Đề kiểm tra môn tiếng anh phần (3)

Tài liệu Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09) doc

Tài liệu Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09) doc
... family This is my (2) His name is Thanh This (3) my mother Her name is Hong This is my (4) Her name is Hanh This is my brother His (5) is Hung Bài 3: Em xếp từ sau thành câu có nghĩa: 1- ... 2- B; 3- A; 4- B; 5- A; 6- C; 7- B; 8- A; 9- A; 10- C Bài ( 3 ): Điền từ cho 0.5đ ( Thởng 0.5 đ viết xác từ làm hết) Vị trí (1): my ; ( 2): father ; (3) : is ; (4): sister ; (5): name Bài ( 3 ): ... This/ ruler/ green.-> 3- too/ meet/ you/ Nice/ to.> Bài 4: Em trả lời câu hỏi dới dùng từ gợi ý ngoặc: 1- What is this? ( book) -> 2- What is your name? ( Minh) -> 3- What color is this? (...
 • 3
 • 2,794
 • 303

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LOP 3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LOP 3
... a mess KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-20 13 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 3( 4t/t) Thời gian: 35 phút (Học sinh làm giấy kiểm tra) Họ tên: Lớp: ... I.Chọn khoanh tròn từ, cụm từ đúng:(3m)( Mỗi câu 0,5 điểm) 1.C 2.A 3. A 4.B 5.B 6.A II Điền chữ thiếu vào chỗ trống từ:(2m) ( Mỗi câu 0,5 điểm) 1.cassette mother 3. pretty homework III.Nối tranh với ... I.Chọn khoanh tròn từ, cụm từ đúng:(3m)( Mỗi câu 0,5 điểm) 1.B 2.B 3. A 4.B 5.C 6.B II Điền chữ thiếu vào chỗ trống từ:(2m) ( Mỗi câu 0,5 điểm) cassette mother pretty homework III.Nối tranh với...
 • 6
 • 309
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 8 ( LÂM ĐỒNG) Đề số 3 potx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 8 ( LÂM ĐỒNG) Đề số 3 potx
... tourist A attract B attractive C attraction D attractively 12 In the fire-making contest, the fire is made in the way A traditional B tradition C traditionally D traditionalism II ... 20,000 men to involve in the (3 ) _ The tomb is over 73m high It (4 ) decorated with Koranic inscriptions Notes: * Inscriptions: câu viết, câu khắc, câu để tặng * Koranic (a): kinh người đạo Hồi ... listening to (2 ) _ Lan: That's a good (3 ) _ But how you learn new words? I always seem to forget them Nam: I learn new words by writing them on pieces of paper and sticking them on my (4 ) ...
 • 4
 • 303
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (KHÁNH HÒA) Đề số 3 pps

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (KHÁNH HÒA) Đề số 3 pps
... Last semester in class 7A, there was (1) day's absence due to sickness The total breaks down as follows (2) were due to flu Then came (3) Toothache came next with 17 Colds accounted for ... meals Don't forget to brush your teeth every meal The street is full of traffic from morning night I was born 1 976 She's playing football the moment IV Read the dialogue and decide if ... the Nobel Price for Chemistry in 1911 Ba and Hoa would like (visit) Hong Kong We can (enjoy) traditional music Lan always (watch) TV in the evening Many years ago, most people in Vietnam...
 • 3
 • 204
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6 (HƯNG YÊN) Đề số 3 pdf

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6 (HƯNG YÊN) Đề số 3 pdf
... seasons, because (3) brightly The fields, meadows and forests are green and there are (4) of all colors in the gardens Autumn is (5) and it is also the season (6) A the sun often...
 • 2
 • 165
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 9 (ĐỒNG NAI) Đề số 3 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 9 (ĐỒNG NAI) Đề số 3 ppsx
... uses the Internet He can talk to his friends on the Internet The world is as small as a village V Transform these sentences (2pts) Why don’t we collect empty bottles and cans? I ...
 • 2
 • 189
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 - TRƯỜNG THPT PHAN THANH GIẢN doc

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 - TRƯỜNG THPT PHAN THANH GIẢN doc
... Vietnam first won the ASEAN Football Championship in December 28, 2008 29) Friendship, solidarity, co-operation for peace and …………… are formed at every sport event A) develop B) development C) developing ... participants and spectators As a result, the 2005 SEA Games ranked as having the largest audience - 200,000 people – during the opening and closing ceremonies These games were also noted for having ... awarded to Singapore on November 25th when their water polo team came out undefeated during the round-robin tournament round The Philippine team took the silver medal in that event, and Malaysia brought...
 • 3
 • 212
 • 0

Đề kiểm tra môn Tiếng AnhĐề 3 pdf

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh – Đề 3 pdf
... the next room A inside B at C in D into Câu 32 In winter, driving accidents occur quite _ on the highways A frequently B many C much D a few Câu 33 "I don't want to buy anything, you?" "Yes, ... he was able D nor able to go Câu 30 My father _ to the Golf Club for the past 25 years A was belonging B has belonged C has been belonged D has belonging Câu 31 Please carry this box _ the ... pencils D some pencils Câu 34 It will be hard to say goodbye to Bill and Anne We are _ at the aiport A see them off B see off them C seeing them off D seeing off them Câu 35 Do you feel like _...
 • 6
 • 93
 • 0

Đề Kiểm Tra Môn tiếng anh: Practice Test 3 ppt

Đề Kiểm Tra Môn tiếng anh: Practice Test 3 ppt
... 11 C B A A D B 12 A 13 B 14 B 15 B 16 D 21 B 22 B A 10 B 17 A 18 C 19 B 20 A 24 B 25 C 26 C 27 B 28 A 29 B 30 C 31 C 32 A 33 A 34 A 35 D 36 C 37 A 38 B 39 B 40 A 41.B 42 A 43 B 44 A 45 C 46 D 47 ... 53 C 54 D 55 B 56 C 57 C 58 C 59 D 60 A 61 C 62 A 63 B 64 D 65 A 66 B 67 A 68 C 69 C 70 D 71 C 72 C 73 A 74 C 75 C 76 B 77 D 78 A 79 C 80 C 81 B 82 C 83 D 84 D 85.A 86 C 87 D 88 B 89 B 90 D 23. D ... parents very happy a in b with c up d to 33 No one likes being laughed ……… a at b with c for d on 34 The meeting was held …………Tuesday a on b of c for d in 35 All of the clothes sold in this store...
 • 5
 • 249
 • 2

Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 9 - Đề số 3 docx

Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 9 - Đề số 3 docx
... 4 .30 pm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Full name : Class : .9 Date : The 45-minute ... youngsters good luck and wealth What is this passage about? A Thai traditional days C Thai traditional new year B Thai family tradition D Thai water festival What kind of activities is not mentioned ... generous D erupt II.Read the pasage Choose the best answer Songkran is the Thai traditional New Year It starts on April 13 every year and lasts for days Another name for Songkran is the “ Water Festival”...
 • 5
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 7đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 12đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 9cách làm ma trận đề kiểm tra môn tiếng anhđề kiểm tra môn tiếng việt lớp 3 cuối nămđề kiểm tra môn tiếng việt lớp 3ma trận đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 8đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 10đề kiểm tra môn tiếng anh học kỳ 1 lớp 8đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 11 test 1 khối nâng caotổng hợp các đề kiểm tra môn tiếng anh 8tổng hợp các đề kiểm tra môn tiếng anh 8 kì 1đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 4đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 2ma trận đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 6Nghiên cứu xây dựng bảo mật và xác thực tài liệu điện tử dựa trên PKI và ứng dụng vào trường Đại học Hạ Long (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của ép xanh cành lá chè đốn và bổ sung lân, chế phẩm vi sinh đến chè LDP1 giai đoạn kinh doanh tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập từ loài Trung quân Ancistrocladus cochinchinensis ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Thiết kế hệ tự chỉnh trong hệ thống điều khiển số tốc độ động cơ một chiều (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình đê điều tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)22 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 các tỉnhthành phố ( có đáp án ) năm học 20172018tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)bài tập chuyên đề con lắc đơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập