ĐA TẠP KHẢ VI CHƯƠNG TENSORS

khái niệm cơ bản: đa tạp khả vi

khái niệm cơ bản: đa tạp khả vi
... anh xc;z khd vi : n saD cho: g(O) = x la mt}t dong phoi + JRn lOp Ok tit n VaGM n U dgo : JRd + JRn la dan anh ChUng minh Xern ([2], p.56) D!nh nghia 1.1.2 Cho M la da t~p kha vi JRn.Vec-tO'v ... trail, va: m codim(M n N) = codimM + codimN Djnh nghia 1.1.4 Cho M va N la hai da t~p kha vi, va anh x~ kha vi I : M -+ N T~i m6i x EM, anh x~ Txl : TxM -+ Tf(x)N duQ'C dinh bm: xae Cho v E TxM, ... p(to) = x Khi d6, Txl(v) = Txl(p'(to)) = (J p)'(to) Djnh nghia 1.1.5 Cho M 13.da t~p kha vi JRnva anh x~ kha vi duQ'cgQi 13.diem t6i h(;mcua I neu: Txol : TxoM -+ JR v H Txol(v) = I : M -+ R Di~m...
 • 9
 • 929
 • 33

Ánh xạ tiếp xúc và liên thông tuyến tính trên đa tạp khả vi

Ánh xạ tiếp xúc và liên thông tuyến tính trên đa tạp khả vi
... tính chất đa số nhận xét ánh xạ tiếp xúc, liên thông tuyến tính Khoá luận đợc chia làm mục : Đ1 ánh xạ tiếp xúc đa tạp khả vi Đ2 Liên thông tuyến tính đa tạp khả vi Đ3 ánh xạ tiếp xúc Rn Đ4 Liên ... xúc Rn Đ4 Liên thông tuyến tính Rn Kết luận Tài liệu tham khảo Đ1 ánh xạ tiếp xúc đa tạp khả vi 13 17 23 32 33 Trong mục hệ thống lại khái niệm ánh xạ khả vi, ánh xạ tiếp xúc ánh xạ khả vi (vi ... ánh xạ khả vi) với tính chất chúng đa tạp khả vi 1.1 ánh xạ khả vi 1.1.1 Định nghĩa Giả sử M, N đa tạp khả vi có số chiều n, k tơng ứng ánh xạ f : M N đợc gọi ánh xạ khả vi (lớp Cr) với đồ khả...
 • 32
 • 688
 • 1

Về phương trình cấu trúc của đa tạp khả vi

Về phương trình cấu trúc của đa tạp khả vi
... cấu trúc mêtric đa tạp khả vi M Ta th ờng kí hiệu thay cho g(X,Y) Một đa tạp khả vi M với cấu trúc mêtric g cho nh đợc gọi đa tạp Riemann Kí hiệu (M,g) 2.2 Mệnh đề Trên đa tạp khả vi ... (M) Đ2 Đa tạp Riemann n- chiều Trong mục trình bày số nội dung cấu trúc Rimann đa tạp khả vi M, liên thông L vi - Civita đa tạp Rimann M tính bất biến liên thông L vi - Civita qua phép vi phôi ... liên thông tuyến tính đa tạp khả vi thực, tính bất biến liên thông tuyến tính qua phép vi phôi đa tạp (Mệnh đề 1.6, 1.7) - Chứng minh tồn liên thông L vi- Civita đa tạp khả vi tổng quát chứng minh...
 • 37
 • 257
 • 0

MỘT số bài tập về đa tạp KHẢ VI và lời GIẢI CHI TIẾT

MỘT số bài tập về đa tạp KHẢ VI và lời GIẢI CHI TIẾT
... 1} l t p kh vi n chi u n+1 b) Trong R xột M = {( x, y ) , x + y = 1} Ch ng minh r ng M l t p kh vi chi u R Bi 3.6 Ch ng minh r ng N u M v N l hai t p kh vi thỡ M ì N l t p kh vi (g i l t ... = y kh vi trờn (0,1) (l p lu n tng t cỏc tr ng h p cũn l i) Suy (U i ,i )i =1,2 l h b n ủ kh vi c a M Do ủú M l t p kh vi chi u Bi 3.6 Gi i Vỡ M v N l cỏc t p kh vi cú cỏc Atlas kh vi { } A ... xi = yi = m (0,0) Si1 Suy Si1 = fi (0) l t p kh vi m t chi u, m t khỏc tớch hai t p kh vi l t p kh vi nờn n = S1 ì S 21 ì ì Sn1 l t p kh vi n chi u ...
 • 12
 • 899
 • 3

Báo cáo tốt nghiệp toán học không gian các dạng vi phân trên đa tạp khả vi

Báo cáo tốt nghiệp toán học không gian các dạng vi phân trên đa tạp khả vi
... chuẩn, dạng vi phân phép toán chúng không gian vectơ hữu hạn chiều Từ xây dựng khái niệm dạng vi phân đa tạp khả vi n- chiều, tích dạng vi phân, không gian dạng vi phân, phép đổi biến dạng vi phân ... hai k- dạng vi phân k- dạng vi phân  Nhân hàm khả vi với k- dạng vi phân: ϕ ω : p a ϕ (p) ω , p ∀ p∈ M , ϕ ∈ F (M) ω ∈ Ω k (M) Nhận xét: Phép nhân hàm khả vi với k- dạng vi phân kdạng vi phân ... Nhận xét: Một dạng vi phân đa tạp M ánh xạ biến điểm đa tạp thành dạng tuyến tính(ánh xạ tuyến tính) xác đònh không gian tiếp xúc với đa tạp điểm Ký hiệu: Ω 1(M)  2- dạng vi phân đa tạp M ánh xạ:...
 • 29
 • 293
 • 0

Đa tạp khả vi và dạng vi phân trên đa tạp khả vi

Đa tạp khả vi và dạng vi phân trên đa tạp khả vi
... sắc đa tạp khả vi dạng vi phân đa tạp khả vi, em chọn đề tài “ đa tạp khả vi dạng vi phân đa tạp khả vi ” làm khoá luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu đa tạp khả vi, ánh xạ khả vi, trường ... số toán đa tạp khả vi, ánh xạ khả vi, trường tenxơ, dạng vi phân đa tạp khả vi Nhiệm vụ nghiên cứu Trình bày lý thuyết đa tạp khả vi, ánh xạ khả vi, trường tenxơ, dạng vi phân đa tạp khả vi Một ... trường tenxơ, dạng vi phân đa tạp khả vi Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Kiến thức đa tạp khả vi, ánh xạ khả vi, trường tenxơ, dạng vi phân đa tạp khả vi Phạm vi nghiên cứu...
 • 47
 • 509
 • 2

Nhóm lie các phép biến đổi trên đa tạp khả vi

Nhóm lie các phép biến đổi trên đa tạp khả vi
... vi Tìm hiểu nhóm Lie nhóm Lie phép biến đổi đa tạp khả vi Nhiệm vụ nghiên cứu Trình bày lý thuyết đa tạp khả vi, ánh xạ khả vi, nghiên cứu nhóm Lie nhóm Lie phép biến đổi đa tạp khả vi Phương pháp ... sắc đa tạp khả vi biến đổi nhóm Lie đa tạp khả vi em chọn đề tài Nhóm Lie phép biến đổi đa tạp khả vi làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu sâu đa tạp khả vi, ánh xạ khả vi Tìm ... f(M) đa tạp tô pô Giả sử U = U1 , i iI atlas khả vi M Đặt Vi  f (U i ), i  i f 1 (Vi ) V ,  i i iI atlas khả vi M' M' đa tạp đa tạp khả vi N c Giả sử M đa tạp khả vi đa tạp N...
 • 53
 • 249
 • 0

một số vấn đề về đa tạp khả vi và không gian phân thớ

một số vấn đề về đa tạp khả vi và không gian phân thớ
... không gian phân thớ, nghiên cứu số cấu trúc đa tạp khả vi trường tenxơ đa tạp khả vi, dạng vi phân đa tạp khả vi, nhóm Lie, nhóm Lie phép biến đổi đa tạp đồng thời nêu số vấn đề không gian phân thớ ... Chương Một số cấu trúc đa tạp khả vi Trong chương này, ta nêu số cấu trúc đa tạp khả vi như: Trường tenxơ đa tạp khả vi, dạng vi phân đa tạp khả vi, nhóm Lie nhóm Lie phép biến đổi đa tạp khả vi ... xúc phân thớ tiếp xúc 15 1.4 Đa tạp - Đa tạp định hướng 23 Chương Một số cấu trúc đa tạp khả vi 28 2.1 Trường tenxơ đa tạp khả vi 28 2.2 Dạng vi phân đa tạp khả vi ...
 • 71
 • 355
 • 0

Sơ lược đa tạp trên tập khả vi

Sơ lược đa tạp trên tập khả vi
... khụng l ỏnh x ph vỡ vi im b0 1,0 khụng cú lõn cn U c ph bi p in hỡnh lõn cn U ca b0 cú nh ngc gm cỏc lõn cn nh Vn ca cỏc s nguyờn n vi n , cựng vi mt khon nh V0 0, Vi mi khon Vn vi n thỡ U l ỏnh ... thun) Vi mi i 1,2, , n chn vecto vi ca T nh sau Nu U i ct biờn ca T thỡ vi l nh chn chung ca biờn T , nu U i ch ct mt biờn ca T thỡ vi l mt cỏc im cui ca biờn T , nu U i khụng ct biờn ca T thỡ vi ... khỏc, w l ng luõn vi ỏnh x bao hm j : S1 \ (minh bng hỡnh bờn) thng c xỏc nh bi phng trỡnh F x, t tx t w x vi x Ta phi ch rng F x, t t tx 0, t Nu F x, t t w x S1 Tht vy, F x, t vi vi bt k t tha...
 • 33
 • 124
 • 1

Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ trong đất vùng rễ lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và tuyển chọn một số dòng có khả năng cố định đạm cao cho canh tác lúa

Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ trong đất vùng rễ lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và tuyển chọn một số dòng có khả năng cố định đạm cao cho canh tác lúa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ PHA ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ... đồng vùng gen 16S rDNA thấp thuộc dòng vi khuẩn sinh thái đất nhiễm mặn (75%) 3.4 Tuyển chọn dòng vi khuẩn khả cố định đạm cao cho canh tác lúa Để sở tuyển chọn dòng vi khuẩn khả cố ... xy/(x+y) Trong đó: xy: số băng hai mẫu x: số băng mẫu x y: số băng mẫu y 2.2.3 Tuyển chọn dòng vi khuẩn khả cố định đạm cao Tuyển chọn dòng vi khuẩn khả cố định đạm cao cho lúa trồng...
 • 28
 • 218
 • 1

Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ trong đất vùng rễ lúa ở đồng bằng sông cửu long và tuyển chọn một số dòng có khả năng cố định đạm cao cho canh tác lúa

Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ trong đất vùng rễ lúa ở đồng bằng sông cửu long và tuyển chọn một số dòng có khả năng cố định đạm cao cho canh tác lúa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NGUYỄN THỊ PHA ĐA DẠNG DI TRUYỀN TẬP ĐOÀN VI KHUẨN CỐ ĐỊNH NITƠ TRONG ĐẤT VÙNG RỄ LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DÒNG CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ... vấn đề Đề tài luận án Đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn cố định nitơ đất vùng rễ lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long tuyển chọn số dòng khả cố định đạm cao cho canh tác lúa thực từ tháng 6/2010 ... lập tập đoàn vi khuẩn cố định đạm vùng đất quanh rễ lúa trồng loại đất chính tỉnh ĐBSCL, khảo sát đa dạng di truyền tập đoàn vi khuẩn phân lập tuyển chọn được dòng vi khuẩn cố định đạm cao cho...
 • 223
 • 149
 • 0

Bài tập theo từng chương môn kinh tế

Bài tập theo từng chương môn kinh tế vĩ mô
... điều xảy tiêu dùng sữa thịt heo Phân tích thay đổi theo tác động thu nhập tác động thay CHƯƠNG III LÝ THUYẾT LỰA CHỌN TRONG MÔI TRƯỜNG BẤT ĐỊNH Bài Kết thắng thua trò chơi tung đồng xu lần cho ... tiêu với xác suất 0.8 Ai có xác suất 1000 đôla cao nhất? Giải thích sao? CHƯƠNG VII HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ CÂN BẰNG TỔNG THỂ Bài Jane có lít đồ uống nhẹ bánh xăng uých; Bob có lít đồ uống nhẹ bánh ... hợp CHƯƠNG II VẬN DỤNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Bài Giả sử độ co dãn cầu theo thu nhập thực phẩm 0,5, độ co dãn cầu theo giá -1,0 Một người phụ nữ chi tiêu 10.000$ năm cho thực phẩm...
 • 30
 • 6,908
 • 90

Đại số 10 Chương VI

Đại số 10 Chương VI
... Giáo án: Đại số 10CB  Hoạt động 3:  Hoạt động 4:  Hoạt động 5: IV/ Củng cố, hướng dẫn học nhà: 1/ Củng cố: 2/ Hướng dẫn tập: Giáo vi n: Phạm Quang Thông  Chương: VI  Trang: 110 THPT Lê Duẩn ... động GV HS  Hoạt động 1: Ghi bảng  Hoạt động 2: Giáo vi n: Phạm Quang Thông  Chương: VI  Trang: 111 THPT Lê Duẩn Giáo án: Đại số 10CB  Hoạt động 3:  Hoạt động 4:  Hoạt động 5: IV/ Củng ... cố, hướng dẫn học nhà: 1/ Củng cố: 2/ Hướng dẫn tập: Giáo vi n: Phạm Quang Thông  Chương: VI  Trang: 112 THPT Lê Duẩn Giáo án: Đại số 10CB Bài: TỰA ĐỀ BÀI HỌC  Tuần:  Ngày soạn:  Tiết PPCT:...
 • 16
 • 125
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập xét tính khả vibài tập theo từng chương môn kinh tế vĩ mô có lời giảibài tập vận dụng chuong 2 kinh te vi mobài tập tình huống chương 3 kinh tế vĩ môbai tap ve ham so kha vi va ung dungbài tập xét tính khả vi cua ham sobài tập về tính khả vi của hàm sốbài tập tự luận chương 2 kinh tế vi môsản phẩm xi măng sông đà yaly sản xuất nhập kho trong tháng 12 năm 2005 với số lượng 7 011 55tấn từ các số liệu đã tập hợp trên tính được giá thành đơn vị trong tháng 12 năm 2005 như saulấy được ví dụ để minh họa về vai trò ý nghĩa của các chức năng thông qua hệ qtcsdl cụ thể đã được học ở chương iiphương trình vi phân nửa tuyến tính và đa tạp ổn địnhđa tạp tích phân của phương trình vi phân nửa tuyến tínhđa tạp tích phân của phương trình vi phân hàm đạo hàm riêngđa tạp ổn định của phương trình vi phân hàm đạo hàm riêngđa tạp tâm ổn định của phương trình vi phân hàm đạo hàm riêngBai viet lai cau hay 8 9Đồng hồ đếm ngược trong powerpointTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA các dự án đầu tư nước NGOÀI ở VIỆT NAM HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAYNghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học phần hóa học phi kim ở trường trung học phổ thông theo hướng dạy học kiến tạo – tương tác với sự trợ giúp của công nghệ thông tin”TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA đặc sắc TRUNG QUỐCTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNtrươt lo dat anh di tim emTham luận Giải pháp nâng cao chất lượng dạy họcTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn các tác PHẨM KINH điển KINH tế CHÍNH TRỊBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NONBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAMBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ SAU đại học, vận DỤNG các QUY LUẬT TRONG QUẢN lý KINH tếTóm lược phần ngữ pháp tiếng nhật N4Tiểu thuyết anh hùng xạ điêu100 mẫu câu giao tiếp tiếng nhật thông dụngGiáo án dạy học theo chủ đề tích hợp TÍCH HỢP KIẾN THỨC CÁC MÔN VẬT LÝ TOÁN HỌC SINH HỌC VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀO GIẢNG DẠY BÀI RƯỢU ÊTYLIC MÔN HÓA HỌC 9MIKE 11 ecoabl CLN song dong nai sai gonMo phong lan truyen o nhiem tam giang cau hai delft 3d
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập