18 phan ung hoa hoc

Tiết 18 Phản ứng hóa học

Tiết 18 Phản ứng hóa học
... nghĩa Tiết 18 học PHảN ứng hoá -Quá trình biến đổi chất thành chất khác gọi phản ứng hoá học -Chất ban đầu bị biến đổi phản ứng chất phản ứng hay chất tham gia Chất sinh sản phẩm -Phản ứng hoá học ... O H H H Trước phn ng Trong phản ứng Sau phản ứng Tiết 18 học PHảN ứng hoá I Định nghĩa II Diễn biến phản ứng hoá học: Các giai đoạn 1.Trước phn ứng 2.Trong phn ứng Có phân tử Nhng NT LK với Có ... hay phản ứng hay Tạo với Đọc Và Th 6, ngy thỏng 11 nm 2008 10 Tiết 18 học PHảN ứng I Định nghĩa -Quá trình biến đổi chất thành chất khác gọi phản ứng hoá học -Chất ban đầu bị biến đổi phản ứng...
 • 17
 • 181
 • 2

Tiết 18- Phản ứng hóa học

Tiết 18- Phản ứng hóa học
... chất thành chất khác gọi phản ứng hóa học Phản ứng hoá học ghi theo phương trình chữ sau : Tên chất phản ứng → tên chất sản phẩm Trong phản ứng hóa học lượng chất phản ứng giảm dần, lượng chất sản ... Tiết 18 BÀI: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC 1/ Định nghĩa Nêu định nghĩa phản ứng hoá học? Trả lời: Quá trình biến đổi từ chất thành chất khác gọi phản ứng hóa học Chất bị biến đổi phản ứng gọi chất ... các…………….parafin phản ứng với phân tử các…………………khí oxi không khí Tổng Kết 1/ Quá trình biến đổi từ chất thành chất khác gọi phản ứng hóa học Phản ứng hoá học ghi theo phương trình chữ sau: Tên chất phản ứng...
 • 11
 • 187
 • 0

BÀI 13 TIẾT 18 PHẢN ỨNG HÓA HỌC 9 HAY ĐẤY

BÀI 13 TIẾT 18 PHẢN ỨNG HÓA HỌC 9 HAY ĐẤY
... chữ Tên sản Tên ứng hoá phảncác chấthọc? phẩm phản ứng Tiết 18 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I Định nghĩa Định 2.Cách ghi phản ứng hoá học (phương trình chữ) nghĩa 3.Cách đọc phản ứng hoá học t0 Than + Nước ... khối lượng sản phẩm trình phản ứng? Tiết 18 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I Định nghĩa II Diễn biến phản ứng hoá học: 1.Diễn biến: *Mô hình tượng trưng diễn biến phản ứng hoá học khí hiđro oxi H O O t o ... ng/tử oxi Trong p/ư hoá học: - Liên kết ng/tử thay đổi - Số ng/tử loại không thay đổi(ng/ tử bảo toàn) Tiết 18 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I Định nghĩa II Diễn biến phản ứng hoá học 1.Diễn biến: Kết luận...
 • 20
 • 534
 • 4

Tuần 9 - Tiết 18. Phản ứng hóa học(t1)

Tuần 9 - Tiết 18. Phản ứng hóa học(t1)
... nguyên tử H O - Số nguyên tử H O a phản ứng b trước số nguyên tử H b phản ứng a ? Sau phản ứng có phân tử - Sau phản ứng có phân tử ? nước ( H2O) tạo thành -GV hỏi: Các nguyên tử -HS: 1O liên ... hoá học(14’) - GV: Cho HS quan sát h 2.5 -HS: Quan sát trả lời II- DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG hỏi: HOÁ HỌC : 1.Trước phản ứng ( hình a ) có - Hai phân tử Hiđro , phân tử - Trong phản ứng hoá học có ... phẩm ) phẩm -GV hỏi:Vậy cách viết phương - HS: Tên chất phản ứng → Ví dụ : t0 trình chữ ntn? - Đường → Than + Nước Tên sản phẩm - GV hướng dẫn yêu cầu HS -HS: Chú ý theo dõi tập đọc - Kẽm + axitclohiđric...
 • 2
 • 303
 • 12

BÀI 13 TIẾT 18 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

BÀI 13 TIẾT 18 PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... chữ Tên sản Tên ứng hoá phảncác chấthọc? phẩm phản ứng Tiết 18 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I Định nghĩa Định 2.Cách ghi phản ứng hoá học (phương trình chữ) nghĩa 3.Cách đọc phản ứng hoá học t0 Than + Nước ... khối lượng sản phẩm trình phản ứng? Tiết 18 : PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I Định nghĩa II Diễn biến phản ứng hoá học: 1.Diễn biến: *Mô hình tượng trưng diễn biến phản ứng hoá học khí hiđro oxi H O O t o ... tử biến phản ứng khác ” Kết chất hóa học? đổi thành phân tử  “ Trong phản ứng hoá học, có liên kết biến đổi thành chất khác Nội dung cần nhớ *Định nghĩa phản ứng hoá học, chất phản ứng ,sản...
 • 20
 • 415
 • 0

Bài soạn tiết 18.phản úng hóa học

Bài soạn tiết 18.phản úng hóa học
... Ru ờtylic tỏc dng vi oxi to khớ cỏcbonic v nc C Dõy túc búng ốn núng v sỏng lờn dũng in chy qua D Thu tinh núng chy c thi thnh bỡnh cu Tiết 18 Hóy quan sỏt v nhn xột cỏc hin tng ? Hiện tượng ... dụng với axit clohiđric tạo canxi clorua, khí cácbonic nước Hết 10 điểm Khẳng định úng? Trong phản ứng hoá học, chất phản ứng sản phẩm phải chứa cùng: A Số nguyên tử chất B Số nguyên tố tạo chất ... clo bị tách rời - Phân tử axít clohiđric tạo Hết điểm Nêu định nghĩa phản ứng hoá học? Đáp án: Phản ứng hoá học trình biến đổi từ chất thành chất khác ...
 • 30
 • 244
 • 0

Tiết 18.Phản ưng hóa học

Tiết 18.Phản ưng hóa học
... tra kiến thức cũ 1) Hãy cho biết tượng hóa học gì? Nêu ví dụ tượng hóa học thực tế?  Đáp án: Hiện tượng chất biến đổi có tạo chất khác, gọi tượng hóa học Ví dụ: • Sữa để lâu bị chua • Đốt ... hiệu chủ yếu để phân biệt tượng hóa học với tượng vật lí gì? Hãy cho biết tượng sau  Đáp án: tượng hóa học? a) Băng tuyết tan Dấu hiệu chủ yếu để phân biệt tượng hóa học với b) Sắt để lâu xuất bị ... CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC: (a) H2 (b) O2 (c) H2O S¬ ®å t­ỵng tr­ng cho ph¶n øng ho¸ häc gi÷a khÝ hi®ro vµ khÝ oxi Ph¶n øng ho¸ häc II DIỄN BIẾN CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC: Trong phản ứng hóa học có liên...
 • 14
 • 67
 • 0

Tiết 18: Phản ứng hóa học

Tiết 18: Phản ứng hóa học
... Hin tng vt lý Tiết 18 BI 13: PHN NG HO HC I nh ngha: - Phản ứng hoá học làưquáưtrìnhưbiếnưđổiưtừưchấtưnàyư thànhưchấtưkhác - Chấtưbanưđầuưbịưbiếnưđổiưtrong phản ứng gọiưlàưchấtư phản ứng (hayưlàưchấtưthamưgia) ... lun : Tiết 18 BI 13: PHN NG HO HC III.Khi no thỡ phn ng húa hc xóy ra? 1.Tr li cỏc cõu hi: 2.Kt lun : - Các chất tham gia đợc tiếp xúc với - Một số phản ứng cần có nhiệt độ - Một số phản ứng cần ... hirụ Hiện tợng hoá học Ptrình chữ: Kẽm + Axitclohiđric ->Kẽm clorua + hiđro b, t chỏy hirụ bỡnh cha khớ oxi to thnh hi nc Hiện tợng hoá học Ptrình chữ: Hiđro + Oxi -> Nớc Tiết 18 BI 13: PHN...
 • 16
 • 92
 • 0

Tiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌC ppsx

Tiết 18: PHẢN ỨNG HÓA HỌC ppsx
... phản ứng hóa học phản ứng hóa học? thay đổi liên kết nguyên tử làm cho phân tử biến đổi thành phân tử khác nguyên tử bảo toàn C Củng cố – luyện tập: Nhắc lại nội dung Định nghĩa phản ứng hóa ... động 2: Diễn biến phản ứng hóa học: GV: Yêu cầu HS quan sát H2.5 Treo bảng phụ có hệ thống câu hỏi Trước phản ứng có phân tử , nguyên tử liên kết với nhau? cacbonic + Trong phản ứng nguyên tử liên ... tượng vật lý gì? tượng hóa học gì?Cho ví dụ? Học sinh làm tập 2, B Bài mới: Hoạt động 1: Định nghĩa: GV: Thuyết trình Quá trình biến đổi chất thành chất khác gọi phản ứng hóa học Chất ban đầu gọi...
 • 5
 • 80
 • 0

Tiết 18 Phản ứng hóa học cực hay

Tiết 18 Phản ứng hóa học cực hay
... Sau phản ứng, nguyên tử liên kết với nhau? Trong trình phản ứng, số nguyên tử H số nguyên tử O có giữ nguyên hay không? Các phân tử trước sau phản ứng có khác không? Từ rút kết luận phản ứng ... 10/22/14 II Diễn biến phản ứng hoá học Quan sát sơ đồ tượng trưng cho phản ứng hoá học khí hiđro khí oxi tạo nước b a H2 10/22/14 c O2 H2 O Hãy thảo luận nhóm câu sau: Trước phản ứng, nguyên tử liên ... nguyên tử O Trong trình phản ứng, số nguyên tử H số nguyên tử O giữ nguyên Các phân tử trước sau phản ứng có khác Từ rút kết luận phản ứng hoá học Liên kết nguyên tử có thay đổi làm cho phân...
 • 7
 • 60
 • 0

Tiet 18 Phan ung hoa hoc tiet 1

Tiet 18 Phan ung hoa hoc tiet 1
... tng vt lớ c)Trong lũ nung ỏ vụi, canxi cabonat chuyn dn thnh vụi sng (canxi oxit) v khớ cacbon ioxit thoỏt ngoi Hin tng húa hc d) Cn l khụng kớn b bay hi Hin tng vt lớ Tit: 18 - PHN NG HểA HC I ... khỏc Kt qu l cht ny bin i thnh cht khỏc BI TP KIM TRA: in t hoc cm t thớch hp vo ch trng: * Quỏ trỡnh bin i cht ny thnh cht khỏc gi l (1) phn ng hoỏ hc cht phn ng Cht b bin i phn ng gi l (2)., ... ny tham gia Lu hunh + Oxi Lu hunh ioxit (c l: Lu hunh tỏc dng vi Oxi to thnh Lu hunh i oxit) Nung ỏ vụi (canxi cacbonat) to thnh vụi sng (canxi oxit) v khớ cacbon ioxit Canxi cacbonat Canxi...
 • 12
 • 413
 • 2

Hóa 8 - Tiết 18: Phản ứng hóa học

Hóa 8 - Tiết 18: Phản ứng hóa học
... Hoá học Hot ng 1: nh ngha (15 phỳt) Hot ng ca GV - HS Ni dung GV: gii thiu hin tng: un núng ng I nh ngha n nh ngha: (sgk) GV: Trong quỏ trỡnh bin i ny ó xy PHH: ng phõn hy thnh than v nc - Cht ... ng,(5).gim dn, cũn (6) tng dn Dn dũ: (2 phỳt) - Hc bi Lm bi (SGK - Tr 50) * Rỳt kinh nghim: ========== *&* ========== Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hà Trờng Tiểu học & THCS Văn Phong ... + khớ oxi nc ? S n.t H v O p v trc p ? Giáo viên: Đỗ Thị Thu Hà Trờng Tiểu học & THCS Văn Phong Giáo án dạy tốt Hoá học ? Sau p, cú cỏc p.t no? cỏc n.t no liờn kt vi nhau? ? So sỏnh cht tham...
 • 3
 • 48
 • 0

tiet 18. phan ung hoa hoc

tiet 18. phan ung hoa hoc
... đinh sắt b/ Đốt bột sắt oxi tạo oxit sắt từ c/ Điện phân nước ta thu khí hiđro khí oxi X X X d/ Nung đá vơi (canxi cacbonat) thu vơi sống (canxi oxit) khí cacbonic Vật lí Phương trình chữ phản...
 • 28
 • 201
 • 0

Tiet 18 Phan ung hoa hoc

Tiet 18 Phan ung hoa hoc
... biến phản ứng hoá học Diờn biờn cua phan ng hoa hoc Trc phn ng Phân tử O2 Trong quỏ trỡnhphn ngư Phân tử H2 Sau phn ng Phân tử H2O Diờn biờn cua phan ng hoa hoc Trc Trong Phn ng quỏ phnkt trỡnh ... ưưưưchảyưthấp,ưmộtưsốưphiưkimưđộcưnhưưCl2,ưBr2 ưư II-ưTínhưchấtưhoáưhọc Bài tập Ghi lai phng trỡnh ch cua phn ng hoa hoc cỏc thi nghiờờm sau: a Cho viờn kem vao axit clohidric tao kem clorua va hidro b Nhiờờt phõn ... Hiệnưtượngưhoáưhọcưvìưcóưchấtư mớiưtạoưthành Hiệnưtượngưvậtưlíưvìưkhôngưcóưchấtư mớiưtạoưthành c) Trongưlòưnungưđáưvôi,ưcanxiư cacbonatưchuyểnưdầnưthànhư Hiệnưtượngưhoáưhọcưvìưcóưchấtư vôiưsốngư(canxiưoxit)ưvàưkhíư...
 • 18
 • 81
 • 0

tiết 18(bài 13): PHẢN ỨNG HÓA HỌC

tiết 18(bài 13): PHẢN ỨNG HÓA HỌC
... I ĐỊNH NGHĨA Hãy cho biết phản ứng hóa học gì? Qúa trình biến đổi chất thành chất khác Phản ứng hóa học ghi nào? Tên chất phản ứng => Tên sản phẩm Thí dụ: Lưu huỳnh + sắt => ... Trước phản ứng, nguyên tử liên kết với nhau? - Sau phản ứng, nguyên tử liên kết với nhau? - Trong trình phản ứng, số nguyên tử H số nguyên tử O có giữ nguyên không? - Các phân tử trước sau phản ứng ... Trước phản ứng, nguyên tử hiđro oxi liên kết với  Sau phản ứng, nguyên tử hiđro liên kết với oxi  Trong trình phản ứng, số nguyên tử H số nguyên tử O giữ nguyên  Các phân tử trước sau phản ứng...
 • 5
 • 432
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phản ứng hóa họcchuỗi phản ứng hóa họcphản ứng hóa họcphản ứng hoá họcsơ đồ phản ứng hóa họchệ số cân bằng phản ứng hóa họcphương trình phản ứng hóa họccân bằng phản ứng hóa họcđộng học của phản ứng hóa họctốc độ phản ứng hóa họckhái niệm phản ứng hoá họcbản chất phản ứng hoá họcdiễn biến phản ứng hoá họccơ chế phản ứng hóa họcchất tham gia phản ứng hóa họcMô tả kiến thức điều dưỡng viên bệnh viện 354 về phòng và cấp cứu sốc phản vệMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương mại Hà NghĩaMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Ngọc KhánhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Chodai & Kiso - Jiban Việt NamMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn BằngMột số giải pháp nhằm hạn chế rủi ri tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tumvu văn CHIến bys kip hoc tieng anh sieu dangCác nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Vĩnh Long (LV thạc sĩ)Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Hùng Vương Vĩnh Long đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Sacombank Tiền Giang (LV thạc sĩ))ĐỂ ÁN CHUYÊN NGÀNH : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM THÀNH PHỐ QUY NHƠN GIAI ĐOẠN 2014 2016PHAN TICH TINH HINH TAI CHINH CUA CONG TY CONG NGHE TIN HOC VIEN THONG QUOC THANGXây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020 (LV thạc sĩ)SKKN: Hướng dẫn làm nhanh bài tập sinh học phần di truyền họcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức, viên chức tại sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))NGHIÊN cứu CHỐNG sạt lở bờ SÔNG ĐỒNG THÁP, DÙNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỰC TIẾP39 đề thi thử THPT Quốc gia môn toán có đáp ánNghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ vetiver (vetiver zizanioides (linn) nash)Đe cuong , cau hoi on tap kinh tế tri thức
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập