BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN (IUH)

Bài giảng máy điện 1

Bài giảng máy điện 1
... (3.6a) u1 = - e1 - et1 + r1i1 Biãøu diãùn (3.6) dỉåïi dảng säú phỉïc: & & & U1 = −E1 − E t1 + r1 &1 I (3.6b) Thay (3.5a) vo (3.6b), ta cọ : & & U1 = −E1 + jx 1& 1 + r1 &1 I I & & & U1 = −E1 + ( r1 + ... chãú âäü lm viãûc khạc jx 1& 1 I r1 &1 & I I & − E1 & U1 Z1 &1 I 1 α Ψ2 ' − r2 & '2 I − jx '2 & '2 I − & '2 I &0 I 1 &0 I & '2 I jx 1& 1 & I r1I1 & U1 & − E1 Z1 &1 I &1 − & '2 I I α − Z '2 & '2 ... vi a1 (0 ≤ x ≤ a1) : x H x1l σ = ∑ i = N 1i , a1 H x1 = âọ N 1i x × , lσ a1 Trong phảm vi a12 (a1 ≤ x ≤ a1+a12) : H x l σ = ∑ Ni = N1i1 , âọ Hx2 Hx Hx2 = N1i1 − H x3 = Hx3 x Hx1 Ni = 1, lσ a1 Trong...
 • 158
 • 554
 • 5

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 1

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 1
... (T) H1 (A/m) H0 (A/m) H1l1 (A) H0l0 (A) F (A) ∆F (A) 1 0-4 200 7,95 .10 5 40 15 9 19 9 10 1 1, 2 .1 0-4 1, 2 299 9,54 .10 5 59,8 19 1 2 51 49 1, 3 .1 0-4 1, 3 360 10 ,35 .10 5 72 207 279 21 1,4 .1 0-4 1, 4 430 11 ,12 .10 5 ... Lõi Э 31 w =10 00vg Cho H=0,088B+0 ,11 2B3 (kA/m) Tìm i để từ hóa lõi đến Φ =1 0-4 Wb •Tính: l1 =200mm =0,2m; l0=2 .1 0-4 m; S1=S0 =10 0mm2 =1 0-4 m2 •B=Φ/S=1T tính H1 =200A/m tính H0=B/µ0 =7,95 .10 5A/m H1l1+H0l0=wI ... AC, UDC, ) 8/7/2 010 6 :11 PM Chu Quốc Hùng HVKTQS Bài giảng MĐ0 810 Sơ đồ phân loại: MÁY ĐIỆN MÁY ĐIỆN QUAY MÁY ĐIỆN TĨNH MĐ QUAY XOAY CHIỀU MĐ Đ/BỘ MÁY BIẾN ÁP ĐC ĐB 8/7/2 010 6 :11 PM MP ĐB MĐ QUAY...
 • 12
 • 208
 • 4

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 2

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 2
... thành phần điện áp: e2, u2; R2i2, et2 • • • − e2 = u2 + R2i2 − et ⇔ U = − E2 − ( R2 + jX ) I (2) ; − •Tổng trở dq thứ cấp: Z = R2 + jX 8/16 /20 10 Chu Quốc Hùng HVKTQS Bài giảng MĐ 0810 4.Phương ... R2 I 22 ; ∆PST = Rth I 02 ; ∆Pđ = Rn I 12 = kt2 Rn I 12 m = kt2 Pn ; ∆PST = P0 P2 = S cos ϕ t = kt S đm cos ϕt ( kt = I1 I1đm = I2 I đm = S2 ) S đm •Hiệu suất MBA: η = ⇒η = P2 ∆ Pđ P2 P2 = P P2 ... w2 fΦ m dt e1 = − w1 •Đặc điểm sđđ E1, E2 Vai trò sđđ e1, sđđ e2; điện truyền qua MBA E w w U I •Tỷ số BA: k = = ; Coi U1I1=U2I2: k = = = ; w2 U I1 E2 w2 8/16 /20 10 Chu Quốc Hùng HVKTQS Bài giảng...
 • 13
 • 255
 • 3

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 3

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 3
... bọc cách điện dq AX, BY, CZ phân bố VD: stato 12 rãnh (pha A: 1-4 - 7-1 0; B: 3- 6 - 9-1 2; ) 8/12/2010 Chu Quốc Hùng HVKTQS - 0810 Bài giảng MĐ 2.Phần quay (Rôto) •Lõi thép: hình trụ tròn, ghep thép ... HVKTQS - 0810 Bài giảng MĐ c) 15 3. 7.Q/TRÌNH NĂNG LƯỢNG CỦA ĐCKĐB 3p 1.Biểu đồ lượng •CS điện nhận từ lưới: P1 = 3U1 I1 cos ϕ1 •Các tổn hao: ∆Pđ = 3R1I12 ; ' ' ∆Pđ = 3R2 I 22 = m2 R2 I ; ∆PST = 3Rth ... nối mạch qua “Vành trượt - Chổi than” 8/12/2010 Chu Quốc Hùng HVKTQS - 0810 Bài giảng 3. 3.TỪ TRƯỜNG CỦA MÁY ĐIỆN KĐB 1.Từ trường đập mạch dq pha •Xét TT pha (A): dòng điện pha tạo TT có phương...
 • 29
 • 173
 • 5

Tài liệu BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN 2 pptx

Tài liệu BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN 2 pptx
... DUNG MÔN HỌC MÁY ĐIỆN HỌC PHẦN PHẦN 1: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU PHẦN 2: MÁY BIẾN ÁP HỌC PHẦN PHẦN 3: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MĐ XOAY CHIỀU PHẦN 4: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ PHẦN 5: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ TÀI LIỆU THAM ... q.α = 2. 30o = 60o o o 120 120 = = 4(rãnh ) - Góc lệch pha tính số rãnh: λ = α 30 - Vẽ hình s.đ.đ A B 12, 24 1,13 2, 14 3,15 11 ,23 α = 30o 10 ,22 C C 4,16 5,17 9 ,21 8 ,20 A 6,18 7,19 B Bước 2: Vẽ ... Văn Sáu Máy điện 1” NXBKHKT 20 06 Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu Máy điện 2 NXBKHKT 20 06 PHẦN LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU CHƯƠNG 1: DÂY QUẤN MÁY ĐIỆN XOAY...
 • 21
 • 1,003
 • 13

Bài giảng máy điện

Bài giảng máy điện
... việc máy điện Máy điện đồng làm việc song song với máy phát điện đồng khác lưới điện Khi làm việc với lưới điện, máy điện đồng cung cấp điện cho lưới điện (tư cách máy phát điện) tiêu thụ điện ... hai chổi điện dây quấn kích thích nối với nguồn chiều bên Thường sử dụng máy phát điện chiều làm máy kích thích từ máy điện đồng Máy kích từ đặt trục máy điện đồng nối với trục Stato máy điện đồng ... suất máy điện đồng Hình 3.7 Sơ đồ kích thích máy phát điện đồng Trong máy phát điện công suất lớn, máy kích từ chính, có thêm máy kích từ phụ (là máy phát điện chiều công suất nhỏ), dùng để cấp điện...
 • 62
 • 162
 • 1

Bài giảng máy điện xoay chiều - Máy điện đồng bộ doc

Bài giảng máy điện xoay chiều - Máy điện đồng bộ doc
... Bản thân động đồng mômen khởi động cần khởi động chế độ động không đồng đến tốc độ đồng bộ, nhờ dây quấn mở máy  Mômen điện từ (tác động theo chiều kéo từ trường thẳng hàng) máy đồng cho π T ... CƯƠNG VỀ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Máy điện đồng – Khái niệm  Dòng AC chạy phần ứng (thường nằm stato), kích thích DC đặt vào dây quấn kích từ (thường nằm rôto) Rôto cực ẩn thường dùng cho máy phát tuabin, ... Động Góc mômen Máy phát sức từ thông khe hở Bài giảng NUE046 Máy đồng sở Kích từ  Xét máy đồng có cực với dây quấn phần ứng N vòng Từ cảm có dạng hình sin theo góc lệch, sức điện động cảm ứng...
 • 8
 • 340
 • 6

Bài giảng máy điện xoay chiều - Phân loại, kết cấu của máy điện đồng bộ pot

Bài giảng máy điện xoay chiều - Phân loại, kết cấu của máy điện đồng bộ pot
... 2.1 PHÂN LOẠI, KẾT CẤU CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ 2.1 Phân loại  Theo kết cấu, máy điện đồng chia thành hai loại sau: - Máy điện đồng cực ẩn: tốc độ cao, số cực 2p = - Máy điện đồng cực lồi: ... thấp, số cực 2p ≥  Theo chức năng, máy điện đồng chia thành loại sau: - Máy phát điện đồng bộ: biến thành điện - Động điện đồng bộ: biến điện thành - Máy đồng bộ: bù công suất phản kháng, cải ... bệ máy Máy phát điện tuabin Rôto máy phát điện tuabin (cực ẩn) Kết cấu máy phát điện tuabin (cực ẩn) Hình 1 9-5 Máy phát điện tuabin (cực ẩn) Phần kích thích Vỏ máy Lõi thép stato Bộ phận làm máy...
 • 23
 • 431
 • 1

Bài giảng: máy điện đồng bộ pot

Bài giảng: máy điện đồng bộ pot
... MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ phản ứng phần ứng dạng khử từ dọc trục MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Phản ứng phần ứng dạng trợ từ dọc trục MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG ... HSCS tải 0,8 sớm MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Tính lại phần trăm độ thay đổi điện áp máy phát đầy tải điện áp định mức ... Khái niệm chung Máy Điện Máy Biến Áp Động Cơ Không Đồng Bộ Ba Pha Máy Phát Đồng Bộ Ba Pha Máy Điện Một Chiều MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ Dạng máy phát điện dùng hệ thống...
 • 43
 • 289
 • 3

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 6 pot

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 6 pot
... U0 = 60  80V i n áp t i định mức = 30V CK  u1 Ta có i n áp r i cuộn kháng: UCK = I. xCK Back Chương Next MÁY BIẾN ÁP 6. 4: MÁY BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG Máy biến i n áp: - Dùng để biến đ i i n áp ... 1 I I I  p     I I    1  I  1    I    2 I  KT     I2 (6. 3) (6. 3) Cùng mật độ dòng i n theo thiết kế máy biến áp máy biến áp tự ngẫu dùng dây dẫn nhỏ so v i máy biến ... Xét máy biến áp tự ngẫu pha: Tỷ số biến đ i MBA  W1 e1 W1 I1 K   (6. 1) T W2 e1 W2 U1 W1  I2 W2 U1 U2  I1 W1  IP W U 2  IP - Nếu bỏ qua tổn hao  I I (6 .2) U   U  - Dòng i n chạy phần...
 • 15
 • 194
 • 2

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 5 pps

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 5 pps
... th i gian t = số - rn xn  ixung = In(1 + e ) = Inkxg Dung lượng máy biến áp lớn kxg lớn: kxg = 1 ,2 1,8 Back Next MÁY BIẾN ÁP 5 .2 QUÁ I N ÁP TRONG MÁY BIẾN ÁP Khi làm việc lư i i n máy biến ... MÁY BIẾN ÁP 5. 1: QUÁ DÒNG I N TRONG MÁY BIẾN ÁP Đóng máy biến áp vào lư i không t i: d Khi không t i I0 = (5 10 )I m trình độ khipha (5. 1) : góc đóng U sin(t + ) = i0 r + W1 máy biến1 m ... tích sóng i n áp xung kích xuống đất, sau thiết bị trạm máy biến áp chịu tác dụng i n áp có trị số (4  5) Ul Back Chương Next MÁY BIẾN ÁP Do i n áp, cách i n dây quấn máy biến áp bị xuyên...
 • 6
 • 164
 • 1

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 4 pdf

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 4 pdf
... MÁY BIẾN ÁP 4. 1: NGUYÊN NHÂN - SỰ BIẾN Đ I DÒNG I N KHÔNG Đ I XỨNG Nguyên nhân: - Máy biến áp làm việc không đ i xứng t i phân ph i không cho pha - Khi máy biến áp có tổ n i dây Y0/Y0 ...  A0 I Chương Zm0+Z2   a0 I   U a0 Next MÁY BIẾN ÁP 4 .2: HIỆN TƯỢNG MẤT Đ I XỨNG CÁC I N ÁP PHA KHI T I KHÔNG Đ I XỨNG Khi có dòng i n thứ tự không: a) N i Y/Y0: Khi t i không đ i xứng: ... I 3 A I I A0  I 3 a I C Z2 Z1  A0 I Zm0 O a0 I A b c B  a0 I   m0  U a I I B0  b0 I I C0  c0 I a b C Z2  A0 I Zm0  Ia0 o Z1  U A0  A0 I Zm c Z2  a0 I   m0  U a I Zn ...
 • 6
 • 221
 • 1

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 3 doc

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 3 doc
... biến đ i K: Giả sử K khác  E 2I  E2II Ngay không t i dây quấn thứ cấp máy biến áp có dòng cân chênh  E 2I lệch i n áp: E = E 2I - E2II (hình a)  cbI Z nI I I cbI 2 U  cbII Z nII I I ... suất máy (hình b) Back Chương Next MÁY BIẾN ÁP c) i u kiện có trị số i n áp ngắn mạch: Z 1  Z nI Z nII  1 Z ni 1 I (3 .28 ) Dòng i n t i máy biến áp: Máy II:  '2 II I   '2 II I U Z. I ... có: I' 2 I I U nI I  dmi I dmI U ni U dmI U dmI  Nhân vế v i S dmI U dmI I dmI I' 2 I I.U dmI S Ta được:   I dmi S dmi I dmI U U U nI  nI dmI  U ni U ni S  I  U nI  S dmi U ni Trong...
 • 26
 • 157
 • 1

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 2 doc

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 2 doc
... y z MÁY BIẾN ÁP 2. 2 MẠCH TỪ CỦA MÁY BIẾN ÁP Các dạng mạch từ: a) V i máy biến áp pha: có lo i kết cấu mạch từ: kiểu l i kiểu bọc b) V i máy biến áp pha: Máy biến áp có hệ thống mạch từ riêng: ... n i dây máy biến áp pha: A A X a x A A a EA Ea X x a Xx  = 0o  I/ I- 12 Back EA X x Ea a  = 180o  I/ I-6 Chương Next MÁY BIẾN ÁP b) Xác định tổ n i dây máy biến áp pha: B * Máy biến áp pha n i ... chiều v i  + I0 r gây nên tổn hao sắt từ l i thép: Thực tế  nhỏ  I0 x  I0 I I 2x  I 2r 0 Back  ,i0 B () i0   H (i0 ) t U1 I0 I0 r  I0 x Chương m Next MÁY BIẾN ÁP b) Máy biến áp pha: Khi...
 • 16
 • 421
 • 4

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 1 ppsx

Bài giảng máy điện I - Phần 2 Máy biến áp - Chương 1 ppsx
... I2 - Trong máy biến áp lý tưởng: P1 = P2  U1 .I1 = U2 .I2  K   U I1 Back Chương Next MÁY BIẾN ÁP 1 .2: PHÂN LO I MÁY BIẾN ÁP Phân theo công dụng: Máy biến áp i n lực: Dùng để truyền t i phân ... MÁY BIẾN ÁP CHƯƠNG 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ KẾT CẤU CƠ BẢN 1. 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 1 .2: PHÂN LO I MÁY BIẾN ÁP 1. 3: CẤU TẠO MÁY BIẾN ÁP Back Phần II Next MÁY BIẾN ÁP 1. 1: NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC ... ph i i n hệ thống i n lực Máy biến áp tự ngẫu: Biến đ i i n áp phạm vi không lớn dùng để mở máy động i n xoay chiều Máy biến áp chuyên dùng: Là lo i máy biến áp dùng lĩnh vực định: máy biến...
 • 13
 • 165
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bai giang may dien 2đề cương bài giảng máy điệnbài giảng máy điện đặc biệtbài giảng máy điện 1 chiềubài giảng máy điện hàng hảibài giảng máy điện đồng bộbài giảng máy điện một chiềubài giảng máy điện 2bài giảng máy điện 1bài giảng máy điện không đồng bộbai giang may dien 1bài giảng máy điện islide bài giảng máy điện 2bài giảng máy phát điện xoay chiềubài giảng máy tính điện tửDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamĐổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTOEffect of Heat Treatment Conditions on the Properties of FePt Nanoparticles Produced by Sonochemistrybảo hiểm trong vận tải nguyễn văn khoảngEffect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic WasteSự hài lòng của học sinh đối với công tác tổ chức đào tạo tại trường trung cấp Tây NguyênEntrepreneurial Skills for Women’s Business Success Lessons Around the World and Implications for VietnamGóp phần nghiên cứu-tục-nhuộm răng đen-ở-Việt-Nam-_Khảo-sát-trường-hợp-làng-cổ-Đường-LâmHà-Nội-trong-làn-sóng-phát-triển-ngành-dịch-vụ-của-các-đô-thị-tại-khu-vực-châu-Á-Thá_mergedBÀI GIẢNG VI xử lý NGUYỄN hũu CHÂN THÀNHHệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tổng hợp tài nguyên nước Thử nghiệm phân tích quản lý đập Đakmi 4Biên bản họp hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)Biên bản thực hiện kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN (Đại học Giáo dục)Phiếu chứng nhận hoàn thành đề tài khoa học công nghệ cấp trường (Đại học Giáo dục)Healthcare Management System Lessons from Sweden for VietnamHỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trườngĐề cương chi tiết môn học Kỹ thuật dạy học lịch sử (Đại học Giáo dục)Đề cương chi tiết môn học Lý luận công nghệ dạy học hiện đại (Đại học Giáo dục)Đề cương chi tiết môn học Nghiên cứu dạy học lịch sử địa phương (Đại học Giáo dục)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập