Bài giảng môn kinh tế đầu tư

slide bài giảng môn kinh tế đầu - ĐH Kinh tế quốc dân

slide bài giảng môn kinh tế đầu tư - ĐH Kinh tế quốc dân
... Mục tiêu chủ đầu Khái niệm đầu đầu phát triển • 1.2 Khái niệm đầu phát triển: Đầu phát triển phương thức đầu trực tiếp, Hoạt động đầu nhằm trì tạo lực sản xuất kinh doanh dịch ... đầu theo dự án I Khái niệm phân loại hoạt động đầu Hoạt động đầu KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI I Khái niệm phân loại hoạt động đầu • Khái niệm đầu đầu phát triển • 1.1 Khái niệm đầu ... luận chung Đầu đầu phát triển Một số vấn đề lý luận chung Đầu đầu phát triển I.Khái niệm phân loại hoạt động đầu II Vai trò đầu phát triển III Đặc điểm hoạt động đầu phát triển...
 • 263
 • 8,261
 • 128

Bài giảng môn kinh tế đầu chương 1

Bài giảng môn kinh tế đầu tư chương 1
... ¨ Tây Nguyên ¨ Đông Nam 1. 3 .1 Cơ sở lý luận môn Kinh tế Đầu n Môn học kinh tế đầu lấy kinh tế trị học Mác- Lênin, chủ nghĩa vật lịch sử, đường lối sách Đảng kinh tế học đại làm sở lí luận ... nhóm C n Theo quan hệ quản lý chủ đầu Đầu gián tiếp n Đầu trực tiếp Đầu chuyển dịch Đầu phát triển n Theo nguồn vốn Đầu từ nguồn vốn nước n Đầu từ nguồn vốn nước n Theo địa ... 1. 1 .1 Khái niệm đầu n Đầu trình sử dụng phối hợp nguồn lực khoảng thời gian xác định nhằm đạt kết tập hợp mục tiêu xác định điều kiện kinh tế - xã hội định Theo tính chất quy mô đầu tư...
 • 7
 • 44
 • 0

Bài giảng môn kinh tế đầu chương 7

Bài giảng môn kinh tế đầu tư chương 7
... nghip 7. 2.3.1 Hiu qu u t cỏc doanh nghip kinh doanh ă 7. 2.3.2 Hiu qu u t i vi cỏc doanh nghip hot ng cụng ớch ă n 7. 2.4 Hiu qu u t ca ngnh, a phng, vựng v ton b nn kinh t 7. 2.4.1 Hiu qu kinh t ă 7. 2.4.2 ... ghi d ỏn u t 7. 2 HIU QU CA HOT NG U T PHT TRIN n n n 7. 2.1 Khỏi nim, phõn loi v nguyờn tc xỏc nh hiu qu ca hot ng u t phỏt trin 7. 2.2 H thng cỏc ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu ca d ỏn u t 7. 2.3 Hiu qu ... 7. 1 KT QU CA HOT NG U T PHT TRIN 7. 1.1 Khi lng u t thc hin n a Khỏi nim n b Phng phỏp tớnh lng u t thc hin n 7. 1.2 Ti sn c nh huy ng v nng lc sn xut phc...
 • 86
 • 52
 • 0

Bài giảng môn kinh tế đầu chương 2

Bài giảng môn kinh tế đầu tư chương 2
... phát triển kinh tế đến đầu Đầu phát triển tác động đến tổng cung tổng cầu kinh tế P AS E1 P1 P0 E0 E2 P2 AS’ AD’ AD Q Q0 Q1 Q2 Tác động đầu phát triển đến tăng trưởng kinh tế n Ưu điểm: ... thành kinh tế Đầu phát triển tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế n Đầu tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia ¨ Chuyển dịch cấu kinh tế ngành : Vốn tỷ trọng phân bổ vốn đầu cho ... hội vùng Đầu phát triển có độ rủi ro cao 2. 2 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN n Đầu phát triển tác động đến tổng cung tổng cầu kinh tế n Tác động đầu phát...
 • 14
 • 74
 • 0

Bài giảng môn kinh tế đầu chương 3

Bài giảng môn kinh tế đầu tư chương 3
... dụng đầu phát triển nhà nước n n n n Các dự án sử dụng vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước dự án đầu thuộc số ngành, lĩnh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn có hiệu kinh tế - ... ðI=S 3. 2 CÁC NGUỒN HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ 3. 2.1 Trên góc độ toàn kinh tế (vĩ mô) n 3. 2.2 Trên góc độ doanh nghiệp (vi mô) n Các nguồn vốn đầu (vĩ mô) n Nguồn vốn đầu nước ¨ Nguồn n n n Nguồn vốn ... triển kinh tế đáp ứng nhu cầu chung nhà nước xã hội Bản chất nguồn vốn đầu hình thành vốn đầu phần tiết kiệm hay tích luỹ mà kinh tế huy động để đưa vào trình tái sản xuất xã hội n Nguồn Kinh...
 • 20
 • 40
 • 0

Bài giảng môn kinh tế đầu chương 4

Bài giảng môn kinh tế đầu tư chương 4
... kinh tế Các sách đòn bẩy kinh tế Những thông tin cần thiết 4. 4 NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ n n n n n n 4. 4.1 Nội dung quản lý đầu Nhà nước 4. 4.2 Nội dung quản lý đầu Bộ, ngành địa phương 4. 4.3 ... lý đầu cấp sở 4. 4 .4 Phân biệt khác quản lý hoạt động đầu Nhà nước với sở 4. 4.5 Một số nội dung quản lý Nhà nước hoạt động đầu theo văn hành 4. 4.6 Quản lý Nhà nước loại dự án đầu Nội ... ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 4. 5.1 Bản chất, tác dụng kế hoạch hóa đầu n 4. 5.2 Nguyên tắc lập kế hoạch đầu n 4. 5.3 Các loại kế hoạch đầu tiêu chủ yếu kế hoạch đầu phát triển n 4. 5 .4 Trình...
 • 32
 • 85
 • 0

Bài giảng môn kinh tế đầu chương 9

Bài giảng môn kinh tế đầu tư chương 9
... marketing ¨ Đầu tài sản vô hình khác Phân loại đầu phát triển doanh nghiệp n Xuất phát từ trình hình thành thực đầu ¨ Đầu cho hoạt động chuẩn bị đầu ¨ Đầu trình thực đầu ¨ Đầu ... NGHIỆP 9. 4.1 Đầu xây dựng (đầu vào tài sản cố định n 9. 4.2 Đầu hàng tồn trữ doanh nghiệp n 9. 4.3 Đầu phát triển nguồn nhân lực n 9. 4.4 Đầu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ n 9. 4.5 ... độ tài sản ¨ Đầu chia tài sản vật chất ¨ Đầu tài sản vô hình n Căn vào phương thức thực đầu tư: ¨ Đầu theo chiều rộng ¨ Đầu theo chiều sâu 9. 4 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN...
 • 36
 • 32
 • 0

BÀI GIẢNG môn KINH tế đầu chương 4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN về lập dự án đầu PHÁT TRIỂN

BÀI GIẢNG môn KINH tế đầu tư chương 4 PHƯƠNG PHÁP LUẬN về lập dự án đầu tư PHÁT TRIỂN
... • Chương VI Một số vấn đề Đấu thầu Dự án ĐTPT • Chương VII Quan hệ quốc tế ĐTPT Chương VI PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 1.1 Khái niệm dự án đầu phát triển: Hoạt động đầu ... tài dự án • Xác định dòng tiền dự án đầu tư; • Xác định tỷ lệ chiết khấu chung dự án đầu tư; • Xác định tiêu hiệu tài dự án đầu 5 Phân tích kinh tế xả hội dự án đầu • Hiệu kinh tế dự án ... hiệu đầu  Việc chuẩn bị thể thông qua trình lập dự án đầu I Khái Niệm Dự án Đầu Tư: Có nhiều cách định nghĩa khác dự án nói chung dự án đầu phát triển nói riêng, cụ thể như: - Dự án...
 • 49
 • 63
 • 0

BÀI GIẢNG môn KINH tế đầu chương 5 THẨM ĐỊNH dự án đầu

BÀI GIẢNG môn KINH tế đầu tư chương 5 THẨM ĐỊNH dự án đầu tư
... tiêu kinh tế- xã hội dự án V TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư: - Người có thẩm quyền định đầu người có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước định đầu - ... tính hiệu dự án - Đánh giá khả thực dự án 2.2 Yêu cầu thẩm định dự án đầu tư: Kết thẩm định dự án sở để định chấp thuận hay bác bỏ dự án  Vì vậy, yêu cầu chung đặt công tác thẩm định dự án là: ... đầu tư, cho phép đầu tài trợ cho dự án 2 Mục đích yêu cầu thẩm định dự án đầu 2.1 Mục đích: Mục đích cụ thể đặt cho công tác thẩm định dự án đầu là: - Đánh giá tính hợp lý dự án; - Đánh...
 • 17
 • 98
 • 0

Bài tập môn kinh tế đầu có hướng dẫn trả lời

Bài tập môn kinh tế đầu tư có hướng dẫn trả lời
... trọng vốn đầu 0,8 Giải: - Có: a1 = 0,6 => a2 = 0,4; b1 = 0,8 => b2 = 0,2; - Có: U1 = 6000; U2 = 960; R1 = 4800; R2 = 240 - Xác định mức độ đáp ứng ng đối mục tiêu dự án mức độ đáp ứng ng ... trọng vốn đầu 0,6 Giải: - Có: a1 = 0,7 => a2 = 0,3; b1 = 0,6 => b2 = 0,4; - Có: U1 = 3500; U2 = 800; R1 = 1000; R2 = 200 - Xác định mức độ đáp ứng ng đối mục tiêu dự án mức độ đáp ứng ng ... trọng vốn đầu 0,8 Giải: - Có: a1 = 0,7 => a2 = 0,3; b1 = 0,8 => b2 = 0,2; - Có: U1 = 6000; U2 = 960; R1 = 5400; R2 = 240 - Xác định mức độ đáp ứng ng đối mục tiêu dự án mức độ đáp ứng ng...
 • 11
 • 1,415
 • 8

bài tập môn kinh tế đầu

bài tập môn kinh tế đầu tư
... BÀI TẬP KINH TẾ ĐẦU TƯ Bài 1: Hãy chọn phương án có lợi phương án sau phương pháp giá trị phương pháp giá trị ng lai TT Chỉ tiêu Tổng vốn đầu (triệu USD) Thu nhập ... 414.5396 70 BÀI TẬP KINH TẾ ĐẦU TƯ Vì NPWA < NPWB ⇒ Công ty nên mua máy B Câu 9: Một doanh nghiệp đầu mua sắm máy xây dựng với số liệu cho bảng sau: TT Tên tiêu Đơn vị tí nh Trị số Vốn đầu mua ... H r (1 + r ) r − Nguyễn Thị Quyên – Mã HV: 414.5396 65 t BÀI TẬP KINH TẾ ĐẦU TƯ AWC = Chi phí hàng năm + Phần rải hàng năm Đầu ban đầu = CA + V r (1 + r ) r − (Hệ số chiết khấu phân phối đều)...
 • 11
 • 182
 • 0

Bài giảng môn kinh tế quốc tế chuyên đề đầu quốc tế

Bài giảng môn kinh tế quốc tế chuyên đề đầu tư quốc tế
... VÀ XU HƯỚNG CỦA ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 2.1.1 Khái niệm nguyên nhân ĐTQT a Khái niệm Đầu quốc tế hình thức di chuyển quốc tế vốn, vốn di chuyển từ QG sang QG khác để thực dự án đầu nhằm đem lại ... ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 2.1.2 Tác động đầu quốc tế: a) Đối với nước chủ đầu  Tác động tích cực: − Khắc phục xu hướng giảm sút lợi nhuận nước, có điều kiện thu lợi nhuận cao tìm môi trường đầu ... vốn đầu gián tiếp nước cung cấp Chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ (NGO) nhân − Chủ đầu nước không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động đối ng đầu − Chủ đầu tư...
 • 35
 • 277
 • 0

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN KINH TẾ ĐẦU

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN KINH TẾ ĐẦU TƯ
... triển kinh tế - xã hội Cùng với khoa học – công nghệ, vốn đầu tư, nguồn nhân lực đóng vai trò định đến thành công nghiệp đổi toàn diện kinh tế – xã hội nước ta 16 Môn: Kinh tế đầu Bài tập nhân ... tăng đầu nguồn nhân lực + Tăng lương biện pháp tăng đầu cho nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế + Tăng lương việc đầu cho người Đầu cho người hình thức đầu phát ... 2.2 Doanh nghiệp đầu cho y tế Thông thường đầu lĩnh vực y tế phủ bỏ vốn chủ yếu Tuy nhiên, doanh nghiệp không xem nhẹ hoạt động nội doanh 12 Môn: Kinh tế đầu Bài tập nhân nghiệp Doanh...
 • 20
 • 3,232
 • 0

Bài kiểm tra môn kinh tế đầu

Bài kiểm tra môn kinh tế đầu tư
... ràng nhà đầu vào lĩnh vực khác nhà đầu có số lượng vốn khác nhau, ưu đãi nhà đầu có số lượng vốn lớn nhiều kinh nghiệm kinh doanh, nhà đầu sản xuất hàng xuất khẩu; đồng thời kiểm soát ... Nam năm tới là: Xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế vùng kinh tế, ngành, lĩnh vực dự án đầu tiền khả thi để chào gọi đầu tư; tạo môi trường đầu hấp dẫn (hạ tầng sở, thủ tục hành chính, ... điều kiện đầu tư, tạo môi trường đầu không rõ ràng cần ban hành danh mục: Danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư; danh mục dự án khuyến khích đầu tư; danh mục lĩnh vực đầu có điều...
 • 10
 • 580
 • 6

Bài giảng môn kinh tế lao động - VỐN CON NGƯỜI và SUẤT SINH LỢI TỪ GIÁO DỤC - thầy Vũ Thanh Liêm

Bài giảng môn kinh tế lao động - VỐN CON NGƯỜI và SUẤT SINH LỢI TỪ GIÁO DỤC - thầy Vũ Thanh Liêm
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Đ ầu t c Nhà n ước t nhân vào giáo d ục đ ược đ ịnh h ướng b ởi vi ệc tính toán l ợi su ất đ ầu t vào giáo d ục, m ột ch ỉ tiêu đ ược xem l ợi ích c giáo d ục ... p.110 Giáo dục Đào tạo Việt Nam Bảng đề nghị xác định số năm học (S) a Số năm học giáo dục phổ thông theo miền địa lý năm sinh Miền Bắc Năm sinh Tiểu học THCS THPT Đến 1969 3 1970 - 1974 1975 - 1978 ... Nam b Số năm học giáo dục nghề nghiệp Dạy nghề ngắn hạn Dạy nghề dài hạn THCN 0,5 - Khi có THCS 2 Khi có THPT - Khi có Tiểu học c Số năm học giáo dục đại học theo năm sinh Năm sinh Cao đẳng Đại...
 • 17
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng mon kinh tế đầu tư 1bài tập môn kinh tế đầu tưgiải bài tập môn kinh tế đầu tưbài tập và bài giải môn kinh tế đầu tưbài tập môn kinh tế đầu tư có lời giảibài tập môn kinh tế đầu tư có hướng dẫn trả lờibài tập và lời giải môn kinh tế đầu tưbài tập có lời giải môn kinh tế đầu tưtài liệu nguyên cứu lấy từ bài giảng môn kinh tế vi mô thầy phan thế công dữ liệu từ internet các nguồn sách báomôn kinh tế đầu tưbài giảng môn kinh tế vi môbài giảng môn kinh tế phát triểnbài giảng môn kinh tế quốc tếbài giảng môn kinh tế công cộngbài giảng môn kinh tế và quản lý đô thịQuản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ODA tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCKhóa luận năm 2017VCU.EDU.VNTiểu luận môn học các phương pháp phân tích công cụ các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượuSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcBài tập ngôn ngữ truyền thôngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố hà nội năm 2015Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế của người dân 4 xã thuộc tỉnh quảng trị năm 2015Nghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt đại tràng nội soi điều trị ung thư đại tràng trái (TT)Nghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (FULL TEXT)Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướchuawei instruction C80216h 06 023r1Guide to multi carrier CDMA2000 BTS3606 20050922 a 2 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập