Phân tích đất và cây trồng

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH ĐẤT CÂY TRỒNG

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG
... sinh đất, tính chất đất độ phì đất Việc phân loại đất dựa vào thành phần giới đất Ví dụ: đất cát, cát pha, đất thịt, đất sét… Đối với dinh dưỡng trồng thành phần giới đất lại có vai trò to lớn, đất ... Lượng đất lấy để phân tích nhiều hay tùy thuộc vào đặc tính đất, đất có thành phần giới nhẹ lượng đất lấy để phân tích nhiều ngược lại Mẫu đất số cho vào bát sứ kiểm tra mức độ chứa cacbonat đất ... 5% vào mẫu đất phân tích đến trạng thái sền sệt Đối với đất mặn đất cacbonat có thành phần giới nặng sử dụng từ 20 -25ml cho 10g đất, đất cát pha đất cát sử dụng 15ml cho 15g đất Đối với đất...
 • 97
 • 274
 • 1

Vai trò của nước đối với đất cây trồng

Vai trò của nước đối với đất và cây trồng
... trọng lực Bởi nước giữ lại lực khác nhau, tạo nên nhiều dạng nước đất Nước liên kết hoá học Nước liên kết hoá học gồm nước cấu tạo nước kết tinh Nước cấu tạo dạng nước tham gia vào thành phần ... tỷ lệ nước không khí đất không khí khí sát mặt đất • Hơi nước di chuyển thụ động gió thổi Thực vật sử dụng nước chuyển sang thể lỏng Thực hàm lượng nước thể đất không nhiều, đất bão hoà nước, ... lượng nước giữ lại nhiều Nước hấp phụ chia làm loại: nước hấp phụ chặt nước hấp phụ hờ • Nước hấp phụ chặt: Là nước giữ chặt lực hấp phụ xuất bề mặt hạt đất Các phân tử nước bám quanh hạt đất tạo...
 • 9
 • 4,513
 • 22

Vai trò của nước đối với đất cây trồng?

Vai trò của nước đối với đất và cây trồng?
... trọng lực Bởi nước giữ lại lực khác nhau, tạo nên nhiều dạng nước đất Nước liên kết hoá học Nước liên kết hoá học gồm nước cấu tạo nước kết tinh Nước cấu tạo dạng nước tham gia vào thành phần ... tỷ lệ nước không khí đất không khí khí sát mặt đất • Hơi nước di chuyển thụ động gió thổi Thực vật sử dụng nước chuyển sang thể lỏng Thực hàm lượng nước thể đất không nhiều, đất bão hoà nước, ... lượng nước giữ lại nhiều Nước hấp phụ chia làm loại: nước hấp phụ chặt nước hấp phụ hờ • Nước hấp phụ chặt: Là nước giữ chặt lực hấp phụ xuất bề mặt hạt đất Các phân tử nước bám quanh hạt đất tạo...
 • 9
 • 1,792
 • 11

Rác thải sinh hoạt đối với đất cây trồng

Rác thải sinh hoạt đối với đất và cây trồng
... pháp xử lý rác thải ngày đợc quan tâm nghiên cứu hoàn chỉnh Sản xuất phân hữu từ rác thải sinh hoạt hữu giải pháp u việt xử lý rác thải rác thải hữu chiếm khoảng 40% rác thải sinh hoạt Đức, năm ... dùng cây, bèo dâu, cốt khí, điền thanh, muồng muồng, ủ với đất bột, phân lân, trát kín bùn, ủ khoảng tháng [12] 1.2.3.4 Phân hữu làm từ rác thải sinh hoạt (compost) Cuộc sống ngày đại lợng rác thải ... vào đất làm tăng đáng kể hàm lợng chất hữu đất sau 12 tuần Bên cạnh đó, làm tăng hàm lợng N, P, K so với đất không đợc vùi compost Compost đợc phun vào đất làm tăng hàm lợng lu huỳnh đất so với...
 • 69
 • 269
 • 0

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất cây trồng

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng
... phát tri n v n đ môi trư ng c a Vi t Nam có xu hư ng ngày x u đi, th hi n nhi u thành ph n môi trư ng ô nhi m nư c, ô nhi m không khí Trong ba thành ph n môi trư ng dư ng v n đ ô nhi m đ t thư ... i môi trư ng đ t: - Ô nhi m tác nhân hóa h c - Ô nhi m tác nhân sinh h c - Ô nhi m tác nhân v t lý II.8.1: Ô nhi m khu công nghi p ô th : Quá trình phát tri n công nghi p ô th nh hư ng đ n tính ... n đ ô nhi m KLN đ t rau t i m t s khu v c nh hư ng c a đ n môi trư ng s c kh e c a ngư i CHƯƠNG III: T NG QUAN V M T S KIM LO I N NG THƯ NG G P TRONG Đ T VÀ TRONG CÂY TR NG III KHÁI NI M V KIM...
 • 93
 • 1,159
 • 11

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất cây trồng tại một số khu vực ở việt nam ảnh hưởng của nó đến môi trường

vấn đề ô nhiễm kim loại nặng trong đất và cây trồng tại một số khu vực ở việt nam và ảnh hưởng của nó đến môi trường
... đ ô nhi m KLN đ t rau t i m t s khu v c nh hư ng c a đ n môi trư ng s c kh e c a ngư i CHƯƠNG IV: TÌNH HÌNH Ô NHI M KIM LO I N NG TRONG Đ T VÀ CÂY TR NG T I M T S KHU V C VI T NAM HI N NAY VÀ ... t Nam có xu hư ng ngày x u đi, th hi n nhi u thành ph n môi trư ng ô nhi m nư c, ô nhi m không khí Trong ba thành ph n môi trư ng dư ng v n đ ô nhi m đ t thư ng b xem nh t m quan tr ng c a nó, ... n đ ô nhi m KLN đ t rau t i m t s khu v c nh hư ng c a đ n môi trư ng s c kh e c a ngư i CHƯƠNG III: T NG QUAN V M T S KIM LO I N NG THƯ NG G P TRONG Đ T VÀ TRONG CÂY TR NG III KHÁI NI M V KIM...
 • 93
 • 381
 • 0

CHƯƠNG 3CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA ĐẤT CÂY TRỒNG

CHƯƠNG 3CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG
... DƯỠNG TRONG ĐẤT Tổng quát tiến trình môi trường đất Sự trao đổi ion đất Khả chế cung cấp chất dinh dưỡng đất Sự hấp thụ chất dinh dưỡng đất Tổng quát tiến trình môi trường đất Không khí đất Trao ... học sinh học đất Sự trao đổi ion đất Sự trao đổi ion đất xảy bề mặt của: khoáng sét, hợp chất vô cơ, chất hữu cơ, rễ Sự trao đổi ion xảy bề mặt khoáng sét • Nguồn gốc điện tích keo đất thay đồng ... silicate tầng Al Si Khả đệm đất Keo đất Dung dịch đất Khả trao đổi cation rễ Hạt đất Soil particle Lông hút K + – – Cu2+ – – K+ – – – Mg2+ Nước H2CO3 Root hair Rễ đất Ca2+ H+ H2O + CO2 Không...
 • 33
 • 47
 • 0

CHƯƠNG 3 CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA ĐẤT CÂY TRỒNG

CHƯƠNG 3 CÁC QUAN HỆ CƠ BẢN GIỮA ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG
... HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT Tổng quát tiến trình môi trường đất Sự trao đổi ion đất Khả chế cung cấp chất dinh dưỡng đất Sự hấp thụ chất dinh dưỡng đất Tổng quát tiến trình môi trường đất ... Khả đệm đất Keo đất Dung dịch đất Khả trao đổi cation rễ Hạt đất Soil particle Lông hút K + – – Cu2+ – – K+ – – – Mg2+ Nước H2CO3 Root hair Rễ đất Ca2+ H+ H2O + CO2 Không khí – + K – HCO3– + H+ ... học sinh học đất Sự trao đổi ion đất Sự trao đổi ion đất xảy bề mặt của: khoáng sét, hợp chất vô cơ, chất hữu cơ, rễ Sự trao đổi ion xảy bề mặt khoáng sét • Nguồn gốc điện tích keo đất thay đồng...
 • 33
 • 38
 • 0

Phân tích sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần xây dựng lắp đặt delta

Phân tích sự thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt delta
... Experience Training Effort Age Seniority Education Company loyalty Past performance Present performance Level Difficulty Timespan Amount of responsibility Perceived personal job inputs Perceived ... inputs and outcomes This concept is taken directly from equity theory and emphasizes the importance of the way we perceive reality, not reality itself (Lawler, 1973; Milbourn, 1980) The best summary ... of employees in Delta Manufacturing and Engineering Joint Stock Company 47 4.7.2 Testing differences in “ qualifications” toward job satisfaction of employees in Delta Manufacturing...
 • 77
 • 269
 • 0

đề tài phân tích đất cây trồng

đề tài phân tích đất cây trồng
... Báo Cáo Tốt Nghiệp Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt: Lê Văn Tiềm, Trần Cơng Tàu, Phân tích đất trồng Lương Cơng Quang, Bài giảng phân tích cơng nghiệp Lương ... MỘT: Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng TỔNG QUAN Việt Nam nước có nguồn tài ngun thiên nhiên phong phú, đất, nước, khống sản, thuỷ sản… Để khai thác nguồn tài ngun cần có nhà nghiên cứu, nhà phân tích để ... Nghiệp Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng - Bão hồ đất cation, cation phải thay hết cation đất hấp thu chứa đầy khả hấp thu đất ( hay gọi cation bão hồ) - Rửa hết cation ngồi tầng hấp thu đất - Đẩy...
 • 45
 • 191
 • 0

TÍCH HỢP PHẦN MỀM ALES GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI potx

TÍCH HỢP PHẦN MỀM ALES VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN CẨM MỸ - TỈNH ĐỒNG NAI potx
... Các sản phẩm xây dựng - Mô hình tích hợp phần mềm ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai - Kết việc Ứng dụng mô hình vào đánh giá thích nghi đất đai cho huyện Cẩm M - tỉnh Đồng Nai, bao gồm: báo cáo ... Mô hình Tích hợp phần mềm ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai xây dựng theo phương pháp đánh giá đất đai FAO Mô hình kiểm chứng cho trường hợp đánh giá đất đai huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai, kết ... đưa kết đánh giá khả thích nghi đất đai (David G Rossister, 1996) Mô hình tích hợp ALES GIS đánh giá thích nghi đất đai (hình 2) Tích hợp ALES GIS để đánh giá đất đai, bước thực sau: - B1: Nhập...
 • 8
 • 493
 • 8

Đề Tài Phân Tích Đất Cây Trồng docx

Đề Tài Phân Tích Đất Cây Trồng docx
... Cáo Tốt Nghiệp Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng Lương Cơng Quang, Bài giảng phân tích hữu Giáo Trình Thực hành phân tích cơng nghiệp 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 9-2004 Hồ Viết Q, Phân tích hố lý, NXB ... Thị Thương Báo Cáo Tốt Nghiệp Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng nhiêu tiềm tàng đất Để phân tích người ta thường phân huỷ chất hữu chuyển nitơ thành dạng amoni Q trình phân huỷ có nhiều phương pháp ... MỘT: Đề Tài: Phân Tích Đất Cây Trồng TỔNG QUAN Việt Nam nước có nguồn tài ngun thiên nhiên phong phú, đất, nước, khống sản, thuỷ sản… Để khai thác nguồn tài ngun cần có nhà nghiên cứu, nhà phân tích để...
 • 44
 • 149
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn thiện công tác phân công, hiệp tác lao động ở bộ phận nhà phòng và nhà hàng công ty khách sạn du lịch kim liênHoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hà nộiGiải pháp vượt rào cản phi thuế quan trong xuất khẩu hàng hoá Việt nam vào thị trường EUGiải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn thủ đô Hà nộiMột số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP hải phòngSÁCH KINH điển tập 34 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh VinhHạn chế rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển Việt namMột số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuấtNâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty CP bình khánhHạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuNhững định hướng và giải pháp vượt rào cản kỹ thuật của mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu việt namHạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng HạHạn chế rủi ro trong phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Sở giao dịch Ngân hàng ngoại thương Việt NamHạn chế rủi ro trong thanh toán xuất khẩu bằng thư tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt namHành vi người tiêu dùng và chiến lược Marketing hỗn hợp của các doanh nghiệp viễn thông di động tại Việt Nam.PDFSÁCH KINH điển tập 36 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMANHệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.PDFHình học tọa độ oxyzSÁCH KINH điển tập 37 lê NIN TOÀN tập NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA XUẤT bản năm 2005 mới NHẤT bản WORD TIME NEWS ROMAN
Đăng ký
Đăng nhập