Đáp án HSG vĩnh phúc 09 10

Đề- Đáp án TSTHPT Vĩnh Phúc 09-10

Đề- Đáp án TSTHPT Vĩnh Phúc 09-10
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009-2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN ————————— A PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): Mỗi câu cho 0,5 điểm, sai cho điểm Câu Đáp án D A C...
 • 3
 • 229
 • 0

Đáp án HSG Vĩnh Phúc Lớp 10

Đáp án HSG Vĩnh Phúc Lớp 10
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10 VÒNG TỈNH TỈNH VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2 010 – 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh trường THPT không chuyên) Đáp án gồm trang Câu I điểm Nội dung ... ( − x) + = ( 1− x) + ( − x) ⇔ x − x + 10 = x − x + x − x + 25 ( ⇔ x − x + 10 ) =(x 2 )( + 2 2 ) − x + x − x + 25 (do x − x + 10 > 0) ⇔ x − 10 x + 44 x − 110 x + 75 = ( 0,5 0,5 0,25 ) ⇔ ( x − 1) ... 3m − ≠ m ≠  0,5 ± 2; ± 3m − Để nghiệm lớn −3 − 3m − > −3 ⇔ 3m − < ⇔ m < 10 Vậy   giá trị m m ∈  ; ÷ \ { 1} 3  10 II (1,5 điểm) 0,25 ĐK xy ≥ , ta thấy từ pt thứ ⇒ x + y > , x ≥ 0, y ≥ ...
 • 4
 • 102
 • 0

Đề thi - đáp án casio Vĩnh Linh 09-10

Đề thi - đáp án casio Vĩnh Linh 09-10
... 2010 + 2010 2009 a) Cơ sở toán học b) Kết Bài 11: Hàng tháng tháng lương đầu tiên; gữi tiết kiệm vào ngân hàng 100 000đ ( Một tăm nghàn đồng ) với lải suất 0,4 % /tháng Hỏi hưu (sau 36 năm) Anh ... 4a- b =31 (1) ⇔ f (-5 )=0 ⇔ 5a- b = 37 (2) Giải hệ pt tìm a b 0,9776950132 2 115 711 347 72 511347 2519 2 1 R =-3 7,60468779 AC=2,196152423  4,286   = −37,60468779   a=6 b =-7 1,75 BC=2,689726417 ... b) R = f  14 3 Gọi số tiền nhận sau tháng thứ n Tn Số tiền gữi hàng tháng a = 100 000đ Lãi suất hàng tháng m = 0,4% = 0,004 Thời gian n = 36 năm = 432 tháng Ta có: Tn = 12 h 53 /14 // Vẽ AH ⊥...
 • 5
 • 251
 • 1

Gián án Đề + đáp án HSG Văn9-Nam 09-10 cấp huyện

Gián án Đề + đáp án HSG Văn9-Nam 09-10 cấp huyện
... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2009-2010 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG II Câu ... xúc sáng tạo - Giám khảo cần vận dụng đầy đủ thang điểm Tránh tâm lí ngại cho điểm tối đa Cần quan niệm đạt điểm tối đa làm sơ suất nhỏ - Không làm tròn điểm toàn II Đáp án thang điểm Câu Câu ĐÁP ... cầu hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm - Do đặc trưng môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt việc vận dụng đáp án thang điểm; khuyến khích...
 • 6
 • 164
 • 0

Bài giảng Đề + đáp án HSG Văn9-Nam 09-10 cấp huyện

Bài giảng Đề + đáp án HSG Văn9-Nam 09-10 cấp huyện
... UBND HUYỆN QUẾ SƠN PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2009-2010 Môn: Ngữ văn - lớp Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG II Câu ... xúc sáng tạo - Giám khảo cần vận dụng đầy đủ thang điểm Tránh tâm lí ngại cho điểm tối đa Cần quan niệm đạt điểm tối đa làm sơ suất nhỏ - Không làm tròn điểm toàn II Đáp án thang điểm Câu Câu ĐÁP ... cầu hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm - Do đặc trưng môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt việc vận dụng đáp án thang điểm; khuyến khích...
 • 6
 • 169
 • 0

Đề thi và đáp án HSG lớp4 Toán 09-10

Đề thi và đáp án HSG lớp4 Toán 09-10
... ngày chẵn cuối tháng cách thứ năm chẵn là: x = 28 ( ngày) điểm Vì tháng có nhiều 31 ngày nên thứ ngày chẵn phải mồng 2, ngày chẵn thứ tháng : + 28 = 30 1,5 điểm Vậy ngày 26 tháng vào chủ nhật 0,5 ... Số cam rổ thứ hai là: 0,5đ 0,5đ 0,5đ + = 10 ( quả) Đáp số: 0,5đ 0,5đ 10 Bài 4: ( điểm)Trong tháng có ngày thứ trùng vào ngày chẵn Hỏi ngày 26 tháng ngày thứ tuần Bài giải Vì tuần có ngày nên hai ... điểm) Có hai rổ cam, thêm vào rổ thứ sau số cam hai rổ nhau, thêm 24 cam vào rổ thứ sau số cam rổ thứ gấp lần số cam rổ thứ hai Hỏi lúc đầu rổ có cam? Bài giải Nếu thêm cam vào rổ thứ rổ Suy rổ thứ...
 • 4
 • 157
 • 0

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc 2010-Lý

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc 2010-Lý
... hớng dẫn chấm Đề THI HọC SINH GiỏI VậT Lý năm học 2009-2010 (ĐáP áN Có TRANG) Lời giải B I - Do nớc đá không tan hết nên cân nhiệt hệ có nhiệt độ 0oC Phơng trình ... R + U - T (1) v (2) ta tỡm c: U = I12.R0 v R = R0.(I12 - I13)/I13 ; Giám khảo lu ý: - Ngoài đáp án học sinh làm theo cách khác mà đủ bớc cho điểm tối đa - Trong học sinh không ghi đơn vị đại lợng...
 • 4
 • 155
 • 0

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc -2010-Hóa học

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc -2010-Hóa học
... KỲ THI CHỌN HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2009-2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: HOÁ HỌC ———————— SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ——————— Câu Câu1 (1,5 đ) Câu2 (1,5 đ) NỘI DUNG Điểm ... H2S 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu (1,0 đ) Câu (1,5đ) Gọi công thức khoáng chất AlxSiyOzHt Đặt %mO = a, %mH = b Ta có: a + b = 100 - (20,93 – 21,7)% = 57,37 (I) Theo quy ... 55,82 b = 1,55 20,93 21,7 55,82 1,55 : : : Mặt khác: x:y:z:t = = 2:2:9:4 27 28 16 Công thức khoáng chất: Al2Si2O9H4 hay Al2O3.2SiO2.2H2O (Cao lanh) Đặt công thức chung A, B, C là: CnHmO; 3,136...
 • 4
 • 131
 • 0

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc -2010-Sinh 9

Đề-đáp án HSG Vĩnh Phúc -2010-Sinh 9
... HƯỚNG DẪN CHẤM Môn SINH HOC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS - Tỉnh Vinh Phúc (Năm học 20 09 – 2010) Câu (1,0 đ) ý a b (1,0đ) a b (2,0 đ) a b (2,0 đ) a Nội dung Nguyên tắc bổ sung...
 • 3
 • 88
 • 2

Đáp án HSG Vĩnh Phúc 2010

Đáp án HSG Vĩnh Phúc 2010
... nhất 17 lần Hết Trần Mạnh Cường , giáo viên trường THCS Kim Xá , Vĩnh Tường , Vĩnh Phúc Điểm 0.5 0.5 ...
 • 2
 • 51
 • 0

DE THI VA DAP AN HSG VINH PHUC

DE THI VA DAP AN HSG VINH PHUC
... Số nguyên tử cacbon ankin lớn => có ankin nhỏ C3H4 Gọi công thức ankin có phản ứng lại CaH2a – 0, 02.3 + 0, 01.a 10 = =n => 0, 03 => a = ; ankin but – – in Gọi công thức ankin phản ứng với AgNO3/NH3 ... = 0,25.0,12 = 0,03 (mol) < 0,05 (mol) 0,5 0,5 => ba ankin có hai ankin có xảy phản ứng với AgNO3/NH3 ankin phản ứng Gọi công thức chung hai ankin CnH2n – Pt: CnH2n – + AgNO3 + NH3  CnH2n – 3Ag ... điều kiện đề bài: mạch hở nên chúng an ken A, B đồng phân cis-trans ; Y mạch nhánh =>X an ken bất đối mạch không nhánh, Vậy: 0,5 H CH3 H CH3 ; C=C CH3 C=C CH3 H trans-but-2-en (A) H Cis-but-2-en...
 • 4
 • 247
 • 6

Đáp án HSG Vĩnh Phúc Lớp 11

Đáp án HSG Vĩnh Phúc Lớp 11
... 2 011 (a 0,5 2 0112 011 + + a1 x + a2 x + + a404 2110 x 404 2110 ) Hệ số x 2 011 vế trái −C2 011 = −2 011 Hệ số x 2 011 vế phải 2010 2 011 C2 011 a2 011 − C2 011 a2010 + C2 011 a2009 − C2 011 a2008 + + C2 011 ... C2 011 a2008 + + C2 011 a1 − C2 011 a0 Từ ta có đẳng thức 0,25 0,25 2010 2 011 C2 011 a2 011 − C2 011 a2010 + C2 011 a2009 − C2 011 a2008 + + C2 011 a1 − C2 011 a0 = −2 011 ( 0,5 điểm) +) Trước hết ta ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HSG LỚP 11 VÒNG TỈNH TỈNH VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2010 – 2 011 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh trường THPT không chuyên) Đáp án gồm trang Câu I điểm Nội dung...
 • 4
 • 134
 • 0

DAP AN HSG TINH VINH PHUC 09 - 10

DAP AN HSG TINH VINH PHUC 09 - 10
... well organized: 0.25 point * Introduction, body and ending of the passage * Linking words - The content of the writing passage should be clear, logical and creative with explanations: point - The ... she never wanted to see me again He is such a dull man/person that people fall asleep while he is talking VIII 1.5 point The candidate’s essay should include the following points: - The writing ... PART D: WRITING - POINTS VII 0.5 point: 0.1 point/correct answer While the teacher was absent, the class was very noisy I am going to...
 • 2
 • 122
 • 0

Đề- Đáp án TS chuyên Toán Vĩnh Phúc 09-10

Đề- Đáp án TS chuyên Toán Vĩnh Phúc 09-10
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2009-2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN Dành cho lớp chuyên Toán ————————— Câu (3,0 điểm) a) 1,75...
 • 4
 • 793
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án hsg lớp 10 vĩnh phúc môn toán dành cho học sinh chuyênde thi va dap an hsg lop 12 mon toan tinh vinh phucđáp án đề thi hsg vĩnh phúcde thi dap an hsg toan 9 tinh vinh phuc nam 2008đề thi và đáp án hsg lớp 11 vĩnh phúc môn toán dành cho học sinh chuyênde va dap an hsg 11 ly vinh phucđề thi và đáp án hsg lớp 10 môn sinhde thi va dap an hsg hoa 10đề thi và đáp an hsg vật lý 10 năm 20072008 thpt phạm hồng tháide thi va dap an hsg mon sinh 10 cua truong song lodap an de thi vao lop 10 luong the vinh nam 20132014dap an de thi vao lop 10 luong the vinh bien hoa mon toan nam 20132014đề thi và đáp án hsg hải phòng môn sinh lớp 10đề thi và đáp án hsg vật lý 10 hà tĩnh 2014đề thi và đáp án hsg ngữ văn 9Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu một số nông sản của Việt Nam (LA tiến sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý các khoản thu từ đất tại Chi cục Thuế huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Thiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng thái (LV thạc sĩ)Ứng dụng một số kỹ thuật khai phá dữ liệu trong xây dựng mô hình dự báo lưu lượng giao thông theo loại hình phương tiện (LV thạc sĩ)Thuật toán nén tệp thực thi BDC và ứng dụng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Định lượng đồng thời paracetamol, Chlorpheniramine maleate và Phenylephrine hydrochloride trong thuốc Decolgen forte bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laihướng dẫn autocad 111111111111111111111111111111Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập