Giải Bài Tập Giải Tích 12 CB - Chương I (2)

Giáo án giải tích 12 (CB) chương 2

Giáo án giải tích 12 (CB) chương 2
... * Phiếu học tập số 2: 22 x+5 = 24 x+1.3-x-1 Giải phương trình sau: + GV thu ý kiến thảo  22 x+1 = 3x+1.8x+1.3-x-1 22 x+5 = 24 x+1.3-x-1 luận, giải 22 x+5 = 8x+1 nhóm  22 x+5 = 23 (x+1) + nhận xét ... log(x2 +x+1) log a u = u ln a Giải: 2a) y = 2x.ex+3sin2x (8') Gọi HS lên bảng giải HS lên bảng giải y' = (2x.ex)' + (3sin2x)' tập 2a/77 5b/78 (SGK) = 2( x.ex)' + 3(2x)'.cox2x Chọn HS nhận xét = 2( ex+x.ex)+6cos2x) ... dạng cần giải Bài tập nhà: Giải phương trình sau: 1 a) 2. 4 x − x = x b) 2x.3x-1 = 125 x-7 c) x2 – (2- 2x)x+1-2x =0 d) log ( x + 2) + log ( x − 1) = Giáo viên: Lê Anh Dũng Trang: 34 Chương 2: Hàm số...
 • 45
 • 426
 • 1

Giai tich 12 CB bài NGUYÊN HÀM + BÀI TẬP

Giai tich 12 CB bài NGUYÊN HÀM + BÀI TẬP
... ¥•†™\RkÐ_óâÅ^( + šÉ]X“´j:«ë½È–të‘×PKÛƠðCQ–Á3–¤ÇÙØP`ó-Jú²™˜êƯ–ÄlRSµçŠ0Ϙ”Y *»}Xž5E¦yTóJRz³LR¡=ãгʘơ9Éè4§S¾¤ 7+ ã|žTL J¦åmRỉié•R¥Qysa²Ê‹PƠđ¢vj”Vì‘?ÉPQ]S-~‡äR‰¹ ki\R8D—w’l + D';M+ÉỉÕFZŠcỊ/{;‹ÞỊŽÞÛzB¢¢ + ˜&Ç›š>|vỊ ... …ÀL6â˵Ỉˆakm¢Œ=rFÁû³zâ™xf0ý™R½³Ị{°)_„¨Åøï]ÀŠõ÷tÜ;‹2y5LqŠžE™ì;êf+âšỈ4QxÇ@ƯDY 쿲 (ËSFvÛMþTCù«f Page 8 Sheet1 qƒ 6+ @J‘øÏỊ×åßÙ1oŽõ^l; Ž¦ƒGÉÕSIỉ ... X8Á“c\ŠWw€Û!IéSª¹Ị©\‹wc‘1R˜£Đ•Èm‹–dªë + ¯ìVÂâR«e—Vv.ỵÚ/ìĨ*™+jÌú‘óÉDØDV¹‹þ‘ç'T¬µDJơqj-*|åÐXìÉGZ©)Ø ³êNŒ¥^ä¸÷7t(¥šỴ + ỨĨxð¶`¯WàŠP®ML³‰-Ịx•|iœ"XD‹Þ[5åüqưxÏ4®œư] + ¡¬¬ys”Ï&Û"«hZ§ƯI`)çỊŠÿǯë’Áơ>‰pư;đú...
 • 80
 • 476
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12
... (0; +∞) Câu 12: Trong hàm số sau, hàm số ln đồng biến khoảng xác y= định nó: A ( I ) ( II ) 2x +1 ( I ) , y = − x + x − 2( II ) , y = x + 3x − ( III ) x +1 B Chỉ ( I ) C ( II ) ( III ) Câu 13: ... (0; +∞) Câu 12: Trong hàm số sau, hàm số ln đồng biến khoảng xác y= định nó: A ( I ) ( II ) 2x +1 ( I ) , y = − x + x − 2( II ) , y = x + 3x − ( III ) x +1 B Chỉ ( I ) C ( II ) ( III ) Câu 13: ... 3x − Phần II CÂU H I TRẮC NGHIỆM: CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM (Gi i tích 12) Câu 1: Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề sau đúng? A Hàm số ln nghịch biến; B Hàm số ln đồng biến; C Hàm...
 • 14
 • 98
 • 0

Chương 1 Giải tích 12 CB

Chương 1 Giải tích 12 CB
... [ 1; 1] ⇔ t = – 2 81 81 7 Ta có ƒ( 1) = , ƒ (1) = , ƒ(– ) = – , f (t ) = , max f (t ) = [ 1; 1] [ 1; 1] 16 16 2 81 Do f ( x) = , max f ( x) = R R 16 Gv: Lê Hành Pháp Trang 21 Giáo án Giải tích 12 ... Trang20 Giáo án Giải tích 12 Cơ – Chương THPT Tân Bình – Bình Dương / / a) Đặt t = sinx ( 1 t ≤ 1) , ƒ(t) = t + 2t – 1, f (t ) = 4t + 2, f (t ) = ∀t∈[ 1; 1] ⇔ t = – 3 Ta có ƒ( 1) = 1, ƒ (1) = 3, ƒ(– ...  y ( ) = 14 a > ⇒ hàm số đạt cực tiểu x = yCT = y( ) = + b 5a 5a 5a 25a lim− Gv: Lê Hành Pháp Trang 11 THPT Tân Bình – Bình Dương Giáo án Giải tích 12 Cơ – Chương 1 1 16 y // ( ) = 14 a > ⇒ hàm...
 • 52
 • 293
 • 2

Giải bài tâp vô cơ 12-CB

Giải bài tâp vô cơ 12-CB
... SỐ CHẤT VÔ CƠ Bài 40 NHẬN BIẾT.1 SỐ ION TRONG DUNG DỊCH Hướng dẫn giải tập SGK Câu 1/ 174 Có dung dich, dung dịch chứa cation sau : Ba2+ , NH4 + , Al3+ Trình bày cách nhận biết chúng Giải : HD ... Bài 41 NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ Hướng dẫn giải số tập SGK Câu 1/ 177 Có thể dùng dung dịch nước vôi để phân biệt khí CO2và SO2 không ? Tại ? Giải : HD Không thể dùng nước vôi để phân ... cặp oxihoá - khử Fe3+/Fe2+ α) Hướng dẫn giải tập SGK Câu /88 Giải thích kim loai có tính chất vật lý chung dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo có ánh kim ? Giải : HD Giải thích Kim loại có tính chất vật lý...
 • 33
 • 408
 • 1

Hướng dẫn tự học chương I giải tích 12 CB

Hướng dẫn tự học chương I giải tích 12 CB
... = mx + cắt đồ thị hàm số cho hai i m phân biệt Gi i 1) Học sinh tự gi i 2) Đường thẳng y = mx + cắt đồ thị hai i m phân biệt − 2x = mx + có hai nghiệm phân biệt ⇔ Phương trình (ẩn x) x− ⇔ Phương ... có nghiệm đơn   a > a >  y ' = có nghiệm phân biệt  a < II/ B I TẬP: A/B i tập mẫu: Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y= 2x3– 9x2+ 12x– Gi i: Miền xác định: D= ¡ y′ = 6x2– 18x+ 12 21 ... TRỊ CỦA HÀM SỐ Chuẩn kiến thức kỹ cần đạt  Biết kh i niệm i m cực đ i, cực tiểu, i m cực trị hàm số  Biết i u kiện đủ để có i m cực trị hàm số  Tìm i m cực đ i, cực tiểu hàm số, đồ thị hàm...
 • 14
 • 213
 • 0

Giáo án Giải tích 12 CB cả năm

Giáo án Giải tích 12 CB cả năm
... đạt cực trị x1, x2 thoả mãn - < x1 < x2 Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Thực giải toán: - Gọi học sinh thực giải toán Ta phải tìm m để: - Củng cố đồng nghịch biến y = g(x) = x + 2(m + ... học sinh Hoạt động giáo viên - Trả lời câu hỏi giáo viên - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Nêu ví dụ minh hoạ - Nêu bảng tóm tắt (trình bày bảng kẻ sẵn) Hoạt động 2: Giải toán: Cho hàm số y = ... hs f(x)=480x-20x2 trờn hkong (0;+ ) (bin thc) -T BBT cú: Maxf ( x ) =f (12) (0; + ) -Kt lun trờn N* f t GTLN n =12 Vy th 12 cỏ Bi tp3: Trong cỏc hỡnh ch nht ni tip ng trũn (O;R) Tỡm hỡnh ch nht...
 • 148
 • 417
 • 9

Giải tích 12 Cb(t1-t8)

Giải tích 12 Cb(t1-t8)
... hiểu VD3 - Cần nhớ lại: Thể tích để khẳng định ý khối hộp, diện tích hình vuông khoảng VD3: ( Đề sgk) a x Giải: Gọi độ dài cạnh hình vuông bị cắt x ( < x < a ) Khi thể tích khối hộp là: V(x) = x(a ... x = ? Công thức tính chu vi, diện Bài 2: Giải: tích hcn ? Gọi chiều dài hcn x ( Nh ta cần < x ...
 • 22
 • 140
 • 0

giáo án giải tich 12 CB

giáo án giải tich 12 CB
... đạt cực trị x1, x2 thoả mãn - < x1 < x2 Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Thực giải toán: - Gọi học sinh thực giải toán Ta phải tìm m để: - Củng cố đồng nghịch biến y = g(x) = x + 2(m + ... học sinh Hoạt động giáo viên - Trả lời câu hỏi giáo viên - Gọi học sinh trả lời câu hỏi - Nêu ví dụ minh hoạ - Nêu bảng tóm tắt (trình bày bảng kẻ sẵn) Hoạt động 2: Giải toán: Cho hàm số y = ... hs f(x)=480x-20x2 trờn hkong (0;+ ) (bin thc) -T BBT cú: Maxf ( x ) =f (12) (0; + ) -Kt lun trờn N* f t GTLN n =12 Vy th 12 cỏ Bi tp3: Trong cỏc hỡnh ch nht ni tip ng trũn (O;R) Tỡm hỡnh ch nht...
 • 148
 • 275
 • 0

giao an giai tich 12 cb

giao an giai tich 12 cb
... B(- 5; 12) - Nªu ®ỵc c¸ch t×m to¹ ®é giao ®iĨm cđa hai ®êng cong (C1) vµ (C2) Hoạt động : Sự tương giao đồ thị Hoạt động giáo viên hoµnh ®é giao ®iĨm Hoạt động học sinh Ghi III-Sự tương giao đồ ... - Giao trơc: Ox - Giao trơc: Oy TÝnh thªm mét sè ®iĨm ®Ỉc biƯt: 0 CT - -2 x y -2 18 + y 2 C§ -1 -2 -∞ B I +∞ - x -1 H·y thùc hiƯn ho¹t ®éng trang 33 Ho¹t ®éng cđa häc sinh - Häc sinh lªn bang ... b/ Nếu hàm số đồng biến K đồ thị lên từ trái sang phải (H.3a, SGK, trang 5) Nếu hàm số nghịch biến K đồ thị xuống từ trái sang phải (H.3b, SGK, trang 5) y o y a b x o a b x Tính đơn điệu dấu đạo...
 • 117
 • 116
 • 0

Giáo án giải tích 12 theo chương trình chuẩn §3 LÔGARIT potx

Giáo án giải tích 12 theo chương trình chuẩn §3 LÔGARIT potx
... 56 để tìm B = Tổ Toán-Tin 2 log 7 = 3 Trường THPT Thừa Lưu Giáo án giải tích 12 theo chương trình chuẩn Tổ Toán-Tin Trường THPT Thừa Lưu Giáo án giải tích 12 theo chương trình chuẩn Tiết 3: Họat ... lôgarit( lôgarit tích, lôgarit thương lôgarit lũy thừa) Các biểu thức đổi số lôgarit Định nghĩa lôgarit thập phân lôgarit tự nhiên Tổ Toán-Tin Trường THPT Thừa Lưu Giáo án giải tích 12 theo chương ... Lưu Giáo án giải tích 12 theo chương trình chuẩn 5' HS tiếp thu , ghi nhớ IV Lôgarit thập phân- GV nêu định nghĩa lôgarit thập Lôgarit thập phân phân lôgarit tự nhiên số lôgarit số 10 tức Lôgarit...
 • 19
 • 260
 • 1

Sửa chữa sai sót của học sinh khi khảo sát, vẽ đồ thị hàm số và BT liên quan giải tích 12 CB

Sửa chữa sai sót của học sinh khi khảo sát, vẽ đồ thị hàm số và BT liên quan  giải tích 12 CB
... 36,2 % BIU SO SNH SAU KHI CH RA SAI LM V UN NN HC SINH SA CHA SAI SểT Alex Le, Nm hc 2011- 2 012 17 Sa cha sai sút ca hc sinh kho sỏt, v th hm s v BT liờn quan - Gii tớch 12 CB Nh vy, bc u ti ... hc 2011- 2 012 Sa cha sai sút ca hc sinh kho sỏt, v th hm s v BT liờn quan - Gii tớch 12 CB Ni dung chng trỡnh (Chng I - gii tớch 12 - Ban c bn) Hc sinh cn nm c mt s sau õy (liờn quan n ni dung ... qua bng sau õy: Lp 12 A (S s 36) Khụng gii c S lng 02 Alex Le, Nm hc 2011- 2 012 T l 5,5 % 16 Sa cha sai sút ca hc sinh kho sỏt, v th hm s v BT liờn quan - Gii tớch 12 CB Gii sai phng phỏp Gii...
 • 22
 • 92
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Dệt may Việt NamGioi thieu ban than bang tieng nhat khi phong van xin viecPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội theo tiếp cận năng lựcQuản lý đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượngQuản lý đội ngũ giáo viên trường Trung học cơ sở Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nayPP báo cáo tốt NGHIỆP Bùi Thị TuyếnSKKN: Vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề giải bài tập Tin học 11Quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.Quyền của người lao động trong pháp luật phá sản của Việt NamSo sánh pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam và Nhật BảnVị thế chính trị của Asean ở khu vực Đông Á từ năm 1997 đến nayÁo Cáo Thuyết Minh Tổng Hợp Điều Chỉnh Quy Hoạch Sử Dụng Ðất Ðến Năm 2020 Và Kế Hoạch Sử Dụng Ðất Kỳ Cuối (2016 - 2020) Cấp Quốc GiaKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPKế Hoạch Hành Động Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Ngành Nông Nghiệp, Nông Thôn Giai Đoạn 2016-2020, Tầm Nhìn Đến 2050Toán học trong hoạt động thư viện thông tinChương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật máy tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Vận dụng lý thuyết quy luật cung cầu – giá cả để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng 2016 202030 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhTÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO các EM mất gốcNghệ thuật xây dựng cốt truyện của Edgar Allan Poe