Hỏi và trả lời môn Kinh tế Thương mại

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô đại học hàng hải nhóm 1

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô  đại học hàng hải nhóm 1
... tập môn KTVM Khoa KTVTB Trình Bày Phần : Lí thuyết Giới thiệu chung môn học vi 1. 1 Kinh tế học vi mối quan hệ với kinh tế học vĩ - Kinh tế học (KTH) có phận quan trọng KTH vi KTH ... , tạo điều kiện cho kinh tế vi phát triển 1. 2 Đối tượng nội dung KTHVM - KTHVM môn khoa học kinh tế , môn khoa học cung cấp kiến thức lí luận phương pháp kinh tế cho môn quản lí doanh nghiệp ... kinh tế vĩ phụ thuộc vào hành vi kinh tế vi , KTQD phụ thuộc vào phát triển doanh nghiệp , tế bào kinh tế , tế bào sống chịu ảnh hưởng kinh tế vĩ Kinh tế vĩ tạo thành hành lang môi...
 • 27
 • 90
 • 0

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô đại học hàng hải nhóm 2

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô  đại học hàng hải nhóm 2
... Đối tượng nội dung kinh tế học vĩ - Kinh tế học vĩ môn khoa học kinh tế, môn khoa học hay cung cấp kiến thức lý luận phương pháp kinh tế cho môn quản lý doanh nghiệp nganh kinh tế quốc dân ... BÀI TẬP LỚN Môn: Kinh tế vi A Phần1 - Lý thuyết I Giới thiệu chung môn kinh tế vi ? Kinh tế học môn ngành khoa học giúp cho người hiểu cách thức vận hành kinh tế nói chung cách ... kinh tế Kinh tế vĩ tạo hành lang, tạo môi trường, tạo điều kiện cho kinh tế vi phát triển Trong thực tiễn kinh tế quản lý kinh tế, giải vấn đề kinh tế vi mô, quản lý kinh tế vi hay quản...
 • 29
 • 65
 • 2

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô đại học hàng hải nhóm 3

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô  đại học hàng hải nhóm 3
... 2 13 2 13 2 13 Q2 ( − 10Q + 500)dQ = Q dQ − 10 ∫ QdQ + 500 ∫ dQ ∫ 10 10 0 2 13 2 13 2 133 Q 2 13 60 532 47 − 5Q + 500Q = − × 2 13 + 500 × 2 13 = 0 30 30 30 → PS = 629926,2 − 60 532 47 12844 539 = (USD) 30 30 ... ∫ 10 10 2 13 2 13 2 13 214 214 87697 Q 214 − 5Q + 500Q = 2 13 2 13 30 2 13 30 87697 176416 = 30 30 Vậy doanh nghiệp đạt lợi nhuận cực đại thặng dư tiêu dùng CS = 4 536 ,9(USD) , thặng 12844 539 12980646 ... Hay 30 00 − = 30 Q ↔ Q − 144Q − 75000Q + 138 000 = Đường chi phí bình quân ATC = Q1 = 35 4 ↔ Q2 = -212 ,3 ( loại ) Q3 = 1,8 Ta thấy Q3 < Q1 nên hãng bán với sản lượng Q = 35 4 với giá bán Q 35 4 P = 30 00...
 • 27
 • 57
 • 0

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô đại học hàng hải nhóm 5

bài tập lớn môn kinh tế vĩ mô  đại học hàng hải nhóm 5
... Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB - KTHVM nghiên cứu tính quy luật , xu vận động hoạt động KTVM , khuyết tật kinh tế thị trường (KTTT) vai trò điều tiết Do khác với môn khoa học kinh tế vĩ , kinh ... LAC phản ánh quy kinh tế doanh nghiệp 17 Sinh viên : Trần Ngọc Thúy Lớp : KTB 48 - ĐH2 Trường ĐHHH Bài tập môn KTVM Khoa KTVTB LAC LAC LAC LAC LAC Quy kinh tế LAC Q Quy kinh tế với hiệu ... quan hệ chặt chẽ với , môn khoa học quản lí kinh tế quản lí doanh nghiệp xây dựng cụ thể dựa sở lí luận phương pháp luận có tính khách quan KTVM Xây dựng khoa học kinh tế vĩ phải xuất phát thúc...
 • 23
 • 81
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế thương mại (học phần 2) và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế thương mại (học phần 2) và hướng dẫn trả lời
... kinh tế thương mại Vì mối quan hệ kinh tế ngày trở nên phức tạp? - Các mối quan hệ kinh tế ngày trở nên phức tạp vì: Thứ nhất: Ngày xuất nhiều chủ thể thuộc thành phần kinh tế khác tham gia vào ... hội thương mại doanh nghiệp Ở tầm vi mô: thể vai trò thương mại đầu vào thương mại đầu a Vai trò TM đầu vào: - Là khâu qtrình sx KD DNSX TM đầu vào có vai trò qđịnh tới kết sx Thông qua thực thương ... chóng Câu 14: Các loại hình kinh doanh hàng hóa, ưu nhược điểm biện pháp thúc đẩy kinh doanh * Theo mật độ kinh doanh: Kinh doanh chuyên môn hóa: Loại hình kinh doanh chuyên môn hóa: loại hình kinh...
 • 41
 • 441
 • 3

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế thương mại (học phần 1) và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế thương mại (học phần 1) và hướng dẫn trả lời
... kinh tế nhiều thành phần Xuất phát từ kinh tế nhiều thành phần nước ta cho thấy diện nhiều thành phần kinh tế tham gia thực hoạt động kinh tế, thành phần : kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh ... định hướng XHCN +) Từ kinh tế đóng sang kinh tế mở bảo đảm quyền tự chủ DN kinh doanh +) Khuyến khích phát triển thành phần kinh tế, từ kinh tế thành phần phát triển thành kinh tế năm thành phần ... hình kinh tế huy (nề kinh tế KHH tập trung Liên bang Xô viết đưa vào vận hành để phát triển kinh tế mô hình kinh tế coi mô hình kinh tế nước XHCN thời đại đó) - Trong trình phát triển kinh tế thị...
 • 42
 • 572
 • 0

BÀI GIẢNG THAM KHẢO MÔN KINH TẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ: CHƯƠNG I

BÀI GIẢNG THAM KHẢO MÔN KINH TẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ: CHƯƠNG I
... t i  Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp ĐẶC I M DOANH NGHIỆP THƯƠNG M I DỊCH VỤ Kh i niệm  Hoạt động thương m i hoạt động lưu thông, phân ph i hàng hóa nước quốc tế  Hoạt động dịch vụ ngành kinh ... Ưu i m i u kiện vận dụng  Ưu i m  Bộ máy kế toán gọn nhẹ  Tiết kiệm chi phí  i u kiện vận dụng  Tổ chức sản xuất kinh doanh tập trung  Đủ phương tiện kỹ thuật cho việc xử lý thông tin ... Báo cáo t i riêng  Báo cáo t i tổng hợp  Báo cáo t i hợp M i báo cáo t i gồm:     Bảng cân đ i kế toán Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo t i Vận dụng...
 • 26
 • 51
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa để phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa để phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
... bách để củng cố phát triển lành mạnh vững thị trường chứng khoán nói riêng, kinh tế thị trường Việt Nam nói chung 147 3.4 LỘ TRÌNH TỔNG QUÁT VỀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA Xuất phát từ ... dụng kỹ thuật chứng khoán hóa phát triển thị trường tài Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế, luận án thực nội dung chủ yếu sau: Một: Đưa dự báo nhận định khả ứng dụng chứng khoán hóa Việt Nam, ... thống định chế tài chính, NHTM tổ chức định mức tín nhiệm, bảo lãnh phát hành điều kiện khác cho việc ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa thức ứng dụng kỹ thuật chứng khoán hóa Việt Nam 3.4.3 Từ...
 • 27
 • 133
 • 0

Đề kiểm tra môn kinh tế thương mại

Đề kiểm tra môn kinh tế thương mại
... vùng kinh tế mới, tạo điều kiện cho đồng bào có đất sản xuất, ổn định đời sống b, Chính sách đầu tư , tín dụng c, Chính sách phát triển nguồn nhân lực d, Chính sách thuế : Các hoạt động kinh ... hội, giáo dục truyền thống cho hệ sau, tạo ổn định thể chế trị cho đất nước Đây tiền đề vững cho phát triển kinh tế nói chung an sinh xã hội bền vững nói riêng Chúng ta nói đến Xóa đói giảm nghèo ... phần đảm bảo An sinh xã hội lâu dài bền vững đặt bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam Chủ đề:Có thể thấy, BHXH sách An sinh xã hội lớn, thực tế cho thấy đối tượng hưởng lợi từ BHXH chủ yếu tầng lớp...
 • 11
 • 403
 • 0

dề kiểm tra môn kinh tế thương mại

dề kiểm tra môn kinh tế thương mại
... có thẩm quyền khác để giải theo trình tự sau: Thanh tra viên lao động; Chánh tra sở; Chánh tra Bộ lao động thương binh - xã hội (quyết định tra cuối cùng) – theo Điều Mục II Nghị định 04/2005/NĐ-CP ... trường hợp phải thay đổi cấu công nghệ Đây trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động lí kinh tế Điều phù hợp với kinh tế thị trường mà doanh nghiệp phải thay đổi quy trình công nghệ hay thay đổi cấu ... ngừng việc tạm thời, tự nguyện có tổ chức tập thể lao động đề giải tranh chấp lao động tập thể Đây tượng xã hội tồn khách quan kinh tế thị trường Căn vào quy định pháp luật đình công, đình công phân...
 • 14
 • 279
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN KINH TẾ LƯỢNG
... sản phẩm tăng lên 10 ngàn đồng số lượng sản phẩm bán trung bình giảm 120 sản phẩm hay không? 4.Hãy kiểm định phù hợp hàm hồi quy với mức ý nghĩa 5.Từ kết ước lượng, cho biết tuần giá bán không ... số lượng sản phẩm bán nhiều nhất? 6.Người ta ước lượng mô hình sau: (u sai số ngẫu nhiên), có hệ số Với mức ý nghĩa , cho biết mô hình nói lên điều gì? Cho biết giá trị tới hạn: HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN ... nói lên điều gì? Cho biết giá trị tới hạn: HẾT TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT PGS.TS LÊ ANH VŨ GIẢNG VIÊN RA ĐỀ TS.PHẠM VĂN CHỮNG ...
 • 3
 • 574
 • 3

Câu hỏi kiểm tra điều kiện môn kinh tế vi mô

Câu hỏi kiểm tra điều kiện môn kinh tế vi mô
... để ngừng kinh doanh V.2 ĐIỀU TIẾT TRONG THỰC TẾ TOP Vi c điều tiết giá mức Pt hình 6.11, 6.12 khó thực thực tế khó xác định điểm cắt đường chi phí biên đường cầu đường dịch chuyển điều kiện thị ... Hạn chế độc quyền vi c làm cần thiết độc quyền gây thiệt hại kinh tế Hạn chế độc quyền vấn đề quan trọng kinh tế học ứng dụng Các ngành công nghiệp phục vụ tiện ích điện lực, vi n thông, v.v thường ... cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cách hạn chế hành vi hạn chế cạnh tranh Luật cạnh tranh chống độc quyền nước ta phân biệt năm loại hành vi hạn chế cạnh tranh...
 • 11
 • 1,015
 • 8

Đề kiểm tra kiến thức môn Kinh tế vĩ mô

Đề kiểm tra kiến thức môn Kinh tế vĩ mô
... Nhật bản? Điều xảy kinh tế VN mà đồng đô la Mỹ giảm? Kinh tế dài hạn a Sử dụng hình Solow để giải thích tượng sau chiến tranh giới lần thứ tốc độ tăng trưởng kinh tế Đức Nhật nhanh so ... luận lập luận c Gần số nhà kinh tế lo ngại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch tái xuất mà kinh tế giới vào suy thoái Anh chị cho biết nhà kinh tế lại lo ngại vấn đề (HD: sử dụng hình số nhân sách tài ... suất bối cảnh kinh tế suy thoái nay? b Trong bối cảnh suy thoái kinh tế Mỹ, số nhà kinh tế cho cần phải kích thích kinh tế thông qua khoảng chi tiêu để gia tăng sản lượng theo hình số nhân Trong...
 • 3
 • 863
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT) docx

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT) docx
... sau: ˆ Y = 2. 27404 + 0 .22 22 X + 0.5447 Z ( 0, 20 98) ( 0,0550 ) ( 0, 121 5) N = 10, R = 0,961 a) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy riêng? b) Theo bạn hệ số chức vụ có ảnh đến lương không? c) Kiểm định giả ... − 2 R s biến động nghịch chiều  (a) Hệ số (b) Nếu − R tăng lên chứng tỏ việc đưa thêm biến vào làm giảm độ xác ước lượng  (c) Nếu − R giảm chứng tỏ việc đưa thêm biến vào tốt (d) Đại lượng 2 ... câu hỏi sau: ^ Sử dụng hai tính chất thống kê ước lượng LS: (1) E ( β k ) = E ( β k + ^ Var ( β k ) = ∑c nk ε n ) ; (2) đánh giá sai số ước lượng s2 Khi đó, ta đến nhận định đưa thêm biến giải...
 • 3
 • 359
 • 2

các câu hỏi và đáp án bộ môn kinh tế công cộng

các câu hỏi và đáp án bộ môn kinh tế công cộng
... MUA = MUB Câu 42: Đường cầu co giãn nhiều, đường cung co giãn người bán chịu phần lớn gánh nặng thuế Đúng◊ Câu 43: Chi tiêu công cộng hiểu theo nghĩa rộng toàn chi phí cho hoạt động công cộng thông ... chi tiêu công cộng theo nghĩa hẹp◊ Câu 44: Chính phủ phải xác định quy mô công nghệ sản xuất sản phẩm để đem lại lợi nhuận tối đa định trả lời câu hỏi sản xuất nào? sai trả lời câu hỏi sản xuất ... ngang ngưỡng nghèo quốc tế NHTG xác định Câu 28: Nếu nước có ngưỡng nghèo tỉ lệ đói nghèo khoảng cách nghèo Sai nước khác kinh tế khác ngưỡng nghèo khác nên dùng số để so sánh◊ Câu 29: Phân phối theo...
 • 14
 • 499
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần vicem vật tư vận tải xi măng (LV tốt nghiệp)Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Thanh Hoàn (LV tốt nghiệp)Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (thực tập)Phân tích tình tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Hải (LV tốt nghiệp)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015 (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sản xuất, tinh sạch Pfu DNA polymerase tái tổ hợp từ Escherichia coli (LV thạc sĩ)Phát hiện ảnh giả mạo dạng lồng ghép trên miền tần số và sai phân cấp hai (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)LOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện quản lý đánh giá thực hiện công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (LV thạc sĩ)Phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tác động kích thích internet marketing tới hành vi người tiêu dùng – trường hợp công ty cổ phần phát hành sách thành phố hồ chí minh (FAHASA)Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập