Đề Kiểm tra Địa Lí Chuẩn lớp 10

Đề kiểm tra Địa lớp 10 HKII

Đề kiểm tra Địa lí lớp 10 HKII
... ngành kinh tế : A Nông - lâm - ngư nghiệp B Công nghiệp - xây dựng C Dịch vụ 12.Mục đích chủ yếu trang trại : A Kết hợp nông - công nghiệp B Sản xuất hàng hoá C Sản xuất tự cung tự cấp D Liên kết ... sản 18.Chính sách xu hướng phát triển kinh tế nguồn lực : A Tự nhiên B Kinh tế-xã hội C Vị trí địa lý 19.Cây công nghiệp thích nghi với vùng đất đen ôn đới : A Cao su B Ca cao C Chè D Củ cải ... đường 20.Yếu tố để làm sở xen canh , tăng vụ sản xuất nông nghiệp : A Khí hậu B Đất trồng C Vị trí địa lý D Nguồn nước 21 Đặc điểm không với ngành công nghiệp Điện tử -Tin học : A Tiêu thụ nhiều...
 • 4
 • 3,051
 • 32

Đề kiểm tra địa 10 học kí 2

Đề kiểm tra địa lí 10 học kí 2
... 19. ­   ­   =   ­ 05. ­   ­   =   ­ 10.  ­   /   ­   ­ 15. ;   ­   ­   ­ 20 . ­   ­   ­   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG Trường THPT Đạ Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : ĐỊA LÍ 10 NỘI DUNG ĐỀ SỐ : 0 02 Câu hai quốc gia có số ... 19. ;   /   =   ~ 05. ;   /   =   ~ 10.  ;   /   =   ~ 15. ;   /   =   ~ 20 . ;   /   =   ~ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Trường THPT Đạ Tông Môn : ĐỊA LÍ 10 Nội dung đề số : 001 Câu động lực tăng ... 19. ­   /   ­   ­ 05. ­   ­   =   ­ 10.  ;   ­   ­   ­ 15. ­   ­   =   ­ 20 . ;   ­   ­   ­ Sở GD-ĐT LÂM ĐỒNG Trường THPT Đạ Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Môn : ĐỊA LÍ 10 NỘI DUNG ĐỀ SỐ : 003 Câu kiểu tháp mở...
 • 14
 • 3,396
 • 28

Đề kiểm tra 1T lần 4 lớp 10 (chuẩn + Hay)

Đề kiểm tra 1T lần 4 lớp 10 (chuẩn + Hay)
... 23 Don't try that new restaurant I'm sure you _ like it A can B are going to C won't D will 24 Mary: Did you remember to book seats ? Peter: Oh no I forgot I _ for them now A will telephone ... 33 He left for Ho Chi Minh City last week (t cõu hi cho phn gch chõn) When 34 We spent the evening playing chess last night (t cõu hi cho phn gch chõn) How ... present, they are visiting all parts of the country They will arrive here tomorrow They will come by train and most of the young people in town will meet them at the station Tomorrow evening they will...
 • 3
 • 302
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Tiếng Anh. Chương trình chuẩnđề thi 132 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Tiếng Anh. Chương trình chuẩn Mã đề thi 132 ppt
... THPT PHAN BỘI CHÂU ĐỀ - ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 10 NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn: Tiếng Anh Chương trình chuẩn Thời gian làm 45 phút (Không kể thời gian phát đề) đề thi 132 I Pronunciation: ... until Câu 7: She has two girls and ……… boy ……… girls are in their class at school A a-a B the-the C a-the D an-an Câu 8: If my grandfather ….……… still alive, he would be a hundred today A is B ... / very / I / think / exam / be / difficult / (Sắp xếp từ sau để hoàn thành câu) A I don't think the exam will be very difficult B I will think the exam don't be very difficult C I think the exam...
 • 5
 • 418
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA ĐIẠ LỚP 6 KÌ HAI

ĐỀ KIỂM TRA ĐIẠ LÍ LỚP 6 KÌ HAI
... v ớt ma hn so vi cỏc vựng khỏc cựng v , -t l lp vt cht mng, b, bao ph trờn b mt cỏc lc a -t gm hai thnh phn chớnh: cht khoỏng v cht hu c - Bin phỏp lm tng phỡ ca t: + Bún phõn chung, phõn xanh,...
 • 2
 • 320
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA HỌC KÌ II- LỚP 11 potx

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ HỌC KÌ II- LỚP 11 potx
... Hết Lưu ý: trình làm học sinh phải ghi mã đề, hết phải nộp đề kèm theo với làm lúc làm không hỏi thêm 3- Đáp án: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ TRỜNG THPT CỜ ĐỎ II ... - - Môn Địa 10 - Thời gian: 45 - phút I – PHẦN TRẮC NGHIỆM(4 ĐIỂM) Đề Câu B Câu A Câu Câu C C Câu D Câu A Câu A Câu 1C,2 A Nếu sai câu trừ 0,25đ II- PHẦN TỰ LUẬN(6 ĐIỂM) ... hoá khu vực diễn chưa D Sự phát triển kinh tế phát triển chưa đồng nước khu vực vùng, địa phương nước Câu 11 Ngành kinh tế mà nước Đông Nam hướng vào khai thác là: A Công nghiệp B Nông nghiệp(do...
 • 5
 • 322
 • 1

ĐỀ kIỂM TRA ĐỊA KI I LỚP 4

ĐỀ kIỂM TRA ĐỊA LÍ KI I LỚP 4
... I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: B (1 i m) Câu 2: B (1 i m) Câu 3: A (1 i m) Câu 4: D (1 i m) I TỰ LUẬN: Câu 1: (3 i m) M i ý i m Đồng Bắc Bộ có i u ki n thuận l i sau để trở thành ... vựa lúa lớn thứ hai nước: - Đất phù sa màu mỡ - Nguồn nước d i - Ngư i dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa Câu 2: (3 i m) - Để phủ xanh đất trống đô i nu i trọc, chống xo i mòn, chống lũ ... xanh đất trống đô i nu i trọc, chống xo i mòn, chống lũ lụt, hạn hán, và bảo vệ m i trường ...
 • 2
 • 186
 • 0

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_ĐỊA

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_ĐỊA LÍ
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II, MÔN ĐỊA 10, NĂM HỌC 201 2- 2013 CÂU Câu (2,5 điểm) ĐÁP ÁN I LÝ THUYẾT ( 7,0 điểm) Cơ cấu vai trò ngành dịch vụ: ĐIỂM + Cơ cấu: phức tạp, gồm nhóm: 0,5điểm - Dịch vụ ... Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (1,5 điểm) ( WTO): - Có nhiều hội giao lưu kinh tế, trao đổi hàng hóa với nước 0,5điểm giới - Có hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài,… 0,5điểm - Có nhiều ... nghệ, trang thiết bị, 0,5điểm ( Học sinh trình bày ý khác, cho điểm) Câu (2,0điểm) II THỰC HÀNH ( 3,0 điểm) Vẽ biểu đồ cột thể giá trị xuất bình quân đầu người quốc gia năm 2004 Yêu cầu: - Có...
 • 3
 • 71
 • 0

10 đề kiểm tra địa 7 (kèm đáp án)

10 đề kiểm tra địa lí 7 (kèm đáp án)
... liền ĐỀ kiểm tra địa lớp A.Trắc nghiệm :(3đ) I.Điền vào chỗ trống từ ,cụm từ thích hợp câu sau : a.Điều tra dân số cho biết địa phương ,1 nước b.Tháp tuổi cho biết .của dân số qua địa ... :(1đ ) ĐỀ kiểm tra địa lớp A.Trắc nghiệm :(3đ) I.Điền vào chỗ trống từ ,cụm từ thích hợp câu sau : a.Điều tra dân số cho biết địa phương ,1 nước b.Tháp tuổi cho biết .của dân số qua địa ... 10, 5người/ Km2 Câu : 4đ) - Vẽ đẹp : 1,5đ - Tên biểu đồ : 0 ,75 đ - Chú thích : 0 ,75 đ - Nhận xét : 1đ D C 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ B A B ĐỀ kiểm tra địa lớp Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( Điểm ) Chọn phương...
 • 23
 • 151
 • 0

Đề kiểm tra địa lớp 5 học ki I

Đề kiểm tra địa lí lớp 5 học ki I
... …………………………………………………………………………………… 3) Chọn ý cho sẵn dươ i i i ̀n vào sơ đồ cho phù hợp a) Nước ta có khí hậu nhiệt đơ i gió mùa b) Trồng nhiều lo i c) Ngành chăn nu i phát triển d) Nguồn thức ăn đảm bảo ... 1) Dựa vào ki ́n thức đã học em hãy hoàn thành bảng sau : Ảnh hưởng của biển đô i i đơ i sống và sản xuất Ở vùng biển nước ta, nước không bao …………………………………………… giờ đóng băng ... …………………………………………… Miền Bắc và miền Trung hay có bão …………………………………………… …………………………………………… Hằng ngày, nước biển có lúc dâng lên …………………………………………… có lúc xuống …………………………………………… Đặc i m của vùng biển...
 • 2
 • 119
 • 0

Đề Kiểm tra địa lớp 5 học kì I

Đề Kiểm tra địa lí lớp 5 học kì I
... …………………………………………………………………………………… 3) Chọn ý cho sẵn dươ i i i ̀n vào sơ đồ cho phù hợp a) Nước ta có khí hậu nhiệt đơ i gió mùa b) Trồng nhiều lo i c) Ngành chăn nu i phát triển d) Nguồn thức ăn đảm bảo ... Học sinh không viết vào Vì phách, sẽ rọc chấm PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN (6ñ) 1) Nước ta có i ̀u kiện để phát triển ngành thủy sản ? …………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2) Khí hậu nước ta có ảnh hưởng tơ i đ i sống hoạt động sản xuất ? …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra địa lí lớp 10 kì 2đề kiểm tra địa lí 1 tiết lớp 10đề kiểm tra địa lí học kì 1 lớp 10đề kiểm tra địa lí học kì i lop 10một số đề kiểm tra địa lí lớp 10de kiem tra dia li lop 10 hk1đề kiểm tra địa lí lớp 10 hkiiđề kiểm tra địa lí học kì 2 lớp 7đề kiểm tra địa lí lớp 8đề kiểm tra địa lí lớp 8 học kì 2đề kiểm tra địa lí lớp 8 học kì 1đề kiểm tra địa lí lớp 8 1 tiếtđề kiểm tra địa lí lớp 9 học kì 2đề kiểm tra địa lí lớp 9đề kiểm tra địa lí học kì 2 lớp 6Mô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trịMột số biện pháp nâng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Sơn ALex Việt NamMột số đặc điểm hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phátMột số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại Hà NghĩaMột số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Thành phố Hồ Chí MinhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Ngọc KhánhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thiết bị Ban maiMột số giải pháp nhằm hạn chế rủi ri tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum10 ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 2 GIỮA VÀ CUỐI HỌC KỲ 2Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long đến năm 2020 (LV thạc sĩ))ĐỂ ÁN CHUYÊN NGÀNH : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2014 2016Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt tươi của khách hàng tại siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))PHAN TICH TINH HINH TAI CHINH CUA CONG TY CONG NGHE TIN HOC VIEN THONG QUOC THANGSKKN: Một số biện pháp huy động trẻ dân tộc thiểu số trong độ tuổi mầm non ra lớpSKKN: Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm nonNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức, viên chức tại sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ vetiver (vetiver zizanioides (linn) nash)Tim hieu cac van de an toan trong SDNDanh mục đề tài cấp trường phê duyệt đợt 1 năm 2016
Đăng ký
Đăng nhập