bài tập sóng ánh sáng hay

Bài tập sóng ánh sáng hay và khó

Bài tập sóng ánh sáng hay và khó
... vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 760 nm có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A B C D Câu 108 Cho thí nghiệm Y-âng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0, 72 μm ánh sáng ... nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng đoạn MN quan sát dùng ánh sáng vàng có bước sóng 0,6μm quan sát 17 vân sáng ( đầu đoạn MN vân sáng) Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,48μm số vân sáng quan sát là: A ... 0.38μm đến 0.76μm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0.76μm có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác ? Câu 59 Thực giao thao ánh sáng với xạ thấy có bước sóng λ1=0.64μm, λ2 Trên màng...
 • 14
 • 1,197
 • 21

các bai tập sóng ánh sáng hay

các bai tập sóng ánh sáng hay
... Câu 15:Ta chiếu sáng hai khe Young ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ λđ = 0,75µm ánh sáng tím λt = 0,4µm Biết a = 0,5mm, D = 2m Ở vị trí vân sáng bậc màu đỏ, có xạ cho vân sáng nằm trùng ... giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe 1m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo 0,2 mm Thay xạ xạ có bước sóng λ'>λ vị trí vân sáng thứ ... thoa ánh sáng với khe Iâng, người ta chiếu sáng khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ =0,5 µm , khoảng cách khe mm Khoảng cách từ khe tới 1m khoảng cách vân sáng bậc vân tối thứ bên so với vân trung...
 • 3
 • 58
 • 0

bai tap song anh sang phan dang rat hay

bai tap song anh sang phan dang rat hay
... võn sang trung tõm la: i i A B C i D 2i Anh sang co tõn sụ ln nhõt sụ cac anh sang n sc : o ,lam , cham ,tim la anh sang A.Lam B.Cham C.Tim D.o Hiờn tng giao thoa anh sang xay co s gp cua song ... mt na v thay bng bc súng ', thỡ thy ti M cú võn sỏng bc Tớnh bc súng ' A ' = 0,2 àm B ' = 0,6 àm C ' = 0,4 àm D ' = 0,55 àm Dựng anh sang luc co bc song = 0,50àm va anh sang o co bc song = 0,75àm ... khoang võn hiờn tng giao thoa anh sang : A i = D a B i = a D C i = D 2a D i = D a 5 Trong thi nghiờm I-õng vờ giao thoa anh sang trng ,ụi vi cac võn sang cung bõc ,võn sang cach xa võn trung tõm...
 • 8
 • 406
 • 17

Bài tập sóng ánh sáng

Bài tập sóng ánh sáng
... vân sáng chúng cách 2,8cm Tìm bước sóng ánh sáng A 0,6 μm B 0,72 μm C 0,68 μm D 0,58 μm 15.* Trong TN Y- âng giao thoa ánh sáng, khe S1, S2 chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe a = ... thoa ánh sáng, khe S1, S2 chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe a = 0,6mm Khoảng cách từ hai khe đến thu ảnh là: D = 2m Trên trường giao thoa ta thấy có 15 vân sáng với 2biên vân sáng ... 2m.Với ánh sáng trắng λđ = 0,75 μm đến λt = 0,4 μm Tính bề rộng quang phổ liên tục bậc 2? A 4,2mm B.4,2cm C 2,8mm D 2,8cm 16 * Trong TN Y- âng giao thoa ánh sáng, khe S1, S2 chiếu sáng ánh sáng...
 • 2
 • 947
 • 26

Tài liệu Hệ thống phương pháp giải bài tập sóng ánh sáng - khái niệm quang lộ

Tài liệu Hệ thống phương pháp giải bài tập sóng ánh sáng - khái niệm quang lộ
... lý 12 – Phần sóng ánh sáng – Luyện thi đại học Với: e : bề rộng mỏng (d1 - e) : phần quang lộ không khí ne : phần quang lộ mỏng L2 = d2 Ta có hiệu quang lộ: L2 - L1 = (d2 – d1) - (n – 1)e Mà ... Hệ thống lý thuyết vật lý 12 – Phần sóng ánh sáng – Luyện thi đại học Xét hai nguồn kết hợp S1, S2, đơn sắc Phương trình dao động sáng chúng là: x1 = a1 cos ωt x2 = a2 cos ωt Phương trình ... trắng ( ánh sáng mặt trời, ) có bước sóng Quang phổ khả kiến quang phổ thấy mắt thường ánh sáng trắng bị tán sắc qua lăng kính cho dãy λ ∈ 0; +∞ màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Bước sóng...
 • 6
 • 3,015
 • 97

Bài giảng Bai tap song anh sang

Bài giảng Bai tap song anh sang
... Chương V : SĨNG ÁNH SÁNG D Lăng kính máy quang phổ phận có tác dụng làm tán sắc chùm tia sáng song song từ ống chuẩn trực chiếu đến Câu 6: Chọn câu sai A Quang phổ liên tục dải sáng có màu biến ... giao thoa ánh sáng có bước sóng λ,với hai khe Iâng cách 3mm.Hiện tượng giao thoa quan sát ảnh song song với hai khe cách hai khe khoảng D Nếu ta dời xa thêm 0,6m khoảng vân tăng thêm 0,12mm.Bước ... ÁNH SÁNG Câu 18: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng cách 0,5mm, quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe cách hai khe đoạn 1m Tại vò trí M , cách vân sáng trung tâm đoạn...
 • 8
 • 434
 • 8

Bài giảng SONG ÁNH SÁNG HAY

Bài giảng SONG ÁNH SÁNG HAY
... ng chun trc l b phn to chựm sỏng song song - H tỏn sc cú tỏc dng phõn tớch chựm tia song song thnh nhiu chựm tia n sc song song - Bung bung nh dựng quan sỏt hay chp nh quang ph + Nguyờn tc hot ... n sc truyn t mụi trng sut ny sang mụi trng sut khỏc thỡ A tn s thay i, tc khụng i B tn s thay i, tc thay i C tn s khụng i, tc thay i D tn s khụng i, tc khụng i Trong thớ nghim Iõng v giao thoa ... ph trc qua thu kớnh ca bung ti l A mt chựm tia song song B mt chựm tia phõn k mu trng C mt chựm tia phõn k nhiu mu D nhiu chựm tia sỏng n sc song song 63 Mt ch cỏi c vit bng mu nhỡn qua mt tm...
 • 22
 • 172
 • 2

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP SÓNG ÁNH SÁNG
... nói sóng ánh sáng sóng âm? A Cả sóng ánh sáng sóng âm truyền chân không B Cả sóng ánh sáng sóng âm truyền không khí sóng ngang C Sóng âm truyền không khí sóng dọc sóng ánh sáng sóng ngang D Cả sóng ... C khác với loại ánh sáng khác nhau, vận tốc ánh sáng đỏ lớn ánh sáng tím nhỏ nh D khác với loại ánh sáng khác nhau, vận tốc ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím lớn Câu 14 : Khi ánh sáng mặt trời chiếu ... Minh Sóng Ánh Sáng B Trong tượng tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng qua lăng kính, tia đỏ có góc lệch nhỏ C Trong tượng tán sắc ánh sáng ánh sáng trắng qua lăng kính, tia tím có góc lệch lớn D Ánh sáng...
 • 45
 • 471
 • 15

Các dạng bài tập sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học

Các dạng bài tập sóng ánh sáng 12 luyện thi đại học
... vạch sáng  đáp án A Ta có khoảng vân i = Bài tập vận dụng: Trong thí nghiệm ánh sáng giao thoa với khe I âng, khoảng cách khe s1, s2 1mm, khoảng cách từ khe đến quan sát mét Chiếu vào khe ánh sáng ... 2,5cm 3 a 0,2.10 Dạng 6: Tịnh tiến khe sáng S đoạn y0 S’ y S S1 d S2 D O x0 O’ Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Khoảng cách từ nguồn S ... 10mm d 200  x =- Bài tập vận dụng: Trong thí nghiệm I âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe sáng a = 0,5 mm, khoảng cách từ khe S đến mặt phẳng chứa khe d = 50cm Khe S phát ánh sáng đơn sắc có...
 • 12
 • 645
 • 1

Chuyên đề kĩ năng làm bài tập sóng ánh sáng

Chuyên đề kĩ năng làm bài tập sóng ánh sáng
... nhi u x ánh sáng b) Khái ni m: ¬ Hi n t ng truy n sai l ch so v i s truy n th ng ánh sáng g p v t c n g i nhi u x ánh sáng 2.2 Hi n t ng giao thoa ánh sáng a) i u ki n giao thoa ánh sáng: x y ... Bài t p 12: Ta chi u sáng hai khe Young b ng ánh sáng tr ng v i b c sóng ánh = 0,75 m ánh sáng tím t = 0,4 m Bi t a = 0,5 mm, D = m sáng Kho ng cách gi a vân sáng b c màu vân sáng b c màu tím phía ... ch pha c a hai sóng ánh sáng không i V y hi n t ng giao thoa ánh sáng x y th a mãn hai i u ki n Hi n t ng giao thoa ánh sáng t o nh ng v ch sáng, t i xen k v i vân trung tâm vân sáng b) M t s...
 • 12
 • 268
 • 9

BAI TAP SONG ANH SANG

BAI TAP SONG ANH SANG
... khe Young cho a = 0,5mm; D = 1,2m; đặt trước khe S1 mặt song song độ dày e, chiết suất n = 1,5; thấy hệ vân dời đoạn x0 = 3mm Bản song song có độ dày ? A e = 2,5  m B e =  m C e =  m D e = ... 15’ Đặt khe sáng S song song với giao tuyến I hai gương cách I khoảng r = 20cm Các tia sáng phát từ S sau phản xạ dường phát từ hai ảnh S1 S2 S qua hai gương Đặt hứng ảnh E song song với S1S2 cách ... gồm gương phẳng G G đặt lệch góc  = 15 / Một khe sáng hẹp S song song với giao tuyến I gương cách I khoảng 18cm Một E cách I 2,96m song với S S Với kích thước gương đủ lớn, tìm độ rộng lớn vùng...
 • 10
 • 274
 • 2

Bai tap song anh sang

Bai tap song anh sang
... tia sỏng trng, song song, hp vo mt bờn ca mt lng kớnh thu tinh cú gúc chit quang 5,730, theo phng vuụng gúc vi mt phng phõn giỏc P ca gúc chit quang Sau lng kớnh t mt mn nh song song vi mt phng ... 420 nm Cõu 75: Trong thớ nghim giao thoa ỏnh sỏng vi hai khe Y-õng cỏch 0,5mm, mn quan sỏt t song song vi mt phng cha hai khe v cỏch hai khe mt on 2m Chiu mt bc x n sc cú = 0,5 m vo khe.Ti im ... t Cõu 54: Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Tia hng ngoi cỏc vt cú nhit cao hn nhit mụi trng xung quanh phỏt B Tia hng ngoi l súng in t cú bc súng nh hn 0,4 àm C Tia hng ngoi l mt bc x n sc mu hng...
 • 10
 • 158
 • 0

Bài tập sóng ánh sáng

Bài tập sóng ánh sáng
... nói sóng ánh sáng sóng âm? A Cả sóng ánh sáng sóng âm truyền chân không B Cả sóng ánh sáng sóng âm truyền không khí sóng ngang C Sóng âm truyền không khí sóng dọc sóng ánh sáng sóng ngang D Cả sóng ... Giao thoa ánh sáng xảy ánh sáng đơn sắc D Giao thoa ánh sáng xảy hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào VD 19 : Tìm phát biểu sai hai nguồn sóng ánh sáng kết hợp: A Hai nguồn sóng ánh sáng có ... hạn Bài : Theo quan niệm ánh sáng sóng khẳng định sai? A Hai ánh sáng kết hợp gặp giao thoa với B ánh sáng sóng điện từ C ánh sáng sóng ngang D Trong môi trường đồng nhất, đẳng hướng, ánh sáng...
 • 22
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: The Need For Ethics In Accounting An Honors ThesisThe Use Of Management Accounting Practices In Malaysian SmesManagement Accounting And Organizational Changes In Healthcare: A Critical Approachter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor PromotiesDániel Máté Kovács: The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory frameworkThe impact of Cloud Computing adoption on IT Service Accounting approaches – A Customer Perspective on IaaS Pricing ModelsSimplified fatigue assessment of offshore wind support structures accounting for variations in a farmThe role of the state in implementing IFRSs in a developing country: the case of BangladeshAccounting students’ need for important generic and technical accounting skills in university education and as accountants in the workplaceRobust optimization of radiation therapy accounting for geometric uncertaintyAn Analysis On The Advantages And Disadvantages Of U.S. Generally Accepted Acounting Principles (GAAP) Converging To Internatinonal Financial Reporting Standards (IFRS)Analysis On The Relationship Between Green Accounting And Green Design For EnterprisesMitigating China’s Water Scarcity And Pollution: Environmental And Economic Accounting, Modelling And Pholicy AnalysisMarinakis, Pantelis (2011) An investigation of earnings management and earnings manipulation in the UK. PhD thesis, University of NottinghamManagement Accounting Skills Of Decision Makers Of Small, Medium And Micro Tourism Enterprises In Western Cape, South AfricaHolding All The Cards The Associations Between Management Accounting, Strategy And Strategic ChangeEnvironmental Management Accounting Within Universities: Current State And Future PotentialSNO+ and Geoneutrino Physics A thesis submitted to the Department of Physics, Engineering Physics and AstronomyPhong Cách Lãnh Đạo Của JACK MAUnderpricing In Initial Public Offerings: Evidence From The U.S Avgoustinos Filippoupolitis
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập