BAI 18 SU LAI HOA CAC OBITAN NGUYEN TU

Bài 18: SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA.

Bài 18: SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬSỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA.
... húa sp2 II Cỏc kiu lai hoỏ thng gp Lai hoá sp3 (kiểu tứ diện) - Kiểu lai hoá: 1AOs + 3AOp - hình dạng không gian: 4AO lai hoá hướng đỉnh hình tứ diện - Góc liên kết: 109o28 Lai húa sp3 III S xen ... s lai hoỏ S lai hoỏ obitan nguyờn t l s t hp trn ln mt s obitan mt nguyờn t c bng y obitan lai hoỏ ging nhng nh hng khỏc khụng gian I Khỏi nim v s lai hoỏ HY NHN XẫT V S OBITAN THAM GIA LAI ... lai hoỏ: 180o Lai húa sp Phõn t C2H2 II Cỏc kiu lai hoỏ thng gp Lai hoỏ sp2 (kiu tam giỏc) - - Kiu lai hoỏ: 1AOs + 2AOp - hỡnh dng: 3AO lai hoỏ nh hng v nh ca tam giỏc u - Gúc lai hoỏ: 120o Lai...
 • 26
 • 2,131
 • 14

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 18 SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA ppt

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 18 SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA ppt
... đường nối tâm nguyên tử V SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA: - GV liên hệ xen phủ "trục" obitan tạo liên kết  xen phủ "bên" tạo liên kết  HS thấy: Một nguyên tử có "trục", ... thiệu kiểu lai hoá sp Sau xét phân tử BeH2 Vậy: - Kiểu lai hoá sp: 1AO3 + 1AOp - Hình dạng: obitan lai hoá nằm đường thẳng - Góc lai hoá: 180 0 (phát vấn HS) III NHẬN XÉT CHUNG VỀ LAI HOÁ: - Có vai ... mở: từ sơ đồ hình thành CH4 theo thuyết trên) * Đặc điểm obitan lai hoá (SGK) GV thông tin thêm về: - Nguyên nhân lai hoá - Điều kiện lai hoá II CÁC KIỂU LAI HOÁ THƯỜNG GẶP a) Lai hoá sp3(kiểu...
 • 7
 • 1,738
 • 14

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành các liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba pptx

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành các liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba pptx
... Bài cũ • Viết công thức electron công thức cấu tạo phân tử CH4 Từ mô tả hình thành liên kết xen phủ obitan nguyên tử I Khái niệm lai hoá • Thuyết lai hoá giải thích hình thành liên kết phân ... Vậy lai hoá • Nguyên nhân lai hoá II Các kiểu lai hoá thường gặp Lai hoá sp ( C2H2, BeH2 , ….) • • • • • Quan sát lai hoá sp sau Mô tả lai hoá sp Hình dạng obitan lai hoá sp Số lượng obitan lai ... góc liên kết phân tử BF3 lại có giá trị 1200 Lai hoá sp3 • Lai hoá sp3 ( H2O, NH3, CH4, ….) • • • • • Quan sát lai hoá sp3 sau Mô tả lai hoá sp3 Hình dạng obitan lai hoá sp3 Số lượng obitan lai...
 • 10
 • 414
 • 0

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 30 - Bài 18 SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ.

Giáo án Hóa học lớp 10 - Tiết 30 - Bài 18 SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ.
... điểm Tương tự liên kết đôi, ba Gv: Nguyễn Hải Long 10NC V Sự tạo thành liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba - Tích cực phát biểu Sự tạo thành liên kết đơn + LK đơn hình thành cặp e dùng chung ... Thạnh Hóa Hoạt động 3: ? Nhắc lại hình thành liên kểt phân tử HCl, Cl 2, C2H4, N2 Để từ hướng dẫn HS rút kết luận tạo thành liên kết đơn đặc điểm Tương tự liên kết đôi, ba Gv: Nguyễn Hải Long 10NC ... HCl, CH4 1lkπ 1lkσ Sự tạo thành lk đôi + LK ba hình thành LK đôi tạo thành cặp e dùng chung, gồm cặp e dùng chung, luôn 1lk 2lkπ 1lkσ σ lk π Trong lk π bền Vd: Ptöû C2H4, Sự tạo thành lk ba LK...
 • 2
 • 159
 • 0

Bài 4: Sự lai hóa các Obitan nguyên tử

Bài 4: Sự lai hóa các Obitan nguyên tử
... dược liên kết bền với nguyên tử khác II Các kiểu lai hóa thường gặp 1) Lai hóa sp  Lai hóa sp tổ hợp obitan s với obitan p nguyên tử tham gia liên kết tạo thành obitan lai hóa sp nằm thẳng hàng ... C-H giống hệt Như : Sự lai hóa obitan nguyên tử tổ hợp “trộn lẫn” số obitan nguyên tử để obitan lai hóa giống định hướng khác không gian Nguyên nhân lai hóa obitan hóa trị phân lớp khác có lượng ... ba obitan 2p tạo thành bốn obitan giống hệt nhau, gọi bốn obitan lai hóa sp3 Bốn obitan lai hóa sp3 xen phủ với bốn obitan 1s bốn nguyên tử H tạo thành bốn liên kết C-H giống hệt Như : Sự lai hóa...
 • 10
 • 2,630
 • 54

Bài 34: Sự lai hóa các Obitan Nguyên tử, sự hình thành liên kết đơn, liên kết 3 và liên ba

Bài 34: Sự lai hóa các Obitan Nguyên tử, sự hình thành liên kết đơn, liên kết 3 và liên ba
... TI ẾT 34 BÀI 18: SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN BA KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI 1:Thế lai hoá? Lấy ví dụ số kiểu lai hoá đơn giản thừơng ... trục obitan liên kết song song vớI vuông góc vớI đừơng nốI tâm hai nguyên tử liên kết Sự xen phủ bên tạo liên kết π IV SỰ TẠO THÀNH LIÊN LẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA NGƯỜI TA DỰA VÀO ... ĐÂU ĐỂ CHIA LIÊN KẾT HOÁ HỌC THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI, LIÊN KẾT BA? DỰA VÀO SỐ CẶP ELECTRON CHUNG GIỮA HAI NGUYÊN TỬ DỰA VÀO NHƯ THỂ NÀO? LIÊN KẾT ĐƠN LÀ LIÊN KẾT GIỮA HAI NGUYÊN TỬ BẰNG...
 • 13
 • 884
 • 4

Skkn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY BÀI “SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ

Skkn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY BÀI “SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ
... Biện pháp thực hiện: Đưa sườn theo cách riêng, sau cách giảng dạy lai hoá số tập vận dụng III / Nội dung phương pháp: Bài Sự lai hoá obitan nguyên tử I/ Khái niệm lai hoá: 1/ Khái niệm : Sự lai hoá ... thái lai hoá Sp3 Phân tử SO2 O=S → O Số obitan lai hoá S = 2+1=3 Vậy S trạng thái lai hoá sp2 Phân tử CO2 O=C=O Số obitan lai hoá O = +0 =2 Vậy O trạng thái lai hoá sp Phân tử C2H4 CH2=CH2 Số obitan ... điểm obitan lai hoá có đầu nở rộng đầu bị thu hẹp II/ Các kiểu lai hoá thường gặp: 1/ Lai hoá sp3: Là tổ hợp AO s với AO –p nguyên tử tham gia liên kết tạo thành obitan lai hoá sp3 định hướng...
 • 9
 • 753
 • 13

Skkn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY BÀI “SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ”

Skkn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY BÀI “SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ”
... Đưa sườn theo cách riêng, sau cách giảng dạy lai hoá số tập vận dụng III / Nội dung phương pháp: Bài Sự lai hoá obitan nguyên tử I/ Khái niệm lai hoá: 1/ Khái niệm : Sự lai hoá obitan nguyên tử ... để AO hoá trị tham gia lai hoá - AO lai hoá có mức lượng xấp xỉ thuộc lớp - Các obitan lai hoá có lượng kích thước hoàn toàn khác định hướng không gian - Số obitan lai hoá thu tổng số obitan ... điểm obitan lai hoá có đầu nở rộng đầu bị thu hẹp II/ Các kiểu lai hoá thường gặp: 1/ Lai hoá sp3: Là tổ hợp AO s với AO –p nguyên tử tham gia liên kết tạo thành obitan lai hoá sp3 định hướng...
 • 9
 • 519
 • 7

bài giảng tích hợp liên môn hóa học 10 LIÊN kết hóa học sự LAI hóa các OBITAN NGUYÊN tử

bài giảng tích hợp liên môn hóa học 10 LIÊN kết hóa học sự LAI hóa các OBITAN NGUYÊN tử
... 1s1 109 o28’ Sự lai hóa obitan nguyên tử z I Khái niệm lai hóa: Sự lai hóa x obitan nguyên tử tổ hợp (“trộn lẫn”) số obitan nguyên tử để obitan lai hóa giống định hướng khác không gian y II Các ... Liên kết cộng hóa trị xen phủ obitan Các mô hình mô tả tượng gì? AOs - AOs AOs - AOp AOp - AOp AOp - AOp Tiết 30 LIÊN KẾT HÓA HỌC SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ • Xét phân tử CH4: Cấu ... Các kiểu lai hóa thường gặp Lai hóa sp: 1AOs + 1AOp → 2AO lai hóa sp 1800 Nhận xét: lai hóa sp lai hóa thẳng, góc lai hóa 180o Một số phân tử có kiểu lai hóa sp: C2H2, BeH2, CO2… Lai hóa sp2:...
 • 16
 • 218
 • 0

SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ VÀ HÌNH DẠNG CỦA PHÂN TỬ pdf

SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ VÀ HÌNH DẠNG CỦA PHÂN TỬ pdf
... 18: SỰ LAI HĨA CÁC OBITAN NGUN TỬ VÀ HÌNH DẠNG CỦA PHÂN TỬ I Khái niệm lai hóa II Các kiểu lai hóa thường gặp Lai hóa sp Lai hóa sp2 Lai hóa sp3 NỘI DUNG I Khái niệm lai hóa II Các kiểu lai hóa ... hóa thường gặp HÌNH DẠNG CÁC OBITAN NGUN TỬ Lai hóa sp sp2 sp3 Bài 18 SỰ LAI HĨA CÁC OBITAN NGUN TỬ NỘI DUNG I Khái niệm lai hóa II Các kiểu lai hóa thường gặp III Nhận xét chung thuyết lai hóa ... ngun tử hidro với obitan lai hóa ngun tử cacbon Bài 18 SỰ LAI HĨA CÁC OBITAN NGUN TỬ NỘI DUNG I Khái niệm lai hóa II Các kiểu lai hóa thường gặp III Nhận xét chung thuyết lai hóa II Các kiểu lai...
 • 22
 • 4,493
 • 26

Giáo án Hóa Học lớp 10: SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ VÀ HÌNH DẠNG CỦA PHÂN TỬ pptx

Giáo án Hóa Học lớp 10: SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ VÀ HÌNH DẠNG CỦA PHÂN TỬ pptx
... trình bày phải có lai hóa I – Khái niệm lai hóa : Lai hóa AO tổ hợp ( trộn lẫn ) obitan hóa trị phân Trong phân tử CH4 có liên kết lớp khác tạo thành C – H giống Nhưng : obitan lai hóa giống hệt ... 1AOs© AOp© lai hóa H định nghĩa lai hóa Hoạt động : G hướng dẫn H cách phát lai hóa sp mô tả phân tử BeH2 Góc hoá trị : 1800 theo lai hóa sp Hoạt động : – Lai hóa s – p2 : BF3 : hình tam giác ... phân tử CH4 theo lai hóa lai hóa sp3 định hướng từ tâm sp3 đến đỉnh tứ diện , góc hóa tri : 109o29’ Lưu ý : Các AO lai hóa chúng có lượng xấp xỉ E – Củng cố : G hướng H giải thích liên kết phân...
 • 4
 • 1,004
 • 1

Bài 18: Sự lai hóa các Opitan

Bài 18: Sự lai hóa các Opitan
... BÀI MỚI: Nhận xét liên kết phân tử CH4? C* H 1s2 2s1 2p3 BÀI 18 (Tiết 30) SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TƯ Û SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI, LIÊN KẾT BA Tại obitan lai hóa với ? Sự lai ... khác Các kiểu lai hoá thường gặp ? II Các kiểu lai hoá thường gặp: 1 .Lai hoá sp : (lai hoá đường thẳng ) -Lai hoá sp la sự tổ hợp obitan s với obitan p nguyên tử tham gia lk tạo obitan hóa sp ... 1AOs 1)Vậy em hiểu lai hóa sp2? 2) Đònh hướng? Góc lai hóa? 2 .Lai hoá sp2 ( lai hoá tam giác) • Lai hoá sp2 tổ hợp obitan s với obitan p nguyên tử tham gia lk tạo obitan lai hóa sp2 nằm mặt phẳng,...
 • 23
 • 511
 • 2

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 19 Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hoá trị. Lai hoá các Obitan nguyên tử. doc

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 19 Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hoá trị. Lai hoá các Obitan nguyên tử. doc
... I LIÊN KẾT HOÁ HỌC: cho HS nhắc lại số kiến khái niệm liên kết hoá thức liên kết hoá học học - Thế liên kết hoá học -HS nắm được: ? - Thế liên kết hoá học - Nguyên nhân hình thành ? liên kết hoá ... ? obitan tạo liên kết cộng - Liên kết ion liên kết hóa trị ? cộng hoá trị giống khác ? Hoạt động 5: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau: - Thế lai hoá IV SỰ LAI HOÁ CÁC obitan? OBITAN NGUYÊN TỬ - ... LIÊN KẾT CỘNG HOÁ - Khái niệm liên kết CHT TRỊ ? liên kết CHT có cực? - Khái niệm liên kết CHT Không có cực ? ĐK ? liên kết CHT có cực? nguyên tử liên kết với Không có cực ? liên kết cộng hoá -...
 • 5
 • 1,252
 • 12

Sự lai hoá các orbital nguyên tử

Sự lai hoá các orbital nguyên tử
... hệt nhau, bốn orbital lai hố xen phủ với orbital 1s ngun tử H tạo liên kết C- H hồn tồn giống Sự lai hoá orbital tổ hợp “ trộn lẩn ” số orbital nguyên tử để nhiêu orbital lai hoá giống hệt đònh ... Sự lai hóa orbital nguyên tử Theo thuyết có tổ hợp “trộn lẫn” số orbital ngun tử, trường hợp orbital 2s tổ hợp “ trộn lẫn” với orbital 2p để tạo orbital lai hố sp3 giống hệt nhau, bốn orbital ... -5- Sự lai hóa orbital nguyên tử phân tử CO2 có dạng đường thẳng - Phân tử BCl3 : Ngun tử trung tâm B trạng thái lai hố sp2 có góc liên kết 120o  phân tử BCl3 có dạng tam giác phẳng - Phân tử...
 • 11
 • 1,425
 • 4

Giáo án Hóa Học lớp 10: SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN , LIÊN KẾT ĐÔI , LIÊN KẾT BA doc

Giáo án Hóa Học lớp 10: SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN , LIÊN KẾT ĐÔI , LIÊN KẾT BA doc
... biệt xen tâm hai nguyên tử liên kết Tạo liên kết phủ bên xen phủ trục Hoạt động : II – Sự xen phủ AO tạo H nhắc lại xen phủ phân thành liên kết đơn , liên kết đôi , tử H2 , Cl2 ,HCl liên kết ba ... s , p để mô tả xen phủ trục để tạo liên kết  : – Sự xen phủ truc : Là xen phủ có trục H kết luận liên kết sigma AO liên kết trùng với với đường xen pjủ trục nối tâm nguyên tử liên kết Tạo liên ... công thức cấu tạo phân tử G : nêu định nghĩa liên kết đơn H kết luận mối quan hệ liên kết đơn xen phủ trục – Liên kết đơn (  ): Được tạo thành từ sen phủ trục Liên kết tạo thành bền vững...
 • 6
 • 1,616
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sự lai hóa các obitan nguyên tử và hình dạng của phân tử pdfgiáo án hóa học lớp 10 sự lai hóa các obitan nguyên tử và hình dạng của phân tử pptxsự lai hóa các obitan nguyên tử và hình dạng của phân tửsự xen phủ các obitan nguyên tửsự lai hóa các orbital liên kếtsự xen phủ của các obitan nguyên tử khi hình thành các phân tử hợp chất tính định hướng của lkcht và sự lai hóa các ao sự lai hóa các aocác obitan nguyên tửbài tập trắc nghiệm hóa 10 chương nguyên tửhình dạng các obitan nguyên tửsu phan hoa cac yeu to tu nhien nha trangbài tập về sự lai hóa obitan nguyên tửsự lai hóa obitan liên kếtbài tập về lai hóa obitanBao đóng nguyên của vành (LV tốt nghiệp)Phân loại đại số siêu ma trận (LV tốt nghiệp)Sáng tạo bất đẳng thức (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (tt)Nghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (NCKH)Lớp bài toán neumann có ba nghiệm (LV tốt nghiệp)Tích phân lebesgue trên tập số thực (LV tốt nghiệp)Dạy học đọc hiểu Thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hình (LA tiến sĩ)Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà NộiKhảo sát hiện tượng câu ghép tỉnh lược trong tiếng Việt qua hoạt động phát ngôn {Nếu...Thì}Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt NamNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiPhát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm qua dạy học vi mô (LA tiến sĩ)Ngôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữQuản lý dự án ODA tại trường Đại học Công nghiệp Hà NộiQuản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Hà NộiÁNH XẠ KHÔNG GIÃN, COMPACT YẾU TRONG KHÔNG GIAN LỒI ĐỀUQuản lý Hoạt động đánh giá sự phù hợp tại Việt Nam - Copy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập