BẢNG mô tả các mức độ NHẬN THỨC và ĐỊNH HƯỚNG NĂNG lực môn hóa

BẢNG TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
... hình thành - Năng lực chung: Tự học, tự giải vấn đề, tư sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: + Phân tích, nhận xét, lập niên biểu kiện, tượng lịch sử + Vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử học để giải ... Anh - Lập bảng niên biểu cách mạng tư sản Pháp - Lập bảng thống kê phát minh máy móc sử dụng sản xuất từ kỷ XVIII Anh - Đánh giá ý nghĩa cách mạng tư sản Pháp 1 789 Hướng dẫn, nghiên cứu sử dụng ... đ) Câu Nền độc lập Hà Lan thức công nhận vào năm nào? A 1566 B 1 581 C 16 48 D 1650 Câu Ý nghĩa cách mạng Hà Lan kỷ XVI A mạng giải phóng dân tộc B dậy chống ách thống trị Tây Ban Nha C cách mạng...
 • 12
 • 753
 • 4

Tuyển chọn xây dựng sử dụng hệ thống bài tập theo các mức độ nhận thức trong dạy học các chương nhóm nitơ nhóm cacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông luận văn thạc sĩ

Tuyển chọn  xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo các mức độ nhận thức trong dạy học các chương nhóm nitơ và nhóm cacbon hóa học 11 nâng cao trường trung học phổ thông luận văn thạc sĩ
... 2 011 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NGUYN TH KIM CHUNG TUYểN CHọN - XÂY DựNG Sử DụNG Hệ THốNG BàI TậP THEO CáC MứC Độ NHậN THứC TRONG DạY HọC CáC CHƯƠNG NHóM NITƠ NHóM CACBON Hóa HọC 11 NÂNG ... 11 NÂNG CAO TRƯờNG Trung học phổ thông Chuyờn ngnh: Lý lun v phng phỏp dy hc b mụn Húa hc Mó s: 60 14 10 LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS NGUYN XUN TRNG VINH - 2 011 i LI ... PHP S DNG BI TP THEO CC MC NHN THC TRONG DY HC CC CHNG NHểM NIT V NHểM CACBON HểA HC 11 NNG CAO .33 2.1 S dng h thng bi vic nõng cao cht lng dy v hc 33 2.2 Bi theo cỏc mc nhn...
 • 71
 • 635
 • 7

Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHỦ ĐỀ QUAN HỆ SONG SONG doc

Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHỦ ĐỀ QUAN HỆ SONG SONG doc
... 2 Trong tiểu luận nhóm xin trình bày phân loại mục tiêu giáo dục toán theo mức độ nhận thức Bloom đề tài: Quan hệ song song Sơ đồ thang nhận thức Bloom sau: Những kh n ng ... đề sau đ ng A Hai đư ng th ng phân biệt c ng song song v i m t ph ng song song v i B Hai m t ph ng phân biệt c ng song song v i đư ng th ng song song v i C Hai m t ph ng phân biệt h ng song song ... trình phân t ch, t ng h p, đánh giá m i đưa toán trư ng h p quen thuộc để gi i -Sau h c xong chương quan hệ song song h c sinh ph i bi t phân t ch gi thi t toán phần ch nh thi t lập m i quan hệ song...
 • 14
 • 319
 • 0

Tài liệu Tiểu luận:Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc pptx

Tài liệu Tiểu luận:Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc pptx
... kiến thức , kỹ năng, thái độ, khả tư … học sinh? Thực đề tài “ Các mức độ nhận thức theo Bloom chủ đề Quan hệ vuông góc nhóm phân loại nội dung kiến thức theo mức độ nhận thức cung cấp câu hỏi theo ... loại Bloom: Danh gia Tông hop Phân tích Vân dung Hiê u Nhân biêt Trong đề tài “ Các mức độ nhận thức theo Bloom chủ đề Quan hệ vuông góc nhóm sử dụng cách phân loại Bloom tiến hành sau: Nhận ... câu hỏi theo mức độ dạng: câu hỏi trắc nghiệm, tự luận Qua chủ đề Quan hệ vuông góc , nhóm hi vọng góp phần hoàn chỉnh nội dung phân loại mục tiêu tiêu chuẩn chủ đề Quan hệ vuông góc, đồng thời...
 • 20
 • 366
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt
... số lượng giác, dạng đồ thị hàm số lượng giác; + Định nghĩa phương trình lượng giác bản; + Nhận phương trình bậc bậc hai hàm số lượng giác, phương trình đưa phương trình bậc hai hàm số lượng giác, ... Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh Chủ đề Phương trình lượng giác hàm số lượng giác chủ đề quan trọng chương trình Toán THPT Chủ đề giới thiệu số hàm số lượng ... số lượng giác, phương trình lượng giác cac dạng phương trình lượng giác thường gặp Mục đích chủ đề giúp học sinh nắm tính chất tuần hoàn hàm số lượng giác, sử dụng đường tròn lượng giác để tìm...
 • 17
 • 494
 • 0

Tài liệu Tiểu luận:Đánh giá mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của BLOOM thông qua nội dung ppt

Tài liệu Tiểu luận:Đánh giá mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của BLOOM thông qua nội dung ppt
... Đánh giá dạy học toán Nhóm 5: Thành viên nhóm Phạm Trọng Mạnh Võ Hữu Quốc Nguyễn Thị Hợp Nguyễn Thị Thanh Ngân Đề tài: ĐÁNH GIÁ CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM THÔNG ... giúp giải số toán đơn giản thuộc loại Sau học xong chương “ tổ hợp – xác suất ” em học sinh phải đạt mục tiêu giáo dục toán theo mức độ nhận thức Bloom sau A Nhận biết - Kiến thức thông tin - ... tên, nhận biết nắm ý nghĩa công thức, quan hệ toán học - Kiến thức cách thức phương tiện sử dụng trường hợp cụ thể: mục tiêu đòi hỏi học sinh phải nắm quy ước toán, kiến thức phân loại… - Kiến thức...
 • 19
 • 296
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHƯƠNG "HÀM SỐ BẬC NHẤT BẬC HAI"( Đại số 10) doc

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHƯƠNG
... Các mức độ nhận thức Bloom tóm tắt qua sơ đồ sau: Đánh giá Tổng hợp Phân tích Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Qua chương Hàm số bậc hàm số bậc hai (Đại số 10) mức độ nhận thức Bloom thể sau: I Nhận ... bậc cao bốn mức độ nhận thức Bloom Những khả bậc cao học sinh thể qua thao tác phân tích, tổng hợp đánh giá Qua chương Hàm số bậc bậc hai, Đại số 10, ứng với mức độ nhận thức bậc cao học sinh đạt ... phạm trù chuyển đổi mà sau học xong chương ‘Hàm số bậc bậc hai’ mà học sinh đạt là: a Lấy ví dụ hàm số, hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai b Dựa vào đồ thị biết hàm số hàm chẵn hay lẻ, đồng biến hay...
 • 11
 • 513
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pptx
... đề tài này, cám ơn bạn lớp toán 4B đọc cho ý kiến đóng góp để đề tài hoàn chỉnh CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 0.1 Nhận biết Nhận gồm • Kiến thức ... hệ vuông góc không gian" chương trình hình học lớp 11 chủ đề khó người dạy người học Nhằm xác định mục tiêu giáo dục cụ thể chủ đề này, chọn đề tài: "Các mức độ nhận thức theo Bloom chủ đề quan ... đề quan hệ vuông góc không gian" Trong đề tài, xác định yêu cầu học sinh tương ứng với mức độ nhận thức Chúng cố gắng đưa phân tích ví dụ để minh họa rõ ràng mức độ nhận thức cụ thể Trong ví...
 • 13
 • 405
 • 0

Tài liệu Tiểu luận:Đánh giá mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của BLOOM qua chương Tỗ hợp Xác suất doc

Tài liệu Tiểu luận:Đánh giá mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của BLOOM qua chương Tỗ hợp và Xác suất doc
... Đánh giá dạy học Toán Nhóm Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ nhận thức Bloom công cụ đánh giá phổ biến hữu dụng trình dạy học đặc biệt chương trình THPT Để đảm bảo chất lượng dạy học Toán, người giáo ... rõ mức độ đánh giá ứng dụng chúng vào nội dung cụ thể Trong chương trình toán học THPT, chương Tổ hợp Xác suất nội dung mẻ khó học sinh THPT Do chọn đề tài nhằm đưa số tiêu chuẩn để đánh giá mức ... khả xác định trường hợp xảy để lập bảng phân bố xác suất trường hợp cụ thể -9- Đánh giá dạy học Toán Nhóm III MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Tổ hợp 1.1 Vận dụng Tổ hợp Trong chương Tổ hợp này, yêu cầu quan...
 • 21
 • 268
 • 2

Tài liệu TIỂU LUẬN: PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM PHẦN DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN: PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM PHẦN DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN ppt
... Phân tích mục tiêu giáo dục Toán theo mức độ nhận thức Bloom chương “ Dãy số, cấp số cộng cấp số nhân Sự phân loại mục tiêu giáo dục toán theo mức độ nhận thức Bloom bao gồm: I Nhận biết: ... công thức, đặc biệt công thức giá trị trung bình cấp số cộng cấp số nhân chúng áp dụng nhiều việc giải toán chương - Thể mức độ nhận thức thông hiểu qua chương Dãy số, cấp số cộng cấp số nhân ... Biết cách cho dãy số, nhận biết tính tăng,giảm dãy số đơn giản  Biết cách tìm số hạng tổng quát tính tổng n số hạng số cấp số cộng, cấp số nhân biết u1 công sai d công bội q Sau vài ví dụ mục tiêu...
 • 15
 • 479
 • 5

BÀI TẬP LỚN: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN ppt

BÀI TẬP LỚN: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN ppt
... CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN Nhóm 7, Lớp Toán 4B Nhận biết 1.1 Kiến thức thông tin giới hạn Trong phạm trù này, học sinh đòi hỏi ... thuật học • Sau học giới hạn học sinh nắm kỹ thuật: – Biết cách khử dạng vô định – Tính giới hạn dãy có giới hạn hữu hạn, vô cực – Tính giới hạn hàm số điểm, giới hạn bên – Biết cách chứng minh hàm ... giới hạn dãy số, hàm số Mở rộng lập luận giải toán giới hạn Phạm trù gồm câu hỏi để học sinh áp dụng kiến thức học giới hạn mà không cần liên hệ với kiến thức khác, hay nhận vấn đề ứng dụng giới...
 • 10
 • 270
 • 0

Các mức độ nhận thức

Các mức độ nhận thức
... v.v a Nhận biết: Là nhớ lại liệu, thông tin có trước đây, có nghĩa nhận biết thông tin, tái hiện, ghi nhớ lại, Đây mức độ, yêu cầu thấp trình độ nhận thức thể chỗ HS cần nhớ nhận đưa dựa ... đề học để giải vấn đề thực tiễn sống Ở cấp độ bao gồm mức độ: phân tích, tổng hợp, đánh giá theo bảng phân loại mức độ nhận thức Blom - Phân tích khả nhận biết chi tiết, phát phân biệt phận cấu ... thành mức độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng vận dụng sáng tạo Ý nghĩa quan trọng thang phân loại tư giúp hiểu cấu trúc trình học hỏi, tiếp thu nhận thức HS GV cần nắm vững cấp độ tư...
 • 5
 • 1,322
 • 46

Tiểu luận phân loại mục tiêu dạy học chương phương trình hệ phương trình theo các mức độ nhận thức của bloom

Tiểu luận phân loại mục tiêu dạy học chương phương trình và hệ phương trình theo các mức độ nhận thức của bloom
... Lời nói đầu Tiểu luận nhằm phân loại phân tích mục tiêu dạy học chủ đề Phương trình hệ phương trình theo mức độ nhận thức Bloom Bên cạnh đó, nhóm đưa số ví dụ minh ... cách giải phương trình chứa dấu trị tuyệt đối - Nhận xét mối tương quan đưa phương trình, hệ phương trình cho phương trình, hệ phương trình biết III Vận dụng - Áp dụng kiến thức biết phương trình ... biến đổi phương trình, phương trình hệ việc giải phương trình, hệ phương trình - Biện luận nghiệm phương trình bậc bậc hai có chứa tham số - Đưa việc giải biện luận phương trình trùng phương giải...
 • 10
 • 360
 • 0

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
... phân tích đa thức thành nhân tử 7.2.1.Định nghĩa : phân tích đa thức thành nhân tử biến đổi đa thức thành tích đa thức khác 7.2.2 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Sắp xếp toán theo ... viết đề tài: “PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC ” phân tích đa thức thành nhân tử theo mức độ nhận thức tức giáo viên đưa phương pháp cụ thể cho học sinh phải theo đối tượng ... chuyên đề theo ý kiến tác giả Chúng ta biết: Phân tích đa thức thành nhân tử biến đổi đa thức thành tích đơn thức đa thức khác Do số dạng toán áp dụng kết phân tích đa thức thành nhân tử giải dễ...
 • 34
 • 323
 • 0

Bảng tả các mức yêu cầu cần đạt cho chủ đề

Bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho chủ đề
... tính toán hóa học - Năng lực giải vấn đề thông qua môn hoá học - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống b3 Bảng tả mức yêu cầu cần đạt cho chủ đề Nội dung Loại câu Nhận biết Thông hiểu ... thực tiễn chất phản ứng hoá học Xây dựng câu hỏi/ tập minh họa đánh giá theo mức tả Chủ đề : Phản ứng hóa học a Mức độ nhận biết: Câu 1: Quá trình sau có phản ứng hoá học xảy ? Cồn để lọ không ... làm muối cách phơi nước biển ruộng muối Đó tượng hóa học Phơi nước giếng khoan không khí thấy có tạo váng màu vàng Đó tượng hóa học Chủ đề : Dẫn xuất hidrocacbon, polime b1 Chọn chủ đề: Dẫn xuất...
 • 20
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các mức độ nhận thức của bloomcác mức độ nhận thức của bloom trong chủ đề hai mặt phẳng vuông gócmức độ nhận thức và các liên tưởng th được tạo ra cho từng th ở các cấp độbảng mô tả công việc của nhân viên marketing tại công ty thực phẩm việt nam•từ điển dữ liệu liệt kê bảng mô tả các thực thểcác cấp độ nhận thức mục tiêucác cấp độ nhận thức của bloom6 mức độ nhận thức của bloomcác cấp độ nhận thức của học sinhmức độ nhận thức theo bloommức độ nhận thức của bloombảng mô tả công việc công nhân sản xuấtbảng mô tả công việc của nhân viên cung ứngbảng mô tả công việc phòng nhân sựbảng mô tả công việc của nhân viên kế hoạchma trận và đề thi lets learn english 1 chuẩn thông tư 22TƯ BẢN CHO VAY VÀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NÓGIÁO án MAM NO LOP GHET QUYỂN 4 NGHỀ NGHIỆPChuong2 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICHUONG 7 THI TRUONG THU CAP SO GIAO DICH CHUNG KHOAN TP HCMCHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEUQuy tắc thống nhất về nhờ thu URC 522 tiếng anhPhân tích Điều khoản Incoterms 2010 tiếng anhĐỀ KIỂM TRA HK2 MÔN : GDCD 10 ( CÓ ĐÁP ÁN) HAYKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN của công ty TNHH ECOS ELECTRONIC Việt NamDự án kinh doanh dòng son handmade HYOMMỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG THƯỞNG NHẰM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN DŨNGCÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎĐề thi vào chuyên 20132014Đề thi vào chuyên 20132014TỪ VỰNG NGỮ PHÁP STARTERS MOVERS HOÀN CHỈNH NHẤT.Nhận dạng văn bản một số ngôn ngữ La TinhNghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà NẵngGiáo án Bài 33 axitsunfuric muoi sunfatPhát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập