35 on tap hk 1 hoa hoc 8

ôn tập HK 1 năm học 2010

ôn tập HK 1 năm học 2010
... tròn ngoại tiếp tam giác ABC Một số đề ôn tập học kỳ khối 12 năm học 2 010 – 2 011 Trang GV : Phạm Văn Thông ĐỀSỐ 16 : Bài 1: Cho hàm số y = ( x + 1) 2( x – 1) 2 Khảo sát biến thiên vẽ đồ thò hàm ... Bài 1: khảo sát hàm số y = 2x 1 , đồ thò ( C ) x 1 Một số đề ôn tập học kỳ khối 12 năm học 2 010 – 2 011 Trang GV : Phạm Văn Thông x viết phương trình tiếp tuyến với ( C) biết tiếp tuyến vuông ... x − 1) = − log 8; ∫ x 15 x +12 1 e/ ÷  2 ĐỀ 7: BÀI 1: Tính : a I = (2 cos x + 3sin x) dx ; c log x − < 4− x  1 ...
 • 10
 • 108
 • 0

de cuong on tap HK I hoa hoc

de cuong on tap HK I hoa hoc
... nhm III Hỵp chÊt h÷u c¬ cã oxi Rỵu a) Kh i niƯm Rỵu lµ hỵp chÊt h÷u c¬ ph©n tư cã nhãm –OH liªn kÕt v i gèc hi®rocacbon (gèc hi®rocacbon lµ phÇn cßn l i cđa ph©n tư hi®rocacbon sau bít i hay ... C6H12O6 H·y cho biÕt c«ng thøc nµo biĨu diƠn : a) §¬n chÊt b) ChÊt h÷u c¬ c) Hi®rocacbon d) DÉn xt hi®rocacbon e) Axit f) Kim lo i g) Phi kim Câu 53 §èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon nhĐ h¬n kh«ng ... metan (ë i u kiƯn tiªu chn), biÕt r»ng oxi chiÕm 20% thĨ tÝch kh«ng khÝ 2) TÝnh sè gam khÝ cacbonic vµ níc t¹o thµnh sau ph¶n øng Câu 39 Cho 2,8 lÝt hçn hỵp metan vµ etilen (®o ë i u kiƯn tiªu chn)...
 • 8
 • 44
 • 0

Đề cương ôn tập hk ii hóa học 9 trường thcs tây an

Đề cương ôn tập hk ii  hóa học 9 trường thcs tây an
... nước vơi A tăng gam B Tăng gam C Tăng 2,2 gam D Tăng 0,8 gam GV: Phan Tuấn Hải Đề cương ơn tập HKII- Hóa Trường THCS Tây An NĂM HỌC 2013-2014 Câu 31: Thể tích khơng khí chứa 20% oxi thể tích đktc ... Tuấn Hải Đề cương ơn tập HKII- Hóa Trường THCS Tây An NĂM HỌC 2013-2014 học phản ứng (nếu có) để giải thích Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, làm phân biệt dung dịch : ancol etylic, axit axetic, ... Xác định cơng thức phân tử chất hữu Đáp án: CTPT: C2H4O2 GV: Phan Tuấn Hải Đề cương ơn tập HKII- Hóa Trường THCS Tây An DẠNG 5: NĂM HỌC 2013-2014 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN % VỀ KHỐI LƯỢNG VÀ THỂ TÍCH...
 • 6
 • 15
 • 0

Đề cương ôn tập HK 1 - Môn Hóa học lớp 9 docx

Đề cương ôn tập HK 1 - Môn Hóa học lớp 9 docx
... nhân nguyên tử e Ě Ě Ě A 11 11 2 11 B 11 Ě Ě C 11 11 Ě Ě Ě D 11 10 1 Ě + Sơ đồ nguyên tử Na Câu 9: Nước giếng là: A Hợp chất B Đơn chất C Chất tinh khiết D Hỗn hợp Câu 10 : Khi phân hủy hoàn toàn ... Cl=35,5 H =1 Na=23 C =12 O =16 P= 31 N =14 K= 39 S = 32 Lưu ý: Các em ôn tập bám sát nội dung SGK trước rèn luyện làm dạng lý thuyết, tập theo đề cương hướng dẫn ôn tập C /- PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Có tượng ... trình là: A 1, 2 ,1, 2 B 3,2 ,1, 2 C 1, 1 ,1, 1 D 2,3 ,1, 2 Câu 12 : Điều kiện chuẩn điều kiện: A 20oC; 1atm B 0oC; 1atm C 1oC; atm D o C; atm Câu 13 : Ở đkc, mol chất khí chiếm thể tích A 11 ,2 lít B 22,4...
 • 7
 • 618
 • 10

ôn tập HK 1 hay - hóa 12

ôn tập HK 1 hay - hóa 12
... loóng -> + NH4NO3 + C, Fe3O4 + HCl -> D, H2SO4 fdd E, (CH3COO)3C3H5 + NaOH -> F H2N- CH 2- COOH + KOH -> G, CH3COOCH=CH2 + KOH -> H,Cu+ H2SO4 c -> I, Fe + HNO3 loóng -> K, CH2=CH-COOC2H5 ... CH3COOH, NH2-CH2-COOH, NH 2- CH 2- CH(NH2 )- COOH, HOOC- CH 2- CH(NH2) COOH, CH3COOC2H5 b Vit ng phõn v gi tờn este cú cụng thc PT l : C5H10O2? Cõu 8: Hon thnh cỏc p/ sau: A, Fe(NO3)2 + AgNO3 -> B, ... no? Vit PTHH xyra? Cõu 10 : a.Vit PTHH chng minh cho tớnh kh gim dn theo chiu sau: Mg>Fe > Ni >H2 > Cu>Fe2+? b C2H6 -> C2H5Cl -> C2H5OH -> CH3CHO -> CH3COOH -> CH3COOC2H5 -> CH3COONa ...
 • 3
 • 54
 • 0

35 ĐỀ ÔN TẬP HK 1 TOÁN 10

35 ĐỀ ÔN TẬP HK 1 TOÁN 10
... Định m để phương trình (1) có nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa 1  7 x1 x2 3) Đơn giản biểu thức: Trường THPT Gò Công Đông 11 Biên soạn : Trần Duy Thái Trường THPT Gò Công Đông 12 Biên soạn : Trần ...  1) x  m   (1) a Giải phương trình (1) m =  www.MATHVN.com – www.MATHVN.com - www.MATHVN.com Đề 16 - www.MATHVN.com 2 x  2 x | x | 1 b) Cho tập hợp A= {1; 2;3;4;5}và B= {1; 2} Tìm tất tập ... Đề 21- www.MATHVN.com 1) * Xét tính chẵn lẻ hàm số: f ( x)  1  2 010   2 010 x x * Tìm AB, AB, A\B, B\A, biết: a) A = (2;6) ; B =[ -1; 5) b) A = (-;3] ; B = [-3;4) c) A = (-;-2) ; B = [1; ...
 • 13
 • 557
 • 18

ĐỀ ÔN TẬP HKI MÔN HÓA HỌC 12 ĐỀ SỐ 1

ĐỀ ÔN TẬP HKI MÔN HÓA HỌC 12 ĐỀ SỐ 1
... A .12 0 kg ; 92kg; 14 27,77kg B 300kg; 230kg; 10 70kg C 14 0kg; 10 0kg; 10 40kg D 12 0 kg; 92kg; 10 28kg Cõu 22: Trong cỏc hp cht sau, hp cht no thuc loi cht bộo ? C17H33COOCH2 C6H5COO CH2 | | A C15H31COO-CH ... A 14 14 m3 B 5883,242 m3 C 2 915 m3 D 615 4 ,14 4 m3 Cõu 11 : t chỏy mol aminoaxit H2N(CH2)nCOOH cn s mol oxi l : A (2n+3)/2 B (6n+3)/2 C (6n+3)/4 D (2n+3)/4 Cõu 12 : Bit X l aminoaxit Khi cho 0, 01 ... COOCH3 Cõu 14 : Tớnh lng este metyl metacrylat thu c un núng 215 gam axit metacrylic vi 10 0 gam ancol metylic Gi thit phn ng este húa t hiu sut 60% A 12 5 gam B 15 0 gam C 17 5 gam 200 gam Cõu 15 : S...
 • 14
 • 109
 • 0

Ôn tập kiến thức hóa học

Ôn tập kiến thức hóa học
... Tiết PPCT:02 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I Mục tiêu học Kiến thức: - Củng cố kiến thức đơn chất halogen, oxi, lưu huỳnh hợp chất chúng Kỹ năng: - vận dụng kiên thức lý thuyết để làm số dạng tập II Phương ... suất phản ứng ? học Tốc độ phản ứng hoá học ? Những yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng ? Cân hoá học ? Nguyên lý chuyển dịch cân hoá học Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Xem lại kiến thức oxi, lưu ... đầu Hoạt động Bài tập Hoạt động Bài tập 3 Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Chuẩn bị nội dung “Sự điện li” Chương I: SỰ ĐIỆN LI Tiết PPCT:03 §1 SỰ ĐIỆN LI I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái...
 • 94
 • 1,811
 • 6

đề cương ôn tâp HK! - q2 - tiểu học

đề cương ôn tâp HK! - q2 - tiểu học
... -  Luyện gõ với Mario: - Khởi động Mario: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Mario - Thoát Mario: nháy chuột vào File  Quit (hoặc gõ chữ Q) - Để chọn luyện gõ em sẽ: : Nháy chọn Lessons (lét- ... phím trên, hàng phím cở sở hàng phím  Add Numbers: để luyện gõ thêm hàng phím số (gõ hàng phím học) - Kết quả: errors: 10  em gõ sai 10 lỗi ; wpm: 10 : tốc độ gõ em 10 (tốt) 3.Em tập soạn thảo: ... hoa kí hiệu phím hàng phím số (như !, @, )  Caps Lock ( cáp – lóc): dùng gõ chữ hoa  Delete (đì - lét): xóa chữ bên trái trỏ soạn thảo  Backspace (bách – bây): xóa chữ bên phải trỏ soạn thảo...
 • 2
 • 321
 • 4

ôn tập chương 1 Quang học

ôn tập chương 1 Quang học
... sạng S1, S2 âàût trỉåïc gỉång phàóng hçnh 9 .1 a V nh ca mäùi âiãøm tảo båíi gỉång b.V hai chm tia tåïi låïn nháút xút phạt tỉì S1, S2 v hai chm tia phn xả tỉång ỉïng trãn gỉång c Âãø màõt1 vng ... sạng gỉång? Gảch chẹo vng âọ S1 S2 S2 S1 R1 R2 III Tr chåi ä chỉỵ: Bỉïc tranh mä t cnh thiãn nhiãn l t(cọ ạnh áût tỉû phạt 7ä) sạng(9ä) Gỉång cho nh låïn bàòng váût (10 ä) 4.nh nh hån váût tảo båíi ... S v mäüt Bi1: âiãøm A báút k trỉåïc mäüt gỉång phàóng hçnh v: Hy v nh S/ ca âiãøm sạng S v âỉåìng âi ca mäüt tia sạng xút phạt S tỉì S tåïi gỉång räưi phn xả qua A A S S’ I A Bi2: C1: Cọ hai âiãøm...
 • 14
 • 260
 • 1

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11
... ý nghóa kí hiệu sau: Nguyên tử Na có 11 e => số khối 23  số nơtron = 23 -11= 12 23 Na 11 3- Đồng vò: -Đònh nghóa: Đồng vò nguyên tử có nguyên tố hóa học có số proton , khác số nơtron - Công ... cộng hóa trò có cực cực: * Liên kết cộng hóa trò có cực tạo thành nguyên tử khác tính chất hóa học Thí dụ: H-Cl ; H–O–H * Liên kết cộng hóa trò cực tạo thành nguyên tử giống tính chất hóa học ... : 2/8/7 riêng tổng số p e = 17+17= 34 > 28 Loại không phù hợp III - LIÊN KẾT HÓA HỌC 1- Liên kết cộng hóa trò: a- Đònh nghóa: Liên kết cộng hóa trò liên kết nguyên tử cặp electron góp chung ...
 • 27
 • 774
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: Kiểm tra trắc nghiệm 45 phút hình học 12 chương 1Thực trạng việc làm và thu nhập của lao động nông thôn xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếTình hình thực hiên quy hoạch, xây dựng NTM về phát triển hạ tầng KT-XH của xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2012Tình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng NguyênTrạm trộn bê tông 80 tấngiờ phục vụ thi công móng đường theo tiêu chuẩn AASHTO (Bản vẽ autocad)KẾ HOẠCH dạy học TOÁN 9Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơGIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP TỈNHHành trình đỏ các hình thức tuyên truyền vận động hiến máuTrạm trộn bê tông xi măng 60m3.h (bản vẽ autocad)Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Giải Tích Phần 2 Bùi Ngọc AnhGiáo án chương 3 đại số 8Phương pháp Và Kỹ Thuật Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Đại Cương Vô Cơ Tác giả Đỗ Xuân HưngLy thuyet va bai tap tu luyen chuong 3 hình học 9DE THI LY 9 HKI NAM 16 17 SON DUONG TUYEN QUANGtia hồng ngoại ,tia tử ngoại,tia XTừ vựng thông dụng thường gặp trong các bài tập Word FormNang cao va phat trien ngu van 6ON THI anh TNPT 2017 37 08 ma deTài liệu dạy và học Vật Lý 9 tập 1 Nhà xuất bản giáo dục
Đăng ký
Đăng nhập