Nghiên cứu phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận điều trị bệnh lý lành tính (TT)

Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép tại bệnh viện chợ rẫy

Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép tại bệnh viện chợ rẫy
... cắt thận để ghép 24 1.4.1 Phẫu thuật mở cắt thận từ người cho sống để ghép 24 1.4.2 Phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt thận để ghép 32 1.4.3 Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép ... LR 1995 Cắt thận để ghép qua NSOB Tanake K 2001 Nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép [113] Hoznek A 2001 Nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép [67] Horgan S 2002 Nội soi cắt thận để ghép với ... dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép người cho sống với mục tiêu cụ thể sau:  Xây dựng qui trình phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép người cho sống  Đánh giá kết phẫu...
 • 176
 • 244
 • 0

PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT THẬN BỆNH LÀNH TÍNH pot

PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC CẮT THẬN BỆNH LÝ LÀNH TÍNH pot
... khoang phẫu thuật cho vùng sau phúc mạc( 5) mở hướng phát triển cho phẫu thuật nội soi sau phúc mạc Tại Bệnh Viện Bình Dân, từ năm 2002, khoa Niệu bắt đầu áp dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc ... gian nằm viện ngắn, phẫu thuật nội soi mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh Nghiên cứu thực nhằm đánh giá hiệu tai biến phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận bệnh lành tính ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNG ... Clayman lần tiến hành cắt thận qua ngã nội soi sau phúc mạc Tuy nhiên, khó khăn khoang phẫu thuật chật hẹp vùng sau phúc mạc so với ổ bụng, ông chuyển sang cắt thận xuyên phúc mạc( 1,2) Năm 1992,...
 • 13
 • 341
 • 3

tóm tắt luận án tiên sĩ phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép tại bệnh viện chợ rẫy

tóm tắt luận án tiên sĩ phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép tại bệnh viện chợ rẫy
... TH nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép người cho sống bệnh viện Chợ Rẫy từ 8/20005 đến 5/2011, rút số kết luận sau: 25 Về qui trình phẫu thuật nội soi sau phúc mạc: Qui trình mổ nội soi sau phúc ... dài (dính ruột, bán tắc ruột…) 1.4.3 Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép Phát triển nhờ phát minh tạo khoang sau phúc mạc Gaur cắt thận qua NSSPM (1992) Cắt thận để ghép thực Tanake ... thuật mổ nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép 4.2.1 Vò trí, số lượng trocar phương pháp lấy thận khỏi thể - Sử dụng trocar số lượng tối thiểu phẫu thuật nội soi, khoang sau phúc mạc hẹp tư bệnh...
 • 27
 • 66
 • 0

Công trình " Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện 198

Công trình
... ung c hp thu nhanh v gn nh hon ton (90%) Sau ung 150 mg, ngi ln, nng nh huyt l 2,5 àg/ml t c vũng 45 phỳt Sau gi, nng khỏng sinh huyt l 1,5 àg/ml, v sau gi l 0,7 àg/ml S hp thu clindamycin ... (c lng 10%) Z(1-/2): Hệ số giỡi hạn tin cậy mức xác suất 95% (= 1,96) d : Độ xác mong muốn kết nghiên cứu v thc t (=8%) Theo cụng thc trờn, c mu tỡnh c l 54 bnh nhõn BV Tuy nhiờn chỳng tụi chn ... nguyờn khỏc: Soi ti tớm nm, trựng roi, t bo Clue, nhum Gram v soi trc tip chn oỏn BV v vi khun lu, lm k thut dch sc ký Chlamydia trachomatis - K thut xột nghim v ỏnh giỏ kt qu: - Soi ti dch õm...
 • 119
 • 527
 • 0

Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện việt tiệp hải phòng

Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tại bệnh viện việt tiệp hải phòng
... định cắt chỏm nang đơn thận phẫu thuật nội soi sau phúc mạc .57 4.3 Phƣơng pháp cắt chỏm nang đơn thận qua nội soi sau phúc mạc 59 4.3.1 Vị trí số lƣợng trocar phẫu thuật cắt chỏm nang đơn thận ... phúc mạc cắt chỏm nang thận cho nhiều bệnh nhân Để áp dụng phương pháp cách có hệ thống nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chẩn đoán kết điều trị cắt chỏm nang đơn thận phẫu thuật nội soi sau phúc mạc ... phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt chỏm nang thận cho 50 bệnh nhân, kết tốt đạt 90% [7 ] Tại Khoa Thận – Tiết niệu bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm gần tiến hành phẫu thuật nội soi sau phúc...
 • 87
 • 159
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi
... điều trị phẫu thuật hẹp khúc nối bể thậnniệu quản trẻ em phẫu thuật nội soi sau phúc mạc, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận- ... quang niệu quản, van niệu đạo sau 1.4 ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN- NIỆU 24 QUẢN 1.4.1 Chỉ định điều trị phẫu thuật tạo hình khúc nối bể thận- niệu quản trẻ em Hẹp khúc nối bể thận- ... khúc nối bể thận- niệu quản trẻ tuổi MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc trocar điều trị bệnh hẹp khúc nối bể thận- niệu quản trẻ tuổi Bệnh viện Nhi...
 • 195
 • 112
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi (TT)

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi (TT)
... kỹ thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc trocar điều trị bệnh hẹp khúc nối bể thận niệu quản trẻ tuổi Bệnh viện Nhi trung ương - Đánh giá kết phẫu thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc trocar điều trị ... hiệu phẫu thuật trẻ tuổi vấn đề đặt cho nhà niệu nhi Do đó, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc trocar điều trị bệnh hẹp khúc nối bể thận ... chức thận Nên phẫu thuật trước tuổi Chỉ định mổ dựa vào thăm dò hình ảnh có tắc nghẽn khúc nối bể thận niệu quản Phẫu thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc trocar điều hẹp khúc nối bể thận niệu quản...
 • 29
 • 209
 • 0

Luận án nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi

Luận án nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận niệu quản ở trẻ dưới 5 tuổi
... đánh giá kết điều trị phẫu thuật hẹp khúc nối bể thậnniệu quản trẻ em phẫu thuật nội soi sau phúc mạc, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc ... trị hẹp khúc nối bể thận- niệu quản trẻ tuổi MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc trocar điều trị bệnh hẹp khúc nối bể thận- niệu quản trẻ tuổi Bệnh viện ... giới nghiên cứu đánh 34 giá kết điều trị bệnh lý hẹp khúc nối bể thận trẻ em phẫu thuật nội soi cho kết điều trị tương đương mổ mở mổ nội soi, mổ nội soi phúc mạc sau phúc mạc Đường mổ qua phúc mạc...
 • 168
 • 121
 • 0

ĐÁNH GÍA PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC LẤY SỎI BỂ THẬN ĐƠN GIẢN.

ĐÁNH GÍA PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC LẤY SỎI BỂ THẬN ĐƠN GIẢN.
... 1,5cm, lấy sỏi qua da, và phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi.   Chỉ  định  của  phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bao gồm một số yếu tố sau:  Không  thực hiện được tán sỏi ngoài cơ thể vì kích thước  sỏi lớn. Có bất thường về giải phẫu học như sỏi ... Nghiên cứu Y học  thể, lấy sỏi qua da, tán sỏi bể thận ngược dòng  đang trên đà phát triển trong điều trị sỏi bể thận.   Gần đây, phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận cũng  ... 39  trường  hợp  phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận ngoài xoang.  tôi có 25 TH sỏi bể thận phải (64,1%) và 14 TH  sỏi bể thận trái (35,9%).  Kích thưốc sỏi trung bình là 27,15mm. ...
 • 4
 • 286
 • 3

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối niệu quản bể thận kiểu cắt rời (tóm tắt)

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối niệu quản bể thận kiểu cắt rời (tóm tắt)
... định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị bệnh lý khúc nối niệu quản - bể thận có sỏi thận bên Kết điều trị phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận kiểu cắt rời: ... 1cm Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối niệu quản bể thận kiểu cắt rời qua nghiên cứu ứng dụng an toàn hiệu KIẾN NGHỊ Phổ biến phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối kiểu ... để đánh giá kết phẫu thuật thực báo cáo 2 Những đóng góp luận án - Ứng dụng định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối niệu quản bể thận kiểu cắt rời điều kiện nước ta - Đánh giá...
 • 27
 • 243
 • 0

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối niệu quản bể thận kiểu cắt rời

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối niệu quản bể thận kiểu cắt rời
... định phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối niệu quản bể thận kiểu cắt rời điều kiện nước ta Đánh giá kết điều trị phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc nối niệu quản bể thận ... mỡ sau phúc mạc, bóc tách, vén phúc mạc vào để bộc lộ cấu trúc sau phúc mạc thận niệu quản Đoạn niệu quản trên, khúc nối bể thận xác định, phẫu tích, tạo nội soi ổ bụng phúc mạc - Phẫu thuật nội ... phúc mạc tạo hình khúc nối xem phẫu thuật tiêu chuẩn điều trị bệnh lý hẹp khúc nối NQ-BT [53], [131] Các đƣờng vào phẫu thuật nội soi: - Sau phúc mạc: Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc tạo hình khúc...
 • 171
 • 220
 • 0

PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC docx

PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC docx
... bên, phẫu thuật mổ mở để phẫu thuật dứt điểm lần cho bệnh nhân Qua trường hợp này, nhận thấy thực phẫu thuật kỹ thuật nội soi sau phúc mạc Chính vậy, tiến hành nghiên cứu phẫu thuật nội soi sau phúc ... kết luận sau Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi đài thận niệu quản đoạn lưng phẫu thuật có tính an toàn, hiệu chấp nhận định chặt chẽ, thao tác kỹ thuật phẫu thuật viên tốt Phẫu thuật thay ... tâm niệu khoa Trong trình mổ mở, với phát triển phẫu thuật nội soi sau phúc mạc, nhận thấy, tốt cho bệnh nhân chọn lựa phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi đài thận niệu quản đoạn lưng, trường...
 • 15
 • 205
 • 0

Báo cáo y học: "Điều trị cắt chỏm nang đơn thận bằng Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. nhân 40 trường hợp" docx

Báo cáo y học:
... toàn tính hiệu phương pháp PTNS sau phúc mạc nang đơn thận Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu 40 BN nang đơn thận PTNS sau phúc mạc cắt chỏm nang, từ tháng - 2008 đến - 2008 ... trường hợp phải truyền mỏu lỳc mổ - Tỡm th y nang thận: 39 /40 BN (97,5%) trường hợp nang nội thận, không xác định nang phải chuyển mổ mở - Tai biến, biến chứng mổ: biến chứng thủng hay rách phúc ... vào đài thận Chỉ gặp trường hợp nang thận thể trung tâm hay hỗn hợp sau mổ, phần nang ăn sâu vào nhu mô thận nhiều, không gặp BN nang đơn thận thể ngoại vi Điều chứng tỏ khoang trống nang thận cũn...
 • 14
 • 325
 • 0

Báo cáo y học: "Kết quả điều trị sỏi niệu quản trên bằng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc" potx

Báo cáo y học:
... sang chấn tán sỏi thể, l y sỏi qua nội soi niệu quản, l y sỏi qua da hay can thiệp phẫu thuật mở nội soi bị thương tổn đoạn niệu quản sỏi chấn thương can thiệp (rạch, khâu niệu quản, đụng dập ... đem lại kết tốt, thay cho phẫu thuật mở điều trị SNQ * Từ khóa: Sỏi niệu quản; Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc; Mở niệu quản The results of treatment of upper ureteral caiculi by retroperitoneoscopic ... thành niệu quản, ) Kijvikai K (2006) nhận xét: biến chứng lớn l y sỏi nội soi niệu quản hẹp niệu quản [8] Tỷ lệ 15 - 20% nghiên cứu riêng lẻ [7, 9] Tuy nhiên, theo tổng hợp y văn Nouira Y CS [10]...
 • 21
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu phẫu thuật nội soinghiên cứu phẫu thuật nội soi ngách trán với hệ thống hướng dẫn hình ảnh định vị ba chiềukết quả phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc trong điều trị thoát vị bẹnứng dụng phẫu thuật nội soi can thiệp tối thiểu trong điều trị viêm mũi xoang mãn tính docxnghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không hodgknội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quảngây mê hồi sức trong phẫu thuật nội soi ruột thừa có bơm than khí vào ổ bụngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và thử nghiệm điều trị bệnh cầu trùng trên gà thịt do eimeria gây ra tạ yên khánh ninh bìnhnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị tắc ruột sau mổnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt cụt trực tràng đường bụng tầng sinh môn điều trị ung thư trực tràng thấpnghiên cứu giá trị của phẫu thuật nội soi trong chẩn đoán lựa chọn phương pháp điều trị tắc ruột non cơ họcnghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấpnghiên cứu kết quả tái tạo dây chằng chéo trước bằng phẫu thuật nội soi sử dụng gân cơ bán gân và gân cơ thon gấp bốnnghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soi cắt túi mật trong viêm túi mật cấp do sỏingân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men CosevcoKhống chế bề rộng vết nứt của dầm bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn thiết kếLập Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt - HàNghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng NamNghiên cứu sự tác động của truyền miệng điện tử (EWOM) đến quyết định mua mỹ phẩm của nữ giớiNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàuNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NPhân tích sự làm việc và hiệu quả kinh tế của dầm chịu uốn xiên có tiết diện chữ C cán nóng và Z thành mỏn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập