Tài liệu giảng dạy hóa đại cương ở đại học chương (2)

Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng

Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng
... soạn tài liệu giảng dạy môn Hòa âm ứng dụng cho hai chuyên ngành nhạc sư phạm âm nhạc Nhận thức tầm quan trọng môn học hướng dẫn TS Văn Thị Minh Hương, chọn: Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng ... hơn, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp người học Tính cấp thiết việc xây dựng tài liệu hòa âm ứng dụng Trong luận văn này, sử dụng khái niệm hòa âm ứng dụng với ý nghĩa vận dụng lý thuyết hòa âm để đệm ... trình hòa âm ứng dụng Chương II: Hòa âm cổ điển kế thừa, cách tân Chương III: Sơ đồ hòa âm, phối bè phần đệm Chương I TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HÒA ÂM ỨNG DỤNG Biên soạn, xây dựng tài liệu...
 • 24
 • 277
 • 3

Luận văn thạc sĩ âm nhạc học Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng

Luận văn thạc sĩ âm nhạc học Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng
... người dạy học Phụ thuộc vào cách quản lý sở đào tạo âm nhạc, xây dựng nội dung hòa âm ứng dụng môn học độc lập thường xếp lịch giảng dạy riêng Còn coi hòa âm ứng dụng học phần18 môn hòa âm người giảng ... dung hòa âm ứng dụng 19 1.3.1 Phương án xây dựng tài liệu 20 1.3.2 Nội dung hòa âm ứng dụng 22 1.4 Phương pháp dạy học hòa âm ứng dụng 23 1.5 Kế hoạch giảng dạy ... liệu giảng dạy môn Hòa âm ứng dụng cho hai chuyên ngành nhạc sư phạm âm nhạc Nhận thức tầm quan trọng môn học hướng dẫn TS Văn Thị Minh Hương, chọn: Xây dựng tài liệu giảng dạy hòa âm ứng dụng để...
 • 272
 • 519
 • 4

tài liệu giảng dạy toán đại số và giải tích 11

tài liệu giảng dạy toán đại số và giải tích 11
...  Số chia hết cho số có chữ số tận 0; 2; 4; 6;  Số chia hết cho số có chữ số tận  Số chia hết cho số có tổng chữ số chia hết cho  Số chia hết cho số có tổng chữ số chia hết cho Số chữ số: số ... đầu số hạng tổng quát dãy số sau: a) Dãy nghòch đảo số tự nhiên lẻ; b) Dãy số tự nhiên chia cho dư 40 - Tài liệu lưu hành nội - Tài liệu hướng dẫn tự học môn Đại số giải tích 11 Dãy số cho ... - Tài liệu lưu hành nội - 43 Tài liệu hướng dẫn tự học môn Đại số giải tích 11 §3 CẤP SỐ CỘNG  Biết bốn số hạng đầu dãy số -1, 3, 7, 11 Từ quy luật viết tiếp năm số hạng dãy cho...
 • 82
 • 209
 • 0

TÀI LIỆU GIẢNG dạy hóa SINH

TÀI LIỆU GIẢNG dạy hóa SINH
... oxy hóa khí trời thành urobilin stercobilin, có màu vàng Trẻ sơ sinh ngày đầu sau sinh thiếu enzym vi khuẩn ruột, bilirubin tự không bị khử mà tự oxy hoá thành bilivecdin Những ngời dùng kháng sinh ... ti lỏch? Ti gan? Ti rut? 22 Ri lon thoỏi húa Hb 34 CHNG II: NNG LNG SINH HC Khái niệm lợng sinh học Năng lợng sinh học oxy hoá sinh học hay gọi hô hấp tế bào, đốt cháy chất hữu nh glucid, lipid, ... bilirubin mà chủ yếu tăng bilirubin tự Vàng da tan huyết sinh lý: xuất vòng tuần đầu đến tháng tuổi sau sinh Nguyên nhân tăng tan máu sau sinh (hồng cầu chết 28 hàng loạt lách thay HbF HbA Bilirubin...
 • 107
 • 56
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 năm học 2009-2010 môn hóa học ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 năm học 2009-2010 môn hóa học ppt
... A 20 0,84 B 20 0,86 C 20 0,88 D 20 0,99 Thí sinh không sử dụng tài liệu bảng tuần hoàn Mã đề thi 127 - Trang SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 20 09 -20 10 ... THPT BÌNH SƠN - - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2- NĂM HỌC 20 09 -20 10 MÔN: Hóa học 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 367 Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai ancol C2H5OH C3H7OH Đem tách ... KMnO4 loãng sinh hexan-1 ,2, 3-triol CTCT X là: A CH3COOCH2-CH2-CH=CH-CH2-CH3 B CH3COOCH2-CH2-CH2-CH=CH-CH3 C CH3COOCH=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 D CH3COOCH2-CH=CH-CH2-CH2-CH3 Câu 22 : Ngâm Cu dư vào dung...
 • 25
 • 160
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 - Môn thi: Hoá học - THPT MINH KHAI - Mã đề 132 doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 - Môn thi: Hoá học - THPT MINH KHAI - Mã đề 132 doc
... A, B, C là: A CH2=CH-O-CH3, CH2=CH-CH2-OH, CH3CH2CHO B CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH, CH3CH2CHO C CH3-CO-CH3, CH2=CH-O-CH3, CH3CH2CHO D CH2=CH-O-CH3, CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3 Câu 42: Đốt cháy hoàn ... chuẩn cặp oxi hoá - khử M /M nhỏ khử chuẩn cặp oxi hoá - khử Cu2+/Cu Thế khử chuẩn cặp oxi hoá - khử M 3+/M2+ nhỏ khử chuẩn cặp oxi hoá - khử Ag+/Ag lại lớn khử chuẩn cặp oxi hoá - khử Cu2+/Cu Kết ... 17 18 19 20 21 22 23 24 A C C B B D A B B A A C 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 B A A D B D C D A B B C 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 B A D D B A D C C C D B 49 50 51 52 53 54 55 56...
 • 6
 • 199
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc
... (C) 0, 02 mol CTPT (A), (B), (C), (D), (E) A C6H12O6; C3H6O3;C4H8O4,; C2H4O2;; CH2O B C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; C2H4O2;; CH2O C C6H12O6; C4H8O4, C3H6O3; CH2O ;C2H4O2; D C6H12O6; C4H8O4, C2H4O2 ;C3H6O3;; ... ;C3H6O3;; CH2O Câu 10: Thực phản ứng sau đây: (1) Nhiệt phân NH4ClO4 (2) Cr2O3 + KNO3 + KOH (3) NH3 + Br2 (4) MnO2 + KCl + KHSO4 (5) I2 + Na2S2O3 (6) H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 (7) FeCl2 + H2O2 + HCl ... H2O Giá trị m V A 19,6 26 ,88 B 42 26,88 C 42 42, 56 D 61 ,2 26,88 Câu 25 : Chỉ dùng thuốc thử phenolphtalein nhận biết dung dịch sau đây: NaCl, NaHSO4, CaCl2, AlCl3, FeCl3, Na2CO3? A B C D Câu 26 :...
 • 5
 • 419
 • 3

Tài liệu Đề thi thử đại học số 2-năm 2011

Tài liệu Đề thi thử đại học số 2-năm 2011
... ®iƯn trêng biÕn thi n KÕt ln nµo sau ®©y   lµ ®óng nãi sù  vỊ t¬ng quan gi÷a vect¬ cêng ®é ®iƯn trêng E vµ vect¬ c¶m øng tõ B cđa  ®iƯn trêng ®ã  A C¸c vÐct¬ E vµ B biÕn thi n tn hoµn cã ... vµ B biÕn thi n tn hoµn lƯch pha π / D C¸c vÐct¬ E vµ B ngỵc híng C©u 21 M¹ch dao ®éng lý tëng LC gåm tơ ®iƯn cã ®iƯn dung C = 25 ( nF ) vµ cn d©y cã ®é tù c¶m L Dßng ®iƯn m¹ch biÕn thi n theo ... so sánh tia Rơnghen tia tử ngoại? A Có khả gây phát quang cho số chất B Cùng chất sóng điện tư C dùng để chụp điện, chiếu điện D Đều có tác dụng lên kính ảnh Câu 39 Điều sau ĐÚNG nói ứng dụng...
 • 5
 • 184
 • 0

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 2 năm 2009 pptx

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 2 năm 2009 pptx
... Cng õm khỏc C Tn s õm khỏc D âm sc khỏc Cõu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mó 487 A B B C D B C B A ... chiu cú giỏ tr hiu dng U Gi U v U2 l in ỏp hiu dng L1 L2 L2 L1 ca cun mt v cun hai iu kin U = U1 + U2 l : A L1.L2 = R1.R2 B L1 + L2 = R1 + R2 C R = D = R R2 R2 1 32 Mt vt dao ng tt dn chm C sau ... A 1 ,24 kV B 12, 42 kV C 10,00 kV D 124 ,10 kV 45 Mt si dõy n hi c treo thng ng vo mt im c nh Ngi ta to súng dng trờn dõy vi tn s nht l f f2 li cú súng dng, phi tng tn s ti thiu n giỏ tr f2 T s...
 • 3
 • 206
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Nguyễn Huệ docx

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Nguyễn Huệ docx
... độ số âm Câu II (2 điểm) 1) Giải phương trình x x2 y2 2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip (E) có phương trình (E) : + = đường thẳng 36 20 ∆ : Ax + By + c = Biết 36A2 + 20 b2 = C Chứng minh ... không đổi tan x + cos x − cos2 x = sin x + tan x tan Câu III (2 điểm) 1) Tìm hệ số x31 khai triển biểu thức x2 + 4+ x x 20 2) Tìm họ nguyên hàm hàm số y= x2 + 8x x2 + 6x + Câu IV (1 điểm) Cho ... 1 Đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x3 + 3x2 + (m + 2) x + 2m (Cm ) 1) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số m = 2) Tìm giá trị tham số M để đồ...
 • 2
 • 342
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Toán Sư phạm Hà Nội doc

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 2 chuyên Toán Sư phạm Hà Nội doc
... nhỏ Câu II. (2 điểm) 1) Giải phương trình π sin2 x − = sin2 x − tan x Câu I. (2 điểm) Cho hàm số y = 2) Với giá trị m, phương trình sau có nghiệm log (mx + 28 ) = − log5 ( 12 − 4x − x2 ) 25 Câu III ... 1 Đề x2 − (m + 5)x + m (C) x−1 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) hàm số m = 2) Với giá trị m, đồ thị hàm số cắt trục Ox hai điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 cho T = |x1 − x2 | đạt giá trị ... P ) Câu V (1 điểm) Cho tập hợp A có 10 phần tử Hỏi có cách chia tập hợp A thành hai tập khác rỗng Câu VI (2 điểm) y2 x2 + = Một góc vuông tOv quay xung quanh điểm O có cạnh Ot, Ov cắt (E) M N...
 • 2
 • 334
 • 0

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 2 2010 pptx

Tài liệu Đề luyện thi đại học số 2 2010 pptx
... hỗn hợp HCl 2M H 2SO4 0,75M thu khí H2 dung dòch X Cô cạn dung dòch X thu lượng muối khan A 22 ,2 gam B 25 ,95 gam C 22 ,2 gam ≤ m ≤ 25 ,95 gam D 22 ,2 gam ≤ m ≤ 27 ,2 gam 42 Cho 13 ,2 gam hợp chất hữu ... khan A 22 ,2 gam B 25 ,95 gam C 22 ,2 gam ≤ m ≤ 25 ,95 gam D 22 ,2 gam ≤ m ≤ 27 ,2 gam 42 Cho 13 ,2 gam hợp chất hữu A tác dụng vừa đủ với dung dòch NaOH Cô cạn dung dòch sau phản ứng thu 10 ,2 gam muối ... SO2 (là sản phẩm khử nhất) A 22 4ml B 336ml C 448ml D 112ml 21 Biết thứ tự dãy điện hố sau: Fe2+/Fe < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ Phản ứng sai phản ứng sau: A Fe + 2Fe3+ 3Fe2+ C Fe + Cu2+ Fe2+.+...
 • 8
 • 175
 • 0

Tài liệu Đề thi thử Đại học lần 2 - năm 2010 môn Toán pdf

Tài liệu Đề thi thử Đại học lần 2 - năm 2010 môn Toán pdf
... xứng y 0 ,25 1 ,25 ® I 2. -5 O x 0 ,25 Gọi M(x;y) ∈ (C) cách tiệm cận x = y = 3x − x 2 ⇔ x 2 = | x – | = | y – | ⇔ x 2 = x 2 x 2 x = x ⇔ = ± ( x − 2) ⇔  x 2 x = Vậy có điểm thoả mãn đề : M1( ... ta có : y(1)< 2m ≤ y(3/4) ⇔ < 2m ≤ S y 1  Vậy giá trị cần tìm m :  ;  C  10  2cos2x.sin x π A sin 3x − sin x D = 2cos  2x − ÷ = sin 2x + cos2x (1) ⇔ N M sin x  − cos2x §K : sinx ≠ ... điểm thoả mãn đề : M1( 1; 1) M2(4; 6) • 0.75 ® Xét phương trình : sin6x + cos6x = m ( sin4x + cos4x ) (2)   ⇔ − sin 2x = m 1 − sin 2x ÷(1)    2  Đặt t = sin22x Với x ∈ 0;  t ∈ [ 0;1]...
 • 4
 • 193
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu giảng dạy hóa học 10tài liệu giảng dạy hóa học 9tài liệu giảng dạy hóa học 12tài liệu giảng dạy hóa hoc 8tài liệu giảng dậy hòa âmtài liệu ôn thi hóa đại họctài liệu luyện thi hóa đại họctài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập học kì 2 môn toán 7tài liệu văn ôn thi đại học năm 2015tài liệu giảng dạy đại số 10tài liệu giảng dạy đại số 8tài liệu thí nghiệm hóa đại cươngtài liệu bài tập hóa đại cươngtài liệu ôn thi hóa đại cươngtài liệu giảng dạy về phòng chống tham nhũng dùng cho các trường đại học cao đẳng không chuyên về luậtNâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH Dược phẩm và dịch vụ Y tế Phương Đông (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH xuất nhập khẩu và dich vụ Thành Đạt (LV tốt nghiệp)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả bảo mật thông tin trên mạng truyền số liệu đa dịch vụ (LV thạc sĩ)Nghiên cứuthành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Bến Tre (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Đánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ CĂN HỘ CHUNG CƯ 9.03 MANDARIN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY VRF KXNghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và biểu hiện gen liên quan đến tính kháng mọt phân lập từ cây ngô (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Quản lý vốn kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Phương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểnSlide môn định giá doanh nghiệp ĐH KTQDSamsung BN44 00358b PSU schematicphòng trừ bệnh hại trên hồ tiêu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập