Giáo trình bài giảng hóa vô cơ

giáo trình bài giảng hóa (tập 1)

giáo trình bài giảng  hóa vô cơ (tập 1)
... Các trình hóa sinh: hóa sinh tổng hợp, hoạt tính hóa sinh học,… • Các trình đòa hóa: phong hóa, trầm tích, cát kết,… Các chuyên ngành Hóa học: • Hóa Hóa Kỹ thuật • Hóa Y • Hóa Hữu • Hóa ... Phóng xạ • Hóa Sinh • Hóa Phân tích • Hóa Môi trường • Hóa Nông học • Hóa Lý • Hóa Thực phẩm • Hóa Vật liệu,… 1.1.2 Hóa gì? Hóa chuyên ngành hóa học chủ yếu nghiên cứu chất trình phản ứng ... chu trình chuyển hóa hợp chất sinh học Ví dụ: Việc hình thành dioxid carbon CO2 • Khi đốt cháy than đối tượng Hóa • Khi hô hấp không đối tượng Hóa Các chuyên ngành hẹp Hóa cơ: • Hóa...
 • 210
 • 402
 • 0

giáo án bài giảng hóa toàn tập

giáo án bài giảng hóa vô cơ toàn tập
... dạng lai hóa sp , số phối trí C dạng lai hóa sp2 , số phối trí C dạng lai hóa sp - Kim cương chất rắn hoàn toàn suốt , tỉ khối 3.31 ,cứng cấu trúc tinh thể nguyên tử C trạng thái lai hóa sp Kim ... ,dưới nhiệt độ chuyển thành dạng tà phương, dạng chuyển hóa cho b.Tính chất hóa học:  S có điện tử nên hóa trị cực đại S +6 trạng thái lai hóa Sp bền nhất, độ âm điện lớn(2.58) halogen,oxi nitơ ... SO2 không màu, có mùi khó chịu, độc dễ hóa lỏng (nhiệt độ sôi 100 0C, dễ hóa rắn(nhiệt độ nóng chảy -750C) SO2 lỏng dung môi tốt cho nhiều chất hữu cơ, chất điện ly 2− 2SO2 = SO2+ + SO SO2...
 • 52
 • 171
 • 0

Bài giảng hóa

Bài giảng hóa vô cơ
... Nguyên tố hoá học: tập hợp đồng vị có điện tích hạt nhân Phân tử: hạt nhỏ chất có đầy đủ tính chất hóa học chất 1.1 Các khái niệm     Khối lượng nguyên tử: khối lượng trung bình nguyên tử nguyên...
 • 23
 • 311
 • 3

Tài liệu Giáo trình Kỹ thuật hóa pdf

Tài liệu Giáo trình Kỹ thuật hóa vô cơ pdf
... trọng kỹ thuật sản xuất gốm sứ Nó định đến chất lượng giá thành Khi nung cấu tử ngun liệu xảy phản ứng, q trình kết khối, q trình xuất pha lỏng, q trình hồ tan tái kết tinh tinh thể Và kết q trình ... hình dẻo cần có quy trình cơng nghệ xác, thực nghiêm túc, cơng tác kiểm tra kỹ thuật phải tiến hành thường xun Các dạng khuyết tật phương pháp đổ rót tính chất hồ đổ rót q trình tạo hình thay ... häư Vi du • Phối liệu nhóm gốm xây dựng sở để chọn phối liệu định hướng nhóm thành phần hố học lý thuyết biểu đồ Apgutchinit biểu đồ thành phần tỷ lệ cỡ hạt theo Winkler Phối liệu sành đá vơi...
 • 42
 • 345
 • 0

Giáo trình Thực hành hoá

Giáo trình Thực hành hoá vô cơ
... Khoa Hóa Học Thực Hành Hóa -7- MỞ ĐẦU Giáo trình Thực tập Hóa dùng cho sinh viên ngành Hóa, Trường Đại học Đàlạt Đây phần quan trọng toàn giáo trình Hóa nói riêng giáo trình hóa học ... Học Thực Hành Hóa -44- Nhận xét màu sulphua tạo thành Viết phương trình phản ứng Sử dụng khái niệm tích số tan để giải thích nguyên nhân tạo thành kết tủa Lấy lượng nhỏ sulphua tạo thành ... chảy xuống từ từ Khí SO2 tạo thành tràn sang bình D Lê Thò Hải – Hồ Bích Ngọc Khoa Hóa Học Thực Hành Hóa -49- Quan sát tượng xảy bình D Các tinh thể tạo thành thành bình? Cho SO2 sang đến...
 • 75
 • 5,515
 • 7

Bài Giảng Hóa - Chương 1 ppsx

Bài Giảng Hóa Vô Cơ - Chương 1 ppsx
... ……………………………………… 16 5 16 5 17 0 17 0 17 0 17 1 17 2 17 3 17 3 17 3 17 4 17 4 17 5 17 6 17 6 17 9 Hoá 216 Mục lục 10 .2.5 .1 Hợp chất +1 ………………………………………………………… 17 9 10 .2.5.2 Hợp chất +2 ………………………………………………………… 18 1 CHƯƠNG 11 : ... ……………………………………… 14 5 14 6 14 7 14 7 14 8 14 9 15 0 15 2 15 2 15 3 15 4 15 5 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 CHƯƠNG 10 : NGUYÊN TỐ VÀ CÁC CHẤT NHÓM II 10 .1 Nhóm IIA ………… ….……………………………………………….… 10 .1. 1 Đơn chất ... ………….……………………………………………… .… 91 91 93 93 93 96 97 98 10 0 10 1 10 4 10 4 10 5 10 6 10 7 10 9 11 1 11 2 11 3 11 9 CHƯƠNG 8: NGUYÊN TỐ VÀ CÁC CHẤT NHÓM IV 8 .1 Nhóm VA ………… …………………………………………… … 8 .1. 1 Cacbon ….……… ……………………………………...
 • 12
 • 298
 • 3

Bài Giảng Hóa - Chương 2&3 potx

Bài Giảng Hóa Vô Cơ - Chương 2&3 potx
... nh F-, Cl-, I-, OH-, CN -, SCN-, NO 2-, 2S2O , C2O4 2- Nhng phi t l phõn t thng gp nh H2O, NH 3, CO, NO, pyriin (C5H5N), etyleniamin (H2N-CH2-CH 2-NH2) Vớ d: [HgI4] 2- I- l phi t I I - Hg - I ... l dóy ph hoỏ hc (vỡ c xỏc nh bng phng phỏp quang ph) I-< Br-< Cl- SCN -...
 • 29
 • 263
 • 0

Bài Giảng Hóa - Chương 4&5 ppsx

Bài Giảng Hóa Vô Cơ - Chương 4&5 ppsx
... dịch KCl 25% 7 0-7 5 C không màng ngăn Anôt : 2Cl- - 2e- = Cl2 Catôt : 2H2O + 2e- = H + 2OHVà 3Cl2 + 6OH- 75 ClO 3- + 5Cl- + 3H2O C * Axit pecloric HClO4 - Cấu tạo: Gốc peclorat ClO 4- có cấu tạo ... NH4NO2, NH4CO3, bụi Nước sông, suối, nước ngầm chứa nhiều chất tan hữu cơ, vi sinh vật Các chất thường HCO 3-, SO4 2-, Cl-, S 2- kim loại canxi, magiê, natri, liti, sắt nguồn nước có chứa chất ... Nhiệt độ nóng chảy( C) -2 19,6 -1 01,9 -7 ,3 113,6 300,0 Nhiệt độ sôi ( C) -1 87,9 -3 4,1 58,2 184,5 430,0 N.lượng liên kếtX-X(kJ/mol) 159 242 192 150 117 Độ dài liên kết X-X (Ǻ) 1,42 1,99 2,28 2,67...
 • 25
 • 274
 • 1

Bài Giảng Hóa - Chương 6 ppsx

Bài Giảng Hóa Vô Cơ - Chương 6 ppsx
... [Cr(NH3 )6] 3+, [CrX6] 3- (với X = F-, Cl-, SCN-, CN -) ; [Cr(C2O 4)2 ]- phức vòng với axetylaxeton, hidroxi- 8- quinolin - Muối Cr3+ tạo nên muối kép Al3+ ví dụ : phèn crom- kali K 2SO4.Cr2(SO 4)3.24H2O 6. 2.4.2 ... 4s 4d 5s 4f 5d46s2 + Bán kính nguyên tử R (Ǻ) 1,27 1,39 1,40 n+ 3+ 4+ + Bán kính ion R (Ǻ) 0 ,65 (R ) 0 ,68 (R ) 0 ,68 (R4+) + Năng lượng ion hóa I1 (eV) 6, 76 7,10 7,98 - 0,74 - 0,2 - 0,15 + Thế điện ... H-O O O Chuyển vị nội phân Sơ đồ cấu tạo gốc HSO3Muối quan trọng sunfit Na2SO3 * Tính chất hoá học - Các HSO 3- SO3 2- cation màu màu Hoá 77 Chương6 – Nguyên tố chất nhóm VI - Các muối HSO3-...
 • 29
 • 334
 • 0

Bài Giảng Hóa - Chương 7 potx

Bài Giảng Hóa Vô Cơ - Chương 7 potx
... 1,01 380 1 07 1, 47 -7 8 -3 3 -4 6,1 PH3 AsH3 SbH3 1,4 1,52 1 ,7 323 281 256 0 93 92 91 0,58 0,22 0,12 -1 33,8 -1 16 -8 8 -8 7, 7 -6 2 -1 8 +9,6 + 67 +144,6 Nhit to thnh H0 (kJ/mol) b) Tớnh cht hoỏ hc - Nng lng ... NH = 1,48D 3 - Gúc HPH = 93 ,7 (trong gúc HNH = 1 07, 30) * Tớnh cht vt lý - iu kin thng PH l khớ khụng mu, mựi trng thi, rt c, húa lng - 87, 40C v húa rn -1 330C Hoỏ vụ c 104 Chng7 Nguyờn t v ... 2(PHO3) 170 3H 3PO4 + PH 200 C - Dung dch nc ca H2(PHO3) in ly nc: H 2(PHO3) + H2O HPHO 3- + H3O+ K a= 1 0-2 (pK= 2) HPHO 3- + H2O PHO3 2- + H 3O+ Ka= 3.1 0 -7 (pK= 6,59) - Cú th kh Hg2+ v Hg0, Ag+...
 • 29
 • 167
 • 2

Bài Giảng Hóa - Chương 8 ppt

Bài Giảng Hóa Vô Cơ - Chương 8 ppt
... kết bền - Theo VB, cấu tạo CO : C O - Phân tử CO có dC - O = 1,1 28 , E(C - O) = -2 55,8kcal/mol, momen lưỡng cực bé  = 0,118D b Tính chất vật lý - CO khí độc, không màu, không mùi, t0nc = - 2040C, ... vàng nhạt CI4 có màu đỏ thẫm - Nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi CX4: CF4 CCl4 CBr4 CI4 0 t nc ( C) -1 84 -2 3 84 171 t0s (0C) -1 28 77 187 90 (không thăng hoa chân không) - Các CX không tan nước dung ... (PbCO 3) - Trong chất sống (chủ yếu thực vật) có chứa khoảng1.1 0-4 mg Ge, 5.1 0-5 mg Sn 5.1 0-5 mg Pb theo khối lượng - Trong 1lít nước biển có 6.1 0-5 mg Ge, 3.1 0-3 mg Sn 1.1 0-5 mg Pb * Đồng vị - Ge có...
 • 25
 • 270
 • 1

Bài Giảng Hóa - Chương 9 pdf

Bài Giảng Hóa Vô Cơ - Chương 9 pdf
... quanh nguyên tử O nguyên tử O bao Hoá 152 Chương9 – Nguyên tố chất nhóm III quanh nguyên tử Al Khoảng cách nguyên tử Al 1,36Å, Al O 1 ,99 Å - - Al2O3 có D = 3 ,99 g/cm3 Trong thiên nhiên thường gặp ... criolit bù cho lượng bị hao, sau vài ngày tháo Al lỏng cửa thùng - Al thu có độ tinh khiết khoảng 99 ,4 - 99 ,8% 9. 1.4 CÁC HỢP CHẤT CỦA NHÔM 9. 1.4.1 Nhôm oxit Al2O3 * Al2O tồn nhiều dạng thù hình khác ... đêm - In có 13 đồng vị từ 107In đến 119In, có đồng vị thiên nhiên 113 In(4,23%) 115In (95 ,77%) - Tl có 16 đồng vị từ 195 Tl đến 210Tl, có 203Tl( 29, 5%) 205 Tl(70,5%) đồng vị thiên nhiên 9. 1.1 BO 9. 1.1.1...
 • 20
 • 327
 • 1

Bài Giảng Hóa - Chương 10 ppt

Bài Giảng Hóa Vô Cơ - Chương 10 ppt
... hoá I1(eV) 9,39 8,99 10, 43 + Thế điện cực chuẩn E (V) -0 ,763 -0 ,402 +0,854 10 - Cả ba nguyên tố có lớp vỏ (n - 1)d ns , chúng có obital d điền đủ 10e- nên cấu hình (n - 1)d10 tương đối bền, electron ... (HgS) - Trong động vật thực vật có chưa Zn với hàm lượng bé, thể người có chứa kẽm khoảng 0,001% - Trong lít nước biển có 1.1 0-2 mg Zn2+ ; 1,1.1 0-4 mg Cd 2+ 3.1 0-5 mg 2HgCl4 HgCl3* Đồng vị - Zn có ... bền d10 cản trở electron d tham gia vào liên kết kim loại - Hơi thuỷ ngân gồm phân tử đơn nguyên tử, 20 0C áp suất thuỷ ngân 1,3 .103 mmHg, Zn 1,57.1 0-2 mmHg 3530C Cd 3,13.1 0-2 mmHg 2910C - Ở điều...
 • 19
 • 626
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hóa vô cơgiáo trình thí nghiệm hóa vô cơgiáo trình thực hành hóa vô cơgiáo trình kỹ thuật hóa vô cơgiáo trình bài tập hóa hữu cơgiáo trình bài tập hóa lis có lời gảigiáo trình bài giảng hoá lý 2tuyển tập bài giảng hóa vô cơ hóa hữu cơslide bài giảng hóa vô cơbài giảng hóa vô cơ ngô thị mỹ bìnhbài giảng hóa vô cơ đại họcbài giảng hóa vô cơ 2giáo trình thực tập hóa vô cơcác bước giúp giảng viên sắp xếp các module sẵn có thành giáo trình bài giảnggiáo trình bài giảngNghiên cứu nhân giống cây quýt Bắc Kạn bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánhTiên Sơn (LV thạc sĩ)Giải pháp tăng cường quản lý tài chính tại Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 4 (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Dạy học giải toán cực trị hình học cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)Giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI 110KVPhân tích khác biệt với SPSS và ứng dụngPhân tích phương sai với SPSS và ứng dụngỨng dụng thi thử lý thuyết A2 trên androidHoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm trong tin học lớp 10Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3Xây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATMLập trình fortran trong môi trường ansys CFXBaigiang b4 food and drink chuyên đề từ vựng proa cô điệuDiễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ta hiện nayĐánh giá chất lượng dịch vụ của khách sạn á châuChủ nghĩa duy vật biện chứng và vai trò của nó đối với con ngườiChuyên đề hoàn thiện quy trình nghiệp vụ buồng tại khách sạn bảo khánhLý thuyết và bài tập Lượng tử ánh sáng hay
Đăng ký
Đăng nhập