Bao cao TTND 2016 2017

Báo cáo TTND

Báo cáo TTND
... cao Trên báo cáo tổng kết hoạt động Ban tra nhân dân năm học 2009 – 2010 Trường THCS Đông Hưng A Rất mong góp ý từ đồng chí – đồng nghiệp hoạt động tra ngày đạt kết tốt Người viết báo cáo Trưởng ... Trang 4/ Giải khiếu nại, tố cáo: Trong năm qua, Ban tra không nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo Do Ban tra nhân dân năm học vừa qua không giải trường hợp đơn thư tố cáo IV/ NHẬN XÉT: Trong năm học ... hưởng theo quy định pháp luật - Trường công khai tài thường xuyên tháng Các phận đoàn thể dán thông báo tài văn phòng cách cụ thể, rõ ràng 3/Thanh tra lĩnh vực: * Công tác tuyển sinh: Hội đồng tuyển...
 • 3
 • 147
 • 0

Bài giảng báo cao TTND học kì 1 năm học 2010-2011

Bài giảng báo cao TTND học kì 1 năm học 2010-2011
... thu – chi tài năm 2 010 – 2 011 :Tính đến ngày 06/ 01/ 2 011 ) : Các khoảng mang sang tính từ 31/ 08/2 010 1- Quỹ dạy học Tồn : 15 7.800 đ Điện thắp sang : 1. 768 .10 0 đ Tổng : 1. 925.900 đ Chi : 1. 908.500 đ ... đ ( Phiếu chi đến 21 ) Tồn ; 17 .400 đ 2- Tin học Tồn ; 12 .668.500 đ Thu ; 19 .260.000 đ Tổng ; 31. 928.500 đ Chi ; 10 .505.000 đ ( Phiếu 6,7,9 ,14 ,30, 31, 35,39,44,50, 51) Tồn ; 21, 423.500 đ 3- Cơ sở ... định - Một số ban ngành vai trò lãnh đạo chưa nỗi nét Lưu ý : Đây đơt kiểm tra NQ Năm học học năm học 2 010 -10 11 nên việc đánh giá nghị không toàn diện đa số tiêu nghị thực chưa có kết 2/ Kiểm...
 • 5
 • 128
 • 0

Bài giảng báo cao TTND học kì 1 năm học 2010-2011

Bài giảng báo cao TTND học kì 1 năm học 2010-2011
... thu – chi tài năm 2 010 – 2 011 :Tính đến ngày 06/ 01/ 2 011 ) : Các khoảng mang sang tính từ 31/ 08/2 010 1- Quỹ dạy học Tồn : 15 7.800 đ Điện thắp sang : 1. 768 .10 0 đ Tổng : 1. 925.900 đ Chi : 1. 908.500 đ ... đ ( Phiếu chi đến 21 ) Tồn ; 17 .400 đ 2- Tin học Tồn ; 12 .668.500 đ Thu ; 19 .260.000 đ Tổng ; 31. 928.500 đ Chi ; 10 .505.000 đ ( Phiếu 6,7,9 ,14 ,30, 31, 35,39,44,50, 51) Tồn ; 21, 423.500 đ 3- Cơ sở ... định - Một số ban ngành vai trò lãnh đạo chưa nỗi nét Lưu ý : Đây đơt kiểm tra NQ Năm học học năm học 2 010 -10 11 nên việc đánh giá nghị không toàn diện đa số tiêu nghị thực chưa có kết 2/ Kiểm...
 • 5
 • 149
 • 0

báo cáo ban ttnd

báo cáo ban ttnd
... sinh giỏi,và dạy phụ đạo học sinh yếu - Báo cáo cụ thể hoạt động Ban tra vào họp Hội Đồng Sư Phạm cuối năm học 2010 – 2011 Trên báo cáo chung hoạt động Ban tra nhân dân năm học 2009 - 2010 kế ... sinh Trong năm học vừa qua, Ban TTND không nhận đơn thư khiếu tố, khiếu nại tượng bất bình thường tổ chức nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc B KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN Năm học ... không phát có vi phạm nguyên tắc tài nhà trường 5- Kết luận BTTND Qua trình thực nhiệm vụ quyền hạn Ban TTND nhiệm kỳ vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cán quản lý, cán giáo viên nhân viên,...
 • 3
 • 308
 • 3

Bài giảng Bao cao tong ket Ban TTND

Bài giảng Bao cao tong ket Ban TTND
... b Khi vật B chuyển động lên 3cm F dời điểm đặt bao nhiêu? Vì ròng rọc có trọng lượng nên hiệu suất hệ 80% Tính trọng lượng ròng rọc F Hình vẽ B Bài 3(3 điểm): Một bếp dầu đun sôi lít nước đựng ... Tính góc α Bài 5(3 điểm): Cho mạch điện hình vẽ Đèn có ghi 3V - 6W, đèn có ghi 6V -3W; R5 = 2,4 Ω; hiệu điện hai đầu đoạn mạch UAB = 15V Biết hai đèn sáng bình thường Tính R3 R4 Bài 6(4 điểm): ... THCS MÔN VẬT LÝ NĂM HỌC 2008 - 2009 Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề có 01 trang Bài 1(3 điểm): Ba người xe đạp xuất phát từ A B Người thứ với vận tốc v1 = 8km/h Sau 15phút người...
 • 2
 • 553
 • 4

bao cao hoat dong cua TTND truopng hoc

bao cao hoat dong cua TTND truopng hoc
... công tác chuyên môn : - Cùng với chuyên môn nhà trường thực tốt nhiệm vụ tra chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng ngăn chặn kòp thời sai trái xẩy giáo viên việc thực qui chế chuyên môn -Thanh tra ... nhà trường, BCH công đoàn đề đònh kiểm tra để ban tra tiến hành kiểm tra hoạt động cần thiết TMBTTND Nguyễn Thị Hương ...
 • 3
 • 47
 • 0

Báo cao Ban TTND trường học

Báo cao Ban TTND trường học
... thay mặt ban tra nhân dân năm học 2012-2013, thông qua báo cáo đánh giá trình hoạt động ban tra ND năm học qua thông qua phương hướng hoạt động BTTND năm học 2013 -2014 Để hoạt động BTTND vào ... BGH nhà trường có đạo, hổ trợ tích cực để ban tra ND hoàn thành tốt nhiệm vụ B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA Năm học 2013- 2014 Năm học 2012 - 2013 năm học mà CB,GV,NV trường TH ... đạo đức nhà giáo không để học sinh ngồi nhầm lớp “ , năm học hưởng ứng phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ’’ Cùng với nhiệm vụ nhà trường với mục đích giám...
 • 3
 • 255
 • 0

Báo cáo chử thập đỏ nhiệm kỳ 2010-2016

Báo cáo chử thập đỏ nhiệm kỳ 2010-2016
... tịch, đoàn Th ký Báo cáo hoạt động CTĐ nhiệm kỳ 2005-2010- Phơng hờng 2011-2016 Nghĩ giải lao - Văn nghệ Thảo luận Phát biểu đại biểu Bầu BCH nhiệm kỳ 2011-2016 BCH nhiệm kỳ mắt, nhận nhiệm vụ Bầu ... hội viên CTĐ đội viên thiếu niên CTĐ, toàn văn báo cáo trình đại hội Chi hội CTĐ trờng THCS Quảng phúc nhiệm kỳ 2011-2016, thay mặt cho BCH nhiệm kỳ cũ vừa trình bày trớc đại hội Xin cảm ơn ý ... Luật Hội chữ thập đỏ xã Quảng Phúc Chi hội CTĐ Trờng THCS Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Chơng trình Đại hội Chi hội Chữ Thập Đỏ trờng THCS Quảng Phúc Nhiệm kỳ: 2011-...
 • 6
 • 1,505
 • 7

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG GIAI ĐOẠN 2011-2014. DỰ KIẾN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016-2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG GIAI ĐOẠN 2011-2014. DỰ KIẾN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016-2020
... thải sở y tế - Đánh giá công tác quản lý, xử lý chất thải y tế toàn ngành - Thực tốt báo cáo công tác nước sạch, nhà tiêu, quản lý chất thải y tế cố môi trường - Mở 05 lớp tập huấn x y dựng sử ... dân, x y dựng mô hình điểm xã nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế hộ gia đình - Triển khai công tác y tế trường học tới trường địa bàn toàn tỉnh - Tuyên truyền công tác quản lý, xử lý chất thải sở y tế ... truyền nhiễm Chủ động phối hợp tốt để triển khai công tác đạo tuyến, đào tạo liên tục, truyền thông nguy cơ, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh 1.2 Chỉ tiêu - Chủ động tham mưu x y dựng kế hoạch...
 • 17
 • 414
 • 0

Bao cao tong ket cong tac TTND

Bao cao tong ket cong tac TTND
... CC lao động đợc giải đáp thông suốt Nhiệm vụ kiểm tra: - Không diễn độc lập - Các thành viên Ban TTND chủ động phối kết hợp với đợt công tác kiểm tra Nhà trờng, tổ CM, Công Đoàn, Đoàn Đội để bổ ... bổ sung cho nội dung giám sát có kết khách quan toàn diện Phần thứ hai: Phơng hớng hoạt động ban ttnd học kỳ ii Năm học 2009- 2010 Tiếp tục thực hiên có điều chỉnh bổ sung phơng hớng kế hoach đề...
 • 2
 • 110
 • 0

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 05 NĂM 2008-2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2013-2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 05 NĂM 2008-2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 05 NĂM 2013-2017
... 2 Tình hình hoạt động kết kinh doanh 05 năm 2008-2012 2.1- Tình hình hoạt động 05 năm 2008- 2012: 2.1.1- Hoạt động phát triển sản phẩm: + Bên cạnh chương trình khai thác từ nhiều năm mảng du ... lệ chia cổ tức qua năm: Năm 2008: 30%/ cổ phần Năm 2009: 18%/ cổ phần Năm 2010: 20%/cổ phần Năm 2011: 22%/cổ phần Dự kiến năm 2012: 24%/cổ phần PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH 2013-2017 Triển vọng ... tục từ năm 2000 - Hạng nhì lữ hành nội địa Việt Nam năm liên tục từ năm 2009 đến 2.2.2- Doanh thu lợi nhuận toàn công ty từ năm 2008 đến năm 2012 DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TOÀN CÔNG TY TỪ NĂM 2007...
 • 16
 • 63
 • 0

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT XH, QPAN năm 2015 và mục tiêu 2016 tại xã Nga Phú huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT XH, QPAN năm 2015 và mục tiêu 2016 tại xã Nga Phú huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa
... sát thực tế, chưa gần gũi quần chúng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng quần chúng nhân dân Phần thứ hai NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2016 Triển khai thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội ... đạt Thực công tác tuyển quân năm 2015 giao quân đủ tiêu 05 niên lên đường nhập ngũ; triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2016 rà soát niên độ tuổi tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân năm 2016 ... hợp vi phạm; năm xảy 09 vụ, giảm vụ so với CK (trong đó: 01 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ đánh bạc, 02 vụ đánh người gây thương tích, 01 vụ đốt pháo trái phép, 02 vụ gây rối TTAN, 02 vụ tai nạn giao...
 • 10
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo về enso năm 2016báo cáo tài chính h p nh t qu i 2016 dcmbáo cáo kế toánbáo cáo tài chínhbáo cáobáo cáo kiểm toánbáo cáo tổng hợpbáo cáo hoạt độnghệ thống báo cáobản báo cáobáo cáo thực tậpbáo cáo đánh giákiểm toán báo cáophê duyệt báo cáobáo cáo bộ phậnQuyết định chiều dài làm việc và cách xác định điểm chóp cuối cùngRăng cửa hàm dưới hai ống tủySinh học tủy răng trong nha khoa phục hồiSo màu răngSứ có sườn kim loạiTật nghiến răngTương quan trung tâmTHÁO TRỐNG TRONG nội NHAThiết kế nhịp cầu hình trứng ovate pontic designThuốc tê và thuốc co mạchTHUỐC KHÁNG VIÊM CORTICOID phần 2Xử lý nhồi nhét thức ăn trên phục hình implantĐề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCCây bao trùm trong đồ thị và một số ứng dụng (LV tốt nghiệp)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Xây dựng hệ thống bài tập nhằm hình thành năng lực tạo lập văn bản thuyết minh cho học sinh lớp 8 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập