14 hoa tri tiet 2 hoa hoc 8

Bài soạn Tiết 14 HÓA TRỊ ( tiết 2)

Bài soạn Tiết 14 HÓA TRỊ ( tiết 2)
... thức hóa học sau viết đúng: A NaO2 o (Na có hóa trị I ) B Al3 (SO4)2 (Al có hóa trị III nhóm nguyên tử (so4) có hóa trị II) C ZnCl2 ( Zn có hóa trị II Cl có hóa trị I ) D Ca(NO3)3 (Ca có hóa trị ... tử (SO4) hóa trị II Hãy công thức hóa học công thức phù hợp theo qui tắc hoá trị I II Na2SO4 ta có : I = II Tiết 14: HÓA TRỊ (tiết 2) Vận dụng: a Tính hóa trị nguyên tố: Thí dụ 1: Tính hóa trị ... x, y không ? Tiết 14: HÓA TRỊ (tiết 2) Vận dụng: a Tính hóa trị nguyên tố: b Lập công thức hóa học hợp chất theo hóa trị: Thí dụ 1: Lập công thức hóa học hợp chất tạo lưu huỳnh hóa trị VI oxi GIẢI...
 • 13
 • 292
 • 5

Tiết : 24 Bài : LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (Tiết 2)

Tiết : 24 Bài : LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (Tiết 2)
... Tiết : 24 Bài : LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (Tiết 2) A Chuẩn kiến thức kỹ năng: Kiến thức: Biết được: - Định nghĩa liên kết cộng hóa trị, liên kết cộng hóa trị không cực (H2, O2), liên kết cộng hóa ... liên kết cộng hóa tr : GV: Sử dụng phiếu học tập số 7: + Trong chất: đường, lưu huỳnh, iốt, rượu etylic, nước Những chất có liên kết cộng hóa trị không cực, có cực? HS: + Liên kết cộng hóa trị ... liên kết nào? Sắp xếp vị trí loại liên kết chất theo thứ tự tăng dần chuyển dịch electron  HS: Thứ tự liên kết: + Liên kết cộng hóa trị không cực + Liên kết cộng hóa trị có cực + Liên kết ion...
 • 11
 • 885
 • 14

hoa tri tiet 2

hoa tri tiet 2
... hoá học sau: MgCl, KO, CaCl2, NaCO3 Biết : Hoá trị I Hoá trị II K Mg Cl Nhóm (CO3) Na Ca II II III I NaCO3 KO MgCl Công thức sai MgCl Sửa lại MgCl2 KO K2O NaCO3 Na2CO3 Quy tắc hóa trịtrị x I ... trị ………………… O hai đơn vị Bài tập 2: Biết Bari có hoá trị II nhóm (PO4) hoá trị III Công thức hoá học sau ? a BaPO4 b Ba2PO4 c Ba3PO4 d Ba3(PO4 )2 II III Ba3(PO4 )2 x II = x III Ô chữ Hãy xếp chữ ... hoá tri II nhóm (NO3) hoá trị I Bài làm II - Công thức chung : I Cax(NO3)y - Quy tắc hoá trị : x II = y I - Tỉ lệ : x I = = y II - Chọn x = 1, y = - Công thức hoá học: Ca(NO3 )2 Bài tập 2: Cho...
 • 16
 • 121
 • 1

Liên kết cộng hóa trị tiết 2)

Liên kết cộng hóa trị tiết 2)
... KẾT CỘNG HÓA TRỊ II ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC Quan hệ liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực liên kết ion Hiệu độ âm điện liên kết hóa học II ĐỘ ÂM ĐIỆN VÀ LIÊN KẾT HÓA ... CŨ Liên kết cộng hóa trị thường tạo nên từ nguyên tử nguyên tố nào? Trình bày tạo thành liên kết cộng hóa trị phân tử: H2, HCl, CO2? BÀI 13 LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ (T2) I SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT CỘNG ... Quan hệ liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực liên kết ion - Trong phân tử, cặp electron chung hai nguyên tử ta có liên kết cộng hóa trị không cực giống khác liên Nêu...
 • 21
 • 181
 • 4

tiết 14- hóa học 9

tiết 14- hóa học 9
... Th ngy thỏng 10 nm 2011 Hóa học - Tiến hành thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Ngâm đinh sắt dung dịch CuSO4 Thí nghiệm 2:Nhỏ vài ... 2NaCl Al(NO3)3 + 3Ag Cu(OH)2 + Na2SO4 Na2SO4 + CO2 + H2O Không xảy Chúc sức khỏe thầy cô giáo em học sinh THN I HN GP LI ! ...
 • 13
 • 100
 • 0

hoa 8. hoa tri tiet 2

hoa 8. hoa tri tiet 2
... c) N2O5 d) Fe(NO3)3 Tiết 14 Củng cố Bài tập 2: Đúng hay sai (đánh dấu (x) vào ô tương ứng) Nếu sai sửa lại cho Sửa lại CTHH Đúng hay sai Đúng K(SO4 )2 MgCl3 Na2SO4 FeO x x Sai x x K2SO4 MgCl2 Tiết ... dạng chung : IV II NxOy B2: Theo quy tắc hoá trị: IV.x = II.y B3: Chuyển thành tỉ lệ: Chọn x = x = II = y IV , y= B4: CTHH cần lập là: NO2 b Lập công thức hóa học Ví dụ 2: Lập công thức hoá học ... trị A b hoá trị B - Biểu thức quy tắc hoá trị : a.x = b.y 2. Cho CTHH: Na2SO4 Hãy chứng minh công thức phù hợp theo quy tắc hoá trị I II Na2SO4 ta có : I = II Vậy CTHH phù hợp theo quy tắc hoá...
 • 17
 • 96
 • 0

BÀI HÓA TRỊ TIẾT 2

BÀI HÓA TRỊ TIẾT 2
... CỐ -Tính hóa trị Nitơ hợp chất NH3 ,biết Hiđro có hóa trị I -Lập công thức hợp chất tạo Nhôm hóa trị III Clo hóa trị I - Lập công thức hợp chất tạo Kẻm hóa trị II nhóm (CO3) hóa trị II HƯỚNG ... hóa trị I - Nhôm hợp chất Al2O3có hóa trị III - SO3 Trong hợp chất H2SO3 có hóa trị II Hãy so sánh tích ,có thể đặt dấu (=)được không? x x a y x b NH3 x III x I CO2 x IV x II CỦNG CỐ -Tính hóa ... Hóa trị nguyên tố (hay nhóm nguyên tố ) biểu thị khả liên kết nguyên tử nguyên tố với nguyên tử nguyên tố khác hay nhóm nguyên tử khác - Natri hợp chất Na2O có hóa trị I - NO3 hợp...
 • 5
 • 53
 • 0

Tiết 2 - số học

Tiết 2 - số học
... thẳng hàng (B, G, A) ; (B, D, C) Hoạt động 4: Dặn dò - Về xem kó lýthuyết - BTVN Bài 10 đến 13 Sgk/ 106,107 - Chuẩn bò trước bải tiết sau học + Có đường thanng3 qua hai điểm? +Hai đường thẳng...
 • 2
 • 115
 • 0

Tiết 2 Hình học 6

Tiết 2 Hình học 6
... N Q nằm phía R N Q R M Đ P -Soạn tập 12, 13, 14 / 107 sgk -Soạn 6, 7, 11, 13 / 96, 97 sách tập -Chuẩn bị “ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM ’’ Nhìn hình vẽ trả lời câu hỏi sau: a) Những điểm thẳng ... Vẽ hình theo diễn đạt sau: Cho đường thẳng a điểm M, N thuộc a, điểm P hông không thuộc a Ghi ký hiệu a M P N M ∉ a a ∈; N ∈; P a Tiết 2: Thế điểm thẳng hàng? - Ba ... C, E không thẳng hàng 2 Quan hệ điểm thẳng hàng A C B + B C nằm phía A + A C nằm phía B + A B nằm khác phía C + C nằm điểm A B * Nhận xét: (sgk) Điểm nằm điểm lại hình? A B C B C A A ...
 • 11
 • 151
 • 0

Bài soạn tiet 2 hinh hoc 9

Bài soạn tiet 2 hinh hoc 9
... nhóm làm bt 3, sgk , gv hướng dẫn trước Bt3/ y = 52 + = 74 xy = 5.7 = 35  x= 35 74 Bt 4/ 22 = 1.x  x = y2= x.(1 + x) = 4.(1 + 4) = 20 => y = 20 Học bài, làm bt luyện tập ...
 • 2
 • 150
 • 0

Tài liệu Tiết 2 - TIN HỌC Trò chơi Sticks pptx

Tài liệu Tiết 2 - TIN HỌC Trò chơi Sticks pptx
... Ngày….tháng…năm 20 09 20 09 Ngày….tháng…năm tổ TIN HỌC Thực hành trò chơi (TPPCT: 11) I Mục đích – yêu cầu Giúp học sinh: - Sử dụng chuột thông qua số trò chơi đơn giản - HS biết cách khởi động/ra khỏi trò chơi ... (4H) - Hãy nêu lại bước khởi động máy? HS: Trả lời - làm lại ( 3-4 HS) - Nêu lại quy tắc chơi trò chơi GV: Đánh giá, nhận xét Blocks, Dots, Sticks HS: Trả lời ( 6-8 HS) - Cách chơi tiếp trò chơi? ... trò chơi - Biết cách chơi trò chơi đơn giản - Thực di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột II Đồ dùng dạy học - GV chuẩn bị phòng máy phần mềm để HS thực hành III Các hoạt động dạy học Nội...
 • 7
 • 209
 • 0

tiết 2 hình học 6

tiết 2 hình học 6
... BT 8; 9, -Lên bảng trình bày SGK, trang 1 06 a) -BT 10, SGK, trang 1 06 (Cho hs hoạt động nhóm) b) c) Dặn dò : (1’) -Về nhà học theo ghi SGK -Làm BT 11; 12; 13 (SGK, trang 107) ... không ? Vì ? -Giới thiệu nhiều điểm thẳng -Chú ý theo dõi hàng, nhiều điểm không thẳng hàng -Vẽ hình giới thiệu quan hệ -Quan sát trả lời : điểm thẳng hàng 10’ Quan hệ ba điểm thẳng hàng : -Kể...
 • 3
 • 66
 • 0

tiet 2 so hoc 6 (09 -10)

tiet 2 so hoc 6 (09 -10)
... thích hợp 12 N;5 N *; N *; N; ¥ * = { 1 ;2; 3;4; } * ¥ = { x ∈ N \ x ≠ 0} N N Hs lên bảng điền vào bảng phụ Hs lớp làm vào Gv yêu cầu Hs quan sát tia số trả lời câu hỏi ? .So sánh ? Hs (2 < 4) ?.Nhận ... Các số 0;1 ;2; 3;4; phần tử tập Gv vừa nói vẽ tia số bảng ¥ số tự nhiên biểu diễn trục số Gv giới thiệu : Mỗi ... Tìm số liền sâu số ? số có số liền sau / hs (số liền sau số số 5,số có số liền sau) Gv (ghi bảng) 2. Thứ tự tập hợp số tự nhiên a)trong hai số tự nhiên khác nhau,có số nhỏ số kia.Khi số a nhỏ số...
 • 3
 • 34
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Lý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện naySự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước (1955 1975) qua tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại trung tâm lưu trữ quốc gia IIIThu thập và xử lý thông tin kinh tế của nhà báoXây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang trong giai đoạn hiện nayCác nhân tố quyết định cho vay tiêu dùng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hòa lạcPHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG QUA điểm cực TRỊ PP PQTNguyễn đình chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộcTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁNluận án đặc khu kinh tế kinh nghiệm của trung quốc và đề xuất chính sách cho việt nam (TT)Hướng dẫn viết đúng ngữ pháp tiếng anh hay nhấtTIỂU LUẬN CHIẾN lược xây DỰNG lực LƯỢNG QUÂN đội và nền QUỐC PHÒNG hàn QUỐC đầu THẾ kỷ 21TIỂU LUẬN CHỦ ĐỘNG đấu TRANH làm THẤT bại mọi âm mưu THỦ đoạn PHÁ HOẠI KHỐI đại đoàn kết dân tộc ở nước TA HIỆNTIỂU LUẬN DIỄN đàn hợp tác KINH tế CHÂU á THÁI BÌNH DƯƠNG và một số tác ĐỘNG của nó đến đời SỐNG KINH tế, CHÍNH TRỊ ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN đoàn kết TRONG ĐẢNG, đoàn kết TOÀN dân lời dặn tâm HUYẾT của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG của ĐẢNG TA TRONG sự NGHIỆP DỰNG nước và GIỮ nướcTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo của ĐẢNG TRONG xác ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP bạo lực CÁCH MẠNG, PHÁT HUY sức MẠNH TỔNG hợp TRONG ĐƯỜNG lối CHỐNG mỹ cứu nướcTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, tự lực, tự CƯỜNG, SÁNG tạo , ĐÚNG đắn TRUYỀN THỐNG và sức MẠNH của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TATIỂU LUẬN GIÁO dục đạo đức, lối SỐNG CHO cán bộ ĐẢNG VIÊN là NHIỆM vụ cơ bản và cấp BÁCH TRONG CÔNG tác xây DỰNG, CHỈNH đốn ĐẢNG ở nước TA HIỆN NAYTIỂU LUẬN GIÁO dục NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ ĐẢNG VIÊN TRONG sự NGHIỆP đổi mới ở nước TA HIỆN NAYĐặc điểm của triết học cổ điển đứcTIỂU LUẬN một bài học đắt GIÁ đối với CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập