Tài liệu môn bảo hiểm phần (4)

Tài liệu Thuật ngữ bảo hiểm Phần 4 pptx

Tài liệu Thuật ngữ bảo hiểm Phần 4 pptx
... công ty bảo hiểm phí không cố định thu thêm phí bảo hiểm Người bảo hiểm tình hình tổn thất công ty tồi mức dự tính phí bảo hiểm Bảo hiểm gọi bảo hiểm có số thu phí bảo hiểm ấn định phí bảo hiểm ... Đa số hợp đồng bảo hiểm tài sản đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà, bảo hiểm 53 công trình phụ trợ Ví dụ, đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà, garage riêng rẽ khuôn viên nhà Người bảo hiểm bảo hiểm tối đa 10% ... bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm biết tên tàu chuyên chở Khi đó, Người bảo hiểm không chấp nhận tàu này, Người bảo hiểm bảo lưu quyền không bảo hiểm cho hàng hoá tàu chấp nhận bảo hiểm...
 • 16
 • 300
 • 1

tài liệu thi vấn đáp môn bảo hiểm- phần 1 potx

tài liệu thi vấn đáp môn bảo hiểm- phần 1 potx
... kể từ ngày ng bảo hiểm nhận đc hồ sơ khiếu nại hợp lệ CÂU 27: Đối tượng bảo hiểm bảo hiểm thân tàu ?Bảo hiểm thân tàu gì? Sự cần thi t phải Bảo hiểm thân tàu? 1) Bảo hiểm thân tàu bảo hiểm rủi ... tàu, bảo hiểm thân tàu thông thường có sẵn Trách nhiệm đâm va, với bảo hiểm thân tàu thông thường bảo hiểm phần (3/4), phần lại (1/ 4) bảo hiểm TNDS P&I phải điều kiện bảo hiểm FOD trở có bảo hiểm ... ro ph 14 (rách, vỡ, lây bẩn, lây hại, …) 11 Ngoài này, sgk c.n có thêm Rủi ro chất tính chất đặc biệt đối tượng bảo hiểm thi t hại mà nguyên nhân trực tiếp chậm trễ 12 Đây rủi ro bảo hiểm 13 Cướp...
 • 27
 • 132
 • 0

Tài liệu về bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển

Tài liệu về bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển
... ngầm, hàng bị vỡ Bảo hiểm hàng hóa chuyên chở đường biển Là nghiệp vụ bảo hiểm mà đối tượng hàng hóa vận chuyển đường biển Đây số nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải hình thành phát triển từ sớm Rủi ro bảo ... nhiên liệu hậu hành động tổn thất chung Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa chuyên chở đường biển thị trường bảo hiểm Các điều kiện bảo hiểm Anh (1.1.1982) Điều kiện bảo hiểm A: Những rủi ro bảo hiểm ... triển từ sớm Rủi ro bảo hiểm hàng hải Trong bảo hiểm hàng hóa chuyên chở đường biển nói tới ba loại rủi ro: Rủi ro thông thường Là rủi ro bảo hiểm điều kiện bảo hiểm hàng hóa thông thường A, B,...
 • 9
 • 333
 • 0

Tài liệu về bảo hiểm xã hội

Tài liệu về bảo hiểm xã hội
... đợc Bảo hiểm hội Bên tham gia Bảo hiểm hội ngời lao động Bên Bảo hiểm hội (bên nhận nhiệm vụ Bảo hiểm hội) thông thờng quan chuyên trách Nhà nớc lập bảo vệ Bên đợc Bảo hiểm hội ... tảng Bảo hiểm hội hay Bảo hiểm hội không vợt trạng thái kinh tế nớc - Mối quan hệ bên Bảo hiểm hội phát sinh sở quan hệ lao động diễn bên: Bên tham gia Bảo hiểm hội, bên Bảo hiểm hội ... quỹ Bảo hiểm hội nguồn đầu t đáng kể cho kinh tế quốc dân Bảo hiểm hội phận chủ yếu hệ thống bảo đảm hội, tính hội thể rõ Xét lâu dài, ngời lao động hội có quyền tham gia Bảo hiểm...
 • 10
 • 368
 • 0

Tài liệu công nghệ Net Phần 4

Tài liệu công nghệ Net Phần 4
... Chuyên đề 02: Công nghệ NET GV: Hoàng Quốc Việt • Bước 4: Trình Wizard xuất Làm theo bước hình đây: Chuyên đề 02: Công nghệ NET GV: Hoàng Quốc Việt   Chuyên đề 02: Công nghệ NET GV: Hoàng Quốc ... Programs Chuyên đề 02: Công nghệ NET GV: Hoàng Quốc Việt Chuyên đề 02: Công nghệ NET GV: Hoàng Quốc Việt • Bước 6: Cấu hình số thông số (Xem hình):  Chuyên đề 02: Công nghệ NET GV: Hoàng Quốc Việt ... 02: Công nghệ NET GV: Hoàng Quốc Việt • Bước 11: Lựa chọn thư mục cài đặt Chuyên đề 02: Công nghệ NET GV: Hoàng Quốc Việt • Bước 12: Tùy biến cài đặt (Version, Tên tác giả ) Chuyên đề 02: Công nghệ...
 • 32
 • 626
 • 8

Tài liệu Luật Bảo hiểm Y tế

Tài liệu Luật Bảo hiểm Y tế
... bảo hiểm y tế Thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế làm để hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định Luật Mỗi người cấp thẻ bảo hiểm y tế Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá ... Luật thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ng y đóng bảo hiểm y tế; b) Đối với người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định khoản Điều 50 Luật đóng bảo hiểm y tế lần đầu đóng bảo hiểm y tế không ... ĐẾN BẢO HIỂM Y TẾ Điều 36 Quyền người tham gia bảo hiểm y tế Được cấp thẻ bảo hiểm y tế đóng bảo hiểm y tế Lựa chọn sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định khoản Điều 26 Luật...
 • 20
 • 207
 • 1

Tài liệu luật bảo hiểm xã hội

Tài liệu luật bảo hiểm xã hội
... Nguyên tắc bảo hiểm hội Mức hưởng bảo hiểm hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm hội Mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm thất ... hiểm hội sở để giải chế độ bảo hiểm hội theo quy định Luật Mẫu Sổ bảo hiểm hội tổ chức bảo hiểm hội quy định Sổ bảo hiểm hội dần thay thẻ bảo hiểm hội điện tử trình áp dụng công ... thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc Người lao động đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện...
 • 43
 • 173
 • 0

Tài liệu Luật Bảo hiểm xã hội

Tài liệu Luật Bảo hiểm xã hội
... Nguyên tắc bảo hiểm hội Mức hưởng bảo hiểm hội tính sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm hội có chia sẻ người tham gia bảo hiểm hội Mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc, bảo hiểm thất ... 37 Sổ bảo hiểm hội cấp người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng chế độ bảo hiểm hội sở để giải chế độ bảo hiểm hội theo quy định Luật Mẫu Sổ bảo hiểm hội tổ chức bảo hiểm hội ... thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc Người lao động đóng bảo hiểm hội tự nguyện sau đóng bảo hiểm hội bắt buộc thời gian đóng bảo hiểm hội tự nguyện...
 • 48
 • 197
 • 0

Tài liệu CCENT/CCNA ICND1 phần 4 docx

Tài liệu CCENT/CCNA ICND1 phần 4 docx
... Prepare for the CCNA 640 -802 Exam If you plan to get your CCNA certification using the one-exam option of taking the CCNA 640 -802 exam, you can use this book along with CCENT/CCNA ICND1 Official Exam ... back and forth in the video) — Appendix H, ICND1 Chapter 12: IP Addressing and Subnetting”: This appendix is a duplicate of Chapter 12 from CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide This ... those of you who not have a copy of CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide, but you need to review and learn more about subnetting — Appendix I, ICND1 Chapter 17: WAN Configuration”:...
 • 10
 • 222
 • 0

Tài liệu Máy điện I phần 4 pdf

Tài liệu Máy điện I phần 4 pdf
... i ûn khäng ti så cáúp Ta suy ra: N 1i1 + N 2i2 = N 1i0 N & +N & =N & I I I Hay: 1 2 (3. 14) (3.15) Chia hai vãú cho N1 v chuøn vãú, ta cọ: &1 = & + (−& N ) = & + ( −& '2 ) I I I I I N1 (3.16) & I ... '2 I − jx '2 & '2 I − & '2 I &0 I ϕ1 &0 I & '2 I jx 1&1 & I r 1I1 & U1 & − E1 Z1&1 I &1 − & '2 I I α − Z '2 & '2 I & φ & U '2 ' − r2 & '2 I & E1 & '2 I Ψ2 & U '2 & φ & E1 − jx '2 & '2 I Hçnh 3 -4 ... li thẹp mba, thnh I I pháưn dng i ûn &'2 dng âãø b l i dng i ûn thỉï cáúp & , tỉïc l cung cáúp cho ti I I I Khi ti tàng thç dng i ûn & tàng, nãn &'2 tàng v dng i ûn &1 cng tàng lãn Tọm l i, ...
 • 14
 • 209
 • 1

Tài liệu Thuật toán Algorithms (Phần 4) pdf

Tài liệu Thuật toán Algorithms (Phần 4) pdf
... more restricted than in arrays We’ll see examples of the use of these data structures in various algorithms, and we’ll see more complicated data structures that involve more constraints on the...
 • 10
 • 181
 • 0

Tài liệu Điện công nghiệp Phần 4 pptx

Tài liệu Điện công nghiệp Phần 4 pptx
... Iư Wb (4- 3) Khi Iư > Ing ta có Ub > U0; van 1V thông, xuất dòng điện phân mạch I1V dòng điện cuộn bù giảm lượng: Ib = Iư – I1V (4- 4) Mức độ bù giảm kết điện áp MĐKĐ giảm nhanh dòng điện phần ứng ... Khi dòng điện phần ứng nhỏ nhỏ dòng điện ngắt (Iư< Ing), sụt áp cuộn bù nhỏ điện áp biến trở 2BT(U0); cầu chỉnh lưu 1V không thông, dòng điện cuộn bù hoàn toàn tương ứng với dòng điện phần ứng, ... tuỳ thuộc vào điện áp chủ đạo Khâu phản hồi âm dòng điện có ngắt: lợi dụng tính chất MĐKĐ có dòng điện phần ứng, điện áp giảm tác dụng phản ứng 79 phần ứng Mạch phản hồi âm dòng điện có ngắt gồm...
 • 10
 • 256
 • 0

Tài liệu Tăng huyết áp (Phần 4) doc

Tài liệu Tăng huyết áp (Phần 4) doc
... mạch giảm sức cản ngoại vi giảm huyết áp Nó tham gia ức chế phosphodiesterase làm tăng AMPc gây giãn trơn thành mạch gây hạ huyết áp * Tác dụng phụ: - Hạ huyết áp đứng gây ngất - Rối loạn tiêu ... tổ chức) nên dễ gây huyết khối gây mạch vành cấp - Trên bệnh nhân tăng huyết áp có đái tháo đường angiotensin II kích thích tăng sinh tế bào vi cầu thận, làm thể nhiều yếu tố tăng trưởng cytokin ... động chủ yếu lên tiểu đm làm tăng sức cản ngoại vi tăng huyết áp, kích thích thượng thận tiết aldosteron làm tăng tái hấp thu nước natri ống thận, kích thích hệ giao cảm tăng tiết catecholamin, kích...
 • 13
 • 239
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn-Exchange2007-phần 4-Domain User Group docx

Tài liệu Hướng dẫn-Exchange2007-phần 4-Domain User Group docx
... 1 Tạo Group OU NHATNGHE B1: Click chuột phải vào OU NhatNghe → New → Group B2 Nhập tên Group vào ô Group name: HocVien (Group scope option mặc định “Global” Group type option mặc ... check ô User must change password at next logon → Next User must change password at next logon → Next → Finish B4: Lặp lại bước đến để tạo user account sau : * User u2: User name Password * User ... u2: User name Password * User u3: User name Password : u2 : P@ssword : u3 : P@ssword Đưa User vào Group B1 Đưa user u1 vào group HocVien → Click chuột phải vào user u1 → Properties → 24 Trong cửa...
 • 8
 • 1,045
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Quản lý công tác sinh viên ở trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tư vấn tuyển sinh tại trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro trong cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Truyện ngắn, tản văn Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)Phương trình lượng giác 11 ( đầy đủ lí thuyết bài tập )Analogue filter designĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ theo tuyến đường dài và cố định (tt)MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 12Các kỹ thuật cầm máu cơ bảnDự án làm quảng cáo cho sản phẩm café nguyên chất VNFARM (tệp đính kèm hay)lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.Các yếu tố tạo động lực cho giảng viên tại Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhKinh doanh quốc tế (bài giảng)Quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngGiáo án BD HSG địa lí 943446 1892014153015phamxuandaonoidungGiải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở ba môi trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập