mô hình hóa phần mềm

Các hìnhphần mềm tối ưu hóa và ứng dụng trong nông nghiệp

Các mô hình và phần mềm tối ưu hóa và ứng dụng trong nông nghiệp
... CHƯƠNG I ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG NÔNG NGHIỆP MÔ HÌNH QUY HOẠCH ĐƠN MỤC TIÊU 1.1 hình tối ưu mục tiêu (tuyến tính phi tuyến) 1.2 Các ví dụ minh hoạ toán tối ưu mục tiêu MÔ HÌNH QUY ... ƯU 92 XÂY DỰNG CÁC PHẦN MỀM TỐI ƯU 93 XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÀI ĐẶT TRÊN MẠNG MÁY TÍNH 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Chương I ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG NÔNG NGHIỆP Tối ... sử dụng đất địa bàn huyện Trùng Khánh 88 CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 92 ÁP DỤNG CÁC MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG NÔNG NGHIỆP 92 NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI...
 • 97
 • 239
 • 0

hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp 2

Mô hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp 2
... Tả Trang Học Tiếng Việt cho Lớp hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp Ngày: 18/5/1010 1.2Danh sách Actor hình STT Actor Ý nghĩa Hoc Sinh Học Sinh 1.3Danh sách Use-case hình STT ... Học Tiếng Việt cho Lớp hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp Ngày: 18/5/1010 Mục lục Lược đồ hình Use-case 1.1 Lược đồ Use-case 1 .2 Danh sách Actor hình 1.3 Danh ... yêu cầu đặc biệt 5.4 Tình trạng phần mềm trước thực Use case 7 7 Trang Học Tiếng Việt cho Lớp hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp 5.5 Tình trạng phần mềm sau thực Use case 5.6 Điểm...
 • 11
 • 830
 • 8

Thiết kế một số hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao
... kế phần mềm Matlab để giảng dạy chƣơng Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao 2.4.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 2.4.2 hình giao thoa ánh sáng 2.5 Thiết kế số giảng dạy chƣơng Sóng ánh sáng 2.5.1 ... thống… CHƢƠNG THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 2.1 Nội dung sách giáo khoa Vật 12 nâng cao Vật 12 trình bày số vấn đề đại ... phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế số hình Matlab để giảng dạy số học chương “Sóng...
 • 12
 • 333
 • 0

bài tập lớn hình hóa phân xưởng gia công cơ khí

bài tập lớn mô hình hóa phân xưởng gia công cơ khí
... tượng từ hình sang phần hình khác Bên cạnh hình phát triển mục SIGMA sau tích hợp đồ hoạ thành hình khác hình cũ thực SIGMA hỗ trợ đầy đủ chu kỳ hình từ việc xây dựng hình, ... Một phân xưởng có hai máy gia công làm việc song song Máy A0 có tốc độ gia công nhanh, thời gian gia công tuân theo luật phân bố nằm khoảng đến phút Máy A1 có tốc độ gia công chậm, thời gian gia ... ưu tiên gia công máy A0 có tốc độ gia công nhanh Chỉ máy A0 bận chuyển sang gia công máy A có tốc độ gia công chậm a) Hãy phân xưởng nói khoảng thời gian Xác định số chi tiết gia công máy...
 • 18
 • 324
 • 2

bài tập lớn hình hóa phân xưởng lắp ráp

bài tập lớn mô hình hóa phân xưởng lắp ráp
... tượng từ hình sang phần hình khác Bên cạnh hình phát triển mục SIGMA sau tích hợp đồ hoạ thành hình khác hình cũ thực SIGMA hỗ trợ đầy đủ chu kỳ hình từ việc xây dựng hình, ... C sớm Thêm quầy phục vụ lắp ráp thời gian lắp ráp tuân theo luật phân bố khoảng thời gian tăng chất lượng lắp ráp thời gian ngắn Tài liệu tham khảo Bài giảng hình hóa Tài liệu hướng dẫn sử ... Từ TH đến PV: Từ PV đến Kho: Từ kho quay lại PV: a) hình hóa phân xưởng sau lắp ráp thiết bị: Cài đặt : Sự kiện kho có sản phẩm Kết số liệu: Model Name: UNTITLED.MOD Model Description:...
 • 30
 • 288
 • 1

THIẾT KẾ MỘT SỐ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÝ 12 NÂNG CAO

THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÝ 12 NÂNG CAO
... thống… CHƢƠNG THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 2.1 Nội dung sách giáo khoa Vật 12 nâng cao Vật 12 trình bày số vấn đề đại ... phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế số hình Matlab để giảng dạy số học chương “Sóng ... học chương “Sóng ánh sáng” Vật 12 nâng cao 43 2.3.1.Kiến thức 43 2.3.2.Kĩ 44 2.4 Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” –...
 • 21
 • 296
 • 1

Thiết kế một số hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương “sóng ánh sáng” – vật lí đại cương dành cho hệ cao đẳng

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương “sóng ánh sáng” – vật lí đại cương dành cho hệ cao đẳng
... HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương “Sóng ánh sáng” Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng ... Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng .44 2.3.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 44 Hình 2.4 Giao diện hình ... Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng .44 2.3.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 44 Hình 2.4 Giao diện hình...
 • 100
 • 244
 • 2

CÁC HÌNHPHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 5 potx

CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 5 potx
... s*,f =-2 55 .401428,fm =-2 55 .14 759 8,iter=892,ifun=7188 *, s*,f =-2 55 .56 053 2,fm =-2 55 .308609,iter=894,ifun=70 25 t*, f= 256 .724731,iter2=3620 ifun2=28847 *, s*,f =-1 94. 656 174,fm =-1 94.461990,iter=8 05, ifun=6380 ... 859 754 88,0 * 73 ,56 % * 85, 31% * 71,41% 49 354 340,0 49 454 884,0 49426864,0 * 54 ,14% * 56 ,16% * 57 ,29% 26208,16 251 58 ,50 24407,70 * 54 ,14% * 62,76% *5 7,49% 0,8 05 0,899 0,676 37111,74 36311 ,54 356 74,27 ... 000 000 3.78 0.76 3.0 0.71 0 0 0 2821 0 251 2 0 251 2 0 251 1. 65 0 -2 2000 1000 1400 1400 2820 2820 251 1. 65 251 1. 65 2820 251 1. 65 251 1. 65 2820 251 1. 65 251 1. 65 10 11 0.001 0.001 0.01 8000 4000 4000...
 • 21
 • 152
 • 2

CÁC HÌNHPHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 4 potx

CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 4 potx
... 35086 23730 15898 46 312 46 312 349 34 33875 35086 35086 46 312 46 312 546 23 111111111110000000 54. 53 54. 53 52.25 52.30 52.30 84. 08 95 .45 75.00 81.80 77.28 77.28 90.90 84. 08 95 .45 95 .45 77.28 77.28 75.00 ... 0.008 846 5 X8 + 0.0083732 X9 + 0.01170 64 X10 + 0.01170 64 X11 + 0.0103933 X12 + 0.0098006 X13 + 0.01072 24 X 14 + 0.01072 24 X15 + 0.0108253 X16 + 0.0108253 X17 + 0.0116 648 X18 Phan le = -4 .43 345 34 *** ... 105.13 0.6205 0.5915 0 .46 5 0.1583 0.7065 0.58 64 1.2996 1.2735 1.1726 1.756 0.0217 0.0206 0.01 54 0.0 045 0.0 248 0.0109 0.0 241 0.0 349 0.09 0.0811 206 2 04 168 216 2 34 142 8 1232 11 24 1296 1296 0.7 0.778...
 • 19
 • 154
 • 0

CÁC HÌNHPHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 3 doc

CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 3 doc
... 21.570715,9.46 130 4,8. 736 217,5.097508,5. 134 254,1.000000,0.000000, seed [3] =0*, s*,f =-8 8 .35 9 039 ,fm =-8 8.270882,iter=691,ifun=17550,t1=0 t*, f= -8 8 .35 9 039 ,iter2=691 ifun2=17550,t2=0 fopt =-8 8 .35 9 039 21 .37 530 9,9.6511 63, 8.772411,5.121580,5.079 536 ,1.000000,0.000000, ... s*,f =-8 8 .36 0855,fm =-8 8.272774,iter=588,ifun=14 737 ,t1=1 t*, f= -8 8 .36 0855,iter2=588 ifun2=14 737 ,t2=1 fopt =-8 8 .36 0855 47 21.570715,9.46 130 4,8. 736 217,5.097508,5. 134 254,1.000000,0.000000, seed [3] =0*, ... (Leave blank for none) X(1)=(X(2 ) -3 *X(4)) /3 X (3) =2*(X(2)+X(5)) X(6)=4*X(4) X(2 ) -3 *X(1 ) -3 *X(4)==0 X (3 )-2 *X(2 )-2 *X(5)==0 4*X(4)-X(6)==0 X(1)+2*X(4)...
 • 12
 • 143
 • 0

CÁC HÌNHPHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 2 ppsx

CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 2 ppsx
... X1 -8 X2 -6 X3 0 X4 Lamda 15 24 Ci Xi X1 X4 F(x) Yi 15 18 120 X1 0 X2 1 /2 -2 X3 1/4 -1 /2 X4 Lamda 30 Xi X1 X2 F(x) Yi 12 1 32 X1 0 X2 X3 1/3 -1 /6 5/3 X4 -1 /6 1/3 2/ 3 Lamda - D Ci Phương án tối ưu ... + 2x2 + x3 = 60 (2. 1) 2x1 + 4x2 + x4 = 48 (2. 2) để có hệ x1 + (1 /2) x2 + (1/4)x3 = 15 (2. 1’) 0x1 + 3x2 – (1 /2) x3 + x4 = 18 (2. 2’) cách lấy phương trình (2, 1) chia cho (phần tử xoay) để có (2, 1’), ... mục tiêu x1 x2 0 x3 x4 Hàng z Hàng Δj Hàng z Hàng Δj z3 = Δ3 = 1 /2 –3 1 /2 –1/4 z4 =–3 /2 Δ4 = 3 /2 0 x3 x2 36 12 z0 = 72 x4 x2 72 30 180 1 /2 z1 = Δ1 = 12 –4 z2 = 2 = 0 Tại bảng đơn hình cuối cùng,...
 • 17
 • 101
 • 0

Thiết kế một số hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao tt

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao tt
... kế phần mềm Matlab để giảng dạy chƣơng Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao 2.4.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 2.4.2 hình giao thoa ánh sáng 2.5 Thiết kế số giảng dạy chƣơng Sóng ánh sáng 2.5.1 ... thống… CHƢƠNG THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 2.1 Nội dung sách giáo khoa Vật 12 nâng cao Vật 12 trình bày số vấn đề đại ... phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế số hình Matlab để giảng dạy số học chương “Sóng...
 • 21
 • 183
 • 0

Thiết kế một số hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao
... 44 2.4 Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao 44 2.4.1 .Mô hình nhiễu xạ ánh sáng 44 2.4.2 .Mô hình giao thoa ánh sáng ... phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế số hình Matlab để giảng dạy số học chương Sóng ... dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao theo hướng tăng cường tính chủ động lực nhận thức học sinh 32 CHƢƠNG THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG”...
 • 93
 • 233
 • 1

hình hóa phân tích kết cấu cầu

Mô hình hóa phân tích kết cấu cầu
... việc hình hóa sau: 22 Hình 1.14: Quá trình hình hóa kết cấu Tùy theo mức độ phân tích mà việc hình hóa thực cách thích hợp Nói chung, nội dung hình hóa kết cấu chịu lực sau: hình hóa ... tải kết cấu mà không xuất biến dạng nguy hiểm cục 1.1.5 hình hóa phân tích kết cấu hình hóa phân tích kết cấu trình vận dụng kiến thức sở học, phương pháp phân tích kết cấu thuật giải để ... chịu lực kết cấu Kết cấu cầu thường chia thành hai hệ thống là: hệ thống kết cấu phần hệ thống kết cấu phần Việc phân chia giúp cho công tác hình hóa phân tích dễ dàng Phân tích kết cấu tổng...
 • 45
 • 398
 • 2

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THIẾT KẾ MỘT SỐ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG
... 2.3 Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng 2.3.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 2.3.2 hình giao thoa ánh sáng 2.4 Thiết ... dụng hình thiết kế phần mềm Matlab vào trình dạy học Như vậy, với việc sử dụng hình thiết kế phần mềm Matlab trình giảng dạy chương Sóng ánh sáng giáo trình Vật đại cương dành cho hệ cao ... chất lượng dạy học Vật lý, chọn đề tài: Thiết kế số hình phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích...
 • 26
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình hóa phân tửmô hình hóa phần tử nhiệtnhững khái niệm chung về mô hình hóa phần cứnghoàn thiện thiết kế cánh máy bay mô hình bằng phần mềm unigraphicsmô hình hoá phân tích hướng sự vật4 3 bản vẽ mô hình dùng phần mềm inventor2 một số mô hình và phần mềm tối ưu ứng dụng trong nông nghiệpmô hình hóa phân bố weibullmô hình hóa phần tử hữu hạn kết cấu cầumô hình hóa phần tử hữu hạnvẽ khung mồ hình trên phần mềm solidworksmô hình bằng phần mềmcatia 3d design để kiến tạo mô hình mô hình hóa phân tích và biểu diễn phần 2d và 3d kể cả bề mặtmô hình hóa yêu cầu phần mềmphần mềm mô hình hóa môi trườngMô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamNăng lực giao tiếp và phát triển năng lực giao tiếp trong giảng dạy môn ngoại ngữĐánh giá độc tính của các hợp chất phân tử nhỏ sử dụng hệ thống mô hình cá ngựa vằnKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamMô hình hồi quy cho biến định tính và ứng dụngNghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước.Cơ sở khoa học cho bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản khu vực Đơn Dương - Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Đánh giá điều kiện sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Phú Thọ.Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyVai trò của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nayVấn đề làm tin cho phiên bản điện thoại di động ở Việt Nam hiện nay.Văn hóa Đồng Đậu và vị trí của nó trong thời đại đồng thau ở lưu vực sông HồngImpact of climate change onwater resources in Ca River basinImpacts of climate change on water resources in the Huong River basin and adaptation measuresImplementing Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development A Case Study of SMEs in Thanh Hoa ProvinceMô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt NamMô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse đánh giá bài giảng với trợ giúp ra quyết định thông minhMô hình Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập