mô hình hóa phần mềm

Các hìnhphần mềm tối ưu hóa và ứng dụng trong nông nghiệp

Các mô hình và phần mềm tối ưu hóa và ứng dụng trong nông nghiệp
... CHƯƠNG I ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG NÔNG NGHIỆP MÔ HÌNH QUY HOẠCH ĐƠN MỤC TIÊU 1.1 hình tối ưu mục tiêu (tuyến tính phi tuyến) 1.2 Các ví dụ minh hoạ toán tối ưu mục tiêu MÔ HÌNH QUY ... ƯU 92 XÂY DỰNG CÁC PHẦN MỀM TỐI ƯU 93 XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH CÀI ĐẶT TRÊN MẠNG MÁY TÍNH 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Chương I ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG NÔNG NGHIỆP Tối ... sử dụng đất địa bàn huyện Trùng Khánh 88 CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 92 ÁP DỤNG CÁC MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG NÔNG NGHIỆP 92 NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI...
 • 97
 • 229
 • 0

hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp 2

Mô hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp 2
... Tả Trang Học Tiếng Việt cho Lớp hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp Ngày: 18/5/1010 1.2Danh sách Actor hình STT Actor Ý nghĩa Hoc Sinh Học Sinh 1.3Danh sách Use-case hình STT ... Học Tiếng Việt cho Lớp hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp Ngày: 18/5/1010 Mục lục Lược đồ hình Use-case 1.1 Lược đồ Use-case 1 .2 Danh sách Actor hình 1.3 Danh ... yêu cầu đặc biệt 5.4 Tình trạng phần mềm trước thực Use case 7 7 Trang Học Tiếng Việt cho Lớp hình UseCase Phần mềm Học Tiếng Việt cho Lớp 5.5 Tình trạng phần mềm sau thực Use case 5.6 Điểm...
 • 11
 • 811
 • 8

Thiết kế một số hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao
... kế phần mềm Matlab để giảng dạy chƣơng Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao 2.4.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 2.4.2 hình giao thoa ánh sáng 2.5 Thiết kế số giảng dạy chƣơng Sóng ánh sáng 2.5.1 ... thống… CHƢƠNG THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 2.1 Nội dung sách giáo khoa Vật 12 nâng cao Vật 12 trình bày số vấn đề đại ... phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế số hình Matlab để giảng dạy số học chương “Sóng...
 • 12
 • 324
 • 0

bài tập lớn hình hóa phân xưởng gia công cơ khí

bài tập lớn mô hình hóa phân xưởng gia công cơ khí
... tượng từ hình sang phần hình khác Bên cạnh hình phát triển mục SIGMA sau tích hợp đồ hoạ thành hình khác hình cũ thực SIGMA hỗ trợ đầy đủ chu kỳ hình từ việc xây dựng hình, ... Một phân xưởng có hai máy gia công làm việc song song Máy A0 có tốc độ gia công nhanh, thời gian gia công tuân theo luật phân bố nằm khoảng đến phút Máy A1 có tốc độ gia công chậm, thời gian gia ... ưu tiên gia công máy A0 có tốc độ gia công nhanh Chỉ máy A0 bận chuyển sang gia công máy A có tốc độ gia công chậm a) Hãy phân xưởng nói khoảng thời gian Xác định số chi tiết gia công máy...
 • 18
 • 316
 • 2

bài tập lớn hình hóa phân xưởng lắp ráp

bài tập lớn mô hình hóa phân xưởng lắp ráp
... tượng từ hình sang phần hình khác Bên cạnh hình phát triển mục SIGMA sau tích hợp đồ hoạ thành hình khác hình cũ thực SIGMA hỗ trợ đầy đủ chu kỳ hình từ việc xây dựng hình, ... C sớm Thêm quầy phục vụ lắp ráp thời gian lắp ráp tuân theo luật phân bố khoảng thời gian tăng chất lượng lắp ráp thời gian ngắn Tài liệu tham khảo Bài giảng hình hóa Tài liệu hướng dẫn sử ... Từ TH đến PV: Từ PV đến Kho: Từ kho quay lại PV: a) hình hóa phân xưởng sau lắp ráp thiết bị: Cài đặt : Sự kiện kho có sản phẩm Kết số liệu: Model Name: UNTITLED.MOD Model Description:...
 • 30
 • 279
 • 1

THIẾT KẾ MỘT SỐ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÝ 12 NÂNG CAO

THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÝ 12 NÂNG CAO
... thống… CHƢƠNG THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 2.1 Nội dung sách giáo khoa Vật 12 nâng cao Vật 12 trình bày số vấn đề đại ... phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế số hình Matlab để giảng dạy số học chương “Sóng ... học chương “Sóng ánh sáng” Vật 12 nâng cao 43 2.3.1.Kiến thức 43 2.3.2.Kĩ 44 2.4 Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” –...
 • 21
 • 289
 • 1

Thiết kế một số hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương “sóng ánh sáng” – vật lí đại cương dành cho hệ cao đẳng

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm matlab để giảng dạy chương “sóng ánh sáng” – vật lí đại cương dành cho hệ cao đẳng
... HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương “Sóng ánh sáng” Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng ... Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng .44 2.3.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 44 Hình 2.4 Giao diện hình ... Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương “Sóng ánh sáng” Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng .44 2.3.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 44 Hình 2.4 Giao diện hình...
 • 100
 • 237
 • 2

CÁC HÌNHPHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 5 potx

CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 5 potx
... s*,f =-2 55 .401428,fm =-2 55 .14 759 8,iter=892,ifun=7188 *, s*,f =-2 55 .56 053 2,fm =-2 55 .308609,iter=894,ifun=70 25 t*, f= 256 .724731,iter2=3620 ifun2=28847 *, s*,f =-1 94. 656 174,fm =-1 94.461990,iter=8 05, ifun=6380 ... 859 754 88,0 * 73 ,56 % * 85, 31% * 71,41% 49 354 340,0 49 454 884,0 49426864,0 * 54 ,14% * 56 ,16% * 57 ,29% 26208,16 251 58 ,50 24407,70 * 54 ,14% * 62,76% *5 7,49% 0,8 05 0,899 0,676 37111,74 36311 ,54 356 74,27 ... 000 000 3.78 0.76 3.0 0.71 0 0 0 2821 0 251 2 0 251 2 0 251 1. 65 0 -2 2000 1000 1400 1400 2820 2820 251 1. 65 251 1. 65 2820 251 1. 65 251 1. 65 2820 251 1. 65 251 1. 65 10 11 0.001 0.001 0.01 8000 4000 4000...
 • 21
 • 148
 • 2

CÁC HÌNHPHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 4 potx

CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 4 potx
... 35086 23730 15898 46 312 46 312 349 34 33875 35086 35086 46 312 46 312 546 23 111111111110000000 54. 53 54. 53 52.25 52.30 52.30 84. 08 95 .45 75.00 81.80 77.28 77.28 90.90 84. 08 95 .45 95 .45 77.28 77.28 75.00 ... 0.008 846 5 X8 + 0.0083732 X9 + 0.01170 64 X10 + 0.01170 64 X11 + 0.0103933 X12 + 0.0098006 X13 + 0.01072 24 X 14 + 0.01072 24 X15 + 0.0108253 X16 + 0.0108253 X17 + 0.0116 648 X18 Phan le = -4 .43 345 34 *** ... 105.13 0.6205 0.5915 0 .46 5 0.1583 0.7065 0.58 64 1.2996 1.2735 1.1726 1.756 0.0217 0.0206 0.01 54 0.0 045 0.0 248 0.0109 0.0 241 0.0 349 0.09 0.0811 206 2 04 168 216 2 34 142 8 1232 11 24 1296 1296 0.7 0.778...
 • 19
 • 151
 • 0

CÁC HÌNHPHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 3 doc

CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 3 doc
... 21.570715,9.46 130 4,8. 736 217,5.097508,5. 134 254,1.000000,0.000000, seed [3] =0*, s*,f =-8 8 .35 9 039 ,fm =-8 8.270882,iter=691,ifun=17550,t1=0 t*, f= -8 8 .35 9 039 ,iter2=691 ifun2=17550,t2=0 fopt =-8 8 .35 9 039 21 .37 530 9,9.6511 63, 8.772411,5.121580,5.079 536 ,1.000000,0.000000, ... s*,f =-8 8 .36 0855,fm =-8 8.272774,iter=588,ifun=14 737 ,t1=1 t*, f= -8 8 .36 0855,iter2=588 ifun2=14 737 ,t2=1 fopt =-8 8 .36 0855 47 21.570715,9.46 130 4,8. 736 217,5.097508,5. 134 254,1.000000,0.000000, seed [3] =0*, ... (Leave blank for none) X(1)=(X(2 ) -3 *X(4)) /3 X (3) =2*(X(2)+X(5)) X(6)=4*X(4) X(2 ) -3 *X(1 ) -3 *X(4)==0 X (3 )-2 *X(2 )-2 *X(5)==0 4*X(4)-X(6)==0 X(1)+2*X(4)...
 • 12
 • 140
 • 0

CÁC HÌNHPHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 2 ppsx

CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 2 ppsx
... X1 -8 X2 -6 X3 0 X4 Lamda 15 24 Ci Xi X1 X4 F(x) Yi 15 18 120 X1 0 X2 1 /2 -2 X3 1/4 -1 /2 X4 Lamda 30 Xi X1 X2 F(x) Yi 12 1 32 X1 0 X2 X3 1/3 -1 /6 5/3 X4 -1 /6 1/3 2/ 3 Lamda - D Ci Phương án tối ưu ... + 2x2 + x3 = 60 (2. 1) 2x1 + 4x2 + x4 = 48 (2. 2) để có hệ x1 + (1 /2) x2 + (1/4)x3 = 15 (2. 1’) 0x1 + 3x2 – (1 /2) x3 + x4 = 18 (2. 2’) cách lấy phương trình (2, 1) chia cho (phần tử xoay) để có (2, 1’), ... mục tiêu x1 x2 0 x3 x4 Hàng z Hàng Δj Hàng z Hàng Δj z3 = Δ3 = 1 /2 –3 1 /2 –1/4 z4 =–3 /2 Δ4 = 3 /2 0 x3 x2 36 12 z0 = 72 x4 x2 72 30 180 1 /2 z1 = Δ1 = 12 –4 z2 = 2 = 0 Tại bảng đơn hình cuối cùng,...
 • 17
 • 98
 • 0

Thiết kế một số hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao tt

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao tt
... kế phần mềm Matlab để giảng dạy chƣơng Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao 2.4.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 2.4.2 hình giao thoa ánh sáng 2.5 Thiết kế số giảng dạy chƣơng Sóng ánh sáng 2.5.1 ... thống… CHƢƠNG THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG” – VẬT LÍ 12 NÂNG CAO 2.1 Nội dung sách giáo khoa Vật 12 nâng cao Vật 12 trình bày số vấn đề đại ... phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế số hình Matlab để giảng dạy số học chương “Sóng...
 • 21
 • 178
 • 0

Thiết kế một số hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao

Thiết kế một số mô hình bằng phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng vật lý lớp 12 nâng cao
... 44 2.4 Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao 44 2.4.1 .Mô hình nhiễu xạ ánh sáng 44 2.4.2 .Mô hình giao thoa ánh sáng ... phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế số hình Matlab để giảng dạy số học chương Sóng ... dạy chương Sóng ánh sáng Vật 12 nâng cao theo hướng tăng cường tính chủ động lực nhận thức học sinh 32 CHƢƠNG THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƢƠNG “SÓNG ÁNH SÁNG”...
 • 93
 • 227
 • 1

hình hóa phân tích kết cấu cầu

Mô hình hóa phân tích kết cấu cầu
... việc hình hóa sau: 22 Hình 1.14: Quá trình hình hóa kết cấu Tùy theo mức độ phân tích mà việc hình hóa thực cách thích hợp Nói chung, nội dung hình hóa kết cấu chịu lực sau: hình hóa ... tải kết cấu mà không xuất biến dạng nguy hiểm cục 1.1.5 hình hóa phân tích kết cấu hình hóa phân tích kết cấu trình vận dụng kiến thức sở học, phương pháp phân tích kết cấu thuật giải để ... chịu lực kết cấu Kết cấu cầu thường chia thành hai hệ thống là: hệ thống kết cấu phần hệ thống kết cấu phần Việc phân chia giúp cho công tác hình hóa phân tích dễ dàng Phân tích kết cấu tổng...
 • 45
 • 394
 • 2

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THIẾT KẾ MỘT SỐ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB ĐỂ GIẢNG DẠY CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO HỆ CAO ĐẲNG
... 2.3 Một số hình thiết kế phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng 2.3.1 hình nhiễu xạ ánh sáng 2.3.2 hình giao thoa ánh sáng 2.4 Thiết ... dụng hình thiết kế phần mềm Matlab vào trình dạy học Như vậy, với việc sử dụng hình thiết kế phần mềm Matlab trình giảng dạy chương Sóng ánh sáng giáo trình Vật đại cương dành cho hệ cao ... chất lượng dạy học Vật lý, chọn đề tài: Thiết kế số hình phần mềm Matlab để giảng dạy chương Sóng ánh sáng Vật đại cương dành cho hệ cao đẳng làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục đích...
 • 26
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 02 bài giảng số 2 không gian vecto euclide và các dạng bài tập03 bài giảng số 3 ma trận trực giao và các dạng toán liên quan04 bài giảng số 4 phép biến đổi tuyến tính trực giao01 bài giảng số 1 biến cố ngẫu nhiên, xác suất cổ điển và một số dạng bài tập02 bài giảng số 2 biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất04 bài giảng số 4 biến ngẫu nhiên, hàm các biến ngẫu nhiên và các định lý giới hạn07 bài giảng số 6 phân phối chuẩn và một số bài tập minh họa05 bài giảng số 1 khái niệm ánh xạ tuyến tính và các tính chất cơ bản06 bài giảng số 2 hạng và ma trận của ánh xạ tuyến tính08 bài giảng số 1 ma trận và các phép toán trên ma trận07 bài giảng số 5 hồi quy với biến giả10 bài tập môn kinh tế lượng trường đh ngoại thương hà nộiBai 7 bau troi xanh LOP 103 bài giảng số 1 giới thiệu tổng quan về kinh tế lượngGiải chi tiết đề thi thử nguyễn tất thành33 IELTS speaking part 1 topics 2016 and sample answersVề thành phần hóa học tinh dầu thông ba lá Pinus khasya Royle) vùng Lâm Đồng, Việt NamĐỀ KIỂM TRA 45 TRẮC NGHIỆM C3 GIẢI TÍCH 12vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ môi trườngThực trạng việc làm và thu nhập của lao động nông thôn xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập