Bo trac nghiem sinh hoc co dap an

Bộ Trắc Nghiệm Sinh Học (Có đáp án)

Bộ Trắc Nghiệm Sinh Học (Có đáp án)
... nhit ti u cho sinh trng vi sinh vt l mc nhit m ú : a Vi sinh vt bt u sinh trng b Vi sinh vt bt u gim sinh trng c Vi sinh vt dng sinh trng d Vi sinh vt sinh trng mnh nht Vi sinh vt no sau õy ... Sng kớ sinh khụng bt buc b Sng hoi sinh c Sng cng sinh d Sng kớ sinh bt buc c im sinh sn ca vi rut l: a Sinh sn bng cỏch nhõn ụi b Sinh sn da vo nguyờn liu ca t bo ch c Sinh sn hu tớnh d Sinh sn ... Kớ sinh b Cng sinh c Hoi sinh d C a,b,c u ỳng 11 a y l t chc cng sinh gia nm vi sinh vt no sau õy ? a Nm nhy b.ng vt nguyờn sinh c.To hoc vi khun lam d.Vi khun lam hoc ng vt nguyờn sinh 12 Nm sinh...
 • 55
 • 116
 • 0

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... điểm trồng đa bội chẵn là: # Không khả sinh sản sinh dưỡng $ quan sinh dưỡng to lớn # Không khả sinh sản vô tính # Cả A, B, C ***/ Gen A 90 vòng xoắn 20% ađênin bị đột biến cặp nuclêôtit ... hay hại cho ruồi giấm? # lợi, điều kiện môi trường DDT # Không lợi, điều kiện môi trường DDT $ lợi môi trường chứa DDT hại môi trường không chứa # DDT lợi, điều kiện môi trường ... Claiphentơ là: # Nam giới NST giới tính YO $ Nam giới NST giới tính XXY # Nữ giới NST giới tính XXX # Nữ giới NST giới tính XO ***/ Trong thể dị bội, tế bào sinh dưỡng chứa nhiễm sắc...
 • 9
 • 607
 • 5

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)
... 44.Cho số ống nghiệm, lọ glucôzơ, lọ axit pyruvic, lọ chứa dịch nghiền tế bào, lọ chứa dịch nghiền tế bào bào quan, lọ chứa ti thể 44.1 thể bố trí đợc thí nghiệm hô hấp tế bào : a thí nghiệm b ... bào : a thí nghiệm b c d e 44.2 Số ống nghiệm CO2 bay : a ống nghiệm b c d e 45 Pyruvat sản phẩm cuối trình đờng phân Điều khẳng định dới : a nhiều lợng phân tử CO2 phân tử pyruvat ... xác PS I PS II : a PS II tổng hợp ATP b thêm ATP PS I hình thành NADPH giải phóng O2 c PS I sử dụng ánh sáng bớc sóng 700nm d trình hoá thẩm gắn chặt với PS II e PS I thực vắng mặt...
 • 14
 • 787
 • 0

trắc nghiệm chuyên đề đề trắc nghiệm sinh học đáp án

trắc nghiệm chuyên đề đề trắc nghiệm sinh học có đáp án
... thân đen, cánh cụt B) 41 % thân xám, cánh dài: 41 % thân đen, cánh cụt: % thân xám, cánh cụt: % thân đen, cánh dài C) 75 % thân xám, cánh dài: 25 % thân đen, cánh cụt D) 25 % thân xám, cánh dài: ... lai Đáp án C Câu 48Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thờng gây hậu A) tăng cờng độ biểu tính trạng B) giảm sức sống làm chết sinh vật C) khả sinh sản sinh vật D) giảm cờng độ biểu tính trạng Đáp án ... D) đoạn Đáp án C Câu 34Đóng góp quan trọng học thuyết Lamac A) bác bỏ vai trò thợng đế việc sáng tạo loài sinh vật B) giải thích đa dạng sinh giới thuyết biến hình C) tạp chứng minh sinh giới...
 • 28
 • 179
 • 0

Trắc nghiệm sinh học đáp án

Trắc nghiệm sinh học có đáp án
... sắc thể Đáp án A Câu 12 Một đoạn ADN chiều dài 5100A0, tự nhân đôi lần, môi trờng nội bào cần cung cấp A) 3000 nuclêôtit B) 2000 nuclêôtit C) 2500 nuclêôtit D) 15000 nuclêôtit Đáp án A Câu ... thờng gây hậu A) tăng cờng độ biểu tính trạng B) khả sinh sản sinh vật C) giảm sức sống làm chết sinh vật D) giảm cờng độ biểu tính trạng Đáp án C Câu 15 Cho hoa vàng chủng giao phấn với hoa trắng ... 0,5:0,5 Đáp án C Câu 65 Hiện tợng thoái hoá giống số loài sinh sản hữu tính A) lai khác dòng B) lai khác loài, khác chi C) lai khác giống, lai khác thứ D) tự thụ phấn, giao phối cận huyết Đáp án D...
 • 12
 • 192
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... thay đổi không đáng kể) A C2H5OH C4H9OH B C2H5OH C3H7OH C C3H7OH C4H9OH D C4H9OH C5H11OH [] rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở đồng phân cấu tạo mà phân tử chúng phần trăm khối ... chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5) A butan B 2-metylpropan C 3-metylpentan D 2,3-đimetylbutan [] Đốt cháy hoàn toàn rượu (ancol) X thu CO H2O tỉ ... dịch muối trung hoà nồng độ 27,21% Kim loại M (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65) A Mg B Zn C Cu D Fe [] Khi cho ankan X (trong phân tử phần trăm khối lượng...
 • 5
 • 7,820
 • 289

73 câu trắc nghiệm sinh họcđáp án

73 câu trắc nghiệm sinh học và đáp án
... cằm B Dáng thẳng xuất từ thời kỳ: A) B) C) D) Đáp an Câu 29 A) B) C) D) Đáp an Câu3 0 kỳ: A) B) C) D) Đáp án Câu 31 A) B) C) D) Đáp án Câu 32 A) B) C) D) Đáp án Câu 33 A) B) C) D) Đáp án Câu 34 ... 22 A) B) C) D) Đáp án Câu 23 A) B) C) D) Đáp án Câu 24 A) B) C) D) Đáp án Câu 25 A) B) C) D) Đáp án Câu 26 A) B) C) D) Đáp án Câu 27 A) B) C) D) Đáp án Câu 28 Đặc điểm sau người Pitêcantrôp không ... án D Câu 20 Người Xinantrôp sống cách đây: A) 80 vạn đến triệu năm B) Khoảng 30 triệu năm C) Từ 5-20 vạn năm D) Từ 50-70 vạn năm Đáp án D Câu 21 A) B) C) D) Đáp án Câu 22 A) B) C) D) Đáp án Câu...
 • 12
 • 911
 • 13

Trắc nghiệm tin học (có đáp án)

Trắc nghiệm tin học (có đáp án)
... A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? [a] Tin hoc van phong [b] Tin hoc Van phong [c] TIN HOC VAN PHONG [d] Tin Hoc Van Phong - Trong ... A2 có giá trị chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 nhận kết ô C2: [a] #Value [b] TINHOC [c] TinHoc [d] Tinhoc - Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong"; ... phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? [a] TIN HOC VAN PHONG [b] Tin hoc van phong [c] tin hoc van phong [d] Tin Hoc Van Phong - Trong bảng tính Excel, ô A2 có sẵn dãy kí tự...
 • 37
 • 1,459
 • 14

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)
... Đáp án mã 184 Câu 10 11 12 Đáp án B B A A C C B B B D A D Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp án C A C D C A A B B B D B Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Đáp án D C ... C 15 D 18 Câu 38: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối nitrat kim loại thu gam oxit Công thức phân tử muối nitrat dùng A Fe(NO3)3 B Cu(NO3)2 C Al(NO3)3 D Pb(NO3)2 Câu 39: Để tách Ag khỏi hỗn hợp ... metanol; 80% Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, có công thức thực nghiệm (C2H3O)n Công thức cấu tạo thu gọn X A OHC-CHO B OHC-CH2-CHO C OHC-(CH2)2-CHO D OHC-(CH2)3-CHO Câu 27: Hiđrocacbon...
 • 4
 • 1,527
 • 37

Tài liệu Đê trắc nghiệm Sinh 9 đáp án

Tài liệu Đê trắc nghiệm Sinh 9 có đáp án
... tính giao tử b- NST giới tính tế bào sinh dưỡng c- NST giới tính giới đức kí hiệu XY , giới kí hiệu XX d- NST giới tính thường cặp tế bào sinh dưỡng giao tử 27-Loại tế bào nhiễm ... Kết giảm phân tạo loại : a- Tế bào sinh dưỡng NST 2n b- Giao tử NST n c- Tinh trùng NST n d- Trứng NST n 21- Giao tử hình thành qua trình giảm phân : a- Bộ NST lưỡng bội , NST trạng ... sai nói NST thường NST giới tính : a- NST thường tế bào sinh dưỡng , giao tử b- NST thường tế bào sinh dưỡng giao tử c- NST thường bào sinh dưỡng gồm nhiều cặp giống giới d- NST thường...
 • 5
 • 210
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)
... sách khách mời) lưu trữ trong: A Tệp tin Word (có phần mở rộng doc) B Tệp tin văn (có phần mở rộng txt) C Tệp tin Excel (có phần mở rộng xls) D Tệp tin thực thi (có phần mở rộng exe) 170: Khi bạn ... lập tệp tin C nội dung tệp tin mở cửa sổ Notepad D cửa sổ cho phép ta thay đổi biểu tượng tệp tin 127: Theo hình minh hoạ, cửa sổ kết người sử dụng A xoá tệp tin B đổi tên tệp tin C mở tệp tin thao ... dán tệp tin D di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu sai A muốn chọn teptin2.txt cần nhắp chuột vào biểu tượng teptin2.txt B thực chọn rời rạc teptin1.txt teptin2.txt,...
 • 70
 • 11,518
 • 129

Xem thêm

Từ khóa: Is the EU “Going Too Far”? Examining the divide between the legislator within the EU and members of the financial marketComparison of accounting-based bankruptcy prediction models of Altman (1968), Ohlson (1980), and Zmijewski (1984) to German and Belgian listed companies during 2008 - 2013Impact of Working Capital Management on Firms’ Performance: The Case of Selected Metal Manufacturing Companies in Addis Ababa, EthiopiaThe Accounting Expression Of Fixed Assets In The Cr And RussiaTheorizing accounting and other [calculative] practices in Private Equity: Experimenting with Schatzki’s ‘site’ ontologyA thesis submitted to the College of Business In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Science (International Accounting) University Utara MalaysiaModeling an Accounting-Based Rating System for Austrian FirmsExploring Management Accounting Change in ERP ContextRole of Financial Institutions in the Growth of Small and Medium Enterprises in Addis AbabaRape and evolutionary psychology: a critique of Thornhill and Palmer''''s theoryDifficulties of Academic Achievement in Principles of Accounting Courses from the Student Perspective: Evidence from LibyaThe Impact of Board composition on Accounting Profitability of the Firm - A Study of Large Caps in SwedenNguyễn ho¢i vănLe minh ducHo¢ng tngValue Relevance of Accounting Information: Emphasis on the Financial Crisis in 2008Abstract Of Doctoral Thesis The Financial And Accounting Management Of Public Institutions Of Higher EducationSurvey of IFRS Accounting Practices of Pharmaceutical Companies That Used U.S. GAAP Prior to IRFSThe Certified Management Accountant ProgramFinancial Reporting and the Business Environment: A Comparison of the United States and Mexico
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập