Đề kiểm tra môn tiếng anh phần (3)

Tài liệu Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09) doc

Tài liệu Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09) doc
... family This is my (2) His name is Thanh This (3) my mother Her name is Hong This is my (4) Her name is Hanh This is my brother His (5) is Hung Bài 3: Em xếp từ sau thành câu có nghĩa: 1- ... 2- B; 3- A; 4- B; 5- A; 6- C; 7- B; 8- A; 9- A; 10- C Bài ( 3 ): Điền từ cho 0.5đ ( Thởng 0.5 đ viết xác từ làm hết) Vị trí (1): my ; ( 2): father ; (3) : is ; (4): sister ; (5): name Bài ( 3 ): ... This/ ruler/ green.-> 3- too/ meet/ you/ Nice/ to.> Bài 4: Em trả lời câu hỏi dới dùng từ gợi ý ngoặc: 1- What is this? ( book) -> 2- What is your name? ( Minh) -> 3- What color is this? (...
 • 3
 • 2,322
 • 295

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LOP 3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LOP 3
... a mess KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-20 13 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 3( 4t/t) Thời gian: 35 phút (Học sinh làm giấy kiểm tra) Họ tên: Lớp: ... I.Chọn khoanh tròn từ, cụm từ đúng:(3m)( Mỗi câu 0,5 điểm) 1.C 2.A 3. A 4.B 5.B 6.A II Điền chữ thiếu vào chỗ trống từ:(2m) ( Mỗi câu 0,5 điểm) 1.cassette mother 3. pretty homework III.Nối tranh với ... I.Chọn khoanh tròn từ, cụm từ đúng:(3m)( Mỗi câu 0,5 điểm) 1.B 2.B 3. A 4.B 5.C 6.B II Điền chữ thiếu vào chỗ trống từ:(2m) ( Mỗi câu 0,5 điểm) cassette mother pretty homework III.Nối tranh với...
 • 6
 • 259
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 8 ( LÂM ĐỒNG) Đề số 3 potx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 8 ( LÂM ĐỒNG) Đề số 3 potx
... tourist A attract B attractive C attraction D attractively 12 In the fire-making contest, the fire is made in the way A traditional B tradition C traditionally D traditionalism II ... 20,000 men to involve in the (3 ) _ The tomb is over 73m high It (4 ) decorated with Koranic inscriptions Notes: * Inscriptions: câu viết, câu khắc, câu để tặng * Koranic (a): kinh người đạo Hồi ... listening to (2 ) _ Lan: That's a good (3 ) _ But how you learn new words? I always seem to forget them Nam: I learn new words by writing them on pieces of paper and sticking them on my (4 ) ...
 • 4
 • 270
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (KHÁNH HÒA) Đề số 3 pps

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 7 (KHÁNH HÒA) Đề số 3 pps
... Last semester in class 7A, there was (1) day's absence due to sickness The total breaks down as follows (2) were due to flu Then came (3) Toothache came next with 17 Colds accounted for ... meals Don't forget to brush your teeth every meal The street is full of traffic from morning night I was born 1 976 She's playing football the moment IV Read the dialogue and decide if ... the Nobel Price for Chemistry in 1911 Ba and Hoa would like (visit) Hong Kong We can (enjoy) traditional music Lan always (watch) TV in the evening Many years ago, most people in Vietnam...
 • 3
 • 182
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6 (HƯNG YÊN) Đề số 3 pdf

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6 (HƯNG YÊN) Đề số 3 pdf
... seasons, because (3) brightly The fields, meadows and forests are green and there are (4) of all colors in the gardens Autumn is (5) and it is also the season (6) A the sun often...
 • 2
 • 147
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 9 (ĐỒNG NAI) Đề số 3 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 9 (ĐỒNG NAI) Đề số 3 ppsx
... uses the Internet He can talk to his friends on the Internet The world is as small as a village V Transform these sentences (2pts) Why don’t we collect empty bottles and cans? I ...
 • 2
 • 158
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 - TRƯỜNG THPT PHAN THANH GIẢN doc

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 - TRƯỜNG THPT PHAN THANH GIẢN doc
... Vietnam first won the ASEAN Football Championship in December 28, 2008 29) Friendship, solidarity, co-operation for peace and …………… are formed at every sport event A) develop B) development C) developing ... participants and spectators As a result, the 2005 SEA Games ranked as having the largest audience - 200,000 people – during the opening and closing ceremonies These games were also noted for having ... awarded to Singapore on November 25th when their water polo team came out undefeated during the round-robin tournament round The Philippine team took the silver medal in that event, and Malaysia brought...
 • 3
 • 180
 • 0

Đề kiểm tra môn Tiếng AnhĐề 3 pdf

Đề kiểm tra môn Tiếng Anh – Đề 3 pdf
... the next room A inside B at C in D into Câu 32 In winter, driving accidents occur quite _ on the highways A frequently B many C much D a few Câu 33 "I don't want to buy anything, you?" "Yes, ... he was able D nor able to go Câu 30 My father _ to the Golf Club for the past 25 years A was belonging B has belonged C has been belonged D has belonging Câu 31 Please carry this box _ the ... pencils D some pencils Câu 34 It will be hard to say goodbye to Bill and Anne We are _ at the aiport A see them off B see off them C seeing them off D seeing off them Câu 35 Do you feel like _...
 • 6
 • 73
 • 0

Đề Kiểm Tra Môn tiếng anh: Practice Test 3 ppt

Đề Kiểm Tra Môn tiếng anh: Practice Test 3 ppt
... 11 C B A A D B 12 A 13 B 14 B 15 B 16 D 21 B 22 B A 10 B 17 A 18 C 19 B 20 A 24 B 25 C 26 C 27 B 28 A 29 B 30 C 31 C 32 A 33 A 34 A 35 D 36 C 37 A 38 B 39 B 40 A 41.B 42 A 43 B 44 A 45 C 46 D 47 ... 53 C 54 D 55 B 56 C 57 C 58 C 59 D 60 A 61 C 62 A 63 B 64 D 65 A 66 B 67 A 68 C 69 C 70 D 71 C 72 C 73 A 74 C 75 C 76 B 77 D 78 A 79 C 80 C 81 B 82 C 83 D 84 D 85.A 86 C 87 D 88 B 89 B 90 D 23. D ... parents very happy a in b with c up d to 33 No one likes being laughed ……… a at b with c for d on 34 The meeting was held …………Tuesday a on b of c for d in 35 All of the clothes sold in this store...
 • 5
 • 182
 • 1

Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 9 - Đề số 3 docx

Đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 9 - Đề số 3 docx
... 4 .30 pm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Full name : Class : .9 Date : The 45-minute ... youngsters good luck and wealth What is this passage about? A Thai traditional days C Thai traditional new year B Thai family tradition D Thai water festival What kind of activities is not mentioned ... generous D erupt II.Read the pasage Choose the best answer Songkran is the Thai traditional New Year It starts on April 13 every year and lasts for days Another name for Songkran is the “ Water Festival”...
 • 5
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 7đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 12đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 9cách làm ma trận đề kiểm tra môn tiếng anhđề kiểm tra môn tiếng việt lớp 3 cuối nămđề kiểm tra môn tiếng việt lớp 3ma trận đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 8đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 10đề kiểm tra môn tiếng anh học kỳ 1 lớp 8đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 11 test 1 khối nâng caotổng hợp các đề kiểm tra môn tiếng anh 8tổng hợp các đề kiểm tra môn tiếng anh 8 kì 1đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 4đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 2ma trận đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 6Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực khi việt nam tham gia vào cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái biển tỉnh ninh thuậnGiải pháp cải thiện môi trường làm việc nhằm nâng cao kết quả công việc của nhân viên tại công ty điện lực duyên hảiNghiên cứu cải thiện chất lượng điện áp của hệ thống điệnPhát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoáTừ sinh lý đến dưỡng sinh Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện Sách dưỡng sinh cho người ViệtĐiều khiển robot hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán điều khiển trượtNghiên cứu tua bin gió cỡ nhỏ kết hợp tấm solar cho hộ gia đìnhCác nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại việt namSKKN một số biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng học sinh đọc yếu, kém ở học sinh lớp 2,3giáo án đạo đức lớp 5 VNENDầu mỏ trong quan hệ Nga – EU từ năm 2000 đến nayNâng cao chất lượng chương trình du lịch Outbound LàoThái Lan tại Trung tâm lữ hành quốc tế Mê Kông, Quảng TrịPhim của đạo diễn Hayao Miyazaki từ góc nhìn Sinh thái học (qua ba trường hợp My neighbor Totoro, Princess Mononoke và Spirited Away)Thời gian và không gian nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Nhật ÁnhBài 4 1 những kỹ thuật SEO copywritingKE HOACH THIET BI NAM HOC 2012 2013phân phối chương trình môn thể dục 2011 2012Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ cho thuê văn phòng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhân lựcTHIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH TRÊN XE TẢI 3 TẤN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập