Đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh đồng bằng sông Hồng

301 Đổi mới quản ngân sách địa phương các tỉnh đồng bằng sông Hồng

301 Đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh đồng bằng sông Hồng
... c p xó, ph ng, th tr n (g i chung l ngõn sỏch xó) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Ngân sách nh nớc Ngân sách địa phơng Ngân sách huyện Ngân sách x phờng S 1.3: H th ng ngõn sỏch c a Vi t Nam ... thnh ba c p: Ngõn sỏch liờn bang; Ngõn sỏch bang; Ngõn sỏch a phng Ngân sách liên bang Ngân sách nh nớc Ngân sách bang Ngân sách địa phơng S 1.1: H th ng ngõn sỏch c a M ; c; Cana a C ng ho Phỏp ... c khu, khu tr c thu c thnh ph ); xó (xó dõn t c, th tr n) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Khu tự trị, Th nh phố thuộc tỉnh) Ngân sách nh nớc Th nh phố thuộc khu (Châu tự trị) Huyện (huyện...
 • 163
 • 224
 • 0

Đổi mới quản ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng.pdf

Đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng.pdf
... c p xó, ph ng, th tr n (g i chung l ngõn sỏch xó) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Ngân sách nh nớc Ngân sách địa phơng Ngân sách huyện Ngân sách x phờng S 1.3: H th ng ngõn sỏch c a Vi t Nam ... thnh ba c p: Ngõn sỏch liờn bang; Ngõn sỏch bang; Ngõn sỏch a phng Ngân sách liên bang Ngân sách nh nớc Ngân sách bang Ngân sách địa phơng S 1.1: H th ng ngõn sỏch c a M ; c; Cana a C ng ho Phỏp ... c khu, khu tr c thu c thnh ph ); xó (xó dõn t c, th tr n) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Khu tự trị, Th nh phố thuộc tỉnh) Ngân sách nh nớc Th nh phố thuộc khu (Châu tự trị) Huyện (huyện...
 • 163
 • 561
 • 4

Đổi mới quản ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng

Đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng
... c p xó, ph ng, th tr n (g i chung l ngõn sỏch xó) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Ngân sách nh nớc Ngân sách địa phơng Ngân sách huyện Ngân sách x phờng S 1.3: H th ng ngõn sỏch c a Vi t Nam ... thnh ba c p: Ngõn sỏch liờn bang; Ngõn sỏch bang; Ngõn sỏch a phng Ngân sách liên bang Ngân sách nh nớc Ngân sách bang Ngân sách địa phơng S 1.1: H th ng ngõn sỏch c a M ; c; Cana a C ng ho Phỏp ... c khu, khu tr c thu c thnh ph ); xó (xó dõn t c, th tr n) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Khu tự trị, Th nh phố thuộc tỉnh) Ngân sách nh nớc Th nh phố thuộc khu (Châu tự trị) Huyện (huyện...
 • 163
 • 1,603
 • 14

Luận văn thạc sĩ về đổi mới quản ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Luận văn thạc sĩ về đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
... c p xó, ph ng, th tr n (g i chung l ngõn sỏch xó) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Ngân sách nh nớc Ngân sách địa phơng Ngân sách huyện Ngân sách x phờng S 1.3: H th ng ngõn sỏch c a Vi t Nam ... thnh ba c p: Ngõn sỏch liờn bang; Ngõn sỏch bang; Ngõn sỏch a phng Ngân sách liên bang Ngân sách nh nớc Ngân sách bang Ngân sách địa phơng S 1.1: H th ng ngõn sỏch c a M ; c; Cana a C ng ho Phỏp ... c khu, khu tr c thu c thnh ph ); xó (xó dõn t c, th tr n) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Khu tự trị, Th nh phố thuộc tỉnh) Ngân sách nh nớc Th nh phố thuộc khu (Châu tự trị) Huyện (huyện...
 • 163
 • 978
 • 4

Đổi mới quản ngân sách địa phương các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

Đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng
... hiu lc qun 5 Qun thu thu ca a phng c hiu l qun vic thc thi cỏc chớnh sỏch thu, tc l qun vic thc hin quyn hnh phỏp v t phỏp ca nh nc lnh vc thu a phng Quản thu thuế địa phơng việc ... Lun ỏn Tin s Mc ớch nghiờn cu H thng hoỏ nhng lun v NSNN; qun NSNN; qun NSP; cỏc nhõn t nh hng v bi hc kinh nghim Phõn tớch thc trng qun NSP cỏc tnh vựng BSH, ỏnh giỏ nhng kt qu ó ... tỏc gi lun ỏn ó h thng hoỏ mt s lun c bn liờn quan n NSNN; NSP; cỏc nhõn t tỏc ng v nh hng n quỏ trỡnh qun thu, chi ngõn sỏch cỏc khớa cnh qun thu; qun chi thng xuyờn, chi u t XDCB...
 • 27
 • 356
 • 1

Đổi mới quảnngân sách địa phương các tỉnh vùng đồng bằng sông hồng

Đổi mới quản lí ngân sách địa phương các tỉnh vùng đồng bằng sông hồng
... c p xó, ph ng, th tr n (g i chung l ngõn sỏch xó) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Ngân sách nh nớc Ngân sách địa phơng Ngân sách huyện Ngân sách x phờng S 1.3: H th ng ngõn sỏch c a Vi t Nam ... thnh ba c p: Ngõn sỏch liờn bang; Ngõn sỏch bang; Ngõn sỏch a phng Ngân sách liên bang Ngân sách nh nớc Ngân sách bang Ngân sách địa phơng S 1.1: H th ng ngõn sỏch c a M ; c; Cana a C ng ho Phỏp ... c khu, khu tr c thu c thnh ph ); xó (xó dõn t c, th tr n) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Khu tự trị, Th nh phố thuộc tỉnh) Ngân sách nh nớc Th nh phố thuộc khu (Châu tự trị) Huyện (huyện...
 • 163
 • 289
 • 0

Hoàn thiện phân cấp quản ngân sách địa phươngtỉnh Ninh Bình ( Luận văn ThS. Nguyễn, Lê Dung )

Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương ở tỉnh Ninh Bình ( Luận văn ThS. Nguyễn, Lê Dung )
... nƣớc địa bàn tỉnh Ninh Bình mặt: phân cấp quản ngân sách cấp ngân sách địa phƣơng, quản thu ngân sách nhà nƣớc địa bàn tỉnh, quản chi ngân sách địa phƣơng Luận văn nghiên cứu công tác quản ... phƣơng 18 1.2.1 Phân cấp quản ngân sách địa phương cần thiết phân cấp quản ngân sách cho địa phương 18 1.2.2 Nội dung phân cấp quản ngân sách địa phương 21 1.2.3 ... sâu phân cấp quản ngân sách tỉnh Ninh Bình giai đoạn nay, từ đề giải pháp góp phần hoàn thiện phân cấp quản ngân sách tỉnh Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài: Hoàn thiện phân cấp quản ngân...
 • 112
 • 247
 • 5

Hoàn thiện phân cấp quản ngân sách địa phươngtỉnh ninh bình

Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách địa phương ở tỉnh ninh bình
... thống phương hướng, giải pháp kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quản ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Ninh Bình mặt: phân cấp quản ngân sách cấp ngân sách địa phương, quản thu ngân sách nhà ... thể sau: Chương 1: Cơ sở luận thực tiễn phân cấp quản ngân sách địa phương địa bàn tỉnh Chương 2: Thực trạng phân cấp quản ngân sách địa phương địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010-2013 ... mạnh, mặt yếu phân cấp quản ngân sách địa phương địa bàn tỉnh Ninh Bình - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện phân cấp quản ngân sách địa phương địa bàn tỉnh Ninh Bình Kết nghiên cứu luận văn...
 • 11
 • 226
 • 7

Phuơng hướng, giải pháp đối mới quản ngân sách 68 xã trên địa bàn tỉnh bắc ninh

Phuơng hướng, giải pháp đối mới quản lý ngân sách 68 xã trên địa bàn tỉnh bắc ninh
... SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 2.1 ĐIÊU KIỆN Tự NHIÊN, KINH TÉ-XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐÉN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 2.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên Bắc Ninh tỉnh thuộc ... - chi ngân sách lớn (với tổng thu ngân sách năm 2007 2.250 tỷ đồng, thu ngân sách gần 500 tỷ đồng), tỉnh Bắc Ninh trọng đổi quản ngân sách nhiều mặt: đổi quản thu - chi ngân sách, ... 1.3.3 Đối mói quản ngân sách nhằm khắc phục nhũng hạn chế quản ngân sách Từ Luật NSNN đời, NS đưa vào quản thống 31 địa bàn để chủ động bố trí cho nhiệm vụ chi Phần lớn tụ’...
 • 86
 • 96
 • 0

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về đổi mới quản ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc docx

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về đổi mới quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc docx
... đầu kết luận, luận án gồm chương Chương Sự cần thiết khách quan trình đổi quản ngân sách Nhà nước 1.1- Những vấn đề luận chung ngân sách Nhà nước 1.1.1-Khái niệm ngân sách nhà nước Lịch ... Vì chọn đề tài " Một số vấn đề đổi quản ngõn sỏch nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc " làm luận văn nghiên cứu với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào vấn đề 2- Tình hình nghiên cứu Đã có số công ... trạng quản ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh vĩnh phúc (1997-1999) 2.1- Đặc đIểm tự nhiên - kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh phúc 2.1.1 - Đặc điểm tự nhiên Vĩnh Phúc tỉnh tái lập từ đầu năm 1997, tỉnh...
 • 82
 • 272
 • 0

Thực trạng và giải pháp đổi mới quản ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thực trạng và giải pháp đổi mới quản lý ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
... hạn chế 31 quản ngân sách Chưong Thực trạng quản ngân sách địa bàn tỉnh 34 Bắc Ninh 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội tác động sách địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến quản l ngân 34 MỤC ... 2.2.THỤC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 49 2.2.1 .Quản thu ngân sách 49 2.2.2 .Quản chi ngân sách 53 Bảng 2.4 Tống họp toán chi ngân ... 2.2.THỤC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 49 2.2.1 .Quản thu ngân sách 49 2.2.2 .Quản chi ngân sách 53 Bảng 2.4 Tống họp toán chi ngân...
 • 105
 • 99
 • 0

Tiếp tục đổi mới quản ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay

Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay
... thành phố giao cho Sở Giáo dục - đào tạo trực tiếp quản Nh Bộ Giáo dục - Đào tạo có nhiệm vụ quản ngân sách giáo dục - đào tạo toàn ngành công tác lập kế hoạch ngân sách GD-ĐT kế hoạch hóa ... Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh lập kế hoạch ngân sách giáo dục - đào tạo hàng năm - Các trờng, sở giáo dục - đào tạo Bộ, ngành trung ơng quản lập dự toán thu, chi ngân sách đơn vị gửi Bộ chủ quản ... hình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục - đào tạo Điều đòi hỏi ngành giáo dục - đào tạo phải tiếp tục đổi công tác quản giáo dục - đào tạo nói chung, phải trọng đổi công tác quản...
 • 104
 • 410
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập