chuyen de lop 8 da

chuyen de lop 8 suu tam

chuyen de lop 8 suu tam
... phần tư CD Bên hình thang, ta dựng tam giác ADE BCF vuông cân E F Chứng minh tam giác MEF vuông cân M Hướng dẫn : Xét tam giác ADH, dựng phía tam giác ADH tam giác vuông cân AIH DPH I P ; hình ... tam giác nên giả sử a ≤ b ≤ c => : 2S/a ≥ 2S/b ≥ 2S/c => ≥ hb ≥ hc Làm lời giải toán ta có : (a + b).(ha + hb) ≥ 8S => : 1/(ha + hb) ≤ (a + b)/(8S) (1) Tương tự ta : 1/(hb + hb) ≤ (b + c)/(8S) ... không chia hết cho 29 Theo định lí Féc-ma nhỏ, (a 28 - 1) chia hết cho 29 (b 28 - 1) chia hết cho 29 Mặt khác a2044 - = ((a 28) 73 - 1) chia hết cho (a 28 - 1) => (a2044 - 1) chia hết cho 29, tương tự...
 • 60
 • 228
 • 0

chuyen de lop 8 suu tam.doc

chuyen de lop 8 suu tam.doc
... lời giải toán ta có : (a + b).(ha + hb) ≥ 8S => : 1/(ha + hb) ≤ (a + b)/(8S) (1) Tương tự ta : 1/(hb + hb) ≤ (b + c)/(8S) (2) 1/(hc + ha) ≤ (c + a)/(8S) (3) Cộng vế (1), (2), (3) dẫn đến : Bất ... không chia hết cho 29 Theo định lí Féc-ma nhỏ, (a 28 - 1) chia hết cho 29 (b 28 - 1) chia hết cho 29 Mặt khác a2044 - = ((a 28) 73 - 1) chia hết cho (a 28 - 1) => (a2044 - 1) chia hết cho 29, tương tự ... nửa đường tròn Dựng hình vuông BCDE Tìm tập hợp C, D tâm hình vuông Ta xét trường hợp hình vuông BCDE “nằm ngoài” nửa đường tròn cho (trường hợp hình vuông BCDE nằm đường tròn cho xét tương tự,...
 • 60
 • 146
 • 0

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử toán lớp 8

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử toán lớp 8
... i Chuyên Phân tích a th c thành nhân t 2: A Các phương pháp c b n I Phương pháp t nhân t chung Phương pháp: - Tìm nhân t chung nh ng ơn th c, có m t t t c h ng t - Phân tích m i h ng t thành ... Phương pháp: M t s toán phân tích a th c thành nhân t mà ó có m t bi u th c xu t hi n nhi u l n Ta t bi u th c ó m t bi n m i T ó vi t a th c ã cho thành a th c m i d phân tích thành nhân t Chú ý : ... t p áp d ng phân tích a th c thành nhân t Dang : Rút g n bi u th c Phương pháp: + Phân tích t th c m u th c thành nhân t nh m xu t hi n nhân t chung + Áp d ng tính ch t b n c a phân th c t chung...
 • 23
 • 360
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 22 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 22 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 22 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỀ THI SỐ Câu 1: (4,0 ... liệu: CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 22 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 583 6 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ... ghép giáo dục vệ sinh mơi trường, rèn kĩ sống cho học sinh - Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích khơng gây áp lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học...
 • 97
 • 270
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 TRUNG HỌC CƠ SỞ.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 TRUNG HỌC CƠ SỞ.
... liệu: CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ƠN LUYỆN HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 583 6 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ƠN LUYỆN HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ ®Ị thi sè : N¨m häc : .… Thêi gian: 120 ‘ Hä vµ tªn : …… líp : 8A §iĨm NhËn ... ghép giáo dục vệ sinh mơi trường, rèn kĩ sống cho học sinh - Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích khơng gây áp lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học...
 • 102
 • 958
 • 0

Các chuyên đề bồi dưỡng môn toán lớp 8 dành cho học sinh khá giỏi

Các chuyên đề bồi dưỡng môn toán lớp 8 dành cho học sinh khá giỏi
... chọn (khác a), c có cách chọn (khác b), d có cách chọn (khác c), e có cách chọn (khác d) Tất có: = 1 280 số d) Chọn chữ số chẵn, có cách chọn chọn chữ số lẻ, có cách chọn Các chữ số hốn vị, ... 5625 Cách 2: Tìm số dư chia 51994 cho 10000 = 24 54 Ta thấy 54k – chia hết cho 54 – = (52 – 1)(52 + 1) chia hết cho 16 Ta có: 51994 = 56 (51 988 – 1) + 56 Do 56 chia hết cho 54, 51 988 – chia hết cho ... 9x8 + = 8( x9 – 1) – 9(x8 – 1) = 8( x – 1)(x8 + x7 + + 1) – 9(x – 1)(x7 + x6 + + 1) = (x – 1)(8x8 – x7 – x6 – x5 – x4 – x3 – x2 – x – 1) (8x8 – x7 – x6 – x5 – x4 – x3 – x2 – x – 1) chia hết cho...
 • 117
 • 234
 • 0

chuyen de chung minh dang thuc toan lop 8 93842

chuyen de chung minh dang thuc toan lop 8 93842
... 24 Chứng minh ba số a, b, c tồn hai số nếu; a (b − c) + b (c − a ) + c (a − b) Bài tập 25 Chứng minh a2 + b2 = 2ab a = b Bài tập 25 Chứng minh a2 + b2 = 2ab a = b Bài tập 26 Chứng minh a3 + ... c2 =1 Bài tập 17 Cho a + b + c = Chứng minh a4 + b4+ c4 biểu thức: (a + b + c ) a)2 ( a2b2 + b2c2 + c2a2 ); b) 2(ab + bc + ca )2; c) Bài tập 18. Chứng minh đẳng thức: a) ( a + b + c ) − a − b ... c3 = 3abc a, b, c số dương a = b = c Bài tập 27 Chứng minh a4 + b4 + c4 + d4 = 4abcd a, b, c, d số dương a = b = c = d Bài tập 28 Chứng minh m = a + b + c (am + bc)(bm + ac )(cm + ab) = (a +...
 • 5
 • 99
 • 2

chuyen de chung minh dang thuc, tính giá trị biểu thức toan lop 8

chuyen de chung minh dang thuc, tính giá trị biểu thức toan lop 8
... x y = b tính giá trị biểu thức sau theo a, b a) x2 + y2 x3 + y3 b) c) x4 + y4 x5 + y5 d) Bài tập 21 a)Cho x + y = Tính giá trị biểu thức: x3 + y3 +3xy; b)Cho x - y = Tính giá trị biểu thức: x3 ... x + y = x2 + y2 = 10 Tính giá trị biểu thức: x3 + y3 ; d) Cho x + y = a x2 + y2 = b Tính giá trị biểu thức: x3 + y3 theo a, b Bài tập 22 Cho a + b = Tính giá trị biểu thức: A = a3 + b3 +3ab(a2 ... 1 1 Bài tập 40 Chứng minh x  y  z  a    tồn ba số x, y, z a x y z a 1 Bài tập 41 Các biểu thức x  y  z   giá trị hay không x y z 1 Bài tập 42 Tính giá trị biểu thức M    x2 y2...
 • 5
 • 253
 • 1

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO LỚP LIÊN THÔNG)

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO LỚP LIÊN THÔNG)
... style Dùng chức này, báo cáo mang hình thức chuyên nghiệp, lại dễ cập nhật số trang phải thay đổi số trang Đánh số chương (cho Khóa luận chuyên đề thực tập tốt nghiệp) : Ví dụ: Chương 1: 1.1…………………… ... quốc tế trình bày (theo hướng dẫn kèm theo) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA THƯƠNG MẠI-DU LỊCH (Size 14) - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (*) (size 16) ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP ... Tài liệu tham khảo: - Báo cáo, chuyên đề Khóa luận tốt nghiệp có tham khảo nhiều tài liệu khác Phần ghi nội dung tài liệu mà sinh viên đọc trích dẫn trình thực đề tài - Chỉ ghi tài liệu thực...
 • 5
 • 182
 • 0

Đề thi lớp 8-đáp án

Đề thi lớp 8-đáp án
... giới thi u Lập luận chặt chẽ, đủ bố cục phần, văn phong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi tả II Yêu cầu kiến thức: Học sinh có nhiều cách giới thi u khác cần đảm bảo nội dung sau: - Giới thi u ... lược quê hương vẻ đẹp quê hương em mùa hè đến - Giới thi u tổng qua vẻ đẹp quê hương mùa hè: có nhận xét, đánh giá chung vẻ đẹp ý nghĩa - Giới thi u miêu tả phần vẻ đẹp quê hương mùa hè: theo trình ... cách làm văn thuyết minh (giới thi u), bố cục đủ phần, diến đạt tốt - Đã giới thi u cách tổng quan vẻ đẹp quê hương xếp ý chưa hợp lý, mắc lỗi tả Điểm - 3: Đã giới thi u sơ lược vẻ đẹp quê hương...
 • 2
 • 232
 • 0

các đề toán lớp 8 dành cho hoc sinh mức cao

các đề toán lớp 8 dành cho hoc sinh mức cao
... ( hc tt i s 8) Bi 9: Xỏc nh hng s a cho: a) 10 x x + a chia ht cho x b) x + ax + chia cho x d c) ax + x chia ht cho x Bi 10: Xỏc nh cỏc hng s a v b cho: a) x + ax + b chia ht cho x x + ... thoả mãn 5x + 2y chia hết cho 17 9x + 7y chia hết cho 17 Baứi 12: Chứng minh rằng: a 81 7 279 913 chia hết cho 405 b 122 n +1 + 11n + chia hết cho 133 n ( n + 1) Baứi 13: Cho dãy số 1, 3, , 10, ... 31 chữ số 1, số b gồm 38 chữ số chứng minh ab chia hết cho b Cho số tự nhiên a b số a gồm 52 số 1, số b gồm 104 số hỏi tích ab có chia hết cho không? Vì sao? Baứi 8: Cho a + b + c = Chứng minh...
 • 41
 • 343
 • 3

BÀI GIẢNG DẠY SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NGÀY 8/12/2010

BÀI GIẢNG DẠY SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NGÀY 8/12/2010
... LUN V HON THNH BNG SAU BNG CCH NH DU VO CHỗ TRNG Stt Cỏc tớnh chớnh T v,tn cụng Dt li by mi Cng sinh tn ti c cỏi nhn bit bng tớn hiu Chm súc th h sau Ve su Kin Chn nuụi ng vt khỏc Nhn Sng thnh ... sng Chun vo v b bi 31,k bng 1/103 SGK PHềNG GIO DC V O TO HUYN PH NINH TRNG THCS CHU VN AN môn sinh học lớp 7/2 Giáo viên: Huỳnh Thị Phương Thảo C KHE HN GP LI CNG C BI HC Cõu Vỡ Chõn khp li...
 • 20
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chuyên toán lớp 10 đáp ánđề thi chuyên anh lớp 10 đại học ngoại ngữđề thi chuyên anh lớp 10 đại học sư phạmchuyên đề biểu thức đại số lớp 7chuyên đề bồi dưỡng đại số 8chuyên đề văn học dân gian lớp 10chuyên đề luyện thi đại học môn toán lớp 10chuyên đề cực trị đại số 8đề thi chuyên hóa lớp 8chuyên đề cực trị đại số lớp 98 chuyên đề ôn thi đại học môn lý đầy đủ lý thuyếtchuyên đề bài tập đại số lớp 10chuyen de phan thuc dai so 8chuyên đề văn học dân gian lớp 6chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu 8Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo việt Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Lý luận hàng hoá sức lao động của Các Mác. Ý nghĩa ở Việt NamKhảo sát truyền tải mạng vòng chuyển mạch Burst quang sử dụng báo hiệu quay vòngWord of mouth and interpersonal communicationNghiên cứu IMS và ứng dụng cung cấp các dịch vụ băng rộng cho mạng viễn thông của VNPTNGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRUYỀN TIN DỰA TRÊN CHỮ KÝ SỐ VÀ CHỨNG CHỈ SÔNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần ThơNghiên cứu phát hiện luật kết hợp hiếm và ứng dụngNghiên cứu phương pháp quản lý chuyển vùng trong mạng 4GNghiên cứu tối ưu hóa truy vấn hệ cơ sở dữ liệuPhân cụm đa mục tiêu mờ cho dữ liệu định danhPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƢƠNG PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TƢƠNG TÁC GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG CHO ỨNG DỤNG WEBPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGISử dung bộ lọc Kalman trong bài toán bám mục tiêuThuật toán và các bài toán lịch biểuXây dựng hệ thống thử nghiệm đánh giá chất lượng vùng phủ sóng 3GXÂY DỰNG MẠNG XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG GIA SƯ - HỌC SINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập