quá trình hập thụ chất khí

nghiên cứu điều khiển phân kênh quá trình hấp thụ trong công nghiệp hóa chất

nghiên cứu điều khiển phân kênh quá trình hấp thụ trong công nghiệp hóa chất
... A vào tháp hấp thụ cuối trớc đợc thải vào khí thông qua ống thải khí nhà máy Trong tháp hấp thụ cuối ,SO3 dòng khí phản ứng với nớc axit 98.5% tuần hoàn Trong tháp trung gian hấp thụ cuối cùng, ... nớc axit 98,5% tuần hoàn Nhiệt độ axit hấp thụ tăng lên nhiệt sinh trình hấp thụ lợng nhiệt cảm ứng dòng khí vào tháp Axit khỏi tháp hấp thụ trung gian tháp hấp thu cuối chảy trở lại bể bơm chứa ... nhiệt 3B tới tháp hấp thụ trung gian.Tại tháp hấp thụ trung gian, SO3 đợc tách khỏi dòng khí cách cho khí tiếp xúc trực tiếp với axit sunfuric tuần hoàn Khí mát khỏi tháp hấp thụ trung gian chứa...
 • 97
 • 130
 • 0

quá trình hấp thụ SO2

quá trình hấp thụ SO2
... bề mặt chất hấp thụ + Khuếch tán chất khí hòa tan bề mặt nhăn cách vào sâu lòng chất lỏng hấp thụ Quá trình hấp thụ phụ thuộc vào tương tác chất hấp thụ chất bò hấp thụ pha khí Quá trình trao ... ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD: TRẦN TIẾN KHÔI II QUÁ TRÌNH HẤP THỤ: Cơ chế trình: Hấp thu trình quan trọng để xử lý khí ứng dụng nhiều trình khác Hấp thu sở trình truyền khối ,được mô tả tính toán dựa ... 5.Phương trình đường cân cho trình hấp thu, hấp thu SO nước vôi trong: log P * SO2 = 3,58 + 1,87 log[ SO2 ] + 2,24.10 −2.T − 1960 T Trong đó: P *SO2: áp suất riêng phần SO2 cân (Pa) [SO2} :nồng độ SO2...
 • 28
 • 606
 • 2

ỨNG DỤNG CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH HẤP THU VÀ PHÂN PHỐI THUỐC

ỨNG DỤNG CÁC THÔNG SỐ DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH HẤP THU VÀ PHÂN PHỐI THUỐC
... t1/2) Sự hấp thu thuốc phụ thu c vào yếu tố nào? Phân tích, so sánh đặc điểm đường hấp thu thuốc: đường tiêu hóa, đường tiêm, đường hô hấp đường qua da, niêm mạc Trình bày vận chuyển thu c vào thần ... lâm Sinh khả dụng thu c gì? ý nghĩa Trình bày thể tích phân phối (Vd) ý nghĩa lâm sàng? Sự gắn thu c vào protein huyết tương ý nghĩa? Kể tên phản ứng (không viết công thức) chuyển hóa thu c pha ... thức) chuyển hóa thu c pha I, kết ý nghĩa? Kể tên phản ứng (không viết công t hức) chuyển hóa thu c pha II, kết ý nghĩa? Trình bày cách thải trừ thu c qua thận, qua gan, qua sữa ý nghĩa lâm sàng 10...
 • 23
 • 981
 • 1

MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HẤP THỤ CO2 SỬ DỤNG PHẦN MỀM HYSYS

MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HẤP THỤ CO2 SỬ DỤNG PHẦN MỀM HYSYS
... Pkgs/Add/Lựa chọn Sour PR Vào môi trường phỏng: Kích vào nút Enter Simulation Environment trình hấp thụ khí CO2 MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HẤP THỤ KHÍ CO2 SỬ DỤNG PHẦN MỀM HYSYS Phạm Trung Kiên-Lớp ... tháp hấp thụ 60oC sau: MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH HẤP THỤ KHÍ CO2 SỬ DỤNG PHẦN MỀM HYSYS Phạm Trung Kiên-Lớp Cao học KTHH-2009 - Chạy tháp hấp thụ, kết cho hình đây: Phân tích kết - Kết hợp sử dụng ... cứu trình trở nên dễ dàng nhiều Nội dung toán đề cập đến ứng dụng phần mềm HYSYS việc nghiên cứu, tính toán qúa trình hấp thụ khí CO2 sử dụng dung môi Propylen Cacbonat tả trình hấp thụ CO2...
 • 11
 • 476
 • 0

Chương 8 QUÁ TRÌNH hấp THỤ VÀ THIẾT BỊ hấp THỤ

Chương 8 QUÁ TRÌNH hấp THỤ VÀ THIẾT BỊ hấp THỤ
... kiểu ống 8. 5 Quá trình nhả hấp thụ: Quá trình nhả sau hấp thụ thực cần thu hồi chất bị hấp tận dụng lại dung môi Nhả hấp thụ trình ngược lại với hấp thụ vân tuân theo định luật chung hấp thụ tức ... Tháp nhả 8. 6 Cấu tạo số tháp chưng hấp thụ công nghiệp 8. 6.1 Tháp đĩa chóp 8. 6 Cấu tạo số tháp chưng hấp thụ công nghiệp 8. 6.2Tháp đệm 8. 6 Cấu tạo số tháp chưng hấp thụ công nghiệp 8. 6.2 Tháp ... tung B 8. 3 Ảnh hưởng lượng dung môi nhiệt độ áp suất lên trình hấp thụ Ảnh hưởng lượng dung môi 8. 3 Ảnh hưởng lượng dung môi nhiệt độ áp suất lên trình hấp thụ 8. 4 Cấu tạo thiết bị hấp thụ tháp...
 • 42
 • 206
 • 0

QUÁ TRÌNH hấp THỤ VÀ THIẾT BỊ hấp THỤ

QUÁ TRÌNH hấp THỤ VÀ THIẾT BỊ hấp THỤ
... kiểu 8.5 Quá trình nhả hấp thụ: Quá trình nhả sau hấp thụ thực cần thu hồi chất bị hấp tận dụng lại dung môi Nhả hấp thụ trình ngược lại với hấp thụ vân tuân theo định luật chung hấp thụ tức có ... áp suất lên trình hấp thụ 8.4 Cấu tạo thiết bị hấp thụ tháp chưng công nghiệp: 8.4.1 Thiết bị hấp thụ loại bề mặt Hình 8.3a Thiết bị hấp thụ bề mặt kiểu vỏ Hình 8.3b Thiết bị hấp thụ bề mặt kiểu ... lỏng ( hấp thụ khí HCl nước lạnh ) dạng thiết bị thường lắp nối tiếp với thành dãy 8.4.2 Thiết bị hấp thụ loại ống loại tấm: Hình 8.4a Thiết bị hấp thụ màng kiểu ống Hình 8.4b Thiết bị hấp thụ...
 • 42
 • 319
 • 0

Ảnh hưởng của nhôm sunfat đến quá trình xử lý chất ô nhiễm hữu cơ và các chất dinh dưỡng trong hệ thống thiếu khí

Ảnh hưởng của nhôm sunfat đến quá trình xử lý chất ô nhiễm hữu cơ và các chất dinh dưỡng trong hệ thống thiếu khí
... nitrat diễn bể thiếu khí Nghiên cứu xác định hiệu việc bổ sung nhôm sunfat đến trình xử photpho Đồng thời nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng nhôm sunfat đến hiệu xử chất hữu đặc biệt đến trình nitrat ... Hình Ảnh hưởng nhôm sunfat đến hiệu suất xử nitơ Tuy nhiên, trình xử nitơ bao gồm hai giai đoạn nối tiếp Như phân tích, trình nitrat hóa bị suy giảm sau bổ sung nhôm sunfat vào hệ thống ... từ bể hiếu khí sang bể thiếu khí bị khử thành khí nitơ vào khí Kết nghiên cứu cho thấy việc bổ sung nhôm sunfat không gây ảnh hưởng đến trình khử nitrat 116 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC...
 • 9
 • 521
 • 0

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NN 1 THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NN 1 THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI
... 99,78 1, 01 1, 21 119 ,8 1, 232 10 1,8 0,9524 1, 2 12 6 1, 31 109,2 0,9978 1, 32 13 2,3 1, 236 93,6 0,9 814 1, 1 11 2 ,1 1,348 12 2,5 1, 1 011 2 8,8363 1, 2 10 ,8 1, 09 12 2,2 1, 26 11 ,7728 10 5 10 9 1. 784 1, 604 13 5 11 3,7 ... 2003 10 5.926 71. 104 34.822 2004 16 8.046 77.506 90.540 2005 250.000 11 7.650 13 2.350 2006 375.000 215 .15 0 15 9.850 1. 06 1, 1 71 1,282 1, 56 1, 70 4.667 7.440 8.600 12 .500 15 .200 51. 437 13 0.568 51. 784 ... to 19 56 19 56 19 56 19 56 19 56 19 56 19 56 19 56 19 56 19 60 19 60 19 60 19 63 19 63 19 63 19 63 19 63 Mỏy tin cỏc loi 14 7 Mỏy phay cỏc loi 92 Mỏy bo cỏc loi 24 Mỏy mi 13 7 Mỏy khoan 64 Mỏy doa 15 Mỏy ca 16 ...
 • 57
 • 209
 • 0

quá trình xử lí chất thải bằng phương pháp kị khí

quá trình xử lí chất thải bằng phương pháp kị khí
... HUYỀN VSMT:QUÁ TRÌNH XỬ LÍ CHẤT THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỊ KHÍ 5.2 .Xử kị khí dùng sơ dừa: Dùng xơ dừa để xử lý nước thải Các vật liệu dùng làm giá thể cho sinh vật bám quy trình xử lý nước thải sinh ... VSMT:QUÁ TRÌNH XỬ LÍ CHẤT THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỊ KHÍ Dạng hình cầu Methanococcus Methanosarcina III.Các yếu tố kiểm soát trình kị khí: Quá trình lên men yếm khí khởi động cách nhanh chóng chất thải ... trước nước thải qua trình xử lý sinh học NHÓM 18 GVHD:TRẦN THỊ THANH HUYỀN VSMT:QUÁ TRÌNH XỬ LÍ CHẤT THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KỊ KHÍ Trong Bể sinh học kỵ khí (UASB) xảy trình phân huỷ chất hữu hòa tan...
 • 22
 • 8,959
 • 14

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập