Bài tập và tài liệu tài chính công phần (5)

Bài tập thi tài chính công hướng dẫn trả lời

Bài tập thi tài chính công và hướng dẫn trả lời
... thuế mà CP thu người sx người tiêu dùng phải chịu số thuế bao nhiêu? Hướng dẫn trả lời: Câu 1: 20000 x 1,83 x 1,5 x 0,1 Câu 2: Bài giải: a/ Số thuế người A phải nộp hàng tháng là: 44x25%=11 triệu ... Qd = 120000-15000P với Qd=45000 -◊ p=5 Chính phủ đánh thuế tác động vào đường cung, làm đường cung lên đoạn t Q cân 30000 thay vào P=6 Số thuế mà phủ đánh vào đơn vị sản phẩm là: t = 6-5=1 b, cung...
 • 3
 • 276
 • 0

Giải bài tập môn tài chính công

Giải bài tập môn tài chính công
... -3/2Q + 20 Bài 10 trang 105: 11 B Giải tập môn tài công Đài phát hàng hóa công túy nên tính cạnh tranh khả - loại trừ qua giá Đường cao tốc hàng hóa công loại trừ qua giá, tính cạnh tranh - Bài 11 ... cầu Coco hàng hóa công: QC = 100 – 10PC -  PA = -1/5QA +  PB = -1/10QB + 10 Sơ đồ nhu cầu 03 cá nhân hàng hóa công: 11 B - Giải tập môn tài công Tổng nhu cầu xã hội hàng hóa công: a Trường hợp ... đô la Kết luận: Chính sách khuyến khích làm nhiều sách Bài 13 trang 35:  Đường cầu hàng hóa: QD = 1.200 – 10P  Đường cung hàng hóa: QS = 20P  Đồ thị: 11 B Giải tập môn tài công a Thặng dư...
 • 15
 • 9,980
 • 138

Bài tập Môn Tài Chính Công

Bài tập Môn Tài Chính Công
... CÁC CƠNG CỤ PHÂN TÍCHTÀI CHÍNH CƠNG Bài 1:Mỗi học viên chọn tập tình theo phương pháp thực chứng (Trắc nghiệm xã hội, vấn Kinh tế lượng kết hợp phương pháp) để đánh giá sách tài cơng (chi tiêu, ... điểm hội thảo tổ chức để xây dựng mơ hình dự báo tốt Chọn tập tình theo phương pháp thực chứng để đánh giá sách tài cơng: Chính sách tài cơng đánh giá là: sách hỗ trợ học phí từ năm học 2013 ... MCa / MCf khơng đạt điều kiện cần hiệu Pareto Chương 2: CÁC ỨNG DỤNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CƠNG VỚI HÀNG HĨA CƠNG VÀ NGOẠI TÁC Bài 1: Hãy liệt kê loại hàng hóa cơng túy, hàng hóa cơng khơng túy,...
 • 31
 • 2,337
 • 31

Hướng dẫn giải bài tập môn tài chính công

Hướng dẫn giải bài tập môn tài chính công
... là: W = U M + 2UO đường giới hạn khả dụng nhau, giải thích đồ thị giải pháp tối ưu hóa hàm phúc lợi cho câu 2.1 2.2 Bài kiểm tra môn TÀI CHÍNH CÔNG Năm 2004, lạm phát Việt Nam cao năm khác gây ... dựng công thức vẽ đường thỏa dụng [U A, UB] trường hợp Ngoài minh họa thông qua ví dụ cụ thể với U B = (6)(40) UB = (6)(50) ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Lớp CH TC-TT tổ chức Đà Lạt Thời gian làm bài: ... = ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Lớp thi: Cao học 13- Ngày Thời gian: 120 phút Lý thuyết Anh chị hiểu vai trò nợ công phát triển kinh tế-xã hội đất nước Anh chị cho biết hệ thống thuế tốt? Bài toán...
 • 12
 • 167
 • 0

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 1 đến bài 5)

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 1 đến bài 5)
... 20 * (1 +10 %)=22 Bài • Ta có GXL+ GTB+ GK = 605+4 91. 4+22 = 11 18.4 • GDP = (GXL+ GTB+ GK) *10 % = 11 18.4 * 10 % = 11 1.84 => Tổng dự toán cho dự án : • GTDT = GXL+ GTB+ GK+ GDP = 11 18.4 + 11 1.84 = 12 30.24 ... án = 1. 169 • Thu nhập ròng hàng năm dự án A W1 = 1. 169 x = 0.0544 Bài Dự án Bài Dự án • Ta có giá trị ròng dự án = 11 .19 6 Thu nhập ròng hàng năm dự án W2 = 11 .19 6 x = 0.63 • Do W2 > W1 => thành ... BÀI TẬP BÀI TẬP • Ta tính NPV dự án NPV= -30+ 2.8* =11 .66 • NPV>0 => Dự án lựa chọn BÀI TẬP • Lợi ích cận biện = • Chi phí cận biện = • Lợi ích ròng xã hội: NSB = TSB- TSC BÀI TẬP 2a BÀI TẬP...
 • 22
 • 181
 • 0

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 6 đến bài 10)

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 6 đến bài 10)
... B Thuế thu nhập phải nộp năm là: T1= (3 6* 0% ) + (3 6* 10% ) + (8 *20%)= 5.2 • • Thuế thu nhập phải nộp năm năm là: 5.2 Thuế thu nhập phải nộp năm là: (3 6* 0%)+ (2 4*10%)= 2.4 triệu đồng • Thuế thu ... 12250 Bài • • • Người A Thuế thu nhập phải nộp năm là: T1 = (3 6* 0%) +(2 4*10%)= 2.4 triệu đồng Thu nhập người A ổn định 60 triệu VNĐ năm Số thuế thu nhập người A nộp năm : 2.4* = 12 triệu đồng Bài ... suất TB ATR’ = = 36. 36% Bài • • Tổng số thuế phải nộp: Năm thứ : 10000*10%+ 1000*11%+ 1000*12%+1000*13%+1000*14%+1000*15% +1000* 16% +1000*17%+1000*18%+1000*19% +1000*20% = 2550 Bài • • • • Năm thứ...
 • 17
 • 168
 • 0

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 11 đến bài 15)

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 11 đến bài 15)
... Bài 11 • a) Đối với hãng cạnh tranh hoàn hảo, đường cung đường cầu đường chi phí cận biên lợi ích cận biên cá nhân Tức MPC (S), MPB (D) Ta có: (D) : Q= 450- 40P => P = MPB = (S) : Q = ... 242 USD Bài 12 a) Đối với hãng cạnh tranh hoàn hảo, đường cung đường cầu đường chi phí cận biên lợi ích cận biên cá nhân Tức MPC (S), MPB (D) Ta có: (D) : Q= 80.000- 60P => P = MPB = (S) : Q ... P' - PTD = 200 – 100 = 100 $ => Chính phủ nên thu phí 100 $, trợ cấp 100$ Bài 14 Bài 14 Phương trình đường đẳng phí : C = XPx + YPy => độ dốc đường đồng phí ( Px/Py) Tỷ suất thay kỹ thuật cân...
 • 13
 • 116
 • 0

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 16 đến bài 20)

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 16 đến bài 20)
... đường chi phí cận biên lợi ích cận biên cá nhân Tức MC (S), MB (D) Bài 16 Giá sản lượng cân trước thuế Ta có (MB): Q = 4000 – 20Q =>P = 200(MC): Q = 1000+10P => P = - 100 Mức sản lượng hiệu đạt ... phải nộp 1.2+ (2 5 -16) *20% +(2 6-25)*30% = 3.3 triệu đông Thuế suất trung bình ATR ATR = *100% = 12.69% Bài 19 c) Khi biểu thuế cho biểu thuế lũy tiến toàn phần Mức thu nhập người 16 triệu, số thuế ... Bài 16 a) Giá sản lượng cân trước thuế Ta có (D): Q = 4000 – 20P =>P = 200=>TR = PQ = 200Q MR = TR' = 200 (MC): Q = 1000+10P => P = - 100 Để tối đa hóa...
 • 15
 • 156
 • 0

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 21 đến bài 25)

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 21 đến bài 25)
... Bài 21 a Ta có Qd = 150+242500/p, sản lượng cân Q = 5000 sp Giá cân trước có thuế xác định phương trình 150+ 242500/P = 5000 => p = 242.500/ (5 000-150) = 50 $ Chính phủ tăng thuế ... định mức nhà sản xuất không thay đổi 10$ Tổng lợi nhuận công ty thay đổi = 10 * (4 559- 5000) = - 4410 $ Tổng lợi nhuận công ty giảm 4410$ Bài 22 a) Ta có Qs = 400 +4p => p = Sản lượng cân Q = 10.000 ... tam giác A'EB' = ½ * A'B' *(Q1-Q0) = ½ * * (1 50.000- 144.000) = 3.000 Phúc lợi người tiêu dùng giảm tác động thuế diện tích tam giác A'HE = ½ * A'H *(Q1-Q0) = ½ * 0.6 * (1 50.000- 144.000) = 1.800...
 • 10
 • 149
 • 0

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 26 đến bài 30)

Giải bài tập môn tài chính công ĐH Kinh Tế Quốc dân ( Bài 26 đến bài 30)
... 30.000 = 300.000$ Bài 27 Bài 27 Phúc lợi ròng xã hội giảm diện tích tam giác E'EH =1/2 * HE' *HE = ½ *10 *(4 5.000 – 30.000)= 75.000 Bài 28 Bài 28 c) Lợi nhuận nhà sản xuất sau thuế : (2 .500 – 1.500) ... Bài 26 a) Mức cung cố định Qs =4.000 tấn, đường cung hoàn toàn không co giãn Qd = 10.000 – 2p Trước ... : PTD =560 Giá mà người sản xuất nhận : P sx = PTD – T = 560- 70 = 490 Bài 29 c) Tổng tiền thuế phủ thu = 70 * 11 = 770$ Bài 30 Phương trình đường cầu Qd= 30.000 – 300p a) Cung co giãn hoàn toàn...
 • 11
 • 180
 • 0

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP AnhChị nhóm trưởng các thành viên trong nhóm của mình tham gia thảo luận, lựa chọn đề tài, xây dựng kế hoạch, phân công công việc làm bài thu hoạch của nhóm mình.

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP AnhChị nhóm trưởng và các thành viên trong nhóm của mình tham gia thảo luận, lựa chọn đề tài, xây dựng kế hoạch, phân công công việc và làm bài thu hoạch của nhóm mình.
... Bài tập nhóm Vòng Ngày % % % Lần Lần Lần Lần YÊU CẦU CHUNG (áp dụng với tất đề tài) - File kế hoạch triển khai (người phụ trách công việc; đề tài lựa chọn; thời gian bắt đầu – hạn; sản phẩm công ... thiện BCTC, phân tích BCTC đưa nhận xét B Kết cấu Bài tập: I Giả định doanh nghiệp -Tên Doanh nghiệp - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Sản phẩm II Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Đưa ... 10 - 11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 2,309,797 Chi phí tài 22 B2 FIN102 – Bài tập nhóm Phiên V1.1 A1 657,987 A2 Trang / 11 Chương trình đào tạo trực tuyến TOPICA Bài tập nhóm - Trong đó: Chi...
 • 11
 • 2,640
 • 6

bài tập liên quan đến thuế tài chính công

bài tập liên quan đến thuế và tài chính công
... rằng: -Thuế suất thuế xuất sp A:2% -Thuế TTĐB SP A la 15% -Thuế suất thuế GTGT SPA tiêu thụ nước,nhượng bán tài sản,hoạt động gia công: 10% thuế suất thuế GTGT hàng xuất khẩu:0% .Tập hợp GTGT đầu vào ... 1/Tính thuế XK công ty phải nộp năm? Cho biết thuế suất thuế XK SPA,SPB 2% 2/Tính thuế GTGT công ty phải nộp năm? Biết -Thuế suất thuế GTGT SPA,SPB XK 0%,tiêu thụ nước 10% -Thuế GTGT đầu vào có ... 182.000.000 đồng .Thuế suất thuế GTGT 10% -Doanh nghiệp làm thủ tục xin giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đầu tư quan thuế duyệt Thuế suất thuế TNDN 28% -Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai...
 • 19
 • 118
 • 1

Bài giảng tập huấn tài chính Công Đoàn

Bài giảng tập huấn tài chính Công Đoàn
... ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK I- KHÁI QUÁT VỀ TÀI CHÍNH CĐ 1- Khái niệm: Tài công đoàn phận hệ thống tài Nhà nước, tài công đoàn có tính độc lập tương đối thu - chi, sở Luật Công đoàn, Điều lệ Công ... đóng đoàn phí công đoàn LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐẮK LẮK a Đối tượng đóng ĐPCĐ: - Là đoàn viên Công đoàn sinh hoạt công đoàn sở, nghiệp đoàn b Mức đóng phương thức thu ĐPCĐ: * Mức đóng ĐPCĐ: - Đoàn ... phản ảnh hoạt động tài cụ thể để giúp tổ chức công đoàn đánh giá, kiểm tra kết qủa Thu – Chi tài Công đoàn sở Công đoàn sở lập Báo cáo toán trích nộp kinh phí, đoàn phí cho Công đoàn cấp thời gian...
 • 53
 • 828
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: cách giải bài tập môn tài chính cônggiải bài tập môn tài chính côngbài tập môn tài chính công ty đa quốc giagiai bai tap mon tai chinh cong chuong chi phi loi ichbài tập môn tài chính công có lời giảicách làm bài tập môn tài chính công đại cươngbài tập môn tài chính công đại cươngbài tập môn tài chính côngtài liệu ôn tập môn tài chính cônglý thuyết và bài tập môn tài chính doanh nghiệptài liệu ôn tập môn tài chính công đại cươngbai tap mon tai chinh tien te va dap ancâu hỏi và bài tập môn tài chính doanh nghiệpcâu hỏi ôn tập môn tài chính công và công sảnbài giảng và bài tập môn tài chính doanh nghiệp80 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 201780 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học có đáp án80 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học năm 201780 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học100 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học năm 2017120 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 2017120 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học150 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 2017150 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học có đáp án 2017200 câu hỏi trắc nghiệm toán 12 ôn thi đại học 2017MỐI QUAN hệ GIỮA TRIẾT học và KHOA học, ý NGHĨA của nó TRONG sự PHÁT TRIỂN của KHOA học và TRIẾT học HIỆN NAYtải TOEIC c+ TOEIC brigde2 c+ TFI tests+ guide+for+ test+ takers+with+ disabilitiesGIAO AN TIN HOC 8 CHUYEN DE (SOAN THEO TAP HUAN MOI NHAT 2017)Đề tài Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 - 2010Kinh nghiệm giải toán về tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau của chương trình toán 7Sáng kiến kinh nghiệm giải toán lớp 7Sáng kiến kinh nghiệm giúp học sinh học tốt phần tính chất ba đường trung tuyến của tam giác từ một bài tập sách giáo khoaSáng kiến kinh nghiệm phương pháp giảng dạy chương số hữu tỉ, số thực đại số 7Sáng kiến kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong tiết ôn tập chương toán lớp 7Sáng kiến kinh nghiệm vài kinh nghiệm tổ chức học sinh lớp 7 hoạt động nhóm trong một tiết dạy hình học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập