Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang SrPB, SrPCl và y2o3 pha tạp eu ứng dụng trong đèn huỳnh quang

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang SrPB, SrPCl Y2O3 pha tạp Eu ứng dụng trong đèn huỳnh quang

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang SrPB, SrPCl và Y2O3 pha tạp Eu ứng dụng trong đèn huỳnh quang
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LÊ TIẾN HÀ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT HUỲNH QUANG SrPB, SrPCl Y2O3 PHA TẠP Eu ỨNG DỤNG TRONG ĐÈN HUỲNH QUANG Chuyên ngành: Vật liệu quang học, quang ... nhà nghiên cứu hãng sản xuất giới tập trung nghiên cứu chế tạo thử nghiệm loại bột huỳnh quang - bột huỳnh quang pha tạp đất Khác với bột halophosphate, bột huỳnh quang pha tạp đất đƣợc chế tạo ... tạo bột huỳnh quang phát xạ đỏ Y2O3: Eu3 + phƣơng pháp đồng kết tủa  Nghiên cứu tính chất ba hệ bột huỳnh quang SrPB, SrPCl Y2O3 chế tạo đƣợc đánh giá khả ứng dụng chúng chế tạo đèn huỳnh quang...
 • 130
 • 97
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang SrPB, SrPCl y2o3 pha tạp eu ứng dụng trong đèn huỳnh quang

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang SrPB, SrPCl và y2o3 pha tạp eu ứng dụng trong đèn huỳnh quang
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LÊ TIẾN HÀ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT HUỲNH QUANG SrPB, SrPCl Y2O3 PHA TẠP Eu ỨNG DỤNG TRONG ĐÈN HUỲNH QUANG Chuyên ngành: Vật liệu quang học, quang ... bột huỳnh quang chế tạo nhằm tìm điều kiện chế tạo nồng độ pha tạp pha tạp tối ưu cho loại bột huỳnh quang  Thử nghiệm ứng dụng bột huỳnh quang thu để chế tạo đèn compact đánh giá khả ứng dụng ... sáng, nhà nghiên cứu hãng sản xuất giới tập trung nghiên cứu chế tạo thử nghiệm loại bột huỳnh quang - bột huỳnh quang pha tạp đất Khác với bột halophosphate, bột huỳnh quang pha tạp đất chế tạo...
 • 126
 • 97
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang SrPB, SrPCl y2o3 pha tạp eu ứng dụng trong đèn huỳnh quang (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang SrPB, SrPCl và y2o3 pha tạp eu ứng dụng trong đèn huỳnh quang (TT)
... cho ứng dụng chế tạo loại đèn chiếu sáng chuyên dụng cho nông nghiệp Với lý trên, lựa chọn đề tài Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh SrPB, SrPCl Y2O3 pha tạp Eu ứng dụng đèn huỳnh quang" Mục tiêu nghiên ... tính chất quang bột huỳnh quang chế tạo nhằm tìm điều kiện chế tạo nồng độ pha tạp pha tạp tối ưu cho loại bột huỳnh quang  Thử nghiệm ứng dụng bột huỳnh quang thu để chế tạo đèn compact đánh giá ... liệu chế tạo với định hướng tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng trắng c/ Bột huỳnh quang sở Y2O3 Bột huỳnh quang Y2O3 pha tạp ion Eu3 + phát xạ ánh sáng đỏ thành phần quan trọng bột huỳnh quang...
 • 24
 • 70
 • 0

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (RED) ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (RED) ứng dụng trong chế tạo đèn huỳnh quang
... màu đỏ cần thiết Đề tài Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (Red) ứng dụng chế tạo đèn huỳnh quang thực nhằm ứng dụng trực tiếp kết vào việc chế tạo đèn huỳnh quang ánh sáng ... sáng đỏ dùng nông nghiệp đèn huỳnh quang compact hiệu suất cao Mục tiêu nghiên cứu Chế tạo bột huỳnh quang phát xạ ánh sáng đỏ (Red), nghiên cứu chế ảnh hưởng đến cấu trúc tính chất quang bột huỳnh ... chế tạo hạ giá thàng sản phẩm Trong thiết bị chiếu sáng phát ánh sáng trắng dùng vật liệu ba phổ bột huỳnh quang phát xạ màu đỏ chiếm gần 80% Vì việc nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang phát xạ...
 • 45
 • 170
 • 0

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba)

Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba)
... nghiên cứu Trong thập niên qua, nhà nghiên cứu LED nghiên cứu với mong muốn chế tạo nguồn sáng màu lục hiệu Một loạt bột huỳnh quang phát ánh sáng màu lam bột huỳnh quang phát ánh sáng màu ... hướng ứng dụng tạo LED đơn sắc WLED Đề tài luận án Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M = Ca, Sr, Ba) lựa chọn đặt mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau: Nghiên cứu phát triển ... tiếp tục triển khai nghiên cứu nội dung sau: i) Chế tạo bột huỳnh quang M2MgSi2O7:Eu2+ (M = Ca, Sr, Ba) với lượng lớn ii) Sử dụng bột huỳnh quang chế tạo để tiến hành nghiên cứu tối ưu hoá tỉ lệ...
 • 24
 • 121
 • 0

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang akermanite m2mgsi2o7eu2+ (m=ca, sr, ba) NCS tống thị hảo tâm

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang akermanite m2mgsi2o7eu2+ (m=ca, sr, ba)  NCS tống thị hảo tâm
... cận tạo WLED sở bột huỳnh quang nghiên cứu chế tạo loại bột huỳnh quang cho LED để cải thiện thông số Trong trình nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang cho LED, nhà nghiên cứu đặt mục tiêu nghiên ... tạo LED đơn sắc WLED Đề tài luận án Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+” lựa chọn đặt mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau: - Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo bột huỳnh ... tủa để chế tạo bột huỳnh quang M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba) Các mục tiêu nội dung cụ thể đặt bao gồm: - Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo bột huỳnh quang M2 MgSi2O7:Eu2+ (M = Ca, Sr, Ba) phát...
 • 115
 • 71
 • 0

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba)

Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba)
... cận tạo WLED sở bột huỳnh quang nghiên cứu chế tạo loại bột huỳnh quang cho LED để cải thiện thông số Trong trình nghiên cứu chế tạo vật liệu huỳnh quang cho LED, nhà nghiên cứu đặt mục tiêu nghiên ... Đề tài luận án Nghiên cứu chế tạo bột huỳnh quang Akermanite M2MgSi2O7:Eu2+ lựa chọn đặt mục tiêu nghiên cứu cụ thể sau: - Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo bột huỳnh quang Sr2MgSi2O7:Eu2+ ... tủa để chế tạo bột huỳnh quang M2MgSi2O7:Eu2+ (M=Ca, Sr, Ba) Các mục tiêu nội dung cụ thể đặt bao gồm: - Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo bột huỳnh quang M2 MgSi2O7:Eu2+ (M = Ca, Sr, Ba) phát...
 • 115
 • 62
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu chế tạo bột tio2 kích thước nanomet ứng dụng

Đề tài : Nghiên cứu chế tạo bột tio2 kích thước nanomet và ứng dụng
... HIỆN ĐỀ TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo bột TiO2 kích thước nanomet ứng dung Mã số đề tài: KC 02.27/06-10 Thuộc Chương trình khoa học công nghệ KC 02/06-10 Chủ nhiệm đề tài: ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC 02/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT TiO2 KÍCH THƯỚC NANOMET ỨNG DỤNG ... Nguyễn Thị Nguyên Nghiên cứu công nghệ tinh chế TiCl4, sản xuất bột TiO2 nano anatase nghiên cứu ứng dụng chúng làm chất xúc tác quang Nghiên cứu công nghệ sản xuất TiO2 nano ứng dụng trọng kỹ thuật...
 • 208
 • 412
 • 1

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT TiO2 KÍCH THƯỚC NANOMET ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT TiO2 KÍCH THƯỚC NANOMET VÀ ỨNG DỤNG
... công nghệ chế tạo bột TiO2 nano quy mô pilot Chế tạo bột TiO2 nano với kích thước nano mét với khối lượng lớn, suất đạt 0,2kg/giờ (pha Anatase có kích thước ...
 • 193
 • 23
 • 0

NGHIÊN cứu GIẢI PHẪU HÌNH ẢNH XOANG hàm TRÊN cấu TRÚC LIÊN QUAN ỨNG DỤNG TRONG cấy GHÉP IMPLANT TRÊN PHIM CONE BEAM

NGHIÊN cứu GIẢI PHẪU HÌNH ẢNH XOANG hàm TRÊN và cấu TRÚC LIÊN QUAN ỨNG DỤNG TRONG cấy GHÉP IMPLANT TRÊN PHIM CONE BEAM
... 73.5 Trong tổng số 68 xoang hàm 34 bệnh nhân đợc khảo sát, số lợng vách ngăn xoang hàm thấy đợc phim CT Cone beam chiếm tỷ lệ 26.5% (18/68) Số lợng vách ngăn xoang hàm đợc thấy phim CT Cone beam ... đáy xoang, phía trớc gần đáy xoang Hình dạng đáy xoang hàm tơng tự đờng của mạch máu Trong tổng số 68 xoang hàm 34 bệnh nhân đợc khảo sát, số lợng vách ngăn xoang hàm thấy đợc phim CT Cone beam ... (n=18) Chiều cao vách ngăn xoang hàm đợc thấy phim CT Cone beam 7.983.67 (n=18) Y học thực hành (873) - số 6/2013 Chiều cao vách ngăn xoang hàm đợc thấy phim CT Cone beam bên 8.044.26 (n=8) cao...
 • 3
 • 76
 • 3

Nghiên cứu chế tạo , tính chất quang của các chấm lượng tử CdSe với cấu trúc lõi , vỏ định hướng ứng dụng

Nghiên cứu chế tạo , tính chất quang của các chấm lượng tử CdSe với cấu trúc lõi , vỏ và định hướng ứng dụng
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU Vũ Đức Chính NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC CHẤM LƢỢNG TỬ CdSe VỚI CẤU TRÚC LÕI/VỎ VÀ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG ... [10 ], [59] tính chất quang CdSe với cấu trúc l i v , c thể chế tạo đƣợc chấm lƣợng tử cấu trúc nhƣ mong muốn Mục đích cuối nghiên cứu nh m chế tạo chấm lƣợng tử c tính chất phát xạ tốt Để chế tạo ... Phổ quang học chấm lƣợng tử CdSe 24 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP CHẾ TẠO CÁC CHẤM LƢỢNG 27 TỬ CdSe/ ZnS CẤU TRÚC LÕI/VỎ VÀ CÁC K THUẬT THỰC NGHIỆM 2.1 Phƣơng pháp chế tạo chấm lƣợng tử CdSe với cấu trúc...
 • 181
 • 396
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang của các chấm lượng tử CdSe với cấu trúc lõi/vỏ định hướng ứng dụng

Nghiên cứu chế tạo, tính chất quang của các chấm lượng tử CdSe với cấu trúc lõi/vỏ và định hướng ứng dụng
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU Vũ Đức Chính NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC CHẤM LƢỢNG TỬ CdSe VỚI CẤU TRÚC LÕI/VỎ VÀ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG ... luận 116 CHƢƠNG TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC CHẤM LƢỢNG TỬ CdSe VỚI CẤU TRÚC LÕI/VỎ Đ ĐƢỢC IẾN ĐỔI 118 Ề MẶT VÀ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG 5.1 Biến đổi bề m t chấm lƣợng tử CdSe cấu trúc l i v với 121 nhóm ... [59] tính chất quang CdSe với cấu trúc l i v , c thể chế tạo đƣợc chấm lƣợng tử cấu trúc nhƣ mong muốn Mục đích cuối nghiên cứu nh m chế tạo chấm lƣợng tử c tính chất phát xạ tốt Để chế tạo chấm...
 • 181
 • 269
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT MÀU VÀNG SẮT TỪ SẮT PHẾ THẢI

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT MÀU VÀNG SẮT TỪ SẮT PHẾ THẢI
... chính: sắt phế thải dễ áp dụng cho yêu cầu sản xuất - Giải pháp công nghệ đơn giản - Không tạo sản phẩm phụ gây Ô nhiễm môi trường III NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT VÀNG SẮT TỪ NGUỒN SẮT PHẾ THẢI 3.1 ... nghệ chế tạo bột màu vàng sắt: 3.2 Tạo mầm: Quá trình biểu diễn phương trình phản ứng sau : Fe+2 + 2OH- ® Fe(OH)2 Fe(OH)2 + O2 + H2O ® Fe(OH)3 Khâu tạo mầm giữ vị trí quan trọng trình tạo màu ... chủng loại phế liệu đến chất lượng màu: Hàm lượng sắt phế hếu: 95% - 97% Qua khảo sát loại phế liệu không ảnh hưởng đến chất lượng bột màu IV CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẨM (So sánh với bột màu vàng Trung...
 • 4
 • 230
 • 2

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô yvo4eu3+; cepo4tb3+ khảo sát tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanô yvo4eu3+; cepo4tb3+ và khảo sát tính chất quang của chúng
... phng phỏp quang ph nghiờn cu tớnh cht quang ca vt liu II.4 Phng phỏp quang ph hp th 40 II.4 Phng phỏp ph hunh quang 41 II.4 Phng phỏp ph kớch thớch hunh quang 44 II.4 Phng phỏp ph hunh quang phõn ... t catot, hunh quang tia X c kớch thớch bi tia X [10] ng dng ph bin ca vt liu hunh quang quang hunh quang l cỏc ốn ng hunh quang Vic chuyn i in nng thnh ỏnh sỏng trng cỏc ốn hunh quang hiu sut ... phỏt x quang (thi gian sng hunh quang) [69], hiu sut lng t hunh quang [63], hiu ng truyn nng lng [51], hiu ng dp tt hunh quang v hiu ng hunh quang chuyn i ngc [12, 43] Cỏc vt liu nanụ phỏt quang...
 • 150
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode5 EN1995 2 e 2004 Design of timber structures part 2: Bridge)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.1: Quy định chung (Eurocode6 EN1996 1 1 e 2005 Design of masonry structures part 1.1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode6 EN1996 1 2 e 2005 Design of masonry structures part 1.2: General rules and structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 2: Yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế, lựa chọn vật liệu (Eurocode5 BS EN1996 2 e 2006 Design of masonry structures part 2: Desgin consideratins, selection of materials and execution of masonry)Các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TWCác giải pháp nhằm tạo động lực cho nguồn nhân lực chất lượng cao của tổng công ty Hàng không Việt namCác nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing tại khu vực nội thành Hà Nội.PDFTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode4 BS EN1994 1 2 e 2005 Design of composite structures part 1.2: General rules and Structural fire design)Cải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư ở tỉnh Hoà BìnhChất lượng bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt namChất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.PDFGiáo án sinh học lớp 8 đầy đủ cả nămChế độ bầu cử ở nước ta những vấn đề lý luận và thực tiễnSKILL FOR SUCCESS READING AND WRITINGPhân phối giảng dạy môn tự chọn toán 6Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướcChính sách nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Tỉnh của thành phố Đà Nẵng.PDFGiáo án hình học lớp 6Chính sách thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường EU trong điều kiện tham gia vào WTO.PDFGiáo án toán số học 6 kỳ 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập