Tài liệu giảng dạy hóa đại cương ở đại học chương (2)

Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng

Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng
... soạn tài liệu giảng dạy môn Hòa âm ứng dụng cho hai chuyên ngành nhạc sư phạm âm nhạc Nhận thức tầm quan trọng môn học hướng dẫn TS Văn Thị Minh Hương, chọn: Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng ... hơn, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp người học Tính cấp thiết việc xây dựng tài liệu hòa âm ứng dụng Trong luận văn này, sử dụng khái niệm hòa âm ứng dụng với ý nghĩa vận dụng lý thuyết hòa âm để đệm ... trình hòa âm ứng dụng Chương II: Hòa âm cổ điển kế thừa, cách tân Chương III: Sơ đồ hòa âm, phối bè phần đệm Chương I TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HÒA ÂM ỨNG DỤNG Biên soạn, xây dựng tài liệu...
 • 24
 • 203
 • 3

Luận văn thạc sĩ âm nhạc học Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng

Luận văn thạc sĩ âm nhạc học Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng
... người dạy học Phụ thuộc vào cách quản lý sở đào tạo âm nhạc, xây dựng nội dung hòa âm ứng dụng môn học độc lập thường xếp lịch giảng dạy riêng Còn coi hòa âm ứng dụng học phần18 môn hòa âm người giảng ... dung hòa âm ứng dụng 19 1.3.1 Phương án xây dựng tài liệu 20 1.3.2 Nội dung hòa âm ứng dụng 22 1.4 Phương pháp dạy học hòa âm ứng dụng 23 1.5 Kế hoạch giảng dạy ... liệu giảng dạy môn Hòa âm ứng dụng cho hai chuyên ngành nhạc sư phạm âm nhạc Nhận thức tầm quan trọng môn học hướng dẫn TS Văn Thị Minh Hương, chọn: Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng để...
 • 272
 • 420
 • 4

tài liệu giảng dạy toán đại số và giải tích 11

tài liệu giảng dạy toán đại số và giải tích 11
...  Số chia hết cho số có chữ số tận 0; 2; 4; 6;  Số chia hết cho số có chữ số tận  Số chia hết cho số có tổng chữ số chia hết cho  Số chia hết cho số có tổng chữ số chia hết cho Số chữ số: số ... đầu số hạng tổng quát dãy số sau: a) Dãy nghòch đảo số tự nhiên lẻ; b) Dãy số tự nhiên chia cho dư 40 - Tài liệu lưu hành nội - Tài liệu hướng dẫn tự học môn Đại số giải tích 11 Dãy số cho ... - Tài liệu lưu hành nội - 43 Tài liệu hướng dẫn tự học môn Đại số giải tích 11 §3 CẤP SỐ CỘNG  Biết bốn số hạng đầu dãy số -1, 3, 7, 11 Từ quy luật viết tiếp năm số hạng dãy cho...
 • 82
 • 173
 • 0

TÀI LIỆU GIẢNG dạy hóa SINH

TÀI LIỆU GIẢNG dạy hóa SINH
... oxy hóa khí trời thành urobilin stercobilin, có màu vàng Trẻ sơ sinh ngày đầu sau sinh thiếu enzym vi khuẩn ruột, bilirubin tự không bị khử mà tự oxy hoá thành bilivecdin Những ngời dùng kháng sinh ... ti lỏch? Ti gan? Ti rut? 22 Ri lon thoỏi húa Hb 34 CHNG II: NNG LNG SINH HC Khái niệm lợng sinh học Năng lợng sinh học oxy hoá sinh học hay gọi hô hấp tế bào, đốt cháy chất hữu nh glucid, lipid, ... bilirubin mà chủ yếu tăng bilirubin tự Vàng da tan huyết sinh lý: xuất vòng tuần đầu đến tháng tuổi sau sinh Nguyên nhân tăng tan máu sau sinh (hồng cầu chết 28 hàng loạt lách thay HbF HbA Bilirubin...
 • 107
 • 38
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 năm học 2009-2010 môn hóa học ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 năm học 2009-2010 môn hóa học ppt
... A 20 0,84 B 20 0,86 C 20 0,88 D 20 0,99 Thí sinh không sử dụng tài liệu bảng tuần hoàn Mã đề thi 127 - Trang SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 20 09 -20 10 ... THPT BÌNH SƠN - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 20 09 -20 10 MÔN: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 367 Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai ancol C2H5OH C3H7OH Đem tách ... KMnO4 loãng sinh hexan-1 ,2, 3-triol CTCT X là: A CH3COOCH2-CH2-CH=CH-CH2-CH3 B CH3COOCH2-CH2-CH2-CH=CH-CH3 C CH3COOCH=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 D CH3COOCH2-CH=CH-CH2-CH2-CH3 Câu 22 : Ngâm Cu dư vào dung...
 • 25
 • 131
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 - Môn thi: Hoá học - THPT MINH KHAI - Mã đề 132 doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 - Môn thi: Hoá học - THPT MINH KHAI - Mã đề 132 doc
... A, B, C là: A CH2=CH-O-CH3, CH2=CH-CH2-OH, CH3CH2CHO B CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH, CH3CH2CHO C CH3-CO-CH3, CH2=CH-O-CH3, CH3CH2CHO D CH2=CH-O-CH3, CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3 Câu 42: Đốt cháy hoàn ... chuẩn cặp oxi hoá - khử M /M nhỏ khử chuẩn cặp oxi hoá - khử Cu2+/Cu Thế khử chuẩn cặp oxi hoá - khử M 3+/M2+ nhỏ khử chuẩn cặp oxi hoá - khử Ag+/Ag lại lớn khử chuẩn cặp oxi hoá - khử Cu2+/Cu Kết ... 17 18 19 20 21 22 23 24 A C C B B D A B B A A C 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 B A A D B D C D A B B C 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 B A D D B A D C C C D B 49 50 51 52 53 54 55 56...
 • 6
 • 174
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc
... (C) 0, 02 mol CTPT (A), (B), (C), (D), (E) A C6H12O6; C3H6O3;C4H8O4,; C2H4O2;; CH2O B C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; C2H4O2;; CH2O C C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; CH2O ;C2H4O2; D C6H12O6; C4H8O4, C2H4O2 ;C3H6O3;; ... ;C3H6O3;; CH2O Câu 10: Thực phản ứng sau đây: (1) Nhiệt phân NH4ClO4 (2) Cr2O3 + KNO3 + KOH (3) NH3 + Br2 (4) MnO2 + KCl + KHSO4 (5) I2 + Na2S2O3 (6) H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 (7) FeCl2 + H2O2 + HCl ... H2O Giá trị m V A 19,6 26 ,88 B 42 26,88 C 42 42, 56 D 61 ,2 26,88 Câu 25 : Chỉ dùng thuốc thử phenolphtalein nhận biết dung dịch sau đây: NaCl, NaHSO4, CaCl2, AlCl3, FeCl3, Na2CO3? A B C D Câu 26 :...
 • 5
 • 371
 • 3

Tài liệu Đề thi thử đại học số 2-năm 2011

Tài liệu Đề thi thử đại học số 2-năm 2011
... ®iƯn trêng biÕn thi n KÕt ln nµo sau ®©y   lµ ®óng nãi sù  vỊ t¬ng quan gi÷a vect¬ cêng ®é ®iƯn trêng E vµ vect¬ c¶m øng tõ B cđa  ®iƯn trêng ®ã  A C¸c vÐct¬ E vµ B biÕn thi n tn hoµn cã ... vµ B biÕn thi n tn hoµn lƯch pha π / D C¸c vÐct¬ E vµ B ngỵc híng C©u 21 M¹ch dao ®éng lý tëng LC gåm tơ ®iƯn cã ®iƯn dung C = 25 ( nF ) vµ cn d©y cã ®é tù c¶m L Dßng ®iƯn m¹ch biÕn thi n theo ... so sánh tia Rơnghen tia tử ngoại? A Có khả gây phát quang cho số chất B Cùng chất sóng điện tư C dùng để chụp điện, chiếu điện D Đều có tác dụng lên kính ảnh Câu 39 Điều sau ĐÚNG nói ứng dụng...
 • 5
 • 159
 • 0

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 2 năm 2009 pptx

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 2 năm 2009 pptx
... Cng õm khỏc C Tn s õm khỏc D âm sc khỏc Cõu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mó 487 A B B C D B C B A ... chiu cú giỏ tr hiu dng U Gi U v U2 l in ỏp hiu dng L1 L2 L2 L1 ca cun mt v cun hai iu kin U = U1 + U2 l : A L1.L2 = R1.R2 B L1 + L2 = R1 + R2 C R = D = R R2 R2 1 32 Mt vt dao ng tt dn chm C sau ... A 1 ,24 kV B 12, 42 kV C 10,00 kV D 124 ,10 kV 45 Mt si dõy n hi c treo thng ng vo mt im c nh Ngi ta to súng dng trờn dõy vi tn s nht l f f2 li cú súng dng, phi tng tn s ti thiu n giỏ tr f2 T s...
 • 3
 • 185
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Nguyễn Huệ docx

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Nguyễn Huệ docx
... độ số âm Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình x x2 y2 2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip (E) có phương trình (E) : + = đường thẳng 36 20 ∆ : Ax + By + c = Biết 36A2 + 20 b2 = C Chứng minh ... không đổi tan x + cos x − cos2 x = sin x + tan x tan Câu III (2 điểm) 1) Tìm hệ số x31 khai triển biểu thức x2 + 4+ x x 20 2) Tìm họ nguyên hàm hàm số y= x2 + 8x x2 + 6x + Câu IV (1 điểm) Cho ... 1 Đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x3 + 3x2 + (m + 2) x + 2m (Cm ) 1) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số m = 2) Tìm giá trị tham số M để đồ...
 • 2
 • 298
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Toán Sư phạm Hà Nội doc

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Toán Sư phạm Hà Nội doc
... nhỏ Câu II. (2 điểm) 1) Giải phương trình π sin2 x − = sin2 x − tan x Câu I. (2 điểm) Cho hàm số y = 2) Với giá trị m, phương trình sau có nghiệm log (mx + 28 ) = − log5 ( 12 − 4x − x2 ) 25 Câu III ... 1 Đề x2 − (m + 5)x + m (C) x−1 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số m = 2) Với giá trị m, đồ thị hàm số cắt trục Ox hai điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 cho T = |x1 − x2 | đạt giá trị ... P ) Câu V (1 điểm) Cho tập hợp A có 10 phần tử Hỏi có cách chia tập hợp A thành hai tập khác rỗng Câu VI (2 điểm) y2 x2 + = Một góc vuông tOv quay xung quanh điểm O có cạnh Ot, Ov cắt (E) M N...
 • 2
 • 305
 • 0

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 2 2010 pptx

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 2 2010 pptx
... hỗn hợp HCl 2M H 2SO4 0,75M thu khí H2 dung dòch X Cô cạn dung dòch X thu lượng muối khan A 22 ,2 gam B 25 ,95 gam C 22 ,2 gam ≤ m ≤ 25 ,95 gam D 22 ,2 gam ≤ m ≤ 27 ,2 gam 42 Cho 13 ,2 gam hợp chất hữu ... khan A 22 ,2 gam B 25 ,95 gam C 22 ,2 gam ≤ m ≤ 25 ,95 gam D 22 ,2 gam ≤ m ≤ 27 ,2 gam 42 Cho 13 ,2 gam hợp chất hữu A tác dụng vừa đủ với dung dòch NaOH Cô cạn dung dòch sau phản ứng thu 10 ,2 gam muối ... SO2 (là sản phẩm khử nhất) A 22 4ml B 336ml C 448ml D 112ml 21 Biết thứ tự dãy điện hố sau: Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ Phản ứng sai phản ứng sau: A Fe + 2Fe3+ 3Fe2+ C Fe + Cu2+ Fe2+.+...
 • 8
 • 147
 • 0

Tài liệu Đề thi thử Đại học lần 2 - năm 2010 môn Toán pdf

Tài liệu Đề thi thử Đại học lần 2 - năm 2010 môn Toán pdf
... xứng y 0 ,25 1 ,25 ® I 2. -5 O x 0 ,25 Gọi M(x;y) ∈ (C) cách tiệm cận x = y = 3x − x 2 ⇔ x 2 = | x – | = | y – | ⇔ x 2 = x 2 x 2 x = x ⇔ = ± ( x − 2) ⇔  x 2 x = Vậy có điểm thoả mãn đề : M1( ... ta có : y(1)< 2m ≤ y(3/4) ⇔ < 2m ≤ S y 1  Vậy giá trị cần tìm m :  ;  C  10  2cos2x.sin x π A sin 3x − sin x D = 2cos  2x − ÷ = sin 2x + cos2x (1) ⇔ N M sin x  − cos2x §K : sinx ≠ ... điểm thoả mãn đề : M1( 1; 1) M2(4; 6) • 0.75 ® Xét phương trình : sin6x + cos6x = m ( sin4x + cos4x ) (2)   ⇔ − sin 2x = m 1 − sin 2x ÷(1)    2  Đặt t = sin22x Với x ∈ 0;  t ∈ [ 0;1]...
 • 4
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8 (có đáp án)TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11skkn một số giải pháp ứng dụng hiệu quả hệ thống phần mềm VEMIS ở trường THPT triệu sơnPhân vùng chức năng môi trườngẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9 hat nhất quả đấtChủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Hợp tác phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mekong giai đoạn 1990-2020.Nghiên cứu và xây dựng giải pháp bảo mật và xác thực thư điện tử dựa trên công nghệ mởNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Pháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nướcTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAYHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà NộiKhung Chính Sách Tái Định CưNghiên Cứu Giải Pháp Tránh Rủi Ro Pháp Lý Trong Hoạt Động Thương Mại Quốc Tế Của Doanh Nghiệp Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập