PHAN PHOI CHUONG TRINH LOP 4

Phân phối chương trình Lớp 1 môn TV, Toán, ĐĐ, TNXH

Phân phối chương trình Lớp 1 môn TV, Toán, ĐĐ, TNXH
... chung Kiểm tra định kì ( cuối HK2 ) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN : ĐẠO ĐỨC TUẦN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TÊN BÀI DẠY HỌC KÌ Em học sinh lớp ( tiết ) Em học sinh lớp ( tiết ) Gọn gàng ( tiết ) Gọn ... tập: Con người sức khỏe 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Gia đình Nhà Công việc nhà An toàn nhà Lớp học Hoạt động lớp Giữ gìn lớp học đẹp Cuộc sống xung ... Luyện tập Các số 1, 2, Luyện tập Các số 1, 2, 3, 4, Luyện tập Bé hơn, dấu < Lớn hơn, dấu > Luyện tập Bằng nhau, dấu = Luyện tập 10 11 12 13 14 - Luyện tập chung Số Số Số Số Số Số 10 Luyện tập Luyện...
 • 12
 • 5,485
 • 45

Phân phối chương trình lớp 11 CB

Phân phối chương trình lớp 11 CB
... luận (tiếp) 109 -110 - Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận 111 - Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận 112 -113 - Ôn tập phần Văn học 114 - Tóm tắt văn nghị luận 115 -116 - Ôn tập phần ... học 114 - Tóm tắt văn nghị luận 115 -116 - Ôn tập phần Tiếng Việt 117 - Luyện tập tóm tắt văn nghị luận 118 - Ôn tập phần Làm văn 119 -120 - Kiểm tra tổng hợp cuối năm học (học kì II) 121 - Trả kiểm ... 16 17 18 19 - Luyện tập thao tác lập luận so sánh - Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích so sánh 45-46 - Hạnh phúc tang gia (Trích Số đỏ Vũ Trọng Phụng) 47 - Phong cách ngôn ngữ...
 • 3
 • 1,021
 • 14

Phân phối chương trình lop 11 NC

Phân phối chương trình lop 11 NC
... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97-98 99 100 101 102- 103 104 105-106 107 108 109 110 111 - 112 113 -114 115 116 117 -118 119 120 121-122 123 124 125-126 127 128 129 130 131-132 133-134 135 136 137 - ... 11 12 41- 42 43 44 45-46 15 47 48 49-50 51 52 53-54 55 56 57-58 16 59 60 61-62 13 14 17 18 19 63 ... thao tác lập luận - Đám tang lão Gô-ri-ô (trích) - Luyện tập tóm tắt văn nghị luận - Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho nghị luận văn học - Người bao - Luyện nói: thảo luận, tranh luận - Trả...
 • 4
 • 432
 • 1

Phân phối chương trình lớp 12

Phân phối chương trình lớp 12
... § 12 Các loại kiến trúc hệ CSDL 47 Bài tập 48-49 § 13 Bảo mật thông tin hệ CSDL 50 Bài tập 51 Ôn tập học kỳ II 52 Kiểm tra học kì II Phân phối chương trình  4 (5, 0, 2) (5, 2, 2) Tin học 12 ... 17 HỌC KỲ II Chương III HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 36-38 § 10 Cơ sở liệu quan hệ 39 Bài tập thực hành 10 40-41 § 11 Các thao tác với CSDL quan hệ 42 Bài tập – Ôn tập 43 Kiểm tra tiết Chương IV KIẾN...
 • 2
 • 348
 • 2

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRINH LỚP 12

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRINH LỚP 12
... player – CD 27 28 29 30 31 32 33 34 35 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 45’ TEST NO TEST ... Bảo Tổ Ngoại Ngữ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 NÂNG CAO NĂM HỌC : 2009 – 2010 TUẦN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TIẾT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 ... Speaking Unit 11 – Writing Language focus Language focus Unit 12 – Reading Unit 12 – Reading Unit 12 - Listening Unit 12 – Speaking Unit 12 – Writing Language focus Language focus Consolidation -...
 • 5
 • 264
 • 0

phan phoi chuong trinh lop 8

phan phoi chuong trinh lop 8
... VIỆT NAM TỪ NĂM 185 8 ĐẾN NĂM 19 18 Chương I : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 185 8 đến cuối kỷ XIX Tiết 36,37 – Bài 24 : Cuộc kháng chiến từ năm 185 8 đến năm 187 3 Tiết 38, 39 – Bài 25 : ... (19 18 – 1939) Tiết 25,26 – Bài 17 : Châu Âu hai chiến tranh giới ( 19 18 – 1939) Tiết 27 – Bài 18 : Nước Mĩ hai chiến tranh giới (19 18 – 1939 ) Chương III : Châu Á hai chiến tranh giới (19 18 – ... kinh tế xã hội Việt Nam Tiết 48, 49 – Bài 30 : Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến năm 19 18 Tiết 50 – Bài 31 : Ôn tập lịch sử Việt Nam (Từ năm 185 8 – 19 18) Tiết 51 : Làm kiểm tra học...
 • 3
 • 217
 • 0

Phân phối chương trình lớp 6

Phân phối chương trình lớp 6
... địa y Bảng phụ 68 Tham quan thiên nhiên 69 Tham quan thiên nhiên(tt) 70 Tham quan thiên nhiên(tt) Chương Mở đầu Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương 10 Tổng cộng ... người(tt) Bảo vệ đa dang TV Chương 10 : VI KHUẨN, NẤM, ĐỊA Y Vi khuẩn Vi khuẩn(tt) 63 Nấm 64 65 Bài tập Địa y 66 67 Ôn tập Kiểm tra học kì II 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Tranh : Cây súng, rong đuôi ... Tổng kết có hoa(tt) Chương : CÁC NHÓM THỰC VẬT Tảo(KT 15 phút) 46 Rêu, rêu 47 Quyết, dương xỉ 48 49 50 Ôn tập KT Tiết Hạt Trần thông 51 61 62 Hạt kín, đặc điểm thực vật hạt kín Lớp hai mầm, mầm...
 • 4
 • 166
 • 0

phan phoi chuong trinh lop 10

phan phoi chuong trinh lop 10
... 97 Làm văn Đọc văn Làm văn Tiết 98, 99 Đọc văn Tiết 100 , 101 Làm văn Tiết Đọc văn 102 ,103 ,104 Tiết 105 Tiết 106 , 107 Tiết 108 Tiết 109 Tiết 110 Tiết 111 Làm văn Đọc văn Làm văn Đọc văn Tiếng Việt ... văn số (kiểm tra cuối năm) Tiết 100 , 101 Tiếng Việt Ôn tập phần tiếng Việt Tiết 102 , 103 Làm văn - Luyện tập viết đoạn văn nghị luận - Viết quảng cáo Tiết 104 , 105 Làm văn Ôn tập phần làm văn ... tập Grammaire:Bảng 30 + tập 4,5 Compréhension: tập 7,8 99 ,100 Expression: tập 7,8 101 ,102 ,103 Révision Bài tập 1-5 104 Kiểm tra Học kì II 105 Chữa kiểm tra học kì II Lưu ý: Việc phân phối thời lượng...
 • 36
 • 180
 • 0

Phân phối chương trình lớp 7

Phân phối chương trình lớp 7
... Tiết Tiết Tiết Tiết Tiết - 43, 44 45, 46 47, 48 49, 50, 51, 52 53 54, 55 56, 57 58, 59, 60, 61 62, 63, 64, 65 66 67, 68 69, 70 Bài thực hành In danh sách lớp em Bài Sắp xếp lọc liệu Bài thực hành ... tiết phân phối thời lượng cho số cụm để áp dụng cho sát trình độ học sinh trường Quy định chi tiết Sở GD&ĐT cần phù hợp với đặc điểm loại hình trường THCS (công lập, công lập) loại trường lớp ... dụng thống cho khối lớp trường Tổ chức dạy học - Thời lượng dạy học môn tin học lớp 70 tiết, dạy trải 35 tuần năm học, tuần tiết - Phải đảm bảo dạy đủ số tiết Bài thực hành chương năm học - Các...
 • 3
 • 256
 • 0

Phân phối chương trình lớp 9

Phân phối chương trình lớp 9
... 35 36 19 Ôn tập (tt) Kiểm tra học kì I Hoàn thành chương trình HKI (Học Kỳ II: 17 tuần đầu x tiết/ tuần = 34 tiết; Tuần 18 hoàn thành chương trình) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... trình) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Bài thực hành Bài trình chiếu của ... sản phẩm đa phương tiện (tt) Kiểm tra thực hành (1 tiết) Ôn tập 69 Ôn tập (tt) 70 Kiểm tra học kì II Hoàn thành chương trình tin học ...
 • 2
 • 164
 • 0

phan phoi chuong trinh lop 5a

phan phoi chuong trinh lop 5a
... 5A - Năm học 2010 - 2011 Ng Thị Hảo Phan Cốp Hng Sn Phan Cốp Hồng Sáng Phan Cốp Phan Cốp Ng Thị Hảo Đình Bắc Hồng Sáng Ng Thị Hảo Phan Cốp 22/10 Luyện T.Việt Sinh hoạt Ôn tập LCH BO GING LP 5A ... tích hình tròn Phan Cốp Ng Thị Hảo Phan Cốp Hng Sn Phan Cốp Hồng Sáng Phan Cốp Phan Cốp Năng lợng Bài 39 Ôn Lịch sử Ng Thị Hảo Ôn BH Hát mừng TĐN số Đình Bắc Lịch báo giảng Lớp 5A - Năm học 2010 ... Bài 41 Ôn sử dụng lợng chất đốt Lịch báo giảng Lớp 5A - Năm học 2010 - 2011 Ng Thị Hảo Phan Cốp Hng Sn Phan Cốp Hồng Sáng Phan Cốp Phan Cốp Phan Cốp 6/ 21/1 Sáng Chiều 4 HDTH Âm nhạc Anh Văn...
 • 23
 • 160
 • 0

Phân phối chương trình Lớp 12 Thái nguyên

Phân phối chương trình Lớp 12 Thái nguyên
... 98 99 100 101, 102 103, 104 105, 106 107, 108 109 110 111 112, 113 114, 115 116 117 118, 119 120 121 , 122 123 , 124 125 126 127 128 , 129 130, 131 132 133 134 135, 136 137, 138 139, 140 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102, 103, 104, 105 Sở Giáo dục đào tạo thái nguyên Phân phối chơng trình cấp thpt Môn tiếng Anh lớp 12 (Nâng cao) (thực từ năm học 2008 2009) Cả năm 37 tuần tổng số ... focus Consolidation Kiểm tra chữa kiểm tra Reading Speaking Listening Writing Period 2, 7, 9,10 11 12 13 14, 15 16, 17 18, 19 20 21 22 23, 24 25, 26 27 28 29 30, 31 32, 33 34, 35 36, 37 38 39 40...
 • 6
 • 250
 • 0

phân phối chương trình lớp 5

phân phối chương trình lớp 5
... Khoa học m nhạc 25 122 49 25 25 25 50 123 49 25 Thể dục Khoa học Toán Luyện từ câu Mó thuật 50 50 124 25 49 Kỉ thuật Tập làm văn Toán Luyện từ câu Sinh hoạt lớp 50 1 25 50 25 25 7/3 8/3 9/3 10/3 ... hoạt lớp An toàn giao thông 6/4 7/4 8/4 9/4 PPC T 29 29 57 141 57 29 142 57 29 29 29 58 143 57 29 58 58 144 29 57 58 1 45 58 29 29 TÊN BÀI DẠY Em tìm hiểu Liên Hợp Quốc (tt) Một vụ đắm tàu n tập phân ... Tập làm văn Toán Luyện từ & câu Mó thuật Sinh hoạt lớp 4 /5 5 /5 6 /5 7 /5 PPC T 33 33 65 161 65 33 162 65 33 33 33 66 163 65 33 66 66 164 33 65 66 1 65 66 33 33 TÊN BÀI DẠY Dành cho đòa phương Luật...
 • 37
 • 167
 • 0

Phân phối chương trình lớp 10, Trung học phổ thông, Các môn- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Pháp, Tiếng Anh, Năm học 2006 - 2007

Phân phối chương trình lớp 10, Trung học phổ thông, Các môn- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Pháp, Tiếng Anh, Năm học 2006 - 2007
... gian dạy học chương trình - Các tập phân phối chương trình cho tiết học thực toàn lớp để học sinh làm số nhà (xem sách giáo viên) Giải thích phân phối chương trình a Bài học Mỗi học phân chia ... sách giáo viên Phân phối chương trình Giáo viên cần thực theo Phân phối chương trình MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 (Áp dụng từ năm học 2006 2007) Cả năm học: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 53 tiết Học kì I: tuần ... xoay quanh chủ điểm chọn cho phân phối chương trình Mỗi cụm có học, đọc thêm, ôn - Mỗi học dạy -học tiết (2 tuần) - Mỗi ôn dạy -học tiết (1 tuần ) - Các đọc thêm dành cho học sinh giỏi hoạt đọng ngaọi...
 • 36
 • 99
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phan phoi chuong trinh lop 4 nam 2013phan phoi chuong trinh lop 4 nam 2012phân phối chương trình lớp 5phân phối chương trình lớp 6 môn mỹ thuậtphan phoi chuong trinh lop 2phân phối chương trình lớp 3phân phối chương trình lớp 8phân phối chương trình lớp mẫu giáo béphan phoi chuong trinh lop 2 mon toanphan phoi chuong trinh lop 2 moiphân phối chương trình lớp 1 môn tv toán đđ tnxhphan phoi chuong trinh lop 1 mon toanphan phoi chuong trinh tiet 44 mon the duc 8phan phoi chuong trinh lop 3 tuan 18phân phối chương trình tiếng việt lớp 4 vnenbài tập vật lý hạt nhân tự luận và trắc nghiệmbài tập vật lí 11NC toàn bộ chương trình có đáp ánNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng vắc xin H5N1 trên gia cầm tại tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))CV europass CV tiếng anh cơ bảnCV template CV tiếng anh cơ bảnCV classic CV tiếng anh cơ bảntrắc nghiệm ôn tập lý 12 học kì 2Ảnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịt (LV thạc sĩ))Đồ án Kết cấu thép 2 cô Thuỷ Đại học Bách Khoa TPHCMPHÂN TÍCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬNCơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 23 mạch điện thông minh chuyên về điều khiển tự động trần thế san, châu ngọcKhí nén và thủy lực trần thế san, trần thị kim langTƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CÁCH MẠNG giải PHÓNG dân tộcTIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌCquá trình keo tụ tạo bôngKHẮC PHỤC NHỮNG BẤT ĐỒNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ KHI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT-TPP) ĐƯỢC VẬN HÀNHSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 Bài 1 (Object Class)Slide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 bài 2 (Pointers Address)DE CUONG GIỮA KII ANH 8Nghiên cứu yếu tố giá trị thương hiệu tác động đến hành vi lựa chọn cửa hàng tiện lợi circle k của sinh viên tại quận 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập