Đề Thi Thử Đại Học Cao Đẳng Môn Toán + Đáp Án

11 đề thi thử đại học cao đẳng môn toán

11 đề thi thử đại học cao đẳng môn toán
... tÊt c¶ 12000 – 960 = 110 40 sè tháa m·n bµi to¸n 0,5 0,5 0,5 0,5 ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Mơn thi : TỐN Thời gian làm : 180 phút, khơng kể thời gian phát đề ………………… ∞∞∞∞∞∞∞∞ ... ch÷ sè kh¸c mµ mçi sè lu«n lu«n cã mỈt hai ch÷ sè ch½n vµ ba ch÷ sè lỴ.( ĐỀ 6) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Mơn thi : TỐN, khối B, D Thời gian làm : 180 phút, khơng kể thời gian phát ………………… ... đẳng thức 0,50 ⇔ ( a − 1) + ( b − 1) + ( c − 1) ≥ 2 0,50 2 ≥ ; ≥ 2b + c + a b + 2c + a + b c + 1 4 + + ≥ + + Từ suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 Đẳng thức xảy a = b = c = Tương tự: ĐỀ THI THỬ ĐẠI...
 • 41
 • 457
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 191

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 191
... Diemthi.24h.com.vn Câu VIIb(1,0 điểm):Giải phương trình: HẾT (Hướng dẫn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 191) CÂU ... THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 191) CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1,0 Diemthi.24h.com.vn • Gọi k hệ số góc đt qua A(0;a) PT đt d có dạng y= kx+a (d) • d tiếp tuyến với ( C ) ⇔ hệ PT 0,25 ... chiếu ĐK ta nghiệm pt cho 1,0 H • • 0.25 Đặt : t = x + y ; ĐK: t D Giải PT: I B A E H C B 0,5 Diemthi.24h.com.vn ...
 • 4
 • 270
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 192

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 192
... Diemthi.24h.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 192) Câu I-1 Nội dung Khi m = Ta có hàm số y = - x3 + 3x2 – Tập xác định D = R Sự biến thi n Chiều biến thi n ... y’> ∀ x ∈( 0;2) Hàm số đồng biến khoảng ( 0; 2) y’ < ∀ x ∈(- ∞; 0) ∪ (2; +∞).Hàm số nghịch biến khoảng (- ∞;0) (2; +∞) Cực trị Hàm số đạt cực đại x = 2, yCĐ = y(2) = Hàm số đạt cực tiểu x = 0, ... đường cao * Nếu d1 đường cao tam giác ABC kẻ từ A phương trình cạnh BC 3x – y + = * Nếu d2 đường cao tam giác ABC kẻ từ A phương trình cạnh BC x + 3y - 31 = 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Diemthi.24h.com.vn...
 • 7
 • 176
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN 2012

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN 2012
... M ( 2;3)  m=2  x y' y −∞ − +∞ + −∞ Diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN, Khối D ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM diemthi.24h.com.vn Câu II (2 điểm) (1 điểm) ... cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ………………………………… Số báo danh: …………… Đáp án (1 điểm)Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số = = = = • Tập xác định: D =  \ {} • Sự biến thi n: −1 ... chữ số B Theo chương trình nâng cao CÂU VI.b Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC điểm M 0; −1 Phương trình đường ph ( ) ân giác góc A phương trình đường cao C x − y = 0, 2x + y + = Hãy...
 • 7
 • 161
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN
... khoảng d2 : ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN Câu I điểm b) x +1 ( C ') Học sinh lập luận để suy từ đồ thị (C) sang đồ thị y = x −1 Học sinh tự vẽ hình x +1 x +1 = ... = Học sinh tự vẽ hình Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn ... x = ⇔ x = Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn...
 • 5
 • 186
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN 2010
... điểm) Với m = 0, ta có hàm số y = – x3 – 3x2 + Tập xác định: D = ¡ Sự biến thi n:  x = −2 y’ = ⇔  x = • Chiều biến thi n: y’ = – 3x2 – 6x, 0,50  x < −2 y’ < ⇔  x > y’ > ⇔ – < x < Do đó: ... y đạt cực tiểu x = – yCT = y(–2) = 0; + Hàm số y đạt cực đại x = yCĐ = y(0) = • Giới hạn: xlim = +∞, xlim = −∞ →−∞ →+∞ 0,25 • Bảng biến thi n: x y' −∞ − −2 0 + +∞ − +∞ 0,25 y −∞ y • Đồ thị: Đổ ... biến khoảng (0 ; + ∞) ⇔ y’ = – 3x2 – 6x + m ≤ 0, ∀ x > ⇔ 3x2 + 6x ≥ m, ∀ x > (*) Ta có bảng biến thi n hàm số y = 3x + 6x (0 ; + ∞) x y Từ ta : (*) ⇔ m ≤ II (2,0 điểm) 0,25 +∞ +∞ 0,50 (1,0 điểm)...
 • 6
 • 120
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN 2010
... đối xứng Gọi tọa độ điểm cực đại A(0;2), điểm cực tiểu B(2;-2) Xét biểu thức P=3x-y-2 Thay tọa độ điểm A(0;2)=>P=-4P=6>0 Vậy điểm cực đại cực tiểu nằm hai phía đường ... lim ( x − x + ) = −∞ x →−∞ Điểm lim ( x3 − x + ) = +∞ x →+∞ x = x = y’=3x2-6x=0 ⇔  Bảng biến thi n: x -∞ y’ + 0 0,25 đ - + y I -∞ Hàm số đồng biến khoảng: ∞;0) (2; + ∞) Hàm số nghịch biến khoảng ... 2 0,25 đ 2 Vậy số phức cần tìm là: z= − +( −1 − )i; z= z= + +( −1 + )i A Theo chương trình nâng cao 100 100 Ta có: ( + x ) = C100 + C100 x + C100 x + + C100 x100 ( 1− x) 100 (1) 100 = C100 −...
 • 5
 • 141
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 11

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 11
... www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 _ Câu IVa Trên mặt phẳng tọa độ xét hai điểm ... A(a, 0), B(0, b) với ab Gọi (C) đỷờng tròn tiếp xúc với Ox A, có tâm C với tung độ y C = m, m tham số lấy giá trị khác khác (a + b )/2b 1) Đỷờng thẳng AB cắt đỷờng tròn (C) giao điểm thứ hai P Hãy...
 • 2
 • 169
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 12

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 12
... Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn Câu Iva Cho In ... Tính thể tích tứ diện SABC theo R a 2) Khi a thay đổi, xác định a để thể tích lớn Câu Vb x, y, z số tùy ý Chứng minh x + xy + y + x + xz + z y + yz + z ...
 • 2
 • 168
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 15

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 15
... thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn Câu IVa Chỷỏng minh lim x x n sinxdx = (n N) Câu Va Mặt phẳng (P) đ ợc xác định hệ ph ỷơng trình chỷỏa tham số ... phỷơng trình chỷỏa tham số t : x = 3t (D) : y = 2t z = + 4t Chỷỏn g minh đỷờng thẳng (D) song song với mặt phẳng (P) Câu IVb Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, cạnh đáy a đỷờng cao h Gọi (P) mặt ... SD lần lỷỳồt B, C, D 1) h phải thỏa mãn điều kiện để C điểm thuộc cạnh SC ? Khi tính diện tích thi t diện ABCD 2) Tính thể tích hình chóp S.ABCD 3) Chỷỏng tỏ BCD luôn tam giác tù ...
 • 2
 • 181
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 18

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 18
... Luyện thi mạng _ Câu IVa Trong mặt phẳng với hệ tọa độ trỷồc chuẩn Oxy, cho họ đỷờng cong phụ thuộc tham số m, có phỷơng trình : F(x, y) = x + y - 2m(x - a) = 0, a số ... O (gốc tọa độ) với điểm A(2a, 0) luôn cắt đỷờng tròn (C ) m 3) Chỷỏng minh tồn đỷờng thẳng trục đẳng phỷơng cho tất đỷờng tròn (C ) m Câu IVb Trong mặt phẳng (P), cho hình vuông ABCD cạnh 2a Trong...
 • 2
 • 139
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 19

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 19
... Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn Câu IVa Tìm họ nguyên hàm hàm số f(x) = sin( + x) cos x Câu Va Trong ... SBCD o 3) Qua D dỷồng mặt phẳng (R) song song với BC cho góc nhọn tạo BD (R) 30 Tính diện tích thi t diện (R) cắt tỷỏ diện SBCD ...
 • 2
 • 170
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 20

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 20
... đỷờng chuẩn parabol (P) Câu IVb Cho hình lăng trụ đỷỏng ABC.A1 B1 C1 (đáy tam giác đều), cạnh đáy a, đỷờng cao h M điểm nằm đỷờng chéo AB1 mặt ABB1 A1 cho AM : MB1 = : Gọi (a) mặt phẳng qua M ... Tính khoảng cách góc hai đỷờng thẳng AC BC1 2) Xác định thi t diện mặt phẳng (a) cắt lăng trụ 3) Cạnh CC1 bị mặt phẳng (a) chia theo tỉ số ? ... Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn Câu IVa Cho f hàm...
 • 2
 • 153
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 21

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 21
... Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn Câu Iva a, b số cố định Chỷỏng minh b lim n + e x sinnx dx =...
 • 2
 • 122
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 26

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 26
... Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn Câu Va Trong mặt...
 • 2
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn vi mạch tương tự và vi mạch số, sử dụng ic lm 35CƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾNÁp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HoáBảo đảm quyền con người trong Hiến phápBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍCải cách kinh-tế-ở-Trung-Quốc-sau-khi-gia-nhập-tổ-chức-thương-mại-thế-giới-_WTO_-và-những-gợi-ý-về-c_Câu hỏi cầu khiến trong tiếng Hán hiện đạiCấu trúc Quần xã ve giáp (Acari Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ như yếu tố chỉ thị sinh học biến đổi khí hậu theo đai cao trên mặt biểnGIÁO TRÌNH VỀ VẼ TÀUCharacteristic of urban wastewaterin Hanoi City – nutritive value and potential risk in using for agricultureCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÙNGDetermination of Operation Factors in Treating Piggery Wastewater by Membrane BioreactorDevelopment of Laser Beam Diffraction Technique for Determination of Thermal Expansion Coefficient of Polymeric Thin FilmsDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcSÁCH BÀI TẬP THỦY LỰCđiều khiển thủy khíĐÔI ĐIỀU VỀ VĂN HÓA HÀ NỘI THỜI HỘI NHẬP QUỐC TẾĐổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTODự báo kết quả học tập của học sinh dựa trên sự kết hợp phương pháp gần đúng Taylor và các mô hình xámEffect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập