35 on tap hk 1 hoa hoc 8

ôn tập HK 1 năm học 2010

ôn tập HK 1 năm học 2010
... tròn ngoại tiếp tam giác ABC Một số đề ôn tập học kỳ khối 12 năm học 2 010 – 2 011 Trang GV : Phạm Văn Thông ĐỀSỐ 16 : Bài 1: Cho hàm số y = ( x + 1) 2( x – 1) 2 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thò hàm ... Bài 1: khảo sát hàm số y = 2x 1 , đồ thò ( C ) x 1 Một số đề ôn tập học kỳ khối 12 năm học 2 010 – 2 011 Trang GV : Phạm Văn Thông x viết phương trình tiếp tuyến với ( C) biết tiếp tuyến vuông ... x − 1) = − log 8; ∫ x 15 x +12 1 e/ ÷  2 ĐỀ 7: BÀI 1: Tính : a I = (2 cos x + 3sin x) dx ; c log x − < 4− x  1 ...
 • 10
 • 145
 • 0

de cuong on tap HK I hoa hoc

de cuong on tap HK I hoa hoc
... nhm III Hỵp chÊt h÷u c¬ cã oxi Rỵu a) Kh i niƯm Rỵu lµ hỵp chÊt h÷u c¬ ph©n tư cã nhãm –OH liªn kÕt v i gèc hi®rocacbon (gèc hi®rocacbon lµ phÇn cßn l i cđa ph©n tư hi®rocacbon sau bít i hay ... C6H12O6 H·y cho biÕt c«ng thøc nµo biĨu diƠn : a) §¬n chÊt b) ChÊt h÷u c¬ c) Hi®rocacbon d) DÉn xt hi®rocacbon e) Axit f) Kim lo i g) Phi kim Câu 53 §èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon nhĐ h¬n kh«ng ... metan (ë i u kiƯn tiªu chn), biÕt r»ng oxi chiÕm 20% thĨ tÝch kh«ng khÝ 2) TÝnh sè gam khÝ cacbonic vµ níc t¹o thµnh sau ph¶n øng Câu 39 Cho 2,8 lÝt hçn hỵp metan vµ etilen (®o ë i u kiƯn tiªu chn)...
 • 8
 • 86
 • 0

Đề cương ôn tập hk ii hóa học 9 trường thcs tây an

Đề cương ôn tập hk ii  hóa học 9 trường thcs tây an
... nước vơi A tăng gam B Tăng gam C Tăng 2,2 gam D Tăng 0,8 gam GV: Phan Tuấn Hải Đề cương ơn tập HKII- Hóa Trường THCS Tây An NĂM HỌC 2013-2014 Câu 31: Thể tích khơng khí chứa 20% oxi thể tích đktc ... Tuấn Hải Đề cương ơn tập HKII- Hóa Trường THCS Tây An NĂM HỌC 2013-2014 học phản ứng (nếu có) để giải thích Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, làm phân biệt dung dịch : ancol etylic, axit axetic, ... Xác định cơng thức phân tử chất hữu Đáp án: CTPT: C2H4O2 GV: Phan Tuấn Hải Đề cương ơn tập HKII- Hóa Trường THCS Tây An DẠNG 5: NĂM HỌC 2013-2014 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN % VỀ KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH...
 • 6
 • 43
 • 0

Đề cương ôn tập HK 1 - Môn Hóa học lớp 9 docx

Đề cương ôn tập HK 1 - Môn Hóa học lớp 9 docx
... nhân nguyên tử e Ě Ě Ě A 11 11 2 11 B 11 Ě Ě C 11 11 Ě Ě Ě D 11 10 1 Ě + Sơ đồ nguyên tử Na Câu 9: Nước giếng là: A Hợp chất B Đơn chất C Chất tinh khiết D Hỗn hợp Câu 10 : Khi phân hủy hoàn toàn ... Cl=35,5 H =1 Na=23 C =12 O =16 P= 31 N =14 K= 39 S = 32 Lưu ý: Các em ôn tập bám sát nội dung SGK trước rèn luyện làm dạng lý thuyết, tập theo đề cương hướng dẫn ôn tập C /- PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Có tượng ... trình là: A 1, 2 ,1, 2 B 3,2 ,1, 2 C 1, 1 ,1, 1 D 2,3 ,1, 2 Câu 12 : Điều kiện chuẩn điều kiện: A 20oC; 1atm B 0oC; 1atm C 1oC; atm D o C; atm Câu 13 : Ở đkc, mol chất khí chiếm thể tích A 11 ,2 lít B 22,4...
 • 7
 • 798
 • 10

ôn tập HK 1 hay - hóa 12

ôn tập HK 1 hay - hóa 12
... loóng -> + NH4NO3 + C, Fe3O4 + HCl -> D, H2SO4 fdd E, (CH3COO)3C3H5 + NaOH -> F H2N- CH 2- COOH + KOH -> G, CH3COOCH=CH2 + KOH -> H,Cu+ H2SO4 c -> I, Fe + HNO3 loóng -> K, CH2=CH-COOC2H5 ... CH3COOH, NH2-CH2-COOH, NH 2- CH 2- CH(NH2 )- COOH, HOOC- CH 2- CH(NH2) COOH, CH3COOC2H5 b Vit ng phõn v gi tờn este cú cụng thc PT l : C5H10O2? Cõu 8: Hon thnh cỏc p/ sau: A, Fe(NO3)2 + AgNO3 -> B, ... no? Vit PTHH xyra? Cõu 10 : a.Vit PTHH chng minh cho tớnh kh gim dn theo chiu sau: Mg>Fe > Ni >H2 > Cu>Fe2+? b C2H6 -> C2H5Cl -> C2H5OH -> CH3CHO -> CH3COOH -> CH3COOC2H5 -> CH3COONa ...
 • 3
 • 76
 • 0

35 ĐỀ ÔN TẬP HK 1 TOÁN 10

35 ĐỀ ÔN TẬP HK 1 TOÁN 10
... Định m để phương trình (1) có nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa 1  7 x1 x2 3) Đơn giản biểu thức: Trường THPT Gò Công Đông 11 Biên soạn : Trần Duy Thái Trường THPT Gò Công Đông 12 Biên soạn : Trần ...  1) x  m   (1) a Giải phương trình (1) m =  www.MATHVN.com – www.MATHVN.com - www.MATHVN.com Đề 16 - www.MATHVN.com 2 x  2 x | x | 1 b) Cho tập hợp A= {1; 2;3;4;5}và B= {1; 2} Tìm tất tập ... Đề 21- www.MATHVN.com 1) * Xét tính chẵn lẻ hàm số: f ( x)  1  2 010   2 010 x x * Tìm AB, AB, A\B, B\A, biết: a) A = (2;6) ; B =[ -1; 5) b) A = (-;3] ; B = [-3;4) c) A = (-;-2) ; B = [1; ...
 • 13
 • 985
 • 18

ĐỀ ÔN TẬP HKI MÔN HÓA HỌC 12 ĐỀ SỐ 1

ĐỀ ÔN TẬP HKI MÔN HÓA HỌC 12 ĐỀ SỐ 1
... A .12 0 kg ; 92kg; 14 27,77kg B 300kg; 230kg; 10 70kg C 14 0kg; 10 0kg; 10 40kg D 12 0 kg; 92kg; 10 28kg Cõu 22: Trong cỏc hp cht sau, hp cht no thuc loi cht bộo ? C17H33COOCH2 C6H5COO CH2 | | A C15H31COO-CH ... A 14 14 m3 B 5883,242 m3 C 2 915 m3 D 615 4 ,14 4 m3 Cõu 11 : t chỏy mol aminoaxit H2N(CH2)nCOOH cn s mol oxi l : A (2n+3)/2 B (6n+3)/2 C (6n+3)/4 D (2n+3)/4 Cõu 12 : Bit X l aminoaxit Khi cho 0, 01 ... COOCH3 Cõu 14 : Tớnh lng este metyl metacrylat thu c un núng 215 gam axit metacrylic vi 10 0 gam ancol metylic Gi thit phn ng este húa t hiu sut 60% A 12 5 gam B 15 0 gam C 17 5 gam 200 gam Cõu 15 : S...
 • 14
 • 240
 • 0

Ôn tập kiến thức hóa học

Ôn tập kiến thức hóa học
... Tiết PPCT:02 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I Mục tiêu học Kiến thức: - Củng cố kiến thức đơn chất halogen, oxi, lưu huỳnh hợp chất chúng Kỹ năng: - vận dụng kiên thức lý thuyết để làm số dạng tập II Phương ... suất phản ứng ? học Tốc độ phản ứng hoá học ? Những yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng ? Cân hoá học ? Nguyên lý chuyển dịch cân hoá học Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Xem lại kiến thức oxi, lưu ... đầu Hoạt động Bài tập Hoạt động Bài tập 3 Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Chuẩn bị nội dung “Sự điện li” Chương I: SỰ ĐIỆN LI Tiết PPCT:03 §1 SỰ ĐIỆN LI I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái...
 • 94
 • 2,366
 • 6

đề cương ôn tâp HK! - q2 - tiểu học

đề cương ôn tâp HK! - q2 - tiểu học
... -  Luyện gõ với Mario: - Khởi động Mario: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario - Thoát Mario: nháy chuột vào File  Quit (hoặc gõ chữ Q) - Để chọn luyện gõ em sẽ: : Nháy chọn Lessons (lét- ... phím trên, hàng phím cở sở hàng phím  Add Numbers: để luyện gõ thêm hàng phím số (gõ hàng phím học) - Kết quả: errors: 10  em gõ sai 10 lỗi ; wpm: 10 : tốc độ gõ em 10 (tốt) 3.Em tập soạn thảo: ... hoa kí hiệu phím hàng phím số (như !, @, )  Caps Lock ( cáp – lóc): dùng gõ chữ hoa  Delete (đì - lét): xóa chữ bên trái trỏ soạn thảo  Backspace (bách – bây): xóa chữ bên phải trỏ soạn thảo...
 • 2
 • 380
 • 5

ôn tập chương 1 Quang học

ôn tập chương 1 Quang học
... sạng S1, S2 âàût trỉåïc gỉång phàóng hçnh 9 .1 a V nh ca mäùi âiãøm tảo båíi gỉång b.V hai chm tia tåïi låïn nháút xút phạt tỉì S1, S2 v hai chm tia phn xả tỉång ỉïng trãn gỉång c Âãø màõt1 vng ... sạng gỉång? Gảch chẹo vng âọ S1 S2 S2 S1 R1 R2 III Tr chåi ä chỉỵ: Bỉïc tranh mä t cnh thiãn nhiãn l t(cọ ạnh áût tỉû phạt 7ä) sạng(9ä) Gỉång cho nh låïn bàòng váût (10 ä) 4.nh nh hån váût tảo båíi ... S v mäüt Bi1: âiãøm A báút k trỉåïc mäüt gỉång phàóng hçnh v: Hy v nh S/ ca âiãøm sạng S v âỉåìng âi ca mäüt tia sạng xút phạt S tỉì S tåïi gỉång räưi phn xả qua A A S S’ I A Bi2: C1: Cọ hai âiãøm...
 • 14
 • 305
 • 1

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11
... ý nghóa kí hiệu sau: Nguyên tử Na có 11 e => số khối 23  số nơtron = 23 -11= 12 23 Na 11 3- Đồng vò: -Đònh nghóa: Đồng vò nguyên tử có nguyên tố hóa học có số proton , khác số nơtron - Công ... cộng hóa trò có cực cực: * Liên kết cộng hóa trò có cực tạo thành nguyên tử khác tính chất hóa học Thí dụ: H-Cl ; H–O–H * Liên kết cộng hóa trò cực tạo thành nguyên tử giống tính chất hóa học ... : 2/8/7 riêng tổng số p e = 17+17= 34 > 28 Loại không phù hợp III - LIÊN KẾT HÓA HỌC 1- Liên kết cộng hóa trò: a- Đònh nghóa: Liên kết cộng hóa trò liên kết nguyên tử cặp electron góp chung ...
 • 27
 • 1,071
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Cơ sở hóa học của sự sốngbài tập tự luận và trắc nghiệm hệ trục tọa độ trong mặt phẳngHóa vô cơ (B7: CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IIIA)Hóa vô cơ (B1: PHÂN LOẠI VÀ TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ)Tương tác biểu tượng trong ca từ trịnh công sơn (tt)Các giải pháp kỹ thuật sinh thái nhằm giảm nhẹ tác động của mưa ở TPHCMChữ tín trong triết học phương đông với văn hóa giao tiếp của sinh viên trường đại học sài gònGiáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học sài gòn trong thời kỳ hội nhập quốc tếNghiên cứu ứng dụng vi khuẩn rhodobacter để xử lý chất ô nhiễm trong nước thải lò mổ trên quy mô phòng thí nghiệmVấn đề phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong sinh viên trường đại học sài gònXây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường 3 và phường 7, quận 6 trong công tác bảo vệ môi trường kênh tàu hủ bến nghéNghiên cứu dòng chảy đô thị do các cơn mưa lớn ở TP HCMNhu cầu lựa chọn sản phẩm du lịch của sinh viên ngành việt nam học trường đại học sài gòn (giai đoạn 2011 2014)Message in a bottle nicholas sparksSafe haven nicholas sparksGiải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hà tĩnhHoàn thiện công tác quản lý tài sản công đối với các trường trung học phổ thông trực thuộc sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huếA walk to remember nicholas sparksHuy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới ở huyện gio linh, tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình
Đăng ký
Đăng nhập