Mô hình hóa hướng đối tượng với UML

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML - hình hoá nghiệp vụ doc

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML - Mô hình hoá nghiệp vụ doc
... cấp môi trường, … hình hóa nghiệp vụ gì? hình hóa nghiệp vụ Hệ thống hình hoá nghiệp vụ hình hóa nghiệp gì?  Tại phải hình hóa nghiệp vụ  Luồng công việc hình hóa nghiệp vụ ... Lập hình đối Đặc tả thực thể tượng nghiệp vụ hình hoá nghiệp vụ hình hóa nghiệp gì?  Tại phải hình hóa nghiệp vụ  Luồng công việc hình hóa nghiệp vụ Phân tích qui trình nghiệp ... hình hoá nghiệp vụ hình hóa nghiệp gì?  Tại phải hình hóa nghiệp vụ  Luồng công việc hình hóa nghiệp vụ Phân tích qui trình nghiệp vụ tả ràng buộc  Thiết kế qui...
 • 102
 • 981
 • 1

Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML quản lý tour du lịch

Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML  quản lý tour du lịch
... Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML Xóa Nhân Viên Nhóm 17 KHMT1-K4 Trang 49 Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML b Quản Tour Du Lịch Thêm Tour Du Lịch Nhóm 17 KHMT1-K4 ... Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML b Use Case Quản Thông Tin Du Lịch Tên ca sử dụng: Quản thông tin du lịch Mục đích: Nhà quản cần nắm bắt nhanh nhạy thông tin du lịch, - đối ... chọn tour du lịch  Nhóm 17 KHMT1-K4 Trang 45 Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML Nhóm 17 KHMT1-K4 Trang 46 Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML...
 • 78
 • 2,466
 • 9

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML pptx

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML pptx
... Phân tích & thiết kế hướng đối tượng UML “Qui trình phát triển phần mềm RUP” – ĐHKHTN, Dương Anh Đức  Giáo trình Phân tích & thiết kế hướng đối tượng UML – ĐHKHTN, Phạm Nguyễn Cương  UML ... Deployment Use case 27 UML gì?  UML cách phân tích thiết kế mô hình theo hướng đối tượng • Hiểu theo cách thông thường, UML bao gồm mô hình đặc trưng cho việc phân tích thiết kế UML phương pháp, ... Nội dung • • • • • • Động OOA/D UML gì, không thuộc phạm vi UML Lịch sử UML Mục đích UML Các khung nhìn lược đồ UML Nội dung môn học Phân tích thiết kế hướng đối tượng  “Tất lược đồ tranh đẹp”...
 • 93
 • 599
 • 3

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML - Xác định yêu cầu người dùng docx

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML - Xác định yêu cầu người dùng docx
... XÁC ĐỊNH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG Mục tiêu  Tìm hiểu khái niệm xác định yêu cầu người dùng tác dụng chúng lên Phân tích Thiết kế  Tìm hiểu cách ghi nhận diễn dịch yêu cầu nguời dùng, thông tin dùng ... hệ thống  Phân định ranh giới hệ thống  Cung cấp sở để hoạch định nội dung kỹ thuật vòng lặp  Xác định giao diện nguời dùng cho hệ thống Các dạng thông tin yêu cầu người dùng Use-Case Model ... nhân thiết kế đáp ứng hầu hết nhu cầu họ Làm để xác định Actor? Làm để xác định Actor? Câu hỏi  Ai người cung cấp, sử dụng lấy thông tin từ hệ thống ?  Ai sử dụng tính chương trình ?  Người...
 • 62
 • 362
 • 1

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Phân tích thiết kế hướng đối tượng với uml trong lập trình

Giáo án - Bài giảng: Công nghệ thông tin: Phân tích thiết kế hướng đối tượng với uml trong lập trình
... Giới thiệu OOAD UML Phân tích thiết kế hướng đối tượng Hướng đối tượng thuật ngữ thông dụng thời ngành công nghiệp phần mềm Các công ty nhanh chóng tìm cách áp dụng tích hợp công nghệ vào ứng dụng ... - OOP): Giai đoạn xây dựng phần mềm thực sử dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng Đó phương thức thực thiết kế hướng đối tượng qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình có hỗ trợ tính hướng đối tượng ... ứng dụng thời mang tính hướng đối tượng Nhưng hướng đối tượng có nghĩa gì? Lối tiếp cận hướng đối tượng lối tư vấn đề theo lối ánh xạ thành phần toán vào đối tượng đời thực Với lối tiếp cận này,...
 • 159
 • 281
 • 0

Lập trình hướng đối tượng với UML ppsx

Lập trình hướng đối tượng với UML ppsx
... to UML hình lấy từ Wikipedia 25 Sep 2006 Introduction to UML UML diagrams 25 Sep 2006 Introduction to UML 10 UML diagrams 25 Sep 2006 Introduction to UML 11 Waterfall and Spiral Tên tiến trình ... phần mềm sử dụng mô hình hướng đối tượng UML chuẩn mở, đưa OMG (Object Management Group), 1997  Hiện sử dụng rộng rãi (UML 1.0/2.0)  25 Sep 2006 Introduction to UML Structured programming ... Money 25 Sep 2006 Introduction to UML 24 Generalization Khi có nhiều lớp có thuộc tính/hành động giống  tổng quát hoá  Giống khái niệm kế thừa lập trình hướng đối tượng VD: Lớp khách hàng có lớp...
 • 53
 • 250
 • 0

Phân tích hướng đối tượng với UML doc

Phân tích hướng đối tượng với UML doc
... pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng Hướng đối tượng cách tiếp cận khác với cách tiếp cận có cấu trúc truyền thống Với cách tiếp cận hướng đối tượng, ta chia ứng dụng thành đối tượng, tương đối ... đổi UML không túy ngôn ngữ mô hình hóa Nó phát triển chuyên gia hàng đầu lĩnh vực hướng đối tượng, người đề xuất phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng hay dùng nhất, kỹ thuật phân tích ... Harel người phân tích tiếp cận việc xây dựng phần tử mô hình định nghĩa UML cách hợp lý có hệ thống họ thu phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng tốt Thông thường việc phân tích thiết...
 • 8
 • 142
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống hướng chức năng và phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML

Phân tích thiết kế hệ thống hướng chức năng và phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML
... PHÂN TÍCH H TH NG 31 CHƯƠNG T NG QUAN V PHÂN TÍCH H TH NG 31 3.1 Khái ni m phân tích h th ng 31 3.2 Các hư ng ti p c n phân tích h th ng 31 3.3 Các giai ño n phân tích ... th o lu n 3.1 Phân bi t Phân tích h th ng Thi t k h th ng 3.2 Phân bi t k thu t phân tích hư ng c u trúc v i phân tích hư ng ñ i tư ng G I Ý: tham kh o m c Các hư ng ti p c n phân tích h th ng ... nh ph m vi • Phân tích v n ñ • Phân tích yêu c u • Thi t k lôgíc • Phân tích quy t ñ nh • Thi t k v t lý tích h p • Xây d ng ki m th • Cài ñ t ñưa vào ho t ñ ng Ngư i h c ph i hi u phân bi t ñư...
 • 0
 • 293
 • 0

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML
... dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng Đó phương thức thực thiết kế hướng đối tượng qua việc sử dụng ngôn ngữ lập trình có hỗ trợ tính hướng đối tượng Một vài ngôn ngữ hướng đối tượng thường nhắc ... viên có khả : - Phân biệt phân tích thiết kế - Giải thích tầm quan trọng trình chu trình sống phần mềm - Liệt kê ưu việc sử dụng hướng đối tượng - Mô tả vai trò UML phân tích thiết kế - Liệt kê ... thiết kế - Liệt kê giai đoạn thành phần tiến trình tiến trình Objectory Nội dung chính: I Giới thiệu OOAD UML Phân tích thiết kế hướng đối tượng Hướng đối tượng thuật ngữ thông dụng thời ngành công...
 • 159
 • 177
 • 1

báo cáo đồ án phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML đề tài quản lý khách sạn city star

báo cáo đồ án phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML đề tài quản lý khách sạn city star
... viên, Quản thuê phòng, Quản thuê dịch vụ, Quản hóa đơn Ứng với Actor Quản lý: Quản phòng, Quản dịch vụ, Quản tiện nghi, Lập báo cáo Ứng với Actor Cán quản nhân sự: Quản nhân ... giải pháp cho tình trạng – Đồ án chương trình ứng dụng quản khách sạn Đồ án sử dụng kiến thức từ môn học PTTK hướng đối tượng với UML để làm tảng cho trình phân tích hệ thống để xây dựng nên ... 1.2.3: Use case Quản nhân viên 14 | Page 1.2.4 Nhóm Use case Quản dịch vụ, lập báo cáo Hình 1.2.4: Use case Quản dịch vụ, lập báo cáo 15 | Page 1.2.5 Use case Quản khách hàng Hình...
 • 161
 • 1,650
 • 4

BÀi giảng phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML, đại học công nghệ thông tin

BÀi giảng phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML, đại học công nghệ thông tin
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHOA HTTT PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI UML Giảng viên: ThS Nguyễn Đình Loan Phương Email: phuongndl@uit.edu.vn Giới thiệu môn học  Lý thuyết ... tham khảo  Giáo trình Phân tích & thiết kế hướng đối tượng UML” “Qui trình phát triển phần mềm RUP” – ĐHKHTN, Dương Anh Đức  Giáo trình Phân tích & thiết kế hướng đối tượng UML” – ĐHKHTN, Phạm ... luận hướng đối tượng  Phương pháp xác định rằng, cấu trúc thông tin hệ thống thông tin thay đổi  Thế giới xung quanh dạng đối tượng rời rạc Phương pháp đưa khái niệm đối tượng để mô tả thôngtin...
 • 398
 • 179
 • 0

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML
... text UML sử dụng trình mô tả, phân tích thiết kế hệ thống phần mềm, đặc biệt hệ thống phần mềm xây dựng tảng công nghệ hướng đối tượng (Object - Oriented) UML gồm phần có quan hệ mật thiết với ... mối quan hệ lớp đối tượng (Link ) * - Trong UML, kết hợp định nghĩa quan hệ gồm tập mối liên Class4 -End1 * -End2 Class3 kết, liên kết liên kết ngữ nghĩa hai đối tượng hay mối quan * hệ hai lớp ... Người sử dụng hệ thống người, máy, hệ thống khác hệ thống mô hình Bất tương tác từ bên hay bên hệ thống gọi Actor - Tương tác actor với use case thể kịch use- case chi tiết chức hệ thống phải thỏa...
 • 29
 • 203
 • 0

Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML

Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML
... Tin Lớp Xem Danh Sách SV Xem Danh Sách GV Coi Thi Thêm SV Quản Lý Danh Sách GV Coi Thi Xoá SV Xem kết qủa Thi Sửa thông tin SV Xem Bài Làm Của SV Xem Danh Sách GV In Báo Cáo Thêm GV Đổi Mật Khẩu ... Danh sách Giáo Viên Coi Thi Form Quản Lý Danh Sách Giáo Viên Coi Thi Form Kết Quả Thi Form Database Quản Lý Danh Sách Sinh Viên ... package Interface : Lòch Thi Form Login Form Kết Quả Thi Form Main Form Database Thi Form ...
 • 77
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: overview of oois umlngôn ngữ umlgiáo trình umlngôn ngữ umlpttk hướng đối tượng umlslide phân tích thiết kế umlessential sharepoint 2010 overviewuml trong phát triển phần mềman overview of trade theoryin this series of four minireviews the field of scaffold proteins and proteins of similar molecular⁄cellular functions is overviewed by binding and bringing into proximity two or more signaling proteinsan overview for it professionalsuml for xml schema mapping specificationdesign using the umlan overview of tourismđặc tính của umlPhân tích hàm lượng kim loại crom trong đất trồng chè trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn laTổng hợp hạt nano tio2 fe2o3 và ứng dụng trong xử lý amoxicillinSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT BỊ Một số giải pháp bảo quản sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học bộ môn sinh học Trường Trung học cơ sở Thạnh LợiSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN Một số giải pháp rèn luyện kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình cho học sinh lớp 8A2 Trường TRUNG HỌC CƠ SỞ Thạnh LợiHướng dẫn sửa tủ lạnh side by side DaewooSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ NHIỆM Một số giải pháp duy trì sĩ số học sinh lớp chủ nhiệm cấp trung học cơ sởBài giảng Chuyên đề VI CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔISÁNG KIẾN KINH NGHIỆM QUẢN LÝ Một số giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh học tập tiếp tục sau tốt nghiệp trung học cơ sở ở trường trung học cơ sở Thạnh LợiTài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 2Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 3Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 5Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 7Tài liệu toán nâng cao Tiểu học Chuyên đề 9Bài tập trắc nghiệm tiếng anh 12 cả năm (có đáp án)Câu hỏi Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi tiểu họcBộ câu hỏi phục vụ cho hội thi tìm hiểu về cải cách hành chỉnh tỉnh Lai châuQuản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng chi nhánh quảng ninhTruyện ngắn mã a lềnhMẫu T13 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu họcMẫu T15 dành cho giáo sinh sư phạm Tiểu học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập