bìa kế hoạch cá nhân

Quản lý thời gian bằng "Kế hoạch nhân"

Quản lý thời gian bằng
... tinh khác Hãy lập kế hoạch thứ phải hoàn tất khoảng thời gian định! Bạn tiết kiệm nhiều thời gian bạn biết rõ bạn sử dụng thời gian Khi lập kế hoạch, bạn phải xem khoản thời gian cần cho hoạt động ... khoản thời gian cần thiết để hoàn tất công việc họ không tính đến thời gian trễ nãi xếp hàng, bị kẹt xe hay thứ khác khả dự kiến Hãy cộng thêm thời gian vào kế hoạch có khả bị trễ nãi Thời gian ... Có nhiều chương trình lập kế hoạch phù hợp cho người với nhu cầu khác Nếu bạn cần quản thời gian ngày theo giờ, (thường dành cho doanh nhân) nên xây dựng kế hoạch chi li cho Còn hoạt động...
 • 5
 • 3,027
 • 29

Ke hoach ca nhan

Ke hoach ca nhan
... thân tốt nghiệp Cử nhân khoa học Quản lý giáo dục ngành GDTH Có tinh thần tập thể cao; có ý thức, trách nhiệm cao công việc b- Khó khăn: Phơng tiện dạy học giáo dục nhiều hạn chế 2- Tập thể: a- ... viết đều, đúng, đẹp - 20% hs viết nhanh, đúng, sạch, đẹp * Biện pháp: - GV quan sát kịp thời sửa sai lỗi tả chấm điểm theo quy định - Tổ chức thi viết đúng, đẹp, nhanh bảng lớp - Sửa t ngồi cho ... khác: tổ 4- 5, công đoàn viên, đảng viên III Phơng hớng, nhiệm vụ cụ thể: * Phơng hớng chung: Nhanh chóng khắc phục khó khăn, tích cực phát huy u tập thể cá nhân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
 • 10
 • 1,946
 • 17

Ke hoach ca nhan Vat Li 9

Ke hoach ca nhan Vat Li 9
... cầu chặt chẽ, việc học tập vật lý, vón kiến thức toán học nâng cao thêm bước, việc học tập môn vật lý giai đoạn phải có mục tiêu cao giai đoạn TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH VẬT ... thuộc điện trở vào tiết điện dây dẫn Sự phụ thuộc điện trở vào vật li u làm dây dẫn Giáo viên: Nguyễn ThÞ Th¸i .Tæ KHTN Tài li u tham khảo SGK-SGV Thiết bị dạy học Dây điện trở dài 1m, ampekế, ... Kiểm tra học kỳ I Ôn tập Dòng điện xoay chiều SGK + SGV SGK –SGV S GK + SGV SGK –SGV SGK + SGV 19 38 39 20 40 41 21 42 43 Máy phát điện xoay chiều Tác dụng dòng điện xoay chiều- Đo cường độ dòng...
 • 9
 • 716
 • 9

Kế hoạch nhân

Kế hoạch cá nhân
... Đồ dùng dạy học : Xếp loại : Cấp : - SKKN : Xếp loại : Cấp : Kế hoạch tháng : I Kế hoạch chung : II Kế hoạch cụ thể tuần : Tuần từ / đến ./ Những công việc cụ thể : ... tiến : Đồ dùng dạy học : Xếp loại : SKKN : Tỉnh : ; Huyện : Bậc XS : cái; Bậc : cái; Bậc KK : II Chỉ tiêu phấn đấu nhân Những công việc đợc giao - Dạy môn : - Chủ nhiệm : - Công tác khác ... đến ./ Những công việc cụ thể : Buổi Thứ -3 -4 -5 -6 -7 Sáng Chiều Phần đánh giá chung kế hoạch tháng Đã làm đợc : Tồn : Những công việc cần bổ sung vào tháng...
 • 7
 • 900
 • 16

KẾ HOẠCH NHÂN CHUYÊN MÔN s10.doc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN  CHUYÊN MÔN s10.doc
... II CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU Thi đua nhân Kết năm 2007 - 2008 ĐK thi đua năm 2008-2009 HTNV - Ghi Chỉ tiêu phấn đấu môn : - Theo khối : Kết Năm 2007 - 2008 ĐK thi đua ... cấu trúc tế bào vi khuẩn Phân biệt tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực;TBTV Chương II Cấu TBĐV trúc tế bào -Mô tả cấu trúc -TB nhân sơ chức nhân tế -TB nhân thực bào, bào quan, tế GA -Vận chuyển ... tiết = 18 tiết Học kỳ II: 17 tuần x tiết = 17 tiết Phần I Giới thiệu chung giới sống -Các cấp tổ chức thể sống -Các giới sinh vật - Nắm cấp độ tổ chức giới sống từ thấp đến cao - Nắm giới sinh vật,...
 • 9
 • 1,037
 • 11

kế hoạch bộ môn- kế hoạch nhân 2011-2012

kế hoạch bộ môn- kế hoạch cá nhân 2011-2012
... gin, thnh m thoi phn cu to v tớnh cht ca cht bộo Du, u, Vit c PTHH phn ng thy phõn ca cht bộo mố, tht mụi trng axit, mụi trng kim Phõn bit cht bộo (du n, m n) vi hirocacbon (du, m cụng nghip) ... tõm: Khỏi nim cht bộo, c im cu to v tớnh cht húa hc ca cht bộo Kin thc: CTCT, c im cu to, tớnh cht húa hc (phn ng c trng), ng dng chớnh ca ancol etylic, axit axetic, cht bộo Cỏch iu ch axit ... cụng thc n gin, thnh phn cu to v thoi tớnh cht ca cht bộo Vit c PTHH phn ng thy phõn ca cht bộo mụi trng axit, mụi trng kim Phõn bit cht bộo (du n, m n) vi hirocacbon (du, m cụng nghip) Tớnh...
 • 70
 • 788
 • 0

ke hoach ca nhan hoan chinh.NT

ke hoach ca nhan hoan chinh.NT
... trêng hoang m¹c C¸c m«i tr- - KiÕn thøc: êng ®Þa lÝ +N¾m ®ỵc vÞ trÝ, ®Ỉc ®iĨm khÝ hËu cđa m«i trêng hoang m¹c + HiĨu biÕt c¸c ho¹t ®äng kinh tÕ cỉ trn vµ hiƯn ®¹i cđa ngêi ë m«i trêng hoang m¹c ... bền vững Hiểu giải thích cần khôi phục môi trường giự gìn thiên nhiên hoang dã -Nêu ý nghóa biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã Hiểu cần thiết phải ban hành luật bảo vệ môi trường -Nắm nội ... 2009 *** *** GV: Nguyễn Thị Thanh THCS Hà lan - Bỉm sơn *** - Ra vµo líp ®óng giê, ®¹t hiƯu qu¶ cao, tËn dơng triƯt ®Ĩ 45' trªn líp Ph©n phèi thêi gian cho tõng phÇn tiÕt khoa häc, cã träng t©m...
 • 30
 • 914
 • 2

kế hoach nhân

kế hoach cá nhân
... cho học cụ thể góp phần kích thích, thu hút học sinh Công tác khác: (đã có kế hoạch riêng cụ thể) a Công tác chủ nhiệm b Các công tác hoạt động đoàn thể nhà trường -Thực tốt chủ trương sách Đảng, ... pháp luật - Hiểu vai trò pháp luật hòa bình hòa bình phát triển phát triển tiến nhân loại tiến - Nhận biết điều nhân loại ước quốc tế, mối quan hệ điều ước quốc tế pháp luật quốc gia - Nêu Việt ... cơng dân việc đảm thực quyền tự Cơng dân với quyền cơng dân - Nêu khái niệm , nội dung, ý nghĩa cách thực số quyền dân chủ cơng dân - Trình bày trách nhiệm dân chủ Nhà nước, cơng dân việc bảo...
 • 5
 • 502
 • 1

KẾ HOẠCH NHÂN

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
... Trung LÂM QUANG TÂM LỚP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẬN PHÚ TÂN LỚP NĂM BỐN NĂM HỌC 2008-2009 LÂM QUANG TÂM LỚP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN KẾ HOẠCH THÁNG 8-9 Chủ điểm: ... ngày tháng năm 2008 Hiệu trưởng GV Trần Văn Trung LÂM QUANG TÂM - Báo cáo thời gian Lâm Quang Tâm LỚP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN KẾ HOẠCH THÁNG 10 Chủ điểm: “ Vui, hội học” Tư tưởng trị, đạo đức - lối sống: ... sinh nhân - Nhắc nhỡ HS có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp đẹp Công tác khác: - Thông báo mức đóng BHYT BHTN - Đại hội phụ huynh HS lần1 LÂM QUANG TÂM LỚP THÁNG NĂM 2008 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN...
 • 10
 • 1,869
 • 71

Ke hoach ca nhan 08 - 09

Ke hoach ca nhan 08 - 09
... quiđịnh , cụ thể gồm : - Kế hoạch hoạt động cá nhân - Kế hoạch môn - Lịch báo giảng, đăng kí sử dụng đồ dùng có cập nhật thờng xuyên, đầy đủ - Giáo án soạn theo phơng pháp đổi - Sổ điểm cá nhân cập ... thân yêu - Luôn đợc nhà trờng, tổ chuyên môn quan tâm tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao Khó khăn : - Một phận học sinh có ý thức học tập rèn luyện kém, động học tập cha cao - Đa số ... nhân cập nhật điểm thờng xuyên, đầy đủ - Sổ tích lũy chuyên môn - Sổ chủ nhiệm, sổ gọi tên ghi điểm : Ghi đúng- đẹp, cập nhật thờng xuyên, đầy đủ b Giảng dạy -Thực ngthiêm túc qui chế chuyên môn...
 • 4
 • 462
 • 1

ke hoach ca nhan 2008-2009

ke hoach ca nhan 2008-2009
... ý, xây dựng để không ngừng nâng cao chất lợng dạy thân nh đồng nghiệp 5.Đăng kí đề tài : Vận dụng phơng pháp giải phơng trình bậc cao chơng trình THCS để dạy nâng cao V/ Đăng kí thi đua : Lao động ... tập: - Là năm thay SGK bậc học, với yêu cầu đổi phơng pháp, phơng tiện dạy học mạnh mẽ Để nâng cao trình độ chuyên môn, thân tự xác định rõ nhiệm vụ :Tích cực tự học, tự bồi dỡng chuyên môn nghiệp ... -Thực nghiêm túc việc sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo qui định nhà trờng, sinh hoạt cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sinh hoạt để trao đổi chuyên môn, thống mục tiêu chơng, khó -Tham gia...
 • 5
 • 458
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: mẫu bìa sổ kế hoạch cá nhânkế hoạch cá nhân gv thptkế hoạch cá nhân linh hoạtkế hoạch cá nhân chuẩnmẫu kế hoạch cá nhânkế hoạch cá nhân môn công nghệ 7kế hoạch cá nhân công nghệ 6cách lập bản kế hoạch cá nhânsoạn bài lập kế hoạch cá nhânsoạn văn lập kế hoạch cá nhâncách lập kế hoạch cá nhânkỹ năng lập kế hoạch cá nhânsoạn văn 10 lập kế hoạch cá nhânsoạn văn bài lập kế hoạch cá nhânsoạn bài lập kế hoạch cá nhân ngữ văn 10Phân tích hàm lượng kim loại crom trong đất trồng chè trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn laTổng hợp hạt nano tio2 fe2o3 và ứng dụng trong xử lý amoxicillinSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT BỊ Một số giải pháp bảo quản sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học bộ môn sinh học Trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIIE6N1 KINH NGHIỆM LỊCH SỬ 9 Một số biện pháp tích hợp tình yêu quê hương đất nước qua bài giảng môn Lịch sử 9 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi huyện Tháp MườiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH 6 Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6a1 trường Trung học cơ sở Thạnh Lợi nâng cao kỹ năng viết lại câu không thay đổi nghĩaSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm giúp học sinh lớp 6a2 tiến bộ trong học tập ở trường trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8A2 Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiToán nâng cao Tiểu học CHUYÊN ĐỀ 4 CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔIToán nâng cao Chuyên đề IX CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌCSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh học tập tiếp tục sau tốt nghiệp trung học cơ sở ở trường trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý duy trì sỉ số học sinh trường trug học cơ sở Thạnh LợiTài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 7Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2015nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết NdFeB kháng từ cao (LA tiến sĩ)Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp THCS - Cả nămTruyện ngắn mã a lềnhMẫu T13 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T15 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T16 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T17 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập