Tổng hợp kiến thức đầy đủ nâng cao tiếng anh 12 THPT quốc gia mới nhất

Tổng hợp kiến thức về ngữ pháp trong tiếng anh

Tổng hợp kiến thức về ngữ pháp trong tiếng anh
... Subject (chủ ngữ) : Chủ ngữ chủ thể hành ñộng câu, thường ñứng trước ñộng từ (verb) Chủ ngữ thường danh từ (noun) ngữ danh từ (noun phrase - nhóm từ kết thúc danh từ, trường hợp ngữ danh từ không ... verb: going) 1.3 Complement (vị ngữ) : Vị ngữ từ cụm từ ñối tượng tác ñộng chủ ngữ Cũng giống chủ ngữ, vị ngữ thường danh từ ngữ danh từ không bắt ñầu giới từ, nhiên vị ngữ thường ñứng sau ñộng từ ... Copyright Hp Group (www.hp-vietnam.com) English Grammar Review Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung câu tiếng Anh: Một câu tiếng Anh thường bao gồm thành phần sau ñây: Ví dụ: SUBJECT John and I...
 • 126
 • 44
 • 0

Tổng Hợp Kiến Thức Dãy Số

Tổng Hợp Kiến Thức Dãy Số
... toán dãy số - Đừng ngại viết số hạng dãy số - Đừng ngại tổng quát hóa toán 1.3.1 Dãy số thực: số dạng dãy số đặc biệt Dãy số dạng xn+1 = f (xn ) Đây dạng dãy số thường gặp toán giới hạn dãy số Dãy ... 1.3.2 Dãy số nguyên Dãy số nguyên phần quan trọng lý thuyết dãy số Ngoài vấn đề chung tìm số hạng tổng quát dãy số, tìm công thức tính tổng n số hạng toán dãy số nguyên quan tâm đến tính chất số ... 1.1 Dãy số hàm số từ N vào tập hợp số (N, Q, R, C) hay tập tập hợp trên) Các số hạng dãy số thường ký hiệu un , vn, xn , yn thay u(n), v(n), x(n), v(n) Bản thân dãy số ký hiệu {xn } Vì dãy số...
 • 280
 • 163
 • 1

Tổng hợp kiến thức và phương pháp giải vật lí 12

Tổng hợp kiến thức và phương pháp giải vật lí 12
... n=4 n=3 n=2 n=1 1 = + v f13 = f12 +f23 (nh cng vộct) 13 12 23 GV: Trn ỡnh Hựng T: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trng THPT Thanh Chng H thng cụng thc Vt Lý lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 23 GV: ... T: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trng THPT Thanh Chng H thng cụng thc Vt Lý lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 12 Chỳ ý: Vi bi toỏn tỡm s ng dao ng cc i v khụng dao ng gia hai im M, N cỏch hai ngun ... 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trng THPT Thanh Chng B H thng cụng thc Vt Lý lp 12 chng trỡnh Phõn Ban 17 12 on mch RLC cú L thay i: * Khi L = thỡ IMax URmax; PMax cũn ULCMin Lu ý: L v C mc...
 • 26
 • 548
 • 5

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - tổng hợp u1-u5

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - tổng hợp u1-u5
... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com VI Read the following passage and choose the best answer for ... her job as a “bit-part” actor or “extra”, because they are all doing it Her husband, Tony, had been in several drama series as (5) as numerous adverts, while Kathy and her 13-year-old brother, Robin, ... family gathered around their tv set (1) a popular soap opera began “Looks there’s Mum!” shouted 11-year-old Kathy, pointing (2) the screen “She’s sitting at that table in the corner.” Sure enough,...
 • 2
 • 666
 • 25

Tổng hợp kiến thức và phương pháp giải vật lí 12 hay

Tổng hợp kiến thức và phương pháp giải vật lí 12 hay
... tốc, lực phục hồi thời điểm hay ứng với pha cho C x I Phương pháp + Muốn xác định x, v, a, Fph thời điểm hay ứng với pha dã cho ta cần thay t hay pha cho vào công thức : x A.cos(.t ) x A.sin(.t ... vật xung di VTCB lò xo dãn 2,6cm ng thi truyn cho vật tc 25cm/s hng lên ngc chiu dng Ox (g = 10m/s2 ) Viết phương trình dao động? Dạng chứng minh vật dao động điều hoà I Phương pháp Phương pháp ... điểm ban đầu Khi vật có li độ 3(cm) vận tốc vật (cm/s), vật có li độ 4(cm) vật có vận tốc (cm/s) Viết phương trình dao động vật nói ĐS : x 5.sin(2 t )cm Dạng 11 hệ lò xo ( vật hai vật ) có liên...
 • 91
 • 15,623
 • 0

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx
... Xiderit: FeCO3 Pirit: FeS2 BI 33: HP KIM CA ST Gang: + Khỏi nim: Hp kim ca Fe v C (2- 5%); Nguyờn tc sn xut: Kh Fe2O3 bng CO nhit cao Thộp: + Khỏi nim: Hp kim ca st vi C(0.01- 2%); Nguyờn tc sn ... thu c 8,96 lit(kc) hn hp khớ X gm khớ NO v NO2 cú t hi hn hp X so vi oxi bng 1, 3125 Giỏ tr ca m l A 0,56 gam B 1 ,12 gam C 11,2 gam D 5,6 gam Cõu 31: Mt hn hp gm 13 gam km v 5,6 gam st tỏc dng ... Fe2O3 bng dd HCl thu c 1 ,12 lớt khớ (ktc) v dung dch A Cho dung dch A tỏc dng vi NaOH d, thu c kt ta Nung kt ta khụng khớ n lng khụng i c cht rn cú lng l: A 11,2 gam B 12, 4 gam C 15,2 gam D 10,9...
 • 28
 • 408
 • 3

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt
... 15,6 g D 15,7 g Câu 6: Cho m (gam) anilin tác dụng với vừa đủ với nước brom thu 3, 3 gam kết tủa trắng Giá trị m là: A 0, 93 g B 1, 93 g C 3, 93 g D 1, 73 g Câu 7: Cho nước brom dư vào anilin thu ... C5H11NH2 C MỘT SÓ CÂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N A B C D Câu 3: Số đồng phân amin có công thức phân tử ... C amin D amin Câu 7: Anilin có công thức A CH3COOH B C6H5OH C C6H5NH2 D CH3OH Câu 8: Trong chất sau, chất amin bậc 2? A H2N-[CH2]6–NH2 B CH3–CH(CH3)–NH2 C CH3–NH–CH3 D C6H5NH2 Câu 9: Trong tên...
 • 17
 • 371
 • 11

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 2 pptx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 2 pptx
... ứng thủy phân a) Phản ứng với Cu(OH )2 2C12H22O11+Cu(OH )2 (C12H21O11)2Cu+2H2O maøu xanh lam H ,t b) Phản ứng thủy phân.C12H22O11+H2O  C6H12O6 (Glu)+ C6H12O6  (Fruc) + Ứng dụng: dùng để tráng ... glucozơ) t HOCH2[CHOH]4CHO + 2Cu(OH )2 + NaOH  HOCH2[CHOH]4COONa +  Cu2O + 3H2O b Khử glucozơ H2  sobitol (C6H14O6) HOCH2[CHOH]4CHO + H2 Ni ,t   HOCH2[CHOH]4CH2OH Phản ứng lên men: C6H12O6  ancol ... xenlulozơ làm thức ăn cho người gia súc Câu 17: Nhóm mà tất chất tác dụng với dd AgNO3/NH3 là: A C2H2, C2H5OH, glucozơ B C3H5(OH)3, glucozơ, CH3CHO C C2H2, C2H4, C2H6 CH3CHO D glucozơ, C2H2, Câu 18:...
 • 19
 • 653
 • 9

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx
... glycol Câu 29: Tơ nilon -6,6 thuộc loại A tơ nhân tạo B tơ bán tổng hợp C tơ thiên nhiên D tơ tổng hợp Câu 30: Tơ visco khơng thuộc loại A tơ hóa họC B tơ tổng hợp C tơ bán tổng hợp D tơ nhân tạo Câu ... Hệ số trùng hợp loại polietylen xấp xỉ A 123 0 B 1529 C 920 D 1786 Câu 5: Polime X có phân tử khối 336000 hệ số trùng hợp 120 00 Vậy X A PE B PP C PVC D Teflon III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Polivinyl ... yếu II MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm Câu 2: Kim loại sau dẻo tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm Câu 3: Kim loại...
 • 47
 • 226
 • 1

Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ
... sinh viên Phiếu điều tra d-ới nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ nói tiêng Anh cho sinh viên năm thứ chuyên ngành Du lịch, khoa Du lịch Ngoại ngữ tr-ờng Cao ... môi tr-ờng nói tiếng Anh Kiến thức xã hội hạn chế Giáo viên không khuyến khích sinh viên 10 Các bạn lớp ngại nói tiếng Anh th-ờng sử dụng tiếng mẹ đẻ Ph-ơng pháp dạy học theo dự án làm tăng ... Ph-ơng pháp dạy học theo dự án giúp bạn cải thiện khả nói tiếng Anh nh- Đánh dấu () vào ô lựa chọn Bạn chọn nhiều đáp án Bạn tự tin nói tiếng Anh Bạn phát âm chuẩn Bạn nói tiếng Anh l-u loát...
 • 51
 • 265
 • 2

Tổng hợp kiến thức cơ bản và những đề thi liên quan đến bài vợ nhặt kim lân

Tổng hợp kiến thức cơ bản và những đề thi liên quan đến bài vợ nhặt kim lân
... Dạng : Dạng đề So sánh văn học: Truyện Vợ nhặt so sánh với truyện chủ đề, ví dụ so sánh bà cụ Tứ với Người đàn bà làng chài, Mị người vợ nhặt, Tràng A Phủ chẳng hạn,… ví dụ nhé! Dạng Liên hệ thực ... nhận đoạn trích: “Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại […] cờ đỏ bay phấp phới”.– Cảm nhận đoạn trích: Bà lão cúi đầu nín lặng… chúng mày sau- Ý nghĩa đoạn kết truyện Vợ Nhặt Dạng : Chứng minh ... hạn,… ví dụ nhé! Dạng Liên hệ thực tế Ví dụ : phân tích nhân vật Bà cụ Tứ, sau liên hệ tới tình mẫu tử sống ngày nay, liên hệ tới vẻ đẹp người phụ nữ xưa nay,… Với tác phẩm em ý tình truyện ...
 • 2
 • 148
 • 0

TÍCH hợp KIẾN THỨC LIÊN môn QUA môn TIẾNG ANH 9 UNIT 6“ENVIRONMENT

TÍCH hợp KIẾN THỨC LIÊN môn QUA môn TIẾNG ANH 9 UNIT 6“ENVIRONMENT
... 26/07/ 197 3 Môn: Tiếng Anh Điện thoại: 091 60756 79; Email: hienkp26@yahoo.com.vn Họ tên: Nguyễn Văn Thanh Ngày sinh:24/02/ 196 1 Môn: Hóa học Điện thoại: 096 6 599 986; Email: nguyenvanthanhkp@gmail.com TÍCH ... hay Liên hệ với kiến thức môn Sinh để em thấy gây ô nhiễm thân phải nhận hậu Vận dụng kiến thức liên môn: Anh Anh, Anh – Hóa, Anh – Địa, Anh – GDCD, Anh - Sinh để giải vấn đề học đặt Dạy học tích ... nguyenvanthanhkp@gmail.com TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN QUA UNIT 6: “ENVIRONMENT” MÔN: TIẾNG ANH I Mục đích dạy học tích hợp Chương trình dạy học truyền thống phần lớn theo quan điểm tiếp cận nội dung Không phù hợp với...
 • 43
 • 4,714
 • 40

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 3

Bài tập nâng cao tiếng anh 12 - unit 3
... create good Lê Nga CBT - 2010 0/ and 00/ √ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com teamwork VIII Fill in each numberd blank of the following ... and other words as necessary Do not change the form of the given word Lê Nga CBT - 2010 Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com “Would you like me to come with you?” I said offer I……………………………………………………………………… ... Bài tập nâng cao Tiếng Anh 12 Lyn1982vn@gmail.com Diana explained that she had taken it Bill insisted that he...
 • 4
 • 1,793
 • 54

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp kiến thức toán 11 nâng caotổng hợp kiến thức hóa 11 nâng caotổng hợp kiến thức thi đại học môn tiếng anhtổng hợp công thuc toan 10 nâng caobài soạn nâng cao tiếng anh 12 unit 6bt nang cao tieng anh 12 unit 1bt nang cao tieng anh 12 unit 2bt nang cao tieng anh 12 unit 4bt nang cao tieng anh 12 unit 5bt nang cao tieng anh 12 unit 10bài tập nâng cao tiếng anh 12 unit 2bài tập nâng cao tiếng anh 12 unit 4bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh 12bài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 12bài tập nâng cao tiếng anh 12 unit 3METASTOCK - BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG GÌ ĐƠN GIẢN NHẤTĐô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nướccho thuê máy photo tại hưng yênTiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐCTIỂU LUẬN, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Sai phạm trong việc lập hồ sơ để hoàn thuế giá trị gia tăng tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nông sảnDẫn chương trình vì em hiếu học (Chợ Mới)Luận văn tốt nghiệp về thanh toán LC tại Sacombank 2016Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trung họcGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng BìnHoàn thiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bình ĐịnhHoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải ChâNghiên cứu chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Quảng NgãiNghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà NẵngĐặc điểm tiền lương singapore và malaysiaĐề án bảo vệ môi trườngvai trò bảo vệ quyền con người của Viện kiểm sát nhân dân trong luật tố tụng hình sựbài tập tình huống về tranh chấp đất đaiCHƯƠNG 3 KIỂ SOÁT GEN TỔNG HỢP PROTEIN, CHỨC NĂNG TẾ BÀO VÀ TÁI SẢN XUẤT TẾ BÀOChương 34: Sự đề kháng của cơ thể với nhiễm khuẩnChuyên đề 4 bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập