chuyen de lop 8 da

chuyen de lop 8 suu tam

chuyen de lop 8 suu tam
... phần tư CD Bên hình thang, ta dựng tam giác ADE BCF vuông cân E F Chứng minh tam giác MEF vuông cân M Hướng dẫn : Xét tam giác ADH, dựng phía tam giác ADH tam giác vuông cân AIH DPH I P ; hình ... tam giác nên giả sử a ≤ b ≤ c => : 2S/a ≥ 2S/b ≥ 2S/c => ≥ hb ≥ hc Làm lời giải toán ta có : (a + b).(ha + hb) ≥ 8S => : 1/(ha + hb) ≤ (a + b)/(8S) (1) Tương tự ta : 1/(hb + hb) ≤ (b + c)/(8S) ... không chia hết cho 29 Theo định lí Féc-ma nhỏ, (a 28 - 1) chia hết cho 29 (b 28 - 1) chia hết cho 29 Mặt khác a2044 - = ((a 28) 73 - 1) chia hết cho (a 28 - 1) => (a2044 - 1) chia hết cho 29, tương tự...
 • 60
 • 218
 • 0

chuyen de lop 8 suu tam.doc

chuyen de lop 8 suu tam.doc
... lời giải toán ta có : (a + b).(ha + hb) ≥ 8S => : 1/(ha + hb) ≤ (a + b)/(8S) (1) Tương tự ta : 1/(hb + hb) ≤ (b + c)/(8S) (2) 1/(hc + ha) ≤ (c + a)/(8S) (3) Cộng vế (1), (2), (3) dẫn đến : Bất ... không chia hết cho 29 Theo định lí Féc-ma nhỏ, (a 28 - 1) chia hết cho 29 (b 28 - 1) chia hết cho 29 Mặt khác a2044 - = ((a 28) 73 - 1) chia hết cho (a 28 - 1) => (a2044 - 1) chia hết cho 29, tương tự ... nửa đường tròn Dựng hình vuông BCDE Tìm tập hợp C, D tâm hình vuông Ta xét trường hợp hình vuông BCDE “nằm ngoài” nửa đường tròn cho (trường hợp hình vuông BCDE nằm đường tròn cho xét tương tự,...
 • 60
 • 132
 • 0

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử toán lớp 8

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử toán lớp 8
... i Chuyên Phân tích a th c thành nhân t 2: A Các phương pháp c b n I Phương pháp t nhân t chung Phương pháp: - Tìm nhân t chung nh ng ơn th c, có m t t t c h ng t - Phân tích m i h ng t thành ... Phương pháp: M t s toán phân tích a th c thành nhân t mà ó có m t bi u th c xu t hi n nhi u l n Ta t bi u th c ó m t bi n m i T ó vi t a th c ã cho thành a th c m i d phân tích thành nhân t Chú ý : ... t p áp d ng phân tích a th c thành nhân t Dang : Rút g n bi u th c Phương pháp: + Phân tích t th c m u th c thành nhân t nh m xu t hi n nhân t chung + Áp d ng tính ch t b n c a phân th c t chung...
 • 23
 • 342
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 22 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 22 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 22 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỀ THI SỐ Câu 1: (4,0 ... liệu: CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 22 ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 583 6 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ... ghép giáo dục vệ sinh mơi trường, rèn kĩ sống cho học sinh - Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích khơng gây áp lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học...
 • 97
 • 239
 • 0

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 TRUNG HỌC CƠ SỞ.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 8 TRUNG HỌC CƠ SỞ.
... liệu: CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ƠN LUYỆN HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=196 583 6 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ KIỂM TRA, ƠN LUYỆN HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ ®Ị thi sè : N¨m häc : .… Thêi gian: 120 ‘ Hä vµ tªn : …… líp : 8A §iĨm NhËn ... ghép giáo dục vệ sinh mơi trường, rèn kĩ sống cho học sinh - Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích khơng gây áp lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học...
 • 102
 • 764
 • 0

Các chuyên đề bồi dưỡng môn toán lớp 8 dành cho học sinh khá giỏi

Các chuyên đề bồi dưỡng môn toán lớp 8 dành cho học sinh khá giỏi
... chọn (khác a), c có cách chọn (khác b), d có cách chọn (khác c), e có cách chọn (khác d) Tất có: = 1 280 số d) Chọn chữ số chẵn, có cách chọn chọn chữ số lẻ, có cách chọn Các chữ số hốn vị, ... 5625 Cách 2: Tìm số dư chia 51994 cho 10000 = 24 54 Ta thấy 54k – chia hết cho 54 – = (52 – 1)(52 + 1) chia hết cho 16 Ta có: 51994 = 56 (51 988 – 1) + 56 Do 56 chia hết cho 54, 51 988 – chia hết cho ... 9x8 + = 8( x9 – 1) – 9(x8 – 1) = 8( x – 1)(x8 + x7 + + 1) – 9(x – 1)(x7 + x6 + + 1) = (x – 1)(8x8 – x7 – x6 – x5 – x4 – x3 – x2 – x – 1) (8x8 – x7 – x6 – x5 – x4 – x3 – x2 – x – 1) chia hết cho...
 • 117
 • 216
 • 0

chuyen de chung minh dang thuc toan lop 8 93842

chuyen de chung minh dang thuc toan lop 8 93842
... 24 Chứng minh ba số a, b, c tồn hai số nếu; a (b − c) + b (c − a ) + c (a − b) Bài tập 25 Chứng minh a2 + b2 = 2ab a = b Bài tập 25 Chứng minh a2 + b2 = 2ab a = b Bài tập 26 Chứng minh a3 + ... c2 =1 Bài tập 17 Cho a + b + c = Chứng minh a4 + b4+ c4 biểu thức: (a + b + c ) a)2 ( a2b2 + b2c2 + c2a2 ); b) 2(ab + bc + ca )2; c) Bài tập 18. Chứng minh đẳng thức: a) ( a + b + c ) − a − b ... c3 = 3abc a, b, c số dương a = b = c Bài tập 27 Chứng minh a4 + b4 + c4 + d4 = 4abcd a, b, c, d số dương a = b = c = d Bài tập 28 Chứng minh m = a + b + c (am + bc)(bm + ac )(cm + ab) = (a +...
 • 5
 • 73
 • 2

chuyen de chung minh dang thuc, tính giá trị biểu thức toan lop 8

chuyen de chung minh dang thuc, tính giá trị biểu thức toan lop 8
... x y = b tính giá trị biểu thức sau theo a, b a) x2 + y2 x3 + y3 b) c) x4 + y4 x5 + y5 d) Bài tập 21 a)Cho x + y = Tính giá trị biểu thức: x3 + y3 +3xy; b)Cho x - y = Tính giá trị biểu thức: x3 ... x + y = x2 + y2 = 10 Tính giá trị biểu thức: x3 + y3 ; d) Cho x + y = a x2 + y2 = b Tính giá trị biểu thức: x3 + y3 theo a, b Bài tập 22 Cho a + b = Tính giá trị biểu thức: A = a3 + b3 +3ab(a2 ... 1 1 Bài tập 40 Chứng minh x  y  z  a    tồn ba số x, y, z a x y z a 1 Bài tập 41 Các biểu thức x  y  z   giá trị hay không x y z 1 Bài tập 42 Tính giá trị biểu thức M    x2 y2...
 • 5
 • 173
 • 1

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO LỚP LIÊN THÔNG)

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO LỚP LIÊN THÔNG)
... style Dùng chức này, báo cáo mang hình thức chuyên nghiệp, lại dễ cập nhật số trang phải thay đổi số trang Đánh số chương (cho Khóa luận chuyên đề thực tập tốt nghiệp) : Ví dụ: Chương 1: 1.1…………………… ... quốc tế trình bày (theo hướng dẫn kèm theo) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA THƯƠNG MẠI-DU LỊCH (Size 14) - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (*) (size 16) ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP ... Tài liệu tham khảo: - Báo cáo, chuyên đề Khóa luận tốt nghiệp có tham khảo nhiều tài liệu khác Phần ghi nội dung tài liệu mà sinh viên đọc trích dẫn trình thực đề tài - Chỉ ghi tài liệu thực...
 • 5
 • 165
 • 0

Đề thi lớp 8-đáp án

Đề thi lớp 8-đáp án
... giới thi u Lập luận chặt chẽ, đủ bố cục phần, văn phong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi tả II Yêu cầu kiến thức: Học sinh có nhiều cách giới thi u khác cần đảm bảo nội dung sau: - Giới thi u ... lược quê hương vẻ đẹp quê hương em mùa hè đến - Giới thi u tổng qua vẻ đẹp quê hương mùa hè: có nhận xét, đánh giá chung vẻ đẹp ý nghĩa - Giới thi u miêu tả phần vẻ đẹp quê hương mùa hè: theo trình ... cách làm văn thuyết minh (giới thi u), bố cục đủ phần, diến đạt tốt - Đã giới thi u cách tổng quan vẻ đẹp quê hương xếp ý chưa hợp lý, mắc lỗi tả Điểm - 3: Đã giới thi u sơ lược vẻ đẹp quê hương...
 • 2
 • 213
 • 0

các đề toán lớp 8 dành cho hoc sinh mức cao

các đề toán lớp 8 dành cho hoc sinh mức cao
... ( hc tt i s 8) Bi 9: Xỏc nh hng s a cho: a) 10 x x + a chia ht cho x b) x + ax + chia cho x d c) ax + x chia ht cho x Bi 10: Xỏc nh cỏc hng s a v b cho: a) x + ax + b chia ht cho x x + ... thoả mãn 5x + 2y chia hết cho 17 9x + 7y chia hết cho 17 Baứi 12: Chứng minh rằng: a 81 7 279 913 chia hết cho 405 b 122 n +1 + 11n + chia hết cho 133 n ( n + 1) Baứi 13: Cho dãy số 1, 3, , 10, ... 31 chữ số 1, số b gồm 38 chữ số chứng minh ab chia hết cho b Cho số tự nhiên a b số a gồm 52 số 1, số b gồm 104 số hỏi tích ab có chia hết cho không? Vì sao? Baứi 8: Cho a + b + c = Chứng minh...
 • 41
 • 321
 • 3

BÀI GIẢNG DẠY SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NGÀY 8/12/2010

BÀI GIẢNG DẠY SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NGÀY 8/12/2010
... LUN V HON THNH BNG SAU BNG CCH NH DU VO CHỗ TRNG Stt Cỏc tớnh chớnh T v,tn cụng Dt li by mi Cng sinh tn ti c cỏi nhn bit bng tớn hiu Chm súc th h sau Ve su Kin Chn nuụi ng vt khỏc Nhn Sng thnh ... sng Chun vo v b bi 31,k bng 1/103 SGK PHềNG GIO DC V O TO HUYN PH NINH TRNG THCS CHU VN AN môn sinh học lớp 7/2 Giáo viên: Huỳnh Thị Phương Thảo C KHE HN GP LI CNG C BI HC Cõu Vỡ Chõn khp li...
 • 20
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chuyên toán lớp 10 đáp ánđề thi chuyên anh lớp 10 đại học ngoại ngữđề thi chuyên anh lớp 10 đại học sư phạmchuyên đề biểu thức đại số lớp 7chuyên đề bồi dưỡng đại số 8chuyên đề văn học dân gian lớp 10chuyên đề luyện thi đại học môn toán lớp 10chuyên đề cực trị đại số 8đề thi chuyên hóa lớp 8chuyên đề cực trị đại số lớp 98 chuyên đề ôn thi đại học môn lý đầy đủ lý thuyếtchuyên đề bài tập đại số lớp 10chuyen de phan thuc dai so 8chuyên đề văn học dân gian lớp 6chuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu 801 bài giảng số 1 dạng song tuyến tính, dạng toàn phương và các dạng bài tập04 bài giảng số 4 phép biến đổi tuyến tính trực giao21 bài giảng HPT vi phân tuyến tính không thuần nhất với hệ số hằng02 bài giảng số 2 biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất10 bài giảng số 3 không gian véc tơ, các tính chất và ứng dụng05 bài giảng số 1 khái niệm ánh xạ tuyến tính và các tính chất cơ bản07 bài giảng số 3 giá trị riêng và véc tơ riêng của phép biến đổi tuyến tính và ma trận04 bài giảng lý thuyết môn toán cao cấp a1 đại học công nghiệp thành phố HCM07 bài giảng số 5 hồi quy với biến giảGIÁO ÁN LIÊN MÔN BỘN MON TIN HOC BẬC THCS02 giáo trình lý thuyết mô hình toán dành cho sinh viên các ngành kinh tếSACH NGU PHAP BY NGOCBACH VER 1 055 TOPICS FOR IELTS SPEAKING PART 2Chuyên đề Chứng Minh BẤT ĐĂNGR THỨCthi hoc ki II toán 9 co dap anVề thành phần hóa học tinh dầu thông ba lá Pinus khasya Royle) vùng Lâm Đồng, Việt NamNgôn ngữ lập trình pascal 7 chương trình con hàm và thủ tục593 Câu trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳngThu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ AnTình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ở Hợp tác xã nông nghiệp I – xã Phú Lương – huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên Huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập