Tài liệu giảng dạy hóa đại cương ở đại học chương (3)

Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng

Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng
... soạn tài liệu giảng dạy môn Hòa âm ứng dụng cho hai chuyên ngành nhạc sư phạm âm nhạc Nhận thức tầm quan trọng môn học hướng dẫn TS Văn Thị Minh Hương, chọn: Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng ... hơn, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp người học Tính cấp thiết việc xây dựng tài liệu hòa âm ứng dụng Trong luận văn này, sử dụng khái niệm hòa âm ứng dụng với ý nghĩa vận dụng lý thuyết hòa âm để đệm ... trình hòa âm ứng dụng Chương II: Hòa âm cổ điển kế thừa, cách tân Chương III: Sơ đồ hòa âm, phối bè phần đệm Chương I TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HÒA ÂM ỨNG DỤNG Biên soạn, xây dựng tài liệu...
 • 24
 • 220
 • 3

Luận văn thạc sĩ âm nhạc học Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng

Luận văn thạc sĩ âm nhạc học Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng
... người dạy học Phụ thuộc vào cách quản lý sở đào tạo âm nhạc, xây dựng nội dung hòa âm ứng dụng môn học độc lập thường xếp lịch giảng dạy riêng Còn coi hòa âm ứng dụng học phần18 môn hòa âm người giảng ... dung hòa âm ứng dụng 19 1.3.1 Phương án xây dựng tài liệu 20 1.3.2 Nội dung hòa âm ứng dụng 22 1.4 Phương pháp dạy học hòa âm ứng dụng 23 1.5 Kế hoạch giảng dạy ... liệu giảng dạy môn Hòa âm ứng dụng cho hai chuyên ngành nhạc sư phạm âm nhạc Nhận thức tầm quan trọng môn học hướng dẫn TS Văn Thị Minh Hương, chọn: Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng để...
 • 272
 • 436
 • 4

tài liệu giảng dạy toán đại số và giải tích 11

tài liệu giảng dạy toán đại số và giải tích 11
...  Số chia hết cho số có chữ số tận 0; 2; 4; 6;  Số chia hết cho số có chữ số tận  Số chia hết cho số có tổng chữ số chia hết cho  Số chia hết cho số có tổng chữ số chia hết cho Số chữ số: số ... đầu số hạng tổng quát dãy số sau: a) Dãy nghòch đảo số tự nhiên lẻ; b) Dãy số tự nhiên chia cho dư 40 - Tài liệu lưu hành nội - Tài liệu hướng dẫn tự học môn Đại số giải tích 11 Dãy số cho ... - Tài liệu lưu hành nội - 43 Tài liệu hướng dẫn tự học môn Đại số giải tích 11 §3 CẤP SỐ CỘNG  Biết bốn số hạng đầu dãy số -1, 3, 7, 11 Từ quy luật viết tiếp năm số hạng dãy cho...
 • 82
 • 180
 • 0

TÀI LIỆU GIẢNG dạy hóa SINH

TÀI LIỆU GIẢNG dạy hóa SINH
... oxy hóa khí trời thành urobilin stercobilin, có màu vàng Trẻ sơ sinh ngày đầu sau sinh thiếu enzym vi khuẩn ruột, bilirubin tự không bị khử mà tự oxy hoá thành bilivecdin Những ngời dùng kháng sinh ... ti lỏch? Ti gan? Ti rut? 22 Ri lon thoỏi húa Hb 34 CHNG II: NNG LNG SINH HC Khái niệm lợng sinh học Năng lợng sinh học oxy hoá sinh học hay gọi hô hấp tế bào, đốt cháy chất hữu nh glucid, lipid, ... bilirubin mà chủ yếu tăng bilirubin tự Vàng da tan huyết sinh lý: xuất vòng tuần đầu đến tháng tuổi sau sinh Nguyên nhân tăng tan máu sau sinh (hồng cầu chết 28 hàng loạt lách thay HbF HbA Bilirubin...
 • 107
 • 43
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3
... sử dụng để phân biệt dung dịch: CH3COOH, CH3OH, C3H5(OH )3 CH3CH=O A dung dịch NaHCO3, dd AgNO3 / dung dịch NH3 B CuO quỳ tím C quỳ tím dd AgNO3 / dung dịch NH3 D quỳ tím Cu(OH)2 Câu 42 X dẫn xuất ... 32 Chất hữu X có công thức phân tử C3H9O2N X tác dụng với NaOH đun nóng thu muối Y có phân tử khối lớn phân tử khối X Hãy lựa chọn công thức X A CH3COONH3-CH3 B HCOONH2(CH3)2 C HCOONH3-CH2CH3 ... → Al(OH )3 + NaCl + CO2 Vậy X, Y tương ứng với cặp chất sau là: A NaAlO2 NaHCO3 B NaAlO2 Na2CO3 C AlCl3 Na2CO3 D AlCl3 NaHCO3 Câu 27 Cho chất sau : propen ; isobutilen; propin, buta-1 ,3- đien;...
 • 4
 • 201
 • 0

Tài liệu ĐỀ 1 TIẾT - ĐẠI 9 CHƯƠNG 3 - KTKN

Tài liệu ĐỀ 1 TIẾT - ĐẠI 9 CHƯƠNG 3 - KTKN
... A) 4x - 3y=2 011 B) 0x + 0y =2 011 C) 0x+3y=2 011 D) 4x+0y=2 011 Câu 2: Phương trình 5x + 4y = nhận cặp số nghiệm: A) (0;2) B) (2;0) C) (-2 ;1) D) (1; -2 ) Câu 3: Tập nghiệm phương trình: 0x+3y=2 biểu ... A) 4x - 3y=2 011 B) 0x + 7y =2 011 C) 0x+0y=2 011 D) 4x+0y=2 011 Câu 7: Phương trình 5x + 4y = nhận cặp số nghiệm: A) (2;2) B) (2;0) C) (0; 2) D) (1; -2 ) Câu 8: Tập nghiệm phương trình: 0x+3y=2 biểu ... A) 4x - 3y=2 011 B) 0x + 7y =2 011 C) 0x+0y=2 011 D) 4x+0y=2 011 Câu 7: Phương trình 5x + 4y = nhận cặp số nghiệm: A) (2;2) B) (2;0) C) (0; 2) D) (1; -2 ) Câu 8: Tập nghiệm phương trình: 0x+3y=2 biểu...
 • 5
 • 109
 • 0

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 3 2010 pdf

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 3 2010 pdf
... có chứa chất tan nào? A Na2CO3 B NaHCO3 C Na2CO3 NaOH dư D Na2CO3 NaHCO3 44 Cho m gam Na vào 50 ml dung dòch AlCl3 2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dòch X 2 ,34 gam kết tủa Khi thổi CO2 dư ... gương 31 Cho công thức phân tử C4H6O2 este mạch hở Ứng với công thức phân tử có số đồng phân bò xà phòng hóa cho anđehit số đồng phân cho muối axit không no là: A 2 ,3 B 3, 2 C 2,2 D 2,4 32 A, ... tương ứng 35 Đốt cháy hỗn hợp gồm hiđrocacbon đồng đẳng A, B thu CO nước theo tỉ lệ thể tích 12: 23 Công thức phân tử hai hiđrocacbon là: A CH4 C2H6 B C2H6 C3H8 C C2H4 C3H6 D C2H2 C3H4 36 Cho rượu...
 • 4
 • 169
 • 0

Tài liệu Tài liệu giảng dạy: Kỹ thuật môi trường đại cương (Chương 4) pptx

Tài liệu Tài liệu giảng dạy: Kỹ thuật môi trường đại cương (Chương 4) pptx
... cấu thoát nước người ta đặt lớp vật liệu đỡ, vật liệu lọc Các đặc trưng quan trọng môi trường xốp độ rỗng (ε) bề mặt riêng (a) Độ rỗng phụ thuộc cấu trúc môi trường xốp, liên quan với kích thước, ... phương pháp chiết dung môi hữu có nhiệt độ bay với nước dugn môi hữu sử dụng metanol, benzen, toluen, dicloetan Sau xử lí phần dung môi lại than loại nước khí trơ Trong trường hợp chất thải không ... khác Khi nước thải chảy tầng qua từ trường hạt có từ tính kích thước đến 50µm Các hạt tách lọc lắng trọng trường Hướng dòng nước thải trùng với hướng trường trường để tạo điều kiện thuận lợi cho...
 • 70
 • 324
 • 0

Tài liệu Tài liệu giảng dạy: Kỹ thuật môi trường đại cương (Chương 2) doc

Tài liệu Tài liệu giảng dạy: Kỹ thuật môi trường đại cương (Chương 2) doc
... chặt chẽ Giảng Viên: ThS Trần Minh Hải Môn học Kỹ thuật Môi trường Đại cương chất thải, đồng thời thúc đẩy sở sản xuất tự áp dụng biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, tự kiểm soát môi trường, hạn ... đến 900C Giảng Viên: ThS Trần Minh Hải 37 Môn học Kỹ thuật Môi trường Đại cương Vải tổng hợp teflon, dacron… bền nhiệt hóa, giá rẻ vải vải len Trong môi trường axit độ bền chúng cao, môi trường ... trước thải Giảng Viên: ThS Trần Minh Hải Môn học Kỹ thuật Môi trường Đại cương 2.2.2 Quá trình cháy vấn đề môi trường Các chất ô nhiễm không khí sinh chủ yếu trình đốt loại nhiên liệu tạo lượng...
 • 54
 • 259
 • 1

Tài liệu Tài liệu giảng dạy: Kỹ thuật môi trường đại cương (Chương 5) ppt

Tài liệu Tài liệu giảng dạy: Kỹ thuật môi trường đại cương (Chương 5) ppt
... MỤC LỤC KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐẠI CƯƠNG phần chất thải rắn chương chất thải rắn sinh hoạt Tài liệu tham khảo MỤC LỤC ... Thành Phố Hồ Chí Minh không đảm bảo vệ sinh môi trường không vận hành không quy trình kỹ thuật hay thiết kế không đạt yêu cầu nên gây vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, nước ngầm, nước mặt Tại ... TẬN DỤNG Hiện nay, tình trạng môi trường ngày bò ô nhiễm nghiêm trọng, việc giảm tác hại môi trường từ trình sản xuất sinh hoạt nhằm giảm chi phí cho phục hồi làm môi trường đặt lên hàng đầu Xử...
 • 20
 • 231
 • 0

Tài liệu giảng dạy môn Linh kiện điện tử - Đại cương về chất bán dẫn potx

Tài liệu giảng dạy môn Linh kiện điện tử - Đại cương về chất bán dẫn potx
... liệu giảng dạy môn: Linh kiện Điện Tử CHẤT BÁN DẪ N LOẠI N (Negative) w WF Wd Tài liệu giảng dạy môn: Linh kiện Điện Tử CHẤT BÁN DẪN LOẠI P (Positive) w Wa WF Tài liệu giảng dạy môn: Linh kiện Điện ... kiện Điện Tử W W W 2 ΔW ΔW Hình 4-1 -2 : Đồ thò lượng chất dẫn điện W 5-1 0eV Chất cách điện ΔW 0.2 - 0.5 eV Chất bán dẫn Tài liệu giảng dạy môn: Linh kiện Điện Tử CƠ CHẾ DẪN ĐIỆ N CỦA HẠT DẪN Tài liệu ... Điện Tử TIẾ P XÚ C P-N (CHUYỂN TIẾP P-N) Tài liệu giảng dạy môn: Linh kiện Điện Tử TIẾP XÚC P-N KHI KHÔNG CÓ ĐIỆN TRƯỜNG NGOÀI Etx Tài liệu giảng dạy môn: Linh kiện Điện Tử TIẾP XÚC P-N KHI CO ÙĐIỆN...
 • 25
 • 465
 • 2

Tài liệu TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUEEN MARY- ĐẠI HỌC LONDON ppt

Tài liệu TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUEEN MARY- ĐẠI HỌC LONDON ppt
... Chương trình hợp tác EC-ASEAN sở hữu trí tuệ cung cấp Bài Các khái niệm sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ gì? Mặc dù có nhiều hiệp định công ước quốc tế sở hữu trí tuệ không văn kiện đề cập đến định ... dạng sinh học Câu hỏi tự đánh giá (SAQ) SAQ : Trong ví dụ sở hữu trí tuệ sau đây, luật đối tượng sở hữu trí tuệ thích hợp cho bảo hộ : Bản dịch Chương trình hợp tác EC-ASEAN sở hữu trí tuệ (ECAP ... liệt kê phạm trù sở hữu trí tuệ cách khái quát Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ giới (WIPO) ký Stockholm vào ngày 14 tháng năm 1967 Điều (viii) quy định sở hữu trí tuệ bao gồm quyền...
 • 17
 • 320
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: Trang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chè“Một số biện pháp giúp học sinh yếu lấy lại căn bản môn Ngữ văn bằng phương pháp dạy học tích cực”Đề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 2Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 3Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 4Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 6Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 14Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 16
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập