHoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ AnNhận dạng tự động tiếng nói phát âm liên tục cho các phương ngữ chính của tiếng Việt theo phương thức phát âmOn tap cac diem ngu phap tieng anh lop 12 with keyMối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức lĩnh vực hôn nhân, gia đình – nghiên cứu so sánh việt nam và hàn quốcTỔNG hợp các CHỦ đề TRONG kỳ THI THPTchiến lược marketing bitisEbook Inorganic chemistry (2nd edition) Part 2Bài tập nhóm việc hạch toán thuế giá trị gia tăng tại tổ chức tín dụng – ngân hàng thương mạiLHS phạm hồng quân chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnHoàn thiện công tác trả công lao động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại vạn hoaThực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 20102012Nghiên cứu vai trò độ mịn của xỉquan hệ pháp lý giữa cổ đông và người quản lý công tyLQT dương thị thu thảo các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trườngBÀI báo GIAN lận báo cáo tài CHÍNH THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁPBiện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập