Ngành động vật thân mềm

Động vật thân mềm

Động vật thân mềm
... Đặc trưng nhóm động vật Thân mềm thể bọc vỏ kín (một mảnh hay mảnh) Phần thân nhô cao lên (được gọi khối hay bao nội tạng) Khác với động vật Thân mềm Song kinh, động vật Thân mềm Vỏ liền có hệ ... xứng Chân bụng nguồn gốc Động vật Thân mềm cổ có cấu tạo đối xứng hai bên, ấu trùng nhiều nhóm động vật Thân mềm thể đối xứng hai bên (hình 7.9) Như tượng đối xứng động vật Chân bụng tượng thứ ... làm lắng 1,0875g bùn/ngày Trên cạn, động vật Thân mềm ăn số loài động vật chim, thú, ếch nhái Một số loài cải tạo đất sống đất Từ thời cổ đại, động vật Thân mềm thức ăn dễ kiếm Ở Việt Nam nhiều...
 • 34
 • 1,448
 • 16

PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT THÂN MỀM (MOLLUSCA)

PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT THÂN MỀM (MOLLUSCA)
... 13: Ấu trùng đĩnh vỏ 14: Ấu trùng bám PHÁT TRIỂN CỦA THÂN MỀM MẢNH VỎ TUYẾN SINH DỤC VÀ TẾ BÀO SINH DỤC CON CÁI Căn vào kích thước, màu sắc mức độ phát triển tế bào sinh dục, chia buồng trứng ... Trứng nhiều lồi thân mềm hai mảnh vỏ phân cắt theo phương thức xoắn ốc Phơi nang thân mềm hai vỏ thuộc dạng phơi nang có xoang phơi bào cực động vật có kích thước nhỏ phơi bào cực thực vật nhiều Phơi ... đoạn Juvenile Phát triển phơi ấu trùng Điệp seo (Comptopallium radula ) phơi bào phơi bào Phơi nang Phơi vị Veliger Umbo Nhiều phơi bào Trochophora Spat PHÁT TRIỂN PHƠI CỦA THÂN MỀM MẢNH VỎ Kích...
 • 23
 • 803
 • 11

PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT THÂN MỀM (MOLLUSCA)

PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT THÂN MỀM (MOLLUSCA)
... 13: Ấu trùng đĩnh vỏ 14: Ấu trùng bám PHÁT TRIỂN CỦA THÂN MỀM MẢNH VỎ TUYẾN SINH DỤC VÀ TẾ BÀO SINH DỤC CON CÁI Căn vào kích thước, màu sắc mức độ phát triển tế bào sinh dục, chia buồng trứng ... Trứng nhiều lồi thân mềm hai mảnh vỏ phân cắt theo phương thức xoắn ốc Phơi nang thân mềm hai vỏ thuộc dạng phơi nang có xoang phơi bào cực động vật có kích thước nhỏ phơi bào cực thực vật nhiều Phơi ... đoạn Juvenile Phát triển phơi ấu trùng Điệp seo (Comptopallium radula ) phơi bào phơi bào Phơi nang Phơi vị Veliger Umbo Nhiều phơi bào Trochophora Spat PHÁT TRIỂN PHƠI CỦA THÂN MỀM MẢNH VỎ Kích...
 • 23
 • 353
 • 1

Vai trò của vẹm vỏ xanh (Pernaviridis) và nhiều loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) khác trong việc lọc mùn bã hữu cơ làm sạch môi trường ppt

Vai trò của vẹm vỏ xanh (Pernaviridis) và nhiều loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) khác trong việc lọc mùn bã hữu cơ làm sạch môi trường ppt
... sau: Khả lọc thực vật phù du đơn bào mùn hữu vẹm vỏ xanh nhiều loài động vật thân mềm hai vỏ khác lớn Có thể khẳng định chúng động vật góp phần quan trọng thu hút mùn hữu cơ, làm môi trường ... thấy thực vật đơn bào thức ăn quan trọng vẹm vỏ xanh loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ 3 Khả lọc mùn bả hữu lấy từ đìa nuôi tôm sú Hòn Chông (Kiên Giang) Thí nghiệm thực điều kiện môi trường tương ... hai vỏ nói riêng lớn Trong thực tế, người dân chưa nắm vai trò làm môi trường động vật lớp hai vỏ, nên nhiều vùng bị khai thác triệt để làm cho nguồn lợi giảm sút tác hại môi trường Vì vậy, Nhà...
 • 6
 • 627
 • 4

ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG Gastropoda potx

ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG Gastropoda potx
... đáy đơn bào Đặc điểm hình dạng : Bào ngư có hình dạng vỏ bàu dục, dạng tai ngoài, cong lõm mặt bụng Chiều rộng vỏ ½ chiều dài, cao 1/6 vỏ dài Vỏ có tầng xoắn ốc, tháp vỏ nhỏ Số gờ nhô vỏ khoảng ... câu rong mơ Gai đoạn ấu trùng thức ăn loại tảo đáy, cá thể kết giai đoạn biến thái, chúng dùng chân bám chặt vào đá bò chậm chạp kiếm mồi Ở Vịnh Bắc Bộ, thời gian sinh sản bào ngư có vụ : tháng...
 • 4
 • 699
 • 3

Vai trò của vẹm vỏ xanh (Pernaviridis) và nhiều loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) khác trong việc lọc mùn bã hữu cơ làm sạch môi trường docx

Vai trò của vẹm vỏ xanh (Pernaviridis) và nhiều loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) khác trong việc lọc mùn bã hữu cơ làm sạch môi trường docx
... sau: Khả lọc thực vật phù du đơn bào mùn hữu vẹm vỏ xanh nhiều loài động vật thân mềm hai vỏ khác lớn Có thể khẳng định chúng động vật góp phần quan trọng thu hút mùn hữu cơ, làm môi trường ... khả làm môi trường bị khai thác triệt để Trong đó, đáng lưu ý loại động vật thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) Trong báo cáo này, giới thiệu khả làm môi trường động vật hai mảnh vỏ mà tiêu biểu vẹm ... thấy thực vật đơn bào thức ăn quan trọng vẹm vỏ xanh loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ Khả lọc mùn bả hữu lấy từ đìa nuôi tôm sú Hòn Chông (Kiên Giang) Thí nghiệm thực điều kiện môi trường tương...
 • 24
 • 556
 • 0

ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG docx

ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG docx
... ĐỘNG VẬT THÂN MỀM CHÂN BỤNG Gastropoda Động vật thân mềm chân bụng nhóm loài nhuyễn thể có vỏ Nhóm loài chủ yếu loài ốc biển bào ... khoa học : Babylonia areolata (Link, 1807) Ốc hương loài ốc biển quý, thuộc lớp chân bụng nhóm loài động vật thân mềm, hay gọi nhuyễn thể có vỏ, có giá trị kinh tế cao Trước ốc hương khai thác ... tháp vỏ cao 1/3 chiều cao vỏ Mặt vỏ màu trắng có phiến vân hình chữ nhật màu tím nâu hồng nâu Tầng thân có hàng, phiến vân màu Miệng vỏ hình bán nguyệt, mặt màu trắng sứ Cá thể lớn vỏ cao 80mm, rộng...
 • 5
 • 566
 • 1

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - hàm lượng độc tố gây liệt cơ (psp) trong động vật thân mềm ha

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - hàm lượng độc tố gây liệt cơ (psp) trong động vật thân mềm ha
... chuyên đề - Đề tài KC-0 9-1 9: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng gây 3.7 Giải pháp làm giảm ... chuyên đề - Đề tài KC-0 9-1 9: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng gây I đặt vấn đề Một ... chuyên đề - Đề tài KC-0 9-1 9: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng gây Thời gian thu mẫu Hàm...
 • 99
 • 379
 • 0

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - hàm lượng độc tố gây tiêu chảy (dsp) trong động vật thân mềm

điều tra, nghiên cứu tảo độc gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra - hàm lượng độc tố gây tiêu chảy (dsp) trong động vật thân mềm
... chuyên đề - Đề tài KC-0 9-1 9: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng gây I đặt vấn đề Bệnh ... Hải Phòng 19 Báo cáo chuyên đề - Đề tài KC-0 9-1 9: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng ... Báo cáo chuyên đề - Đề tài KC-0 9-1 9: Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại chúng gây Shumway,...
 • 115
 • 323
 • 0

Bài báo cáo hình thái phân loại giáp xác và động vật thân mềm

Bài báo cáo hình thái phân loại giáp xác và động vật thân mềm
... số loài thân mềm, có khoảng 9000 loài  - Gastropoda có vùng phân bố rộng: Đa số sống biển, số sống nước ngọt, cạn số sống ký sinh cở thể động vật (…), để thích nghi với môi trường nên hình dạng ... với loài bò mặt đáy Hình dạng chân thay đổi lớn dựa vào phương thức sống, khả bắt mồi, khả vận động (chủ động hay bị động) + Giữ chân có nếp nhăn dọc chia chân làm phần, lúc di động đại phận chân ... Cơ quan hô hấp Hệ sinh dục III Kết luận • • • • Dựa vào đặc điểm phân bố Phương thức sống Phương thức vận động Thức ăn phương thức bắt mồi * Hình dạng ngoài: Mắt đỉnh Mắt gốc - Chỉ có Gastropoda...
 • 20
 • 4,337
 • 5

Một số dẫn liệu về động vật thân mềm và giáp xác cỡ lớn tại vùng cửa sông Lam doc

Một số dẫn liệu về động vật thân mềm và giáp xác cỡ lớn tại vùng cửa sông Lam doc
... 18-0,50/00 số (H) cửa sông (1,75) cao so với vùng nước sông Lam (1,54) IV KẾT LUẬN Nguồn lợi động vật thân mềm giáp xác cỡ lớn vùng cửa sông Lam phong phú vào bậc cửa sông vùng Bắc Trung Bộ Tại vùng cửa ... ven cửa sông, đặc biệt động vật giáp xác thân mềm cỡ lớn Tuy nhiên, vùng sinh thái cửa sông Lam chưa nghiên cứu nhiều nên có dẫn liệu nguồn lợi động vật giáp xác thân mềm Do đó, dựa kết điều ... phát triển nuôi trồng thủy sản vùng cửa sông Lam, Nghệ An” giai đoạn 2006-2008, viết trình bày số dẫn liệu nguồn lợi động vật thân mềm giáp xác cỡ lớn vùng cửa sông Lam, Nghệ An để nhà chuyên môn,...
 • 8
 • 419
 • 2

Đặc điểm chung của động vật thân mềm pdf

Đặc điểm chung của động vật thân mềm pdf
... nhóm thân mềm cổ) hay dạng hạch phân tán Hệ tiêu hoá có quan đặc trưng lưỡi gai (radula) Cơ quan hô hấp mang lược (ctenidia) (hình 6.3) Lưỡi gai (lưỡi bào - radula) cấu trúc đặc trưng động vật thân ... mô liên kết lấp đầy Có ý kiến cho thân mềm phát triển mức độ xoang giả (pseudocoelum), nhiên nhiều dẫn liệu cho thấy xoang thể thân mềm thể xoang tiêu giảm Thân mềm có hệ tuần hoàn hở (máu không ... trúc thể thuôn dài thích nghi với đời sống săn mồi tích cực Nội quan thân mềm có thay đổi phù hợp với lối sống Thể xoang thân mềm tiêu giảm nhiều, lại phần quanh tim (được gọi xoang bao tim) phần...
 • 10
 • 351
 • 0

Vai trò của vẹm vỏ xanh (Pernaviridis) và nhiều loài động vật thân mềm hai mảnh ppt

Vai trò của vẹm vỏ xanh (Pernaviridis) và nhiều loài động vật thân mềm hai mảnh ppt
... cầu thực phẩm động vật thân mềm nói chung động vật thân mềm lớp hai vỏ nói riêng lớn Trong thực tế, người dân chưa nắm vai trò làm môi trường động vật lớp hai vỏ, nên nhiều vùng bị khai thác triệt ... thường ta thấy vẹm thí nghiệm nằm đáy Từ kết thí nghiệm đến số nhận xét đề xuất ý kiến sau: Khả lọc thực vật phù du đơn bào mùn bã hữu vẹm vỏ xanh nhiều loài động vật thân mềm hai vỏ khác lớn Có ... tế bào Trung bình ô 1,4 tế bào Kết thí nghiệm cho thấy thực vật đơn bào thức ăn quan trọng vẹm vỏ xanh loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ Khả lọc mùn bả hữu lấy từ đìa nuôi tôm sú Hòn Chông (Kiên...
 • 9
 • 255
 • 0

Động vật không xương sống ( phần 3 ) Đặc điểm chung của động vật thân mềm ppsx

Động vật không xương sống ( phần 3 ) Đặc điểm chung của động vật thân mềm ppsx
... mang lược (ctenidia) (hình 6 . 3) Lưỡi gai (lưỡi bào - radula) cấu trúc đặc trưng động vật thân mềm, cấu tạo khối kitin hay prôtein lát thành thực quản, mặt lưỡi gai có nhiều dãy kitin Phần gốc ... cực Nội quan thân mềm có thay đổi phù hợp với lối sống Thể xoang thân mềm tiêu giảm nhiều, lại phần quanh tim ( ược gọi xoang bao tim) phần bao quanh tuyến sinh dục (xoang sinh dục) Phần lại nội ... Bao gồm động vật mang đặc điểm điển hình động vật Có xoang giả Có thể gặp giun tròn khắp nơi (trong nước, đáy thuỷ vực, đất ẩm ký sinh thể động vật thực vật) Chúng có khối lượng lớn, ví dụ sống...
 • 11
 • 593
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sinh sản động vật thân mềmgiống động vật thân mềmphương thức sống động vật thân mềmcấu tạo động vật thân mềmnuôi động vật thân mềmvai trò động vật thân mềmđặc điểm động vật thân mềmđông vật thân mềmmô hình nuôi dong vat than memđộng vật thân mềm chân đầuhình thái cấu tạo và phân loại động vật thân mềm pptỹ thuật nuôi động vật thân mềmsách kỹ thuật nuôi động vật thân mềmhinh anh động vật thân mềmlợi ích của động vật thân mềmkhảo sát thực trạng việc thực hiện xử lí thông tin phản hồi bạn đọc tại một cơ quan báo chíThể chế chính trị đương đại trên thế gới và gợi mở cho việt nam tiểu luận cao họcChiến lược 7 bước để chinh phục bất kỳ khách hàng nàoBáo chí chính luận tiểu luận cao họcLuận văn Kinh tế: Nâng Cao Hiệu Quả Thu Hút Và Sử Dụng Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Thành Phố Hải PhòngBáo cáo kiến tập Thực trạng công tác đánh giá công chức tại Uỷ ban nhân dân xã Buôn ChoahVAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦHIỆU ỨNG TỪ NHIỆT CỦA HỢP KIM Ni-Mn-Sn, La-(Fe,Co)-(Si,B) VÀ Fe-(Co,Gd,Dy)-Zr CHẾ TẠO BẰNG PHƢƠNG PHÁP NGUỘI NHANHTiểu luận môn phương pháp tiếp cận và xử lý tỉnh huống chính trị xử lý điểm nóng chính trị –xã hội ở tỉnh bo kẹo nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tiểu luận cao họcKế hoạch giáo dục của nhà trường độ tuổi 5 6 tuổi trọn bộTài liệu bồi dưỡng chức danh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật ĐảngTÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHỨC DANH CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2017De cuong on tap mon TTHCMXây dựng mô hình Gia đình văn hóa dân tộc Thái tại xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020”Nâng cao chất lượng quản lý công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của Sở Xây dựng Bắc Giang trong giai đoạn 2016 2020Chuyên đề NCKH 20162017: Nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật tấn công bằng chân đối với môn võ thuật Công an nhân dân cho học viên Trường Đại học PCCCĐảng bộ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2000 đến năm 2010NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA HUYỆN ĐOAN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 20172020Nâng cao hiệu quả quản lý đăng ký đất đai trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 2020Nghiên cứu thiết lập mô hình thủy văn kinh tế phân bổ nước tối ưu lưu vực sông Ba Tiếng Anh
Đăng ký
Đăng nhập