PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy và học TIẾNG ANH lớp 8, 9 thí điểm

phân phối chương trình dạy học tiếng anh lớp 5 thí điểm

phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 5 thí điểm
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) -1 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: Số tiết thực dạy: ... học kì II) 16 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: 70 tiết Số tiết thực dạy: tiết/bài học x 20 = 60 tiết Số tiết ôn tập: tiết/bài x ôn = tiết Số tiết kiểm tra học ... vị học dạy thêm Activity Read and … (Kĩ đọc hiểu) có thời gian 24 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra (giữa học...
 • 36
 • 277
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 - 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 - 9
... nghe tiếng Anh - Một số em ngại nghe nói tiếng Anh, sợ bị mắc lỗi - Môn nghe hiểu với em, học sinh lớp 6,7 - Học sinh cha quen với tốc độ đọc, nói băng ngời Anh c- Phơng tiện đồ dùng dạy học: ... rồng - One by one of two - Evaluate Hồ groups B- New lesson: I- Pre-listening: 1- Pre-teach: -Guess the words a- Elicit vocab I-Vocabulary: - situation - (to) pick S.O up - translation - (to) ... thuật dạy học đặc trng - kỹ thuật dạy nghe Ngời thực hiện: phạm Văn Hoài - Đã quen chủ động với cách thức tổ chức tiết dạy nghe - Phối hợp linh hoạt kỹ thuật dạy học - Sáng tạo nhiều đồ dùng dạy học...
 • 24
 • 843
 • 3

Phân phối chương trình dạy bồi dưỡng buổi chiều văn 8

Phân phối chương trình dạy bồi dưỡng buổi chiều văn 8
... tập, cảm thụ văn học qua số văn thơ: Ông đồ; Nhớ 29,30 rừng Ôn tập, cảm thụ văn học qua số văn thơ: Quê hương; Khi 31,32 tu hú; 17 33,34 Ôn tập, rèn luyện cách làm văn thuyết minh 18 35,36 19 20 ... câu phủ định Ôn tập, cảm thụ văn học qua số văn thơ Nguyễn Ái 37, 38 Quốc – Hồ Chí Minh: Tức cảnh Pác Bó; Ngắm trăng, Đi đường Ôn tập, cảm thụ văn học qua số văn văn học trung đại: 39,40 Chiếu ... Việt: Hội thoại; Lựa chọn trật tự từ câu; Chữa 45,46 lỗi diễn đạt Ôn tập kiểu văn hành chính: Văn tường trình; văn 47, 48 thông báo Hợp Đồng, ngày 22 tháng năm 2010 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN Lương Thanh...
 • 2
 • 2,253
 • 29

Phân phối chương trình môn Sinh học dựa trên khung PPCT hướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ GD&ĐT

Phân phối chương trình môn Sinh học dựa trên khung PPCT và hướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ GD&ĐT
... ba Sinh học vi sinh: Sinh học vi sinh 36 52 Kiểm tra học kỳ II 37 Dự phòng (Dạy bù chậm tiết sửa thi học kì II …) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 11 CHUẨN Cả năm: 37 tuần, 52 tiết (Học ... phần Sinh học vi sinh vật (và phần 35 33 21 – có nội dung phần “Quang hợp”) 36 Kiểm tra học kỳ II Dự phòng (Dạy bù chậm tiết sửa thi học kì II…) 31 29 ** PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP ... (Tham khảo sách “Bài tập Sinh học 11 – NXBGD”) 48 Ôn tập chương II, III, IV Kiểm tra học kỳ II Dự phòng (để dạy bù, sửa kiểm tra học kì, …) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 11 NÂNG CAO Cả...
 • 13
 • 210
 • 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy THÊM SINH học 8;9

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy THÊM SINH học 8;9
... NĂM HỌC: 2015 -2016 MÔN: SINH HỌC KHỐI 1) Học kỳ I TT Buổi 1 2 Chương trình nội dung dạy Ghi Ôn tập Khái quát thể người; Sự vận động thể; Ôn tập chương: Tuần hoàn Ôn tập chương: Hô hấp ... chương: Hô hấp Tiêu hóa 2) Học kỳ II TT Buổi 1 2 Chương trình nội dung dạy thêm Ôn tập: Trao đổi chất lượng; Bài tiết; Da Ôn tập chương: Thần kinh giác quan; Tuyến nội tiết; sinh sản Ghi ...
 • 2
 • 332
 • 2

Giáo án tin học lớp 3, 4,5 lịch phân phối chương trình cả năm học

Giáo án tin học lớp 3, 4,5 và lịch phân phối chương trình cả năm học
... hiệu vào máy tính - Chuột: giúp ta điều khiển máy tính nhanh chóng - Nhờ có máy tính mà em - lắng nghe làm nhiều việc như: học nhạc, học vẽ, làm toán, liên lác với bạn bè… 3.Củng cố: - Gọi 1,2 học ... máy tính thường gặp nay? - 1,2 học sinh nhắc lại thành phần máy tính Dặn dò : - Các em nhớ học cũ - Chuẩn bị mới: Người bạn em (tiết 2) Minh tân, ngày 14 tháng năm 2014 KHỐI TRƯỞNG GV SOẠN BÙI ... vào máy tính - HS nhắc lại Nêu vài ứng dụng máy tính -Màn hình: hiển thị kết hoạt -Ghi động máy tính - Phần thân...
 • 2
 • 118
 • 0

Phân phối chương trình toán trung học cơ sở

Phân phối chương trình toán trung học cơ sở
... lên học tập Đổi kiểm tra, đánh giá − Căn theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình môn Toán − Những kiến thức, kĩ phương pháp tư mang tính đặc thù toán học phù hợp với định hướng cấp học trung học ... viết 15’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 45’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 90’: ( học kì 1, học kì 2: bao gồm Số học Đại số Hình học) Lưu ý: Yêu cầu phân bố kiểm tra ... 45’ vào cuối chương cách khoảng từ 10 dến 15 tiết.( Vụ GDTrH – Bộ GD&ĐT) B PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết Học kì 1: 19 tuần (72 tiết) Học kì 2: 18...
 • 22
 • 1,479
 • 2

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10
... DUNG Chương I : Một số khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình 3 § Khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình § Các thành phần ngôn ngữ lập trình Câu hỏi tập cuối chương I Chương II : Chương trình ... 16(6LT+6TH+ 4BT) Chương IV : Kiểu liệu có cấu trúc 22 LT § 17 Chương trình phân loại § 18 Ví dụ cách viết sử dụng chương trình Bài tập thực hành Câu hỏi tập cuối chương VI Ôn tập Ôn tập Kiểm tra Học kỳ ... 41 Câu hỏi tập cuối chương V 42 Kiểm tra tiết (thực hành) 35 28 29 30 Chương VI : Chương trình lập trình có cấu trúc 31 32 33 34 35 43+44 45+46 47+48 49 50 51 52 BÀI TẬP 2 2 Chương V : Tệp thao...
 • 6
 • 971
 • 8

Phân phối chương trình MT Tiểu học

Phân phối chương trình MT Tiểu học
... trê dán täüc TTMT: Xem tranh phong cnh VTM: V qu dảng hçnh cáưu T ưn VT: Âãư ti phong cnh q hỉång TNTD:Nàûn váût quen thüc VTT: V âån gin hoa lạ 10 11 VTT: Trang trê hçnh vng TTMT: Tçm hiãøu vãư ... häüp 17 VTT: Trang trê hçnh vng 18 VTM:Ténh váût l v qu HC K II 19 TTMT: Xem tranh dán gian Viãût Nam 10 11 HC K I Tãn bi dảy TTMT:Xem tranh Thiãúu nỉỵ bãn hoa hû VTT: Mu sàõc trang trê VT: Âãư ... hồûc ba váût máùu 25 TTMT: Xem tranh Bạc Häư âi cäng tạc 26 VTT: Táûp k kiãøu chỉỵ in hoa nẹt 31 32 33 34 35 VT:Âãư ti cạc váût TNTDTD:Nàûn hồûc v,xẹ dạn hçnh dạng ngỉåìi* TTMT: Xem tranh thiãúu...
 • 3
 • 505
 • 9

Phân phối Chương trình Môn Tin học THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Tin học THCS - NH 2009 - 2010
... HỌC KỲ I Tên học Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh ... tr nh máy t nh liệu Bài 3: Chương tr nh máy t nh liệu (tiếp theo) Bài TH2: Viết chương tr nh để t nh toán Bài TH2: Viết chương tr nh để t nh toán (tiếp theo) Bài 4: Sử dụng biến chương tr nh Bài 4: ... với chương tr nh ngôn ngữ lập tr nh Bài 2: Làm quen với chương tr nh ngôn ngữ lập tr nh (tt) Bài TH1: Làm quen với Turbo Pascal Bài TH1: Làm quen với Turbo Pascal (tiếp theo) Bài 3: Chương trình...
 • 6
 • 200
 • 1

Phân phối Chương trình Môn Sinh học THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Sinh học THCS - NH 2009 - 2010
... IV Lá 07 01 01 - - Chương V Sinh sản sinh dưỡng 02 - - - - Chương VI Hoa sinh sản hữu t nh 05 - - 01 01 Chương VII Quả hạt 04 - - 02 - Chương VIII Các nh m thực vật 09 - - 01 01 Chương IX Vai ... 05 01 02 - - Chương V: Di truyền học người 03 - - - - Chương VI: Ứng dụng di truyền học 07 - 02 01 01 Chương I: Sinh vật môi trường 04 - 02 - - Chương II: Hệ sinh thái 04 - 02 - 01 Chương III: ... 01 Chương IV: Hô hấp 03 - 01 - - Chương V: Tiêu hoá 05 01 01 - - Chương VI: Trao đổi chất lượng 05 - 01 01 01 Chương VII: Bài tiết 03 - - - - Chương VIII: Da 02 - - - - Chương IX: Thần kinh giác...
 • 21
 • 447
 • 5

Phan phoi Chuong trinh Mon Tin hoc THCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Tin hoc THCS - NH 2009 - 2010
... Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh (tiếp theo) Bài 2: ... 6: Đ nh dạng trang t nh Bài 6: Đ nh dạng trang t nh (tiếp theo) Bài TH6: Tr nh bày bảng điểm lớp em Bài TH6: Tr nh bày bảng điểm lớp em (tiếp theo) Bài 7: Tr nh bày in trang t nh Bài 7: Tr nh bày ... tr nh bảng t nh gì? Bài 1: Chương tr nh bảng t nh gì? (tiếp theo) Bài TH1: Làm quen với chương tr nh bảng t nh Excel Bài TH1: Làm quen với chương tr nh bảng t nh Excel(tiếp theo) Bài 2: Các thành...
 • 6
 • 175
 • 1

Phân phối chương trình môn Hóa học năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Hóa học năm học 2009-2010
... CHNG TRèNH lớp Cả năm: 37 tuần ( 70 tiết) Học kì I: 19 tuần ( 36 tiết) Học kì II: 18 tuần ( 34 tiết) Số tiết Nội dung Lí thuyết Luyện tập Thực hành Mở đầu 10 2 Chơng Phản ứng hoá học 1 Chơng Mol ... hoá học 1 Chơng Mol tính toán hoá học Chơng Oxi Không khí 1 Chơng Hiđro Nớc 2 Chơng Dung dịch Kiểm tra Chơng Chất Nguyên tử Phân tử Ôn tập Ôn tập học kì I cuối năm Kiểm tra Tổng số: 70 tiết 46 ... KHUNG PPCT CP THCS I NHNG VN CHUNG Khung phõn phi chng trỡnh (KPPCT) ny ỏp dng cho cp THCS t nm hc 2009-2010, gm phn: (A) Hng dn s dng KPPCT; (B) Khung PPCT (mt s phn cú s iu chnh so vi nm hc 2008-2009)...
 • 14
 • 327
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: về phân phối chương trình dạy học tự chọnphân phối chương trình dạy bồi dưỡng hoa 8phan phoi chuong trinh mon hoa hoc lop 8phân phối chương trình môn sinh học 8phân phối chương trình toán tiểu họcphân phối chương trình bậc tiểu họcphân phối chương trình dạy thêm toán 8phân phối chương trình môn khoa học lớp 5phan phoi chuong trinh day them vat ly 9phân phối chương trình môn tin học bậc tiểu họcphân phối chương trình môn hóa học lớp 11phân phối chương trình môn sinh học 9phân phối chương trình môn sinh học lớp 9phân phối chương trình các môn học lớp 5phân phối chương trình dạy thêm toán 7Gia công mỹ phẩm thành phố Hồ Chí MinhTO TRINH DE NGHI NANG LUONG TRUOC THOI HANQuan điểm, mục tiêu của việc đảm bảo thực hiện tốt chính sách đối ngoại về tôn giáo, dân tộc ở Tây Nam Bộ đên 2020Hoàn thiện chính sách của chính quyền tỉnh nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh hưng yênQuản lý cơ sở vật chất ở trung tâm khảo thí đại học quốc gia hà nội theo hướng ISO 9001Xây dựng và phát triển văn hoá công sở tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dươngQuản trị nhân lực tại công ty công ty bất động sản viettelMỘT số GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN văn HOÁ DOANH NGHIỆP của CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNGQuản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóaĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 2010Quản trị nhân lực tại công ty TNHH 1 thành viên xây lắp thương mại MBCVăn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp nhật bản ở việt namVăn hóa doanh nghiệp trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố hà nộiPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty điện lực thành phố hà nộiPhát triển du lịch Chùa HươngKhai thác các giá trị văn hoá của lễ hội đền Sóc (đền Gióng) Sóc Sơn để phục vụ du lịchTÌM HIỂU CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘINghiên cứu đa dạng sinh học bộ Phù du (Ephemeroptera) ở đai cao 600 – 1600m tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai (LV tốt nghiệp)60 đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 có đáp ánĐiều tra nhận thức về giới tính và sức khỏe sinh sản của học sinh tại trường THPT Liên Hà Đông Anh Hà Nội và THPT Thái Ninh Thái Thụy Thái Bình (LV tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập