QUY CHÊ bau ban chi uy đại hội CB

Quy chế HĐ của Chi ủy Chi bộ

Quy chế HĐ của Chi ủy Chi bộ
... công tác chi bộ, chi uỷ có nhiệm vụ báo cáo công khai trớc chi tình hình tài chi Điều 11: Tài chi chi cho hoạt động sau: - Chi giấy tờ, chè nớc hội nghị chi - Chi cho hoạt động khác chi - Chi thăm ... Điều 12: Mức chi hoạt động chi quy định cụ thể nh sau: - Chi hồ sơ sổ sách Chi không 100.000đ/năm - Chi chè nớc hội nghị: Hội nghị Chi không 20.000đ/kỳ; Đại hội chi bộ: không 50.000đ - Chi hội nghị ... kết công tác Đảng: 10 000 đ/ngời/năm; Chi Đại hội chi bộ: 30 000 đ/ngời/kỳ - Chi thẩm tra lý lịch: Thanh toán theo chế độ công tác phí Nhà nớc quy định - Chi hội nghị tập huấn công tác đảng: huyện:...
 • 2
 • 820
 • 0

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

 KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
... bế mạc đại hội chi đồn……… nhiệm kỳ 20…-20… Xin mời tồn thể Đại hội đứng dậy làm lễ chào cờ (khơng hát) (Đây hướng dẫn gợi ý viết kịch chi tiết đại hội chi đồn Căn vào tình hình cụ thể, chi đồn ... vài giây) Như Đại hội trí cao số lượng BCH chi đồn 03 đồng chí Xin cảm ơn Đại hội - Kính thưa Đại hội! Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội trí số lượng thành viên ban chấp hành chi đồn xin mời ... sách lên bảng cho đại hội theo dõi) - Kính thưa đại hội! Như danh sách bầu cử ….đồng chí, mà đại hội biểu thơng qua số lượng thành viên ban chấp hành 03 đồng chí.Vậy xin ý kiến đại hội có trí...
 • 6
 • 5,463
 • 73

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI SV KHOA KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC NHIỆM KỲ 2012 - 2013

KỊCH BẢN CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI HỘI SV KHOA KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC NHIỆM KỲ 2012 - 2013
... Hội sinh viên khoa Đông Phương học nhiệm kỳ 2012 2013 NGHỊ QUYẾT Liên chi Hội SV khoa Đông Phương học nhiệm kỳ 2012 2013 Sau buổi làm việc khẩn trương, đại hội Liên chi Hội SV khoa Đông Phương ... việc đại hội TỜ TRÌNH V/v cử Tổ Thư ký đại hội đại biểu Liên chi Hội SV khoa Đông Phương học nhiệm kỳ 2012 2013 Căn vào Điều lệ Hội SV Việt Nam Ban tổ chức đại hội đại biểu Liên chi Hội SV khoa ... đại biểu đại hội TỜ TRÌNH V/v cử Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội Liên chi Hội SV khoa Đông Phương học nhiệm kỳ 2012 2013 Căn vào Điều lệ Hội SV Việt Nam Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Liên...
 • 20
 • 1,490
 • 14

Quy chế làm việc Chi uỷ

Quy chế làm việc Chi uỷ
... 11.Các đồng chí Chi uỷ viên, Đảng viên Chi Trung tâm GDTX DN Quan Sơn có trách nhiệm thực nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Ban Chấp hành Việc thay đổi, bổ sung Quy chế Chi định Chi Đảng, Nhà trờng, ... mẫu nhiệm vụ Chi Nhà trờng, soạn thảo văn Chi bộ, tiếp nhận Chỉ thị, Nghị cấp, xin ý kiến làm báo cáo định kỳ Quản lý hồ sơ Đảng hoạt động Chi ChơngIII Chế độ làm việc Điều Chế độ làm việc chơng ... nhiệm toàn công việc hoạt động Chi uỷ Chi đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp công việc đợc phân công với nhiệm vụ quy n han sau: Chịu trách nhiệm thẩm định dự thảo quy chế làm việc, chơng trình...
 • 5
 • 72
 • 0

Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần PVI

Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần PVI
...  Môn học : Quản trị thương hiệu (Brand management) Chuyên ngành: Quản trị Marketing Thời lượng: 45 tiết Thời gian: 15 tuần Giảng viên: Phạm Thị Lan Hương Nơi làm việc: Khoa Quản trị Kinh doanh, ... ribbons) Tiến trình quản trị thương hiệu chiến lược Quản trị thương hiệu tiến trình kiếm soát vấn đề liên quan đến cách thức thương hiệu nói, làm nhận thức  Tiến trình quản trị thương hiệu: (1) ... equity)   ’’ Vốn thương hiệu tập hợp tài sản có tài sản nợ gắn liền với thương hiệu, tên biểu tượng nó, làm tăng lên giảm giá trị sản phẩm hay dịch vụ cung cấp cho công ty hay khách hàng công ty ’...
 • 150
 • 359
 • 0

Quy chế bầu cử hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán việt nam

Quy chế bầu cử hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán việt nam
... Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/03/2012 Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 4.1 Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị: Các cổ đông nắm giữ nhỏ 6% số cổ phần quy n biểu ... tháng có quy n gộp số quy n biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đông nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần quy n biểu đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành ... và/hoặc uỷ quy n 6.4 Mỗi cổ đông có tổng số quy n biểu tương ứng với tổng số cổ phần quy n biểu (bao gồm số cổ phần sở hữu, và/hoặc ủy quy n) nhân với số lượng thành viên bầu Hội đồng quản trị số...
 • 4
 • 360
 • 0

Kịch bản hướng dẫn đại hội Chi đội

Kịch bản hướng dẫn đại hội Chi đội
... c:phiu, chim t l: % Dng Th Hõn 7/1 c:phiu, chim t l: % Tụ T Tụn 9/2 c:phiu, chim t l: % Bựi Th Ngc Thu 9/3 c:phiu, chim t l: % Lờ Nht Ny 9/4 c:phiu, chim t l: % Thi Th Kiu Oanh 8/1 c:phiu, chim ... y viờn y viên Điều 2: Đ/c Tổng phụ trách ban huy liên đội có trách nhiệm triệu tập công bố định đến đội viên Điều3 : Đ/c TPT đội, BCH liên đội trờng THCS Hoàng Hoa Thám em có tên điều định thi ... chim t l: % Nguyn Th Nht L 8/2 c:phiu, chim t l: % Lý Th Xuõn Hng 8/3 c:phiu, chim t l: % Phm Th Thuý Dim 8/3 c:phiu, chim t l: % 10 Lờ Trng Ngha 6/3 c:phiu, chim t l: % Cỏc bn c trỳng c vo Ban...
 • 13
 • 1,998
 • 28

Tài liệu KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC pdf

Tài liệu KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC pdf
... chương trình làm việc đại hội Gồm có nội dung sau: (đọc toàn chương trình) - Tôi vừa thông qua chương trình làm việc đại hội, xin đại hội cho ý kiến Đại hội ý kiến đóng góp Như Đại hội trí ... Đoàn phong trào niên chi đoàn Chi đoàn cán công chức nhiệm kỳ đạt nhiều kết cao theo tinh thần đại hội, thực thắng lợi nghị đại hội Cảm ơn đại hội Cảm ơn đồng chí Mời đồng chí chỗ - (Cấp ủy chi ... BCH mắt đại hội Phát biểu đạo 20 Đảng BGH Mời đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành chi đoàn CBCC- GV nhiệm kỳ ……… mắt đại hội Kính thưa đồng chí lãnh đạo, thưa đại hội Được tín nhiệm đại hội bầu...
 • 5
 • 4,361
 • 61

quy chế pháp lý của ủy ban nhân dân

quy chế pháp lý của ủy ban nhân dân
... CQ, tổ chức cá nhân có liên quan địa phương - UBND trực tiếp thông qua CQ ban ngành thuộc quy n ban hành VB cá biệt nhằm giải quy n, nghĩ vụ xử vi phạm pháp luật lĩnh vực quản nhà nước địa ... tiếp tổ chức, đạo CQ ban ngành thuộc quy n thực hoạt động quản hành nhà nước tất ngành, lĩnh vực (KT, VH-XH, ANQP, GD…) địa phương - UBND có quy n ban hành Văn quy phạm pháp luật ( định, thị) ... chuẩn ( đồ quan liêu, phê chuẩn !  ) - Pháp luật hành quy định trường hợp Chủ tịch ủy ban cấp không phê kết bầu Chủ tịch UBND cấp địa vị pháp Phó chủ tịch ủy viên UBND cấp giải ? Ví dụ: HĐND...
 • 5
 • 655
 • 9

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC potx

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CBCC potx
... chương trình làm việc đại hội Gồm có nội dung sau: (đọc toàn chương trình) - Tôi vừa thông qua chương trình làm việc đại hội, xin đại hội cho ý kiến Đại hội ý kiến đóng góp Như Đại hội trí ... kiến - Kính thưa đại hội, để thuận tiện chi việc theo dõi ghi chép tiến trình đại hội, giúp Đoàn chủ tịch dự thảo văn cần thiết, thay mặt Đoàn chủ tịch xin giới thiệu Thư ký đại hội (gồm các) đồng ... mời đại hội cho ý kiến biểu cách giơ tay Biểu … Đại biểu trí 100 % Xin cám ơn đồng chí ! Mời đoàn Thư ký vào vị trí làm việc - Kính thưa đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch xin thông qua toàn chương...
 • 2
 • 10,334
 • 133

Xem thêm

Từ khóa: kịch bản chi tiết đại hội đoàn trườngkịch bản chi tiết đại hội công đoàn cơ sởkịch bản chi tiết đại hội chi đoàn cơ sởquy chế bầu ban kiểm soátkinh ban chi tiet dai họi ccbkich ban chi tiet dai hoi doan truong nam hoc 20142015thành lập ban chỉ đạo đại hội tdttkịch bản chi tiết đại hội đoàn thanh niênquyết định thành lập ban chỉ đạo đại hội tdttkịch bản chi tiết đại hội đảng bộkich ban chi tiet dai hoi dangkịch bản chi tiết đại hội chi đoànmẫu biên bản bầu ban chi ủy cấp chi bộkịch bản chi tiết đại hộiquy chế bầu cử đại hội đoàn thanh niênkhảo sát thực trạng việc thực hiện xử lí thông tin phản hồi bạn đọc tại một cơ quan báo chítieu luan bao chi hoàn thiện (1)đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý đối với báo chí ở nước ta hiện nayThể chế chính trị đương đại trên thế gới và gợi mở cho việt nam tiểu luận cao họcChính sách “xoay trục sang châu á” của hoa kỳ tiểu luận cao họcKhóa học Làm chủ kĩ năng mềm Làm chủ cuộc sống Dương Duy BáchChiến lược 7 bước để chinh phục bất kỳ khách hàng nàoCông tác tư tưởng của đảng trong việc đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị và đồng khởi ở miền nam giai đoạn 1954 1960 tiểu luận cao họcLuận văn Kinh tế: Nâng Cao Hiệu Quả Thu Hút Và Sử Dụng Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài Tại Thành Phố Hải PhòngNghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt NamTiểu luận môn phương pháp tiếp cận và xử lý tỉnh huống chính trị xử lý điểm nóng chính trị –xã hội ở tỉnh bo kẹo nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tiểu luận cao họcKế hoạch giáo dục của nhà trường độ tuổi 5 6 tuổi trọn bộGiáo án LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC trường Mầm non mẫu giáoNâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ tổ dân phố bản phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu giai đoạn 20172020Đề án Quản lý tài sản công tại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công anNâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty than Uông Bí giai đoạn 2016 2020BÀI DỰ THI “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA HUYỆN ĐOAN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 20172020Nâng cao hiệu quả quản lý đăng ký đất đai trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 2020BÁO CÁO NGÀNH NGÂN HÀNG 2017Nghiên cứu thiết lập mô hình thủy văn kinh tế phân bổ nước tối ưu lưu vực sông Ba Tiếng Anh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập