PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy và học TIẾNG ANH lớp 8, 9 thí điểm

phân phối chương trình dạy học tiếng anh lớp 5 thí điểm

phân phối chương trình dạy và học tiếng anh lớp 5 thí điểm
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) -1 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: Số tiết thực dạy: ... học kì II) 16 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: 70 tiết Số tiết thực dạy: tiết/bài học x 20 = 60 tiết Số tiết ôn tập: tiết/bài x ôn = tiết Số tiết kiểm tra học ... vị học dạy thêm Activity Read and … (Kĩ đọc hiểu) có thời gian 24 Phân phối chương trình cho kế hoạch tiết/tuần Tổng số tiết năm học: Số tiết thực dạy: Số tiết ôn tập: Số tiết kiểm tra (giữa học...
 • 36
 • 361
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 - 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 8 - 9
... nghe tiếng Anh - Một số em ngại nghe nói tiếng Anh, sợ bị mắc lỗi - Môn nghe hiểu với em, học sinh lớp 6,7 - Học sinh cha quen với tốc độ đọc, nói băng ngời Anh c- Phơng tiện đồ dùng dạy học: ... rồng - One by one of two - Evaluate Hồ groups B- New lesson: I- Pre-listening: 1- Pre-teach: -Guess the words a- Elicit vocab I-Vocabulary: - situation - (to) pick S.O up - translation - (to) ... thuật dạy học đặc trng - kỹ thuật dạy nghe Ngời thực hiện: phạm Văn Hoài - Đã quen chủ động với cách thức tổ chức tiết dạy nghe - Phối hợp linh hoạt kỹ thuật dạy học - Sáng tạo nhiều đồ dùng dạy học...
 • 24
 • 917
 • 3

Phân phối chương trình dạy bồi dưỡng buổi chiều văn 8

Phân phối chương trình dạy bồi dưỡng buổi chiều văn 8
... tập, cảm thụ văn học qua số văn thơ: Ông đồ; Nhớ 29,30 rừng Ôn tập, cảm thụ văn học qua số văn thơ: Quê hương; Khi 31,32 tu hú; 17 33,34 Ôn tập, rèn luyện cách làm văn thuyết minh 18 35,36 19 20 ... câu phủ định Ôn tập, cảm thụ văn học qua số văn thơ Nguyễn Ái 37, 38 Quốc – Hồ Chí Minh: Tức cảnh Pác Bó; Ngắm trăng, Đi đường Ôn tập, cảm thụ văn học qua số văn văn học trung đại: 39,40 Chiếu ... Việt: Hội thoại; Lựa chọn trật tự từ câu; Chữa 45,46 lỗi diễn đạt Ôn tập kiểu văn hành chính: Văn tường trình; văn 47, 48 thông báo Hợp Đồng, ngày 22 tháng năm 2010 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN Lương Thanh...
 • 2
 • 2,575
 • 29

Phân phối chương trình môn Sinh học dựa trên khung PPCT hướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ GD&ĐT

Phân phối chương trình môn Sinh học dựa trên khung PPCT và hướng dẫn điều chỉnh nội dung của Bộ GD&ĐT
... ba Sinh học vi sinh: Sinh học vi sinh 36 52 Kiểm tra học kỳ II 37 Dự phòng (Dạy bù chậm tiết sửa thi học kì II …) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 11 CHUẨN Cả năm: 37 tuần, 52 tiết (Học ... phần Sinh học vi sinh vật (và phần 35 33 21 – có nội dung phần “Quang hợp”) 36 Kiểm tra học kỳ II Dự phòng (Dạy bù chậm tiết sửa thi học kì II…) 31 29 ** PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP ... (Tham khảo sách “Bài tập Sinh học 11 – NXBGD”) 48 Ôn tập chương II, III, IV Kiểm tra học kỳ II Dự phòng (để dạy bù, sửa kiểm tra học kì, …) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 11 NÂNG CAO Cả...
 • 13
 • 225
 • 0

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy THÊM SINH học 8;9

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH dạy THÊM SINH học 8;9
... NĂM HỌC: 2015 -2016 MÔN: SINH HỌC KHỐI 1) Học kỳ I TT Buổi 1 2 Chương trình nội dung dạy Ghi Ôn tập Khái quát thể người; Sự vận động thể; Ôn tập chương: Tuần hoàn Ôn tập chương: Hô hấp ... chương: Hô hấp Tiêu hóa 2) Học kỳ II TT Buổi 1 2 Chương trình nội dung dạy thêm Ôn tập: Trao đổi chất lượng; Bài tiết; Da Ôn tập chương: Thần kinh giác quan; Tuyến nội tiết; sinh sản Ghi ...
 • 2
 • 378
 • 2

Giáo án tin học lớp 3, 4,5 lịch phân phối chương trình cả năm học

Giáo án tin học lớp 3, 4,5 và lịch phân phối chương trình cả năm học
... hiệu vào máy tính - Chuột: giúp ta điều khiển máy tính nhanh chóng - Nhờ có máy tính mà em - lắng nghe làm nhiều việc như: học nhạc, học vẽ, làm toán, liên lác với bạn bè… 3.Củng cố: - Gọi 1,2 học ... máy tính thường gặp nay? - 1,2 học sinh nhắc lại thành phần máy tính Dặn dò : - Các em nhớ học cũ - Chuẩn bị mới: Người bạn em (tiết 2) Minh tân, ngày 14 tháng năm 2014 KHỐI TRƯỞNG GV SOẠN BÙI ... vào máy tính - HS nhắc lại Nêu vài ứng dụng máy tính -Màn hình: hiển thị kết hoạt -Ghi động máy tính - Phần thân...
 • 2
 • 181
 • 0

Phân phối chương trình toán trung học cơ sở

Phân phối chương trình toán trung học cơ sở
... lên học tập Đổi kiểm tra, đánh giá − Căn theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình môn Toán − Những kiến thức, kĩ phương pháp tư mang tính đặc thù toán học phù hợp với định hướng cấp học trung học ... viết 15’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 45’: (2 Số học Đại số, Hình học) + Kiểm tra viết 90’: ( học kì 1, học kì 2: bao gồm Số học Đại số Hình học) Lưu ý: Yêu cầu phân bố kiểm tra ... 45’ vào cuối chương cách khoảng từ 10 dến 15 tiết.( Vụ GDTrH – Bộ GD&ĐT) B PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP Cả năm 140 tiết Số học 111 tiết Hình học 29 tiết Học kì 1: 19 tuần (72 tiết) Học kì 2: 18...
 • 22
 • 1,599
 • 2

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10
... DUNG Chương I : Một số khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình 3 § Khái niệm lập trình ngôn ngữ lập trình § Các thành phần ngôn ngữ lập trình Câu hỏi tập cuối chương I Chương II : Chương trình ... 16(6LT+6TH+ 4BT) Chương IV : Kiểu liệu có cấu trúc 22 LT § 17 Chương trình phân loại § 18 Ví dụ cách viết sử dụng chương trình Bài tập thực hành Câu hỏi tập cuối chương VI Ôn tập Ôn tập Kiểm tra Học kỳ ... 41 Câu hỏi tập cuối chương V 42 Kiểm tra tiết (thực hành) 35 28 29 30 Chương VI : Chương trình lập trình có cấu trúc 31 32 33 34 35 43+44 45+46 47+48 49 50 51 52 BÀI TẬP 2 2 Chương V : Tệp thao...
 • 6
 • 1,036
 • 8

Phân phối chương trình MT Tiểu học

Phân phối chương trình MT Tiểu học
... trê dán täüc TTMT: Xem tranh phong cnh VTM: V qu dảng hçnh cáưu T ưn VT: Âãư ti phong cnh q hỉång TNTD:Nàûn váût quen thüc VTT: V âån gin hoa lạ 10 11 VTT: Trang trê hçnh vng TTMT: Tçm hiãøu vãư ... häüp 17 VTT: Trang trê hçnh vng 18 VTM:Ténh váût l v qu HC K II 19 TTMT: Xem tranh dán gian Viãût Nam 10 11 HC K I Tãn bi dảy TTMT:Xem tranh Thiãúu nỉỵ bãn hoa hû VTT: Mu sàõc trang trê VT: Âãư ... hồûc ba váût máùu 25 TTMT: Xem tranh Bạc Häư âi cäng tạc 26 VTT: Táûp k kiãøu chỉỵ in hoa nẹt 31 32 33 34 35 VT:Âãư ti cạc váût TNTDTD:Nàûn hồûc v,xẹ dạn hçnh dạng ngỉåìi* TTMT: Xem tranh thiãúu...
 • 3
 • 522
 • 9

Phân phối Chương trình Môn Tin học THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Tin học THCS - NH 2009 - 2010
... HỌC KỲ I Tên học Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh ... tr nh máy t nh liệu Bài 3: Chương tr nh máy t nh liệu (tiếp theo) Bài TH2: Viết chương tr nh để t nh toán Bài TH2: Viết chương tr nh để t nh toán (tiếp theo) Bài 4: Sử dụng biến chương tr nh Bài 4: ... với chương tr nh ngôn ngữ lập tr nh Bài 2: Làm quen với chương tr nh ngôn ngữ lập tr nh (tt) Bài TH1: Làm quen với Turbo Pascal Bài TH1: Làm quen với Turbo Pascal (tiếp theo) Bài 3: Chương trình...
 • 6
 • 215
 • 1

Phân phối Chương trình Môn Sinh học THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Sinh học THCS - NH 2009 - 2010
... IV Lá 07 01 01 - - Chương V Sinh sản sinh dưỡng 02 - - - - Chương VI Hoa sinh sản hữu t nh 05 - - 01 01 Chương VII Quả hạt 04 - - 02 - Chương VIII Các nh m thực vật 09 - - 01 01 Chương IX Vai ... 05 01 02 - - Chương V: Di truyền học người 03 - - - - Chương VI: Ứng dụng di truyền học 07 - 02 01 01 Chương I: Sinh vật môi trường 04 - 02 - - Chương II: Hệ sinh thái 04 - 02 - 01 Chương III: ... 01 Chương IV: Hô hấp 03 - 01 - - Chương V: Tiêu hoá 05 01 01 - - Chương VI: Trao đổi chất lượng 05 - 01 01 01 Chương VII: Bài tiết 03 - - - - Chương VIII: Da 02 - - - - Chương IX: Thần kinh giác...
 • 21
 • 483
 • 5

Phan phoi Chuong trinh Mon Tin hoc THCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Tin hoc THCS - NH 2009 - 2010
... Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Phần mềm luyện gõ phím nhanh với FINGER BREAK OUT Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh Bài 1: Máy t nh chương tr nh máy t nh (tiếp theo) Bài 2: ... 6: Đ nh dạng trang t nh Bài 6: Đ nh dạng trang t nh (tiếp theo) Bài TH6: Tr nh bày bảng điểm lớp em Bài TH6: Tr nh bày bảng điểm lớp em (tiếp theo) Bài 7: Tr nh bày in trang t nh Bài 7: Tr nh bày ... tr nh bảng t nh gì? Bài 1: Chương tr nh bảng t nh gì? (tiếp theo) Bài TH1: Làm quen với chương tr nh bảng t nh Excel Bài TH1: Làm quen với chương tr nh bảng t nh Excel(tiếp theo) Bài 2: Các thành...
 • 6
 • 200
 • 1

Phân phối chương trình môn Hóa học năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Hóa học năm học 2009-2010
... CHNG TRèNH lớp Cả năm: 37 tuần ( 70 tiết) Học kì I: 19 tuần ( 36 tiết) Học kì II: 18 tuần ( 34 tiết) Số tiết Nội dung Lí thuyết Luyện tập Thực hành Mở đầu 10 2 Chơng Phản ứng hoá học 1 Chơng Mol ... hoá học 1 Chơng Mol tính toán hoá học Chơng Oxi Không khí 1 Chơng Hiđro Nớc 2 Chơng Dung dịch Kiểm tra Chơng Chất Nguyên tử Phân tử Ôn tập Ôn tập học kì I cuối năm Kiểm tra Tổng số: 70 tiết 46 ... KHUNG PPCT CP THCS I NHNG VN CHUNG Khung phõn phi chng trỡnh (KPPCT) ny ỏp dng cho cp THCS t nm hc 2009-2010, gm phn: (A) Hng dn s dng KPPCT; (B) Khung PPCT (mt s phn cú s iu chnh so vi nm hc 2008-2009)...
 • 14
 • 350
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: về phân phối chương trình dạy học tự chọnphân phối chương trình dạy bồi dưỡng hoa 8phan phoi chuong trinh mon hoa hoc lop 8phân phối chương trình môn sinh học 8phân phối chương trình toán tiểu họcphân phối chương trình bậc tiểu họcphân phối chương trình dạy thêm toán 8phân phối chương trình môn khoa học lớp 5phan phoi chuong trinh day them vat ly 9phân phối chương trình môn tin học bậc tiểu họcphân phối chương trình môn hóa học lớp 11phân phối chương trình môn sinh học 9phân phối chương trình môn sinh học lớp 9phân phối chương trình các môn học lớp 5phân phối chương trình dạy thêm toán 7Ứng dụng của sắc ký lọc gel (GFC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai tại tỉnh Sơn La (LV thạc sĩ)Kinh nhật tụng chùa hoằng phápNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Nâng cao vai trò của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012008 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)giáo trình nghiệp vụ bán hàngLợi thế và thách thức hậu sáp nhập đối với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam đang niêm yếtTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namCâu hỏi ôn thi chuyên ngành nông nghiệp chi cục kiểm lâm 2015Nghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập