Đề Kiểm tra Địa Lí Chuẩn lớp 10

Đề kiểm tra Địa lớp 10 HKII

Đề kiểm tra Địa lí lớp 10 HKII
... ngành kinh tế : A Nông - lâm - ngư nghiệp B Công nghiệp - xây dựng C Dịch vụ 12.Mục đích chủ yếu trang trại : A Kết hợp nông - công nghiệp B Sản xuất hàng hoá C Sản xuất tự cung tự cấp D Liên kết ... sản 18.Chính sách xu hướng phát triển kinh tế nguồn lực : A Tự nhiên B Kinh tế-xã hội C Vị trí địa lý 19.Cây công nghiệp thích nghi với vùng đất đen ôn đới : A Cao su B Ca cao C Chè D Củ cải ... đường 20.Yếu tố để làm sở xen canh , tăng vụ sản xuất nông nghiệp : A Khí hậu B Đất trồng C Vị trí địa lý D Nguồn nước 21 Đặc điểm không với ngành công nghiệp Điện tử -Tin học : A Tiêu thụ nhiều...
 • 4
 • 3,796
 • 40

Đề kiểm tra địa 10 học kí 2

Đề kiểm tra địa lí 10 học kí 2
... 19. ­   ­   =   ­ 05. ­   ­   =   ­ 10.  ­   /   ­   ­ 15. ;   ­   ­   ­ 20 . ­   ­   ­   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG Trường THPT Đạ Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : ĐỊA LÍ 10 NỘI DUNG ĐỀ SỐ : 0 02 Câu hai quốc gia có số ... 19. ;   /   =   ~ 05. ;   /   =   ~ 10.  ;   /   =   ~ 15. ;   /   =   ~ 20 . ;   /   =   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Trường THPT Đạ Tông Môn : ĐỊA LÍ 10 Nội dung đề số : 001 Câu động lực tăng ... 19. ­   /   ­   ­ 05. ­   ­   =   ­ 10.  ;   ­   ­   ­ 15. ­   ­   =   ­ 20 . ;   ­   ­   ­ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG Trường THPT Đạ Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : ĐỊA LÍ 10 NỘI DUNG ĐỀ SỐ : 003 Câu kiểu tháp mở...
 • 14
 • 4,444
 • 45

Đề kiểm tra 1T lần 4 lớp 10 (chuẩn + Hay)

Đề kiểm tra 1T lần 4 lớp 10 (chuẩn + Hay)
... 23 Don't try that new restaurant I'm sure you _ like it A can B are going to C won't D will 24 Mary: Did you remember to book seats ? Peter: Oh no I forgot I _ for them now A will telephone ... 33 He left for Ho Chi Minh City last week (t cõu hi cho phn gch chõn) When 34 We spent the evening playing chess last night (t cõu hi cho phn gch chõn) How ... present, they are visiting all parts of the country They will arrive here tomorrow They will come by train and most of the young people in town will meet them at the station Tomorrow evening they will...
 • 3
 • 348
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Tiếng Anh. Chương trình chuẩnđề thi 132 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Tiếng Anh. Chương trình chuẩn Mã đề thi 132 ppt
... THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ - ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Tiếng Anh Chương trình chuẩn Thời gian làm 45 phút (Không kể thời gian phát đề) đề thi 132 I Pronunciation: ... until Câu 7: She has two girls and ……… boy ……… girls are in their class at school A a-a B the-the C a-the D an-an Câu 8: If my grandfather ….……… still alive, he would be a hundred today A is B ... / very / I / think / exam / be / difficult / (Sắp xếp từ sau để hoàn thành câu) A I don't think the exam will be very difficult B I will think the exam don't be very difficult C I think the exam...
 • 5
 • 538
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA ĐIẠ LỚP 6 KÌ HAI

ĐỀ KIỂM TRA ĐIẠ LÍ LỚP 6 KÌ HAI
... v ớt ma hn so vi cỏc vựng khỏc cựng v , -t l lp vt cht mng, b, bao ph trờn b mt cỏc lc a -t gm hai thnh phn chớnh: cht khoỏng v cht hu c - Bin phỏp lm tng phỡ ca t: + Bún phõn chung, phõn xanh,...
 • 2
 • 361
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA HỌC KÌ II- LỚP 11 potx

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ HỌC KÌ II- LỚP 11 potx
... Hết Lưu ý: trình làm học sinh phải ghi mã đề, hết phải nộp đề kèm theo với làm lúc làm không hỏi thêm 3- Đáp án: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TRỜNG THPT CỜ ĐỎ II ... - - Môn Địa 10 - Thời gian: 45 - phút I – PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 ĐIỂM) Đề Câu B Câu A Câu Câu C C Câu D Câu A Câu A Câu 1C,2 A Nếu sai câu trừ 0,25đ II- PHẦN TỰ LUẬN(6 ĐIỂM) ... hoá khu vực diễn chưa D Sự phát triển kinh tế phát triển chưa đồng nước khu vực vùng, địa phương nước Câu 11 Ngành kinh tế mà nước Đông Nam hướng vào khai thác là: A Công nghiệp B Nông nghiệp(do...
 • 5
 • 345
 • 1

ĐỀ kIỂM TRA ĐỊA KI I LỚP 4

ĐỀ kIỂM TRA ĐỊA LÍ KI I LỚP 4
... I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: B (1 i m) Câu 2: B (1 i m) Câu 3: A (1 i m) Câu 4: D (1 i m) I TỰ LUẬN: Câu 1: (3 i m) M i ý i m Đồng Bắc Bộ có i u ki n thuận l i sau để trở thành ... vựa lúa lớn thứ hai nước: - Đất phù sa màu mỡ - Nguồn nước d i - Ngư i dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa Câu 2: (3 i m) - Để phủ xanh đất trống đô i nu i trọc, chống xo i mòn, chống lũ ... xanh đất trống đô i nu i trọc, chống xo i mòn, chống lũ lụt, hạn hán, và bảo vệ m i trường ...
 • 2
 • 215
 • 0

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_ĐỊA

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_ĐỊA LÍ
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ĐỊA 10, NĂM HỌC 201 2- 2013 CÂU Câu (2,5 điểm) ĐÁP ÁN I LÝ THUYẾT ( 7,0 điểm) Cơ cấu vai trò ngành dịch vụ: ĐIỂM + Cơ cấu: phức tạp, gồm nhóm: 0,5điểm - Dịch vụ ... Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (1,5 điểm) ( WTO): - Có nhiều hội giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa với nước 0,5điểm giới - Có hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài,… 0,5điểm - Có nhiều ... nghệ, trang thiết bị, 0,5điểm ( Học sinh trình bày ý khác, cho điểm) Câu (2,0điểm) II THỰC HÀNH ( 3,0 điểm) Vẽ biểu đồ cột thể giá trị xuất bình quân đầu người quốc gia năm 2004 Yêu cầu: - Có...
 • 3
 • 148
 • 0

10 đề kiểm tra địa 7 (kèm đáp án)

10 đề kiểm tra địa lí 7 (kèm đáp án)
... liền ĐỀ kiểm tra địa lớp A.Trắc nghiệm :(3đ) I.Điền vào chỗ trống từ ,cụm từ thích hợp câu sau : a.Điều tra dân số cho biết địa phương ,1 nước b.Tháp tuổi cho biết .của dân số qua địa ... :(1đ ) ĐỀ kiểm tra địa lớp A.Trắc nghiệm :(3đ) I.Điền vào chỗ trống từ ,cụm từ thích hợp câu sau : a.Điều tra dân số cho biết địa phương ,1 nước b.Tháp tuổi cho biết .của dân số qua địa ... 10, 5người/ Km2 Câu : 4đ) - Vẽ đẹp : 1,5đ - Tên biểu đồ : 0 ,75 đ - Chú thích : 0 ,75 đ - Nhận xét : 1đ D C 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ B A B ĐỀ kiểm tra địa lớp Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( Điểm ) Chọn phương...
 • 23
 • 264
 • 0

Đề kiểm tra địa lớp 5 học ki I

Đề kiểm tra địa lí lớp 5 học ki I
... …………………………………………………………………………………… 3) Chọn ý cho sẵn dươ i i i ̀n vào sơ đồ cho phù hợp a) Nước ta có khí hậu nhiệt đơ i gió mùa b) Trồng nhiều lo i c) Ngành chăn nu i phát triển d) Nguồn thức ăn đảm bảo ... 1) Dựa vào ki ́n thức đã học em hãy hoàn thành bảng sau : Ảnh hưởng của biển đô i i đơ i sống và sản xuất Ở vùng biển nước ta, nước không bao …………………………………………… giờ đóng băng ... …………………………………………… Miền Bắc và miền Trung hay có bão …………………………………………… …………………………………………… Hằng ngày, nước biển có lúc dâng lên …………………………………………… có lúc xuống …………………………………………… Đặc i m của vùng biển...
 • 2
 • 215
 • 0

Đề Kiểm tra địa lớp 5 học kì I

Đề Kiểm tra địa lí lớp 5 học kì I
... …………………………………………………………………………………… 3) Chọn ý cho sẵn dươ i i i ̀n vào sơ đồ cho phù hợp a) Nước ta có khí hậu nhiệt đơ i gió mùa b) Trồng nhiều lo i c) Ngành chăn nu i phát triển d) Nguồn thức ăn đảm bảo ... Học sinh không viết vào Vì phách, sẽ rọc chấm PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN (6ñ) 1) Nước ta có i ̀u kiện để phát triển ngành thủy sản ? …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2) Khí hậu nước ta có ảnh hưởng tơ i đ i sống hoạt động sản xuất ? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 190
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra địa lí lớp 10 kì 2đề kiểm tra địa lí 1 tiết lớp 10đề kiểm tra địa lí học kì 1 lớp 10đề kiểm tra địa lí học kì i lop 10một số đề kiểm tra địa lí lớp 10de kiem tra dia li lop 10 hk1đề kiểm tra địa lí lớp 10 hkiiđề kiểm tra địa lí học kì 2 lớp 7đề kiểm tra địa lí lớp 8đề kiểm tra địa lí lớp 8 học kì 2đề kiểm tra địa lí lớp 8 học kì 1đề kiểm tra địa lí lớp 8 1 tiếtđề kiểm tra địa lí lớp 9 học kì 2đề kiểm tra địa lí lớp 9đề kiểm tra địa lí học kì 2 lớp 6THỜI KHÓA BIỂU lớp 1a năm học 2017bản kế hoạch tuần đơn giảnTừ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )Luyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)KHẢO sát NHU cầu TIÊU DÙNG văn hóa của đội NGŨ TRÍ THỨC GIẢNG VIÊN của các TRƯỜNG đại học ở hà nộiQUÁ TRÌNH NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về vấn đề tôn GIÁO từ 1930 đến NAYẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápNghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAY20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánKỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG từ đám rối THẦN KINH CÁNH TAY TRÊN máy MRI 3TESLAQuy đổi đơn vị gray, rem, msvSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)KỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGSơ đồ tư duy ngữ văn 12Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái
Đăng ký
Đăng nhập