Vận đơn đường biển

Tiểu luận - vận đơn đường biển điện tử

Tiểu luận - vận đơn đường biển điện tử
... lập vận đơn đường biển điện tử Người gửi hàng nhận vận đơn điện tử thông qua hệ thống Bolero III.NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VẬN ĐƠN ĐIỆN TỬ : Chữ ký vận đơn đường biển điện tử Vận đơn đường ... chủ sở hữu vận đơn, người chuyên chở quan trung gian việc lưu chuyển vận đơn đường biển điện tử nắm mã khoá nội dung vận đơn, đảm bảo tính bảo mật vận đơn Trong đó, thông tin vận đơn truyền thống ... mặt hàng mang tính mùa vụ nên việc sử dụng vận đơn đường biển điện tử có ý nghĩa quan trọng + Tiết kiệm chi phí: Vận đơn đường biển điện tử ghi điện tử đó, việc tạo lập, sử dụng, lưu chuyển hay...
 • 40
 • 1,429
 • 16

Các loại vận đơn đường biển

Các loại vận đơn đường biển
... House Bill of Lading (HBL): vận đơn nhà hay vận đơn thứ cấp người chuyên chở không thức ( Contracting carrier ) hay gọi người giao nhận ký phát sở vận đơn chủ Vận đơn gom hàng người giao nhận ... người giao nhận cung cấp dịch vụ gom hàng vận tải đường biển vận tải hàng không Vận đơn chưa phòng thương mại quốc tế thông qua, người gom hàng cấp vận đơn đóng vai trò người chuyên chở không.Vì ... kinh doanh vận tải đa phương thức MTO kho CFS • Nhằm xác định chứng việc giao nhận, MTO ký phát cho người gửi hàng FBL • Những người xuất có vận đơn FBL gửi vận đơn cho người nhập • MTO vận chuyển...
 • 8
 • 2,795
 • 42

các loại vận đơn đường biển trong thương mại quốc tế & những lưu ý khi lập và kiểm tra vận đơn

các loại vận đơn đường biển trong thương mại quốc tế & những lưu ý khi lập và kiểm tra vận đơn
... chở PHẦN CÁC LOẠI VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Trong thực tế có nhiều loại vận đơn đường biển, sau số loại vận đơn đường biển phân loại theo tiêu chí khác Phổ biến phân loại theo ... chủng loại, giá trị hàng hóa bốc hàng khai báo ghi nhận vào vận đơn 12 PHẦN LƯU Ý KHI LẬP VÀ KIỂM TRA VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN Như trình bày phía trên, thương mại hàng hải quốc tế, vận đơn đường biển ... ký vận đơn thực tế là: - Người vận chuyển ký vận đơn: Người vận chuyển ký ghi rõ tên đồng thời phải thể người vận chuyển - Đại lý người vận chuyển ký vận đơn: Đại lý người vận chuyển ký vận đơn...
 • 31
 • 1,036
 • 2

Vận đơn đường biển doc

Vận đơn đường biển doc
... hàng mở thư tín dụng Vận đơn vô danh: vận đơn mà không ghi tên người nhận hàng, cầm vận đơn trở thành chủ sở hữu vận đơn hàng hóa ghi vận đơn Căn vào hành trình chuyên chở Vận đơn thằng (Direct ... Board Vận đơn nhận hàng để chở: Là chứng từ xác nhận người chuyên chở nhận hàng để chở cam kết bốc hàng lên tàu cảng quy định vận đơn Căn vào phê vận đơn Có loại: Vận đơn hoàn hảo: vận đơn ghi ... hàng hóa Vận đơn không hoàn hảo: vận đơn có phê xấu hàng hóa khiếm khuyết hàng hóa, bao bì không đảm bảo, thùng chứa hàng bị hỏng, vỡ Căn vào tính sở hữu Có loại: Vận đơn đích danh: vận đơn mà...
 • 5
 • 395
 • 0

Vận đơn đường biển pptx

Vận đơn đường biển pptx
... Hague: 100 GBP / kiện đơn vị hàng hóa Hague-Visby: 10.000 Fr vàng/kiện đơn vị hàng 30 Fr vàng/kg, chủ hàng lựa chọn cách tính cao Nghị định thư SDR (Hamburg) 1979: 666,67 SDR/kiện đơn vị hàng hóa SDR/kg, ... 2-Cơ sở TN Hague Hague-Visby: người chuyên chở có TN 17 miễn trách  Miễn trách vô lý: lỗi hàng vận (nautical faults) Hamburg: TN dựa nguyên tắc: lỗi sơ suất suy đoỏn lỗi IV- Trách nhiệm người ... cách tính cao IV- Trách nhiệm người chuyên chở theo Quy tắc 4-Giới hạn TN Hamburg: 835 SDR/kiện đơn vị hàng hóa 2,5 SDR/kg, chủ hàng lựa chọn cách tính cao giao chậm: 2,5 lần tiền cước số hàng...
 • 24
 • 419
 • 1

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG vận đơn đường biển trong giao nhận vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG vận đơn đường biển trong giao nhận vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
... giao nhận, vận chuyển hàng hóa toán quốc tế với đối tác nước Để hiểu rõ sâu vấn đề thương mại quốc tế, nhóm chúng em xin chọn đề tài vận đơn đường biển giao nhận vận chuyển hàng hóa đường biển ... giữ vận đơn Tác dụng vận đơn: Trang Tiểu luận Quản trị ngoại thương Vận đơn đường biển có tác dụng chủ yếu sau đây: Thứ nhất, vận đơn sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ người xếp hàng, nhận hàng ... người giao nhận khiếu nại lại người vận tải thức Trang Tiểu luận Quản trị ngoại thương Thứ chín, vận đơn đường biển cần dấu chữ ký cấp sau hàng bốc lên tàu Trong đó, vận đơn thứ cấp phát hành nhận...
 • 12
 • 1,445
 • 0

Vận tải hàng hóa đối với hợp đồng thuê tàu và vận đơn đường biển

Vận tải hàng hóa đối với hợp đồng thuê tàu và vận đơn đường biển
... thức:  Vận tải đường biển  Vận tải đường hàng không  Vận tải đường sắt  Vận tải đường + Vận tải đa phương thức: Hợp đồng vận tải đa phương thức hợp đồng nhất vận tải hàng hóa nhất ... trình hoạt động liên quan đến vận tải hàng hóa sao? Để có câu giải đáp cho những câu hỏi nhóm lựa chọn đề tài “VẬN TẢI HÀNG HÓA: HỢP ĐỒNG THUÊ TÀU VÀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN” để tiến hành nghiên ... VỀ VẬN TẢI HÀNG HÓA 1.1 Những vấn đề chung vận tải hàng hóa 1.1.1 Khái niệm vận tải hàng hoá 1.1.2 Vai trò vận tải hàng hoá 1.1.3 Các phương thức vận tải hàng hoá...
 • 83
 • 119
 • 0

tiểu luận VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN (Bill of lading)

tiểu luận VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN (Bill of lading)
... NGHĨA VẬN ĐƠN TÁC DỤNG VẬN ĐƠN PHÂN LOẠI VẬN ĐƠN NỘI DUNG VẬN ĐƠN VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN ĐIỆN TỬ Q&A I ĐỊNH NGHĨA  Điều 73.2 Luật hàng hải 2005: Vận đơn chứng từ vận chuyển làm chứng việc người vận ... NỘI DUNG Vận đơn vận tải đa phương thức Vận đơn FIATA FBL (Negotiable Multimodal Transport Bill of Lading FBL) Chứng từ vừa dùng cho vận tải liên hợp vừa dùng cho vận tải đường biển (Bill of Lading ... NỘI DUNG    Tiêu đề vận đơn Số vận đơn Tên người vận chuyển IV NỘI DUNG    Tên người gửi hàng; Tên người nhận hàng ghi rõ vận đơn ký phát dạng vận đơn theo lệnh vận đơn vô danh; Nơi nhận...
 • 31
 • 188
 • 0

Vận đơn đường biển Những vướng mắc thường gặp trong kiểm tra và ra quyết định thanh toán theo LC

Vận đơn đường biển Những vướng mắc thường gặp trong kiểm tra và ra quyết định thanh toán theo LC
... sâu B/L, tránh tranh chấp không đáng có Tổng quan vận đơn đường biển Khái niệm Khái niệm vận đơn đường biển nhiều tài liệu mô tả sau: Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading - thường viết tắt ... hành, ngân hàng định ngân hàng xác nhận chủ thể có trách nhiệm kiểm tra chứng từ để đưa kết luận xuất trình phù hợp Trong việc kiểm tra chứng từ xuất trình, kiểm tra vận đơn đường biển nghiệp vụ ... chối toán cho ngân hàng Những vướng mắc thường gặp kiểm tra vận đơn đường biển 3.1 Ngày giao hàng B/L Tầm quan trọng ngày giao hàng: Ngày giao hàng để bên tham gia thương mại toán quốc tế khẳng định...
 • 15
 • 257
 • 0

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN, KY TẠI BRUSSELS NGÀY 2581924

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ ĐỂ THỐNG NHẤT MỘT SỐ QUY TẮC VỀ VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN, KY TẠI BRUSSELS NGÀY 2581924
... cho hợp đồng thuê tàu vận đơn cấp phát trường hợp tàu chở hàng theo hợp đồng thuê tàu vận đơn phải theo điều khoản Công ước Trong Quy tắc này, quy định coi cấm đưa vào vận đơn điều khoản hợp pháp ... tiền tệ nói Công ước tính theo giá trị vàng Những nước thành viên Công ước không dùng đồng bảng Anh làm đơn vị tiền tệ dành cho quy n quy đổi số tiền bảng Anh nói sang thứ tiền nước theo số tròn ... lệ quốc gia dành cho người mắc nợ quy n trả nợ tiền tệ nước theo tỷ giá hối đoái vào ngày tàu đến cảng dỡ hàng Ðiều 10: Những quy định Công ước áp dụng cho vận đơn phát hành nước thành viên Công...
 • 9
 • 101
 • 0

vận đơn đường biển

vận đơn đường biển
... phổ biến loại vận đơn đường biển thông thường, sử dụng chuyên chở hàng hoá đường biển (trên vận đơn ghi "Bill of lading" Loại vận đơn loại vận đơn truyền thống dần thay loại vận đơn phát hành ... hải quốc tế Sử dụng vận đơn vận đơn thông thường (Conline bill) đầy đủ chức điều 81 Bộ luật Hàng hải Việt nam quy định Tranh chấp Sử dụng vận đơn hợp đồng thuê tàu vận đơn vận đơn cấp theo hợp đồng ... chuyên chở Loại vận đơn dùng cho vận tải đơn phương thức đa phương thức: vận đơn ghi: "bill of lading for combined transport shipment or port shipment" Loại chứng từ hiểu vận đơn đường biển chuyển...
 • 28
 • 67
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Enzyme trong sản xuất nước dịch quảChính sách phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn hà nộiĐào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần nhiệt điện cẩm phảKiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhNâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh ninh bìnhQuản trị rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tây hà nộiỨng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng trong thực thi chiến lược tại viễn thông ninh bìnhGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: SKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTMột số vấn đề lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự ở việt namĐề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Châu Thành, Bến Tre năm học 2016 2017Đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Cao Đẳng Lương thực - Thực phẩmBiện pháp quản lý hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non trong trường mầm non ánh sao, quận long biên hà nộiKhai thác và sử dụng tư liệu về di tích lệ chi viên trong dạy học lịch sử việt nam lớp 7 ở trường trung học cơ sở huyện gia bình, tỉnh bắc ninhPhát triển nuôi trồng thủy sản tại thành phố Đồng HớiPhát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng BìnhPhương trình hàm một biến và tính ổn địnhQuản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải VâQuản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh ĐắkLắkQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập