Full slide tài chính tiền tệ hay

slide tài chính tiền tệ Chương 3 ppt

slide tài chính tiền tệ Chương 3 ppt
... Nội dung 3. 1 Những vấn đề chung NSNN 3. 2 Thu NSNN 3. 3 Chi NSNN 3. 4 Bội chi NSNN 3. 1 Những vấn đề chung NSNN 3. 1.1 Khái niệm NSNN 3. 1.2 Đặc điểm NSNN 3. 1 .3 Vai trò NSNN 3. 1.1 Khái niệm ... đảm bảo công xã hội 3. 2 Thu NSNN 3. 2.1 Khái niệm thu NSNN 3. 2.2 Phân loại thu NSNN 3. 2 .3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu NSNN 3. 2.4 Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN 3. 2.1 Khái niệm thu ... 3. 2 .3 Các nguyên tắc thiết lập hệ thống thu NSNN     Nguyên tắc ổn định lâu dài Nguyên tắc đảm bảo công Nguyên tắc rõ ràng chắn Nguyên tắc đơn giản 3. 3 Chi NSNN 3. 3.1 Khái niệm chi NSNN 3. 3.2...
 • 24
 • 189
 • 0

slide tài chính tiền tệ

slide tài chính tiền tệ
... Tài hệ thống tài Hệ thống Tài (1a) Tài Nhà Nước (2a) (2b) X1 Tài dân cư (4b) X2 Thị trường Tài X4 X3 (1b) Tài tiền tệ 18 19 Tài doanh nghiệp (3b) (3a) Tài tiền tệ Tài TGTC (4a) 20 Chương 1: Tài ... ngược lại Tài tiền tệ Bản chất tiền lương giá sức lao động 5 Chương 1: Tài hệ thống tài 1.4 Tiền đề đời, tồn phát triển tài Kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển  tiền đề tiên Tài tiền tệ janvier ... nhà nước  tiền đề định hướng - Bao gồm: * Phân phối lần đầu * Phân phối lại Tài tiền tệ Tài tiền tệ Chương 1: Tài hệ thống tài Chức vai trò tài - Xét tính chất dòng chu chuyển tiền tệ phân thành...
 • 7
 • 108
 • 0

slide tài chính tiền tệ

slide tài chính tiền tệ
... Nội dung Sự phát triển tiền tệ Tiền HH thông thường Tiền vàng Tiền đúc KL giá Tiền giấy Tiền chuyển khoản Tiền hàng hóa thông thường - Điều kiện đáp ứng: Những ... “đồng”, ký hiệu quốc gia “đ”, ký hiệu quốc tế "VND" Hệ thống tiền tệ Việt Nam lưu hành bao gồm loại tiền : tiền giấy tiền kim loại A Tiền Giấy - Polymer   Giấy bạc 500.000 đồng Ngày phát hành ... phủ Nhược điểm: -Tiền giấy thường không bền -Có thể bị làm giả -Dễ rơi vào tình trạng bất ổn 5 Tiền chuyển khoản Tiền chuyển khoản thực chất số ghi tài khoản ngân hàng Ngày nay, tiền chuyển khoản...
 • 20
 • 1,611
 • 0

slide tài chính tiền tệ (1) - BẢN POWER POINT- CÓ THỂ CHỈNH SỬA

slide tài chính tiền tệ (1) - BẢN POWER POINT- CÓ THỂ CHỈNH SỬA
... chức tiền tệ Các phép đo lợng tiền cung ứng Chế độ tiền tệ II Tài Bản chất tài Các chức tài i Tiền tệ Sự phát triển hình thái tiền tệ Trong kinh tế vật: hàng đổi hàng, cha có tiền Tiền tệ ... thống tài chính: thị trờng tài trung gian tài Vai trò phủ hệ thống tài Chính sách tài khoá Chính sách tiền tệ Điều hành hệ thống tài Tài liệu tham khảo Frederic S Mishkin, Tiền tệ, Ngân ... chấp nhận Chế độ tiền tệ Khái niệm: phơng thức mà quốc gia thực việc phát hành quản lý lu thông tiền tệ Chế độ tiền tệ bao gồm yếu tố Bản vị tiền tệ Đơn vị tiền tệ Tên đồng tiền Tiêu chuẩn...
 • 217
 • 702
 • 0

slide tài chính tiền tệ (2)

slide tài chính tiền tệ (2)
... Cấu trúc hệ thống tài • • • • Thị trường tài Tổ chức tài Công cụ tài Cơ sở hạ tầng tài Thị trường tài • Thị trường tài nơi công cụ tài ñược mua bán, trao ñổi • Căn phân chia ... tổ chức tài phi ngân hàng • • • • • Công ty tài Công ty bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ) Công ty chứng khoán Quỹ ñầu tư Thị trường cầm cố Công cụ tài Cơ sở hạ tầng tài • Cơ sở hạ tầng tài khuôn ... hạn chuyển giao vốn • Thị trường tiền tệ • Thị trường vốn • Tính chất công cụ tài • Thị trường nợ • Thị trường cổ phiếu • Quá trình phát hành lưu thông công cụ tài • Thị trường sơ cấp • Thị trường...
 • 7
 • 208
 • 0

Trắc nghiệm Tài chính tiền tệ (Full)

Trắc nghiệm Tài chính tiền tệ (Full)
... a, b, c Câu 23 chọn dáp án A tài luật tài chúng chịu tác động trực tiếp từ ngân sách nhà nước B quan hệ tài phá sinh trính sử dụng quỹ tiền tệ nên tài tiền tệ C tài hệ thong quan hệ phân phối ... thái giá trị thông qua việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng lợi ích chủ thể xã hội A tiền tệ B tài C hóa tệ D tín tệ Câu 11 : chức tài A chúc phân phối lại B chức phân phối lần đầu ... dân B tài công cụ quản lí điều tiết vĩ mô C a b D đáp án Câu 26: vào hình thức sở hửu hệ thống tài bao gồm A tài công B tài tư C tài doanh nghiệp D a b E a, b c d Câu 27: quỹ tiền tệ sau tài công...
 • 74
 • 1,458
 • 27

Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ -Chương 1:Tổng quan về Tài chính tiền tệ

Slide bài giảng Tài Chính Tiền Tệ -Chương 1:Tổng quan về Tài chính tiền tệ
... thái tiền tệ? Sơ đồ đời tiền tệ: Trao đổi trực tiếp Xuất vật ngang giá chung Tiền tệ đời (tiền vàng) Quan điểm Các Mác đời tiền tệ khác với quan điểm nhà kinh tế đại? 1.1.2 Sự phát triển tiền tệ ... 1.1.3 Các định nghĩa tiền tệ Định nghĩa tiền tệ Các Mác: Tiền tệ hàng hoá đặc biệt, đóng vai trò VNG chung để thực quan h tệ gì? Bạn hiểu tiền trao đổi - Tiền tệ hàng hoá - Tiền tệ hàng hoá đặc biệt ... ưthông tiền tệ vàưổnưđịnhư u tiền tệ 1.5.1 Các chế độ lu thông tiền tệ 1.5.1.2 Các yếu tố chế độ lu thông tiền tệ - Bản vị tiền tệ: Đây yếu tố sở chế độ tiền tệ, để xác định giá trị đồng tiền luật...
 • 109
 • 4,293
 • 2

slide môn Tài Chính Tiền Tệ - ĐHTM potx

slide môn Tài Chính Tiền Tệ - ĐHTM potx
... nghỉlao động nhận nuôi Lao động nữ sinh người dưỡng sức, phục hồi sức 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng nuôi bốn tháng tuổi ngày năm hai khỏe hiểm xã ngày đến mười trợ cấp lần ... TẾ I LÝ THUYẾT LIÊN QUAN I.1 Các giai đoạn chăm sóc y tế Việt Nam giai đoạn: Từ năm 196 1-1 992 Từ năm 199 2-2 002 Từ năm 2002 đến I.1 Các giai đoạn chăm sóc y tế Việt Nam Giai đoạn nay: Bắt đầu ... nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ Người lao sĩ quan nghiệp vụ, sĩ nuôi dướisĩ quan chuyên môn quan, hạ động nhận nuôi quan, hạ bốn tháng tuổi kỹ thuật động đặt vòng tránh thai, thực biện...
 • 20
 • 198
 • 0

slide môn tài chính tiền tệ cô phương chương 2 chươngiingân sách nhà nướcth

slide môn tài chính tiền tệ cô phương chương 2 chươngiingân sách nhà nướcth
... gia tng s 13 /20 08/QH 12 - Lut thu thu nhp doanh nghip s 14 /20 08/QH 12 - Lut thu tiờu th c bit s 27 /20 08/QH 12 - Lut thu thu nhp cỏ nhõn s 04 /20 07/QH 12 - Lut thu xut khu, thu nhp khu s 45 /20 05/QH11 ... 60 Trờn 60 n 120 Trờn 120 n 21 6 Trờn 21 6 n 384 Trờn 384 n 624 Trờn 624 n 960 Trờn 960 Phn thu nhptớnh thu/thỏng (triu ng) n Trờn n 10 Trờn 10 n 18 Trờn 18 n 32 Trờn 32 n 52 Trờn 52 n 80 Trờn 80 ... BBBT l n so vi GDP (20 09): 310% Tng trng GDP 20 10 (d kin): -2. 0% Thõm ht ngõn sỏch 20 10 (d kin): -9.9% Nht Bn Xp hng tớn dng quc gia: AA T l n so vi GDP (20 09): 22 7% Tng trng GDP 20 10 (d kin): 1,6%...
 • 59
 • 226
 • 0

slide bài giảng tài chính tiền tệ và bộ đề thi tài chính tiền tệ

slide bài giảng tài chính tiền tệ và bộ đề thi tài chính tiền tệ
... quỹ tiền tệ lĩnh vực hoạt động xếp vào khâu tài – Khâu Tài DN – Khâu tài bảo hiểm – Khâu tài Tín dụng 1.2.1 KHÁI NIỆM HỆ THỐNG TÀI CHÍNH • Khái niệm khâu tài sau: Khâu tài nơi hội tụ nguồn tài chính, ... quỹ tiền tệ định 1.1.3.2 CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC • Là việc kiểm tra đồng tiền thực trình vận động nguồn tài • Đối tượng giám đốc tài chính: trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ • Chủ thể giám đốc tài chính: ... quỹ tiền tệ từ tiền lương, tiền công, thu nhập thành viên gia đình; • Mục đích chủ yếu quỹ tiền tệ tiêu dùng gia đình bai gi?ng tài ti?n t? p.2 NCS.ThS Nguyễn Thị Kim Liên Trang 25 Tài Tiền tệ...
 • 139
 • 227
 • 0

Slide tổng quan về tài chính tiền tệ

Slide tổng quan về tài chính tiền tệ
... tiền tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.1.1 Sự đời tiền tệ 1.1.2 Định nghĩa tiền tệ 1.1.3 Sự phát triển hình tháI tiền tệ 1.2 Chức tiền tệ 1.3 Cung cầu tiền tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.1.1 Sự đời tiền tệ: ... CHUNG Về TIềN Tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.2 Chức tiền 1.3 Cung cầu tiền tệ II Những vấn đề chung tài 1.1 Khái niệm tài 1.2 Chức tài 1.3 Hệ thống tài 1.4 Chính sách tài quốc gia I, vấn đề chung tiền ... Nội dung bên tài Khái niệm tài 45 Hình thức biểu tài Các hoạt động tài diễn kinh tế Nhận xét: Đó trình thu chi tiền Tiền tệ với chức tiền Nguồn tài Quỹ tiền tệ 46 Nguồn tài Là khả tài mà chủ...
 • 68
 • 195
 • 0

Slide bài giảng tài chính tiền tệ

Slide bài giảng tài chính tiền tệ
... 8: Tài hộ gia đình Chơng 9: Tài quốc tế Chơng 10: Quản lý rủi ro tài Chư ngư1:ư TổNGưQUANưVề TàI CHíNHTIềN Tệ Những vấn đề tiền tệ 1.1 Sự đời, phát triển định nghĩa tiền 1.2 Các chức tiền tệ ... chức tiền tệ 1.3 Các khối tiền tệ 1.4 Cung cầu tiền tệ 1.5 Các chế độ lu thông tiền tệ 1.6 Lạm phát, giảm phát, thiểu phát ổn định tiền tệ 1.1.1 Sự đời tiền tệ Tiền tệ đời đợc trải qua hình thái ... cầu tiền tệ? Tại phải cân đối cung cầu tiền tệ? Các giải pháp để cân đối cung cầu tiền tệ? 1.5 Các chế độ lu thông tiền tệ 1.5.1 Chế độ lu thông tiền tệ 1.5.1.1 Định nghĩa Chế độ lu thông tiền tệ...
 • 86
 • 403
 • 0

Slide lý thuyết tài chính tiền tệ

Slide lý thuyết tài chính tiền tệ
... phiu, hi phiu c NH chp nhn Ch tin t Khỏi nim: l phng thc m mt quc gia thc hin vic phỏt hnh v qun lu thụng tin t Ch tin t bao gm yu t Bn v tin t n v tin t Tờn ng tin Tiờu chun giỏ c Hỡnh ... quc t Ngh nghip lnh vc ti chớnh Lnh vc u t T u t, mụi gii, t v bo lónh phỏt hnh chng khoỏn Qun danh mc u t Ti chớnh doanh nghip Cỏc trung gian ti chớnh Ti chớnh nh nc Phng phỏp tip cn ... kinh doanh, phõn phi cỏc ngun lc ti chớnh cho cỏc d ỏn kinh doanh ca doanh nghip, cho n vic qun quỏ trỡnh s dng vn, tt c u phi hng vo vic ti a hoỏ kh nng sinh li ca ng u t Do tớnh cht hot ng...
 • 303
 • 852
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: slide tài chính tiền tệ ftuslide tài chính tiền tệslide bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệslide bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệslide bài giảng tài chính tiền tệsách hay về tài chính tiền tệslide bài giảng môn tài chính tiền tệslide bài giảng nhập môn tài chính tiền tệslide bài giảng tài chính tiền tệ chương 1tổng quan về tài chính tiền tệtài chính tiền tệ bai slidecâu 12 bắt buộc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế các công cụ tài chính tiền tệ nào chịu tác động mạnh mẽ nhất hãy lấy ví dụ minh họatài chính tiền tệtài chính tiền tệlý thuyết tài chính tiền tệđề thi tài chính tiền tệĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộng (LV thạc sĩ)HÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ VI THÙY LINHNHỮNG vấn đề lý LUẬN và THỰC TIỄN về các tội PHẠM về môi TRƯỜNG THEO LUẬT HÌNH sự VIỆT NAMMastering linux securityFactors affecting personal financial management behaviorsnhap mon co so du lieuPRODUCTION OF MICROBIAL BIOMASS AND BEER PRODUCTIONNhững yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt namSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML9Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML7ebook luyện nghe ms huong bí kíp đạt 990 điểmsách ngữ pháp toeic ms helen diep bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmcomplete toeic listening comprehension (link tải audio ở trang cuối)Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML1Tai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu tyTìm hiểu về giao diện v5Phan tich bai hoc tu lao an may
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập