kiểm tra 15p vật lí 12

KIỂM TRA 45'' VẬT 12 - KIÊN K19B UBQN

KIỂM TRA 45'' VẬT LÍ 12 - KIÊN K19B UBQN
... d = U p công suất tiêu thụ mạch cực đại A .120 B.60 D U d = 3U p C U d = 3U p Câu17 Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp L = Câu5 C I = 10 H,C = F , u AB = 120 sin100 t (V ) R phải có giá trị để C.80 ... A D 2 A Câu15 Để giảm bớt hao phí đờng dây tải điện xa, thực tế ngời ta làm cách A Dùng dây dẫn vật liệu siêu dẫn B Tăng tiết diện dây dẫn C Giảm chiều dài dây dẫn D Tăng hiệu điện nơi sản xuất ... hiệu điện góc Câu11 Đoạn mạch R_L_C nối tiếp cộng hởng A R=0 B.ZL=ZC C.R= ZL=ZC D.R= ZL+ZC Câu12 Máy phát điện chiều máy phát điện xoay chiều khác A.Stato B.Rôto C Bộ góp điện D Nguyên tắc hoạt...
 • 2
 • 148
 • 0

Kiem tra HKI VẬT 12 hp

Kiem tra HKI VẬT LÍ 12 hp
... tạo ảnh qua gương phẳng ? A Vật ảnh nằm phía đối gương phẳng B Vật ảnh khác tính chất : vật thật cho ảnh ảo vật ảo cho ảnh thật C Vật ảnh đối xứng qua gương phẳng D Vật ảnh nằm hai phía đối gương ... tạo ảnh qua gưong cầu lồi ? A Vật thật cho ảnh ảo B Vật thật cho ảnh thật C Vật thật cho ảnh thật ảnh ảo tuỳ vò trí vật trước gương D Vật thật cho ảnh vô Câu 20: Vật sáng AB đặt vuông góc với ... nh thật, ngược chiều cách gương 120 cm B nh thật, cao gấp lần vật, cách gương 80cm C nh thật , chiều cao gấp lần vật D nh ảo, chiều cao gấùp lần vật Câu 21 : Đặt vật phẳng nhỏ AB trước gương cầu...
 • 4
 • 124
 • 0

De Kiem Tra HKI Vat Li 12CB

De Kiem Tra HKI Vat Li 12CB
... Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = cos(2π t + s) Tại thời điểm t = A cm s , chất điểm có li độ bằng: B − cm π ) (x tính cm, t tính C −2 cm D cm Câu 11: Một ... cm D cm Câu 11: Một lắc đơn có chu kỳ dao động s, thời gian để lắc từ vị trí cân đến vị trí có li độ cực đại A 2,0 s B 1,5 s C 0,5 s D 1,0 s Câu 12: Trong miền giao thoa hai sóng kết hợp,cùng ... là: A 40 cm/s B 90 m/s C 90 cm/s D 40 m/s Câu 18: Một vận nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ x = 10 cos(π t + Lấy π = 10 Gia tốc vật có độ lớn cực đại là: A 100π cm/s2 B 10π cm/s2 C...
 • 3
 • 161
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT 12 ĐỀ 1 pptx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ĐỀ 1 pptx
... 26 15 Cho h = 6,625 .10 -34J.s ; c = 3 .10 8 m/s ; e = 1, 6 .10 -19 C Công suất nguồn xạ   0,3m P = 2W, cường độ dòng quang điện bão hòa I = 4,8 mA Hiệu suất lượng tử là: A 1% B 10 % C 2% D 0,2% 16 ... 6,625 .10 -34J.s ; c = 3 .10 8 m/s ; e = 1, 6 .10 -19 C Công thoát electron cầu kim loại 2,36 eV Chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng 0,3 m Quả cầu cô lập có điện cực đại bằng: A 1, 8V B 1, 5 V C 1, 3 ... Không xác định 25 Cho h = 6,625 .10 -34J.s ; c = 3 .10 8 m/s ; e = 1, 6 .10 -19 C Kim loại có công thoat electron A = 2,62 eV Khi chiếu vào kim loại hai xạ có bước sóng 1  0,6 m   0,4 m tượng quang...
 • 2
 • 182
 • 0

Đề kiểm tra môn: vật 12-ban cơ bản Thời gian: 45’ - Đề 1 ppsx

Đề kiểm tra môn: vật lí 12-ban cơ bản Thời gian: 45’ - Đề 1 ppsx
... Tự luận (4 điểm):  Câu 1( 1,5 điểm): Hai dao động điều hoà phương, tần số: x1  cos (10  t  ) (cm)  x2  cos (10  t  ) (cm) Viết phương trình dao động tổng hợp? Câu 2 (1, 5 điểm): Một sơi dây ... Bằng bước sóng Câu 11 : Phương trình sóng nguồn A có dạng: u A  A cos  t (cm), tốc độ truyền sóng 60 cm/s Bước sóng có giá trị bằng: A 12 0 cm B 12 cm C 60 cm D 80 cm Câu 12 : Sóng dừng tạo từ ... Tính chiều dài dây? Câu 3 (1 điểm): Viết phương trình sóng điểm M cách nguồn sóng đoạn 20 cm, biết tốc độ truyền sóng môi trường 40 cm/s phương trình sóng nguồn là: uO  15 cos 4 t (cm) ...
 • 2
 • 138
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT 12 MÃ ĐỀ 001 pps

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 MÃ ĐỀ 001 pps
... sáng liên tiếp đo 4,8mm Toạ độ vân sáng bậc là: A ± 9,6mm B ± 4,8mm C ± 3,6mm D ± 2,4mm -2- Đề 001- trang 2/4 Câu 22/ Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe sáng 0,2mm, ... 1]a 16[ 1]c 17[ 1]d 18[ 1]a 23[ 1]d 24[ 1]b 25[ 1]d 26[ 1]a 27[ 1]d 28[ 1]b -3- Đề 001- trang 3/4 ... cách từ hai khe đến 2m Bề rộng quang phổ bậc là: A 2,4mm C 4,8mm ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1]c 2[ 1]d 9[ 1]b 10[ 1]d 11[ 1]c 12[ 1]d 19[ 1]c 20[ 1]b 21[ 1]c 22[ 1]a 29[ 1]a 30[ 1]c B D 1,2mm...
 • 3
 • 167
 • 0

KIỂM TRA MÔN VẬT 12 ppsx

KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ppsx
... D:x=3cos(  t+ )cm 4 Bài 12: Một vật dao động điều hoà với biên độ A=24cm chu kỳ T=4s.Tại thời điểm t=0 ,vật có li độ cực đại âm(x =-A).Trả lời câu hỏi sau: a)Viết phương trình dao động vật    A:x =24cos( ... )cm; D:2a.sin( t+ )cm T T Bài 11:Một vật dao động điều hoà theo trục 0x.lúc vật li độ x =- cm có vận tốc v=-  cm/s gia tốc a=  cm/s2.Viết phương trình dao động vật  3 A:x=2cos(  t+ )cm; B:x=3cos( ... tốc gia tốc vật thời điểm t=0,5s A:v  27cm/s;a  42cm/s2 B:v  27cm/s;a  42cm/s2 C:v  27cm/s;a  42cm/s2 D: v  27cm/s;a  42cm/s2 c)X định thời điểm vật qua vị trí có li độ x=-12cm tốc độ...
 • 3
 • 171
 • 0

Đ Ề KIỂM TRA MÔN VẬT 12 Thời gian làm bài : 60 phút _ đề 001 doc

Đ Ề KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài : 60 phút _ đề 001 doc
... trình điều tiết mắt? A Khi mắt điều tiết đ tụ thủy tinh thể giảm B Mắt không điều tiết nhìn vật điểm cực viễn C Khi nhìn vật điểm cực cận đ tụ mắt lớn mắt phải điều tiết nhiều D Khi vật tới ... xa vật đoạn d ảnh vật qua gương dịch chuyển A chiều với gương đoạn d B chiều với gương đoạn 2d C chiều với gương đoạn d/2 D ngược chiều với gương đoạn d Câu 2 5: d khoảng cách từ thấu kính đ n vật, ... điện có dung kháng ZC với điện dung C thay đ i Hiệu điện hai đ u đoạn mạch ổn đ nh có giá trị hiệu dụng U Thay đ i C hiệu điện hiệu dụng hai đ u tụ điện có giá trị cực đ i 2 U R2  ZL U R2  ZL...
 • 4
 • 112
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT 12 pot

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 pot
... chiết suất vật Dùng để xác định nhiệt độ vật phát sáng bị nung nóng Dùng để phân tích thành phần cấu tạo vật phát sáng 16 17 18 19 20 21 22 Câu 28 : A C Câu 29 : A C 23 24 10 25 11 26 12 27 13 ... A Câu 11 : A C Câu 12 : A Câu 13 : A Câu 14 : A B C D Câu 15 : A B C D Câu 16 : dãy Laiman ứng với chuyển êlectrôn (êlectron) từ quỹ đạo L quỹ đạo K 0 ,121 7 µm , vạch thứ dãy Banme ứng ... ngoại có tác dụng bật tác dụng nhiệt Tia hồng ngoại có khả làm phát quang số chất Tia hồng ngoịa vật bị nung nóng phát Một dải sóng điện từ chân tần số từ 4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz Biết vận tốc...
 • 5
 • 139
 • 0

KIÊM TRA MÔN VẬT 12 (45 MIN) potx

KIÊM TRA MÔN VẬT LÍ 12 (45 MIN) potx
... A Quang phổ liên tục vật phụ thuộc vào chất vật nóng sáng B Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ vật nóng sáng C Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ chất vật nóng sáng D Quang ... phân tích thành phần cấu tạo chất dựa việc nghiên cứu quang phổ phát C phép đo nhiệt độ vật dựa quang phổ vật phát D phép đo vận tốc bước sóng ánh sáng từ quang phổ thu 21 Phát biểu sau ? A Tia ... số chất phát quang C Tia hồng ngoại phát từ vật bị nung nóng có nhiệt độ 5000C D Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy 22 Phát biểu sau không ? A Vật có nhiệt độ 30000C phát tia tử ngoại mạnh...
 • 3
 • 135
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT 12 PHẦN : CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU pot

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 PHẦN : CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU pot
... dòng điện xoay chiều hệ số công suất mạch A Không thay đổi B Tăng C Giảm D Bằng Câu 1 1: mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính dung kháng, tăng tần số dòng điện xoay chiều hệ số công suất ... tự cảm điện hai đầu công suất tiêu thị mạch :  )V công suất A 1,2W B 12W C 120 W 6W Câu 32 : Đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh RLC hiệu điện th :  u  127 2cos(100 t  )V Điện D trở ... độ dòng điện chạy qua mạch có biểu thức: i =2 cos(100t công suất tiêu thụ mạch l : A 0,8 640W B 0,8 320W 160W Câu 2 8: Cuộn dây có điện trở 50 có L= độ dòng điện chạy qua thụ toàn mạch l : A...
 • 5
 • 350
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT 12 PHẦN : MẠCH DAO ĐỘNG ppt

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 PHẦN : MẠCH DAO ĐỘNG ppt
... Cường độ dòng điện cực đại mạch : A 87,2 mA B 21,9 mA C 12 mA D 5,5 mA Câu 29 Cường độ dòng điện tức thời mạch dao động LC có dạng I=0,05cos2000t (A) Tần số góc dao động mạch A 318,5 rad/s B 318,5 ... C1 với cuộn cảm L tần số dao động mạch f1 = kHz; mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L tần số dao động mạch f2 = kHz Khi mắc C1 song song C2 với cuộn L tần số dao động mạch bao nhiêu? A f = 4,8 ... Câu 37 Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=2mH tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy   10) Tần số dao động mạch A f = 2,5 Hz B f = 2,5 MHz C f = Hz D f = MHz Câu 38 Một mạch dao động có...
 • 5
 • 326
 • 8

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT 12 ÔN TẬP CHƯƠNG 1 pps

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÍ 12 ÔN TẬP CHƯƠNG 1 pps
... làm lò xo giãn đoạn 0,8 (cm) Hãy tính chu kỳ dao động vật nặng gắn vào lò xo Lấy g = 10 m/s2 A 0 ,17 8s B 1, 78s C 0,562 s D 222 s 10 11 12 13 ... đứng Nếu vật có khối lượng m1 vật có chu kỳ dao động 3s; Nếu vật có khối lượng m2 vật có chu kỳ dao động 4s Hỏi chu kỳ dao động vật vật có khối lượng tổng hai khối lượng trên? A 7s B.5s C .12 / s ... đến O Câu 10 :Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 0 ,1 kg, lò xo có ðộ cứng k = 40 N/m Khi thay m m’ = 0 ,16 kg chu kỳ lắc tăng A 0,0038 s B 0,0083 s C 0,083 s D 0,038 s Câu 11 Một vật nặng...
 • 2
 • 209
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Bộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 11 file word có đáp án chi tiếtThong tu42 quy dinh dieu chinh muc tien luong va thu nhap hang thang dong bhxhCNCB SUA DE TAI KEMBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 9 file word có đáp án chi tiếtXây dựng website quản lý lý lịch khoa học cho cán bộ giảng viên trường đại học sư phạm thái nguyênKe hoach du an mot cua dien tu finalBộ 10 đề minh họa Tốt nghiệp THPT lần 8 file word có đáp án chi tiết306 Câu trắc nghiệm Hóa Vô cơ có đáp ánSinh dữ liệu test tự động dựa vào kỹ thuật kiểm chứng mô hìnhNghiên cứu về thuật toán loang ứng dụng vào thiết kế game lines trên nền androidXây dựng và phát triển ứng dụng chat instant messages sử dụng giao thức XMPP cho hệ điều hành androidNHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN 2017ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMCÁC PHƯƠNG PHÁP LUYỆN VÀNGBộ 10 đề minh họa TNPT lần 7 năm học 20162017 file word có đáp án chi tiếtPHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI DƯỚI GÓC ĐỘ BẢO VỆ QUYỀN LÀM MẸ CỦA LAO ĐỘNG NỮTutuong HCM về thanh niênLuận văn chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán tài sản trong luật việt nam hiện hànhĐề tài Nghiên cứu Năng lượng thủy triềuĐề ôn tập toán 12 năm học 2017 trường thpt bùi thị xuân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập