TRAC NGHIEM GDCD BAI 1 3

44 câu hỏi trắc nghiệm từ bài 1 đến bài 6

44 câu hỏi trắc nghiệm từ bài 1 đến bài 6
... Xã hội B Cơ học C Vật lý D Sinh học Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện là: A Sự tăng trưởng B Sự phát triển C Sự tiến hoá D ... bình Trong câu đây, câu mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi A Có công mài sắt có ngày nên kim B Nhổ sợi tóc thành hói C Đánh bùn sang ao D Kiến tha lâu đầy tổ TranThanhTinh9 /15 /2 013 Em không ... sinh cần phải: A Học từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp B Cái dễ không cần phải học tập ta biết làm C Kiên trì, nhẫn lại, không chùn bước trước vấn đề khó khăn D Tích luỹ Câu sau không phản...
 • 10
 • 1,661
 • 15

bai tap tieng anh lop 7 trac nghiem tu bai 1 16

bai tap tieng anh lop 7  trac nghiem tu bai 1 16
... 11 Test1 43 1. b 2.c 3.c 4.a 5.c 6.b 7. b 8.a 9.c 10 .c 11 .c 12 .b 13 .b 14 .b 15 .a 16 .b 17 . b 18 .b 19 .a 20 b Test2 1. a 2.c 3.b 4.a 5.c 6.b 7. a 8.b 9.c 10 .a 11 .b 12 .a 13 .b 14 .c 15 .a 16 .c 17 . a 18 .a 19 .c ... 10 Test1 1. b 2.a 3.b.4.a.5.c 6.b 7. c 8.a 9.a 10 .b 11 .c 12 .b 13 .a 14 .a 15 .b 16 .c 17 . a 18 .a 19 .c 20.b Test2 40 1. a 2.b 3.c 4.b 5.b 6.a 7. a 8.b 9.a 10 .b 11 .c 12 .c 13 .a 14 .b 15 .c 16 .b 17 . a 18 .c 19 .a ... 4.b 5.a 6.b 7. 7 8.c 9.b 10 .c 11 .b 12 .a 13 .c 14 .b 15 .b 16 .b 17 . c 18 .a 19 .a 20.b Test2 1. c 2.c 3.c 4.b 5.a 6.c 7. a 8.c 9.b 10 .b 11 .b 12 .a 13 .a 14 .b 15 .a 16 .a 17 . b 18 b 19 .c 20b UNIT Test 1 The summer...
 • 59
 • 118
 • 0

bai tap tieng anh lop 9 trac nghiem tu bai 1 10

bai tap tieng anh lop 9  trac nghiem tu bai 1 10
... 6.a 7.c 8.b 9. c 10 .b 11 .b 12 .b 13 .a 14 .b 15 .c 16 .a 17 .c 18 .a 19 . a 20.a Test2 16 1. b 2.c 3.c 4.b 5.b 6.a 7.b 8.b 9. c 10 .b 11 .b 12 .c 13 .c 14 .b 15 .b 16 .c 17 .c 18 .c 19 . a 20.b Unit Test 1 The man … ... Unit8 Test1 1. c 2.a 3.b 4.b 5.b 6.b 7.a 8.a 9. a 10 .b 11 .b 12 .a 13 .b 14 .a 15 .a 16 .c 17 .b 18 .b 19 . b 20.a Test2 1. c 2.a 3.c 4.a 5.a 6.b 7.b 8.a 9. b 10 .a 11 .a 12 .b 13 .a 14 .a 15 .a 16 .c 17 .c 18 .a 19 . c 20.c ... 7.c 8.b 9. a 10 .b 11 .b 12 .c 13 .c 14 .b 15 .c 16 .c 17 .c 18 .a 19 . b 20.a Test2 1. c 2.a 3.a 4.b 5.a 6.a 7.c 8.b 9. a 10 .b 11 .b 12 .c 13 .c 14 .b 15 .c 16 .c 17 .c 18 .a 19 . b 20.a Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp...
 • 25
 • 98
 • 0

Bài trắc nghiệm GDCD lớp 6

Bài trắc nghiệm GDCD lớp 6
... bạn lớp đánh: Bị anh chị lớp chửi mắng Bị bạn bắt nạt Bị bạn khác lớp bắt trực nhật: Bị anh chị đấm Bị cha mẹ say rợu đánh 2.Viết tiểu phẩm nêu rõ nguyên nhân hậu việc đánh lớp, ... từ tháng tuổi đến sáu tháng tuổi Bài 16: Quyền đợc pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự nhân phẩm Phần 1: Khởi động Tình huống: Hà Linh học lớp với nhau.Chỉ chút hiểu lầm, hai ... B.Đúng Trẻ em độ tuổi có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học? A 6- 13 tuổi B 12 tuổi C .6- 15 tuổi D .6- 14 tuổi 4.Ai có trách nhiệm tạo điều kiện cho em hoàn thành nghĩa vụ học tập...
 • 53
 • 904
 • 1

Bài tập trắc nghiệm 10 chương 1-3

Bài tập trắc nghiệm 10 chương 1-3
... tồn chủ yếu hai đồng vị H H Có nguyên tử đồng vị H 1 1 ml nớc ? A 5,35 .102 0 B 5,65 .102 6 20 C 3,53 .10 D 6,56 102 6 E 9,5 10 23 Câu 28: Đáp án đúng? Nguyên tố bền có đồng vị tuân theo hệ thức Z ... 2s2 2p6 3s2 3p3 2.3.3 Hệ thống tập trắc nghiệm khách quan chơng 2.(Đáp án xem Phụ lục trang 28) Câu 52: Câu trả lời không đúng? Trong bảng tuần hoàn A có khoảng 110 ô nguyên tố B ô nguyên tố ... lu huỳnh ; A- K2S E M- kali ; X- oxi ; A- K2O 2.4.4 Hệ thống tập trắc nghiệm khách quan chơng III.(Đáp án xem phụ lục trang 28) Câu 110: Định nghĩa đúng? Liên kết hóa học kết hợp nguyên tử A tạo...
 • 25
 • 580
 • 8

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi 1

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi 1
... lợng thấp 12 9 Tính vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện biết hiệu điện hãm 12 V Cho e = 1, 6 .10 -19 C; me = 9 ,1. 10- 31 kg A 1, 03 .10 5 m/s B 2,89 .10 6 m/s C 4 ,12 .10 6 m/s D 2,05 .10 6 m/s 13 0 Nguyên ... u 1u = 9 31 MeV/c Năng lợng liên kết hạt nhân He A 7, 718 8 MeV B 77 ,18 8 MeV C 7 71, 88 MeV D 7, 718 8 eV 10 14 6 Khối lợng hạt nhân Be 10 , 011 3 (u), khối lợng nơtrôn mn = 1, 0086 (u), khối l- ợng prôtôn ... kim loại 13 2 Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải dùng hiệu hãm 3V Cho e = 1, 6 .10 -19 C; me = 9 ,1. 10- 31 kg Vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện A 1, 03 .10 6 m/s B 1, 03 .10 5 m/s C 2,03 .10 5 m/s...
 • 27
 • 365
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI TỪ 1.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI TỪ 1.
... that a.) for b.) by c.) before d.) after 10.) It looks rain a.) like b.) after c.) into d.) for 11.) I think he can make a success music a.) to b.) in c.) with d.) of 12.) The car went full speed ... a.) with b.) by c.) for d.) in 20.) Can we be sure his honesty? a.) of b.) with c.) to d.) for 21.) Go and sit Richard a.) beside b.) next to c.) by d.) all are correct 22.) He turned his back ... against c.) with d.) along 30.) I'm afraid we are for a storm a.) out b.) in c.) out of d.) into 31.) I can't get this ring my finger a.) off b.) out of c.) out d.) for 32.) the most part, his...
 • 6
 • 592
 • 22

Bài soạn De goc Trac nghiem GDCD 9 hk 2

Bài soạn De goc Trac nghiem GDCD 9 hk 2
... nặng nhọc, nguy hiểm độc hại? (0,75đ) A Dưới 16 tuổi B Dưới 18 tuổi C Dưới 17 tuổi D Dưới 19 tuổi 0 12: Trong hành vi sau, hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh? (0,75đ) A Kinh doanh mặt hàng đăng ... Đề gốc Kiểm tra Trắc nghiệm 15’ GDCD C Chúc mừng bạn D Báo cho thầy cô với bạn bè khuyên, phân tích cho gia đình bạn hiểu vi phạm...
 • 2
 • 416
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 CB,NC TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI ( có ĐA) ppt

Tài liệu ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 1 LÝ 10 CB,NC TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI ( có ĐA) ppt
... TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I -Năm học: 2009-2 010 Môn: Vật 10 (Cơ bản) Câu Đáp án Điểm Câu (1 , 0đ) -Hệ tọa độ bao gồm trục tọa độ gốc tọa ... cân bằng: M P/(A) = M F/(A) 0,5đ  P AG = F AM 0,5đ AG AB / P GM AB /  MB => F  30 =20N 1 0,5đ => F  P 0,25đ TRƯỜNG THPT PHÚ BÀI THI HỌC KỲ I -Năm học: 2009-2 010 Môn: Vật 10 (Nâng cao) Thời ... đặt vào vật chuyển động tròn đều, hướng vào tâm quỹ đạo, độ lớn F  m Câu (2 ,5đ) Câu (2 ,5đ)  n g 0,25 .10 = 0,28 (m) = 28 (cm)  2 0,5 m 50  0, 25 .10 .10  2,5 m s 10 b s = v0t + 0,25 0,5 0,25...
 • 5
 • 1,224
 • 29

Bài tập trắc nghiệm Toeic - phần 1 potx

Bài tập trắc nghiệm Toeic - phần 1 potx
... A 11 6 B 12 6 D 13 6 B 14 6 D 15 6 A 16 6 C 17 6 B 18 6 B 19 6 D 10 7 D 11 7 D 12 7 D 13 7 B 14 7 D 15 7 D 16 7 B 17 7 D 18 7 D 19 7 C 10 8 A 11 8 B 12 8 A 13 8 C 14 8 C 15 8 C 16 8 C 17 8 A 18 8 A 19 8 D 10 9 B 11 9 C 12 9 ... C 19 2 B 10 3 B 11 3 C 12 3 C 13 3 A 14 3 A 15 3 A 16 3 D 17 3 A 18 3 C 19 3 C 10 4 C 11 4 A 12 4 A 13 4 D 14 4 D 15 4 D 16 4 B 17 4 A 18 4 A 19 4 B 10 5 D 11 5 D 12 5 A 13 5 B 14 5 C 15 5 C 16 5 B 17 5 A 18 5 B 19 5 B 10 6 ... days 19 8 What is true about the itinerary of events? (a) It cannot be changed ANSWER 10 1 B 11 1 C 12 1 B 13 1 C 14 1 B 15 1 A 16 1 B 17 1 C 18 1 D 19 1 B 10 2 D 11 2 A 12 2 D 13 2 D 14 2 B 15 2 B 16 2 A 17 2 D 18 2...
 • 20
 • 396
 • 1

Bài tập trắc nghiệm hóa học 1 pps

Bài tập trắc nghiệm hóa học 1 pps
... 7,42 D 5,72 nCO2 = 0 ,17 (mol); nH2O = 0,3 (mol) ancol no nancol = 0,3 - 0 ,17 = 0 ,13 (mol) 17 17 C H OH ị n = ; m = 0 ,13 * (14 n + 18 ) = 0 ,13 * (14 * + 18 ) = 4, 72 ( g ) n n +1 13 13 Cõu 25: Nhn nh no ... Na2ZnO2 + 2H2O x- 3m 2(x 3m) Vy 2x + 2(x 3m) = 0 ,11 *2 Tng t, trng hp : 2x + 2(x-2m) = 0 ,14 *2 Gii h x = 0 ,1 Vy m = 0 ,1* 1 61 = 16 ,1 (g) Cõu 19 : Cho cỏc loi t: bụng, t capron, t xenluloz axetat, ... mNH3 mAgNO3 = 17 ,5 + 43,2 + 0,4*80 - 0,2 *18 - 0,6 *17 0,4 *17 0 = 10 ,9 (g) Cõu 48: Hn hp gm 0 ,1 mol mt axit cacboxylic n chc v 0 ,1 mol mui ca axit ú vi kim loi km cú tng lng l 15 ,8 gam Tờn ca...
 • 6
 • 54
 • 0

bài tập trắc nghiệm hoá phần 1

bài tập trắc nghiệm hoá phần 1
... kết tủa Y Để thu lượng kết tủa Y lớn giá trị m (Cho H = 1; O = 16 ; Na = 23; Al = 27; S = 32; K = 39; Ba = 13 7) A 1, 59 B 1, 17 C 1, 71 D 1, 95 Câu 8: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô chất ... https://www.facebook.com/pages/C%C3%A2u-L%E1%BA%A1cB%E1%BB%99-L%C3%BDH%C3%B3a -19 98/875260979220467 Biểu mẫu đăng ký sau em nộp tiền ngân hàng: https://docs.google.com/forms/d /19 1ne3tlQwoDoKxek9IsLYle14S6gX2k3XfB1UYWAsIY/viewform?usp=se ... gam kết tủa Giá trị m A 19 ,7 B 39,4 C 17 ,1 D 15 ,5 Câu 41: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0 ,12 mol FeCl3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 3,36gam chất rắn Giá trị m là: A 2 ,16 B 5,04 C 4,32 D 2,88...
 • 15
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm hóa 12 chương 3bài tập trắc nghiệm tiếng việt lớp 3bài tập trắc nghiệm toán lớp 1giải bt trắc nghiệm 8 test 1 unit 3bài tập trắc nghiệm đạo đức lớp 3bài tập trắc nghiệm hóa 12 chương 3 có đáp ánbài tập trắc nghiệm lý 10 chương 31000 bài trắc nghiệm môn hoá cấp 3bài tập trắc nghiệm sinh 11 chương 3bài tập trắc nghiệm gdcdskkn bài tập trắc nghiệm gdcdbài tập trắc nghiệm giải tích 1bài tập trắc nghiệm kiểm toán 1bài tập trắc nghiệm hóa 10 chương 3bai tap trac nghiem hoa 10 chuong 3Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên năm học 2015 2016Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 Trung tâm GDTX Quốc Oai, Hà Nội năm học 2015 2016Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến tính ổn định hướng chuyển động trên đất dốc của liên hợp máy kéo xích cao su (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015 2016ship or sheep an intermediate pron courseĐề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 2016Các yếu tố ảnh hưởng đến quỹ thời gian rỗi của nữ viên chức trong ngành giáo dụcLý thuyết và BT trắc nghiệm phrasal verbs có đáp ánQuản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường từ thực tiễn quận 11, thành phố hồ chí minh (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trung tâm GDTX Mỹ Đức, Hà Nội năm học 2015 2016Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý vi phạm hành chính từ thực tiễn tỉnh tiền giang (tóm tắt)Quản lý nhà nước về nhân lực y tế từ thực tiễn thành phố hà nội (tóm tắt)Đề thi học kì 2 môn Thể dục lớp 10 11 12 trường THCSTHPT Mỹ Bình, Long An năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THCSTHPT Khai Minh, TP Hồ Chí Minh năm học 2013 2014Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 2015Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 2016Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 2016