Luyện thi tiếng anh vào 10 và chuyên anh 9 (Phần 1)

luyen thi tieng anh 9

luyen thi tieng anh 9
... built a new local library near my school  A new local library 49 Did you meet Liz at the station this morning?  Lan asked Ba 50 The book was interesting to ... word or phrase that best fits the blank in the following passage By using computers people can things faster (31) _by using other means Computers can any calculations (32) _than a skilled ... applied programs (38) _are widely used all over the world We can get any sorts of information ( 39) _the Internet These are the reasons why computers (40) _not only at offices but also at homes...
 • 2
 • 84
 • 0

De va dap an luyen thi Tieng Anh vao lop 10

De va dap an luyen thi Tieng Anh vao lop 10
... poison the………………(4)with chemicals and other substances, and damages the……………….(5)with too many fertilizers and pesticides………… (6) also pollules his sursoundings……………(7) various other ways, For example, ... junk and litter on the land and………… (9) the waler, They operate the machines and motor vehicles and…………… (10) the air with disturbing noise VII : Rewrite the sentences, Keep the mecening unchanging ... II: ( 10 points) 1B 6A 2B 7C 3A 8C 4D 9A 5A 10D Question III: ( 10 points) 1- for/ with; 2- under; 4- during 5- beside; 7- of; 8- ontof/into 3- among; 6- in; Question IV: ( points) 1-piano →...
 • 5
 • 718
 • 13

LUYEN THI TIENG ANH VAO LOP 10 PTTH

LUYEN THI TIENG ANH VAO LOP 10 PTTH
... Listen to this ! I think this news (surprise) you Question 3: Use the correct form of the words in brackets to complete sentences He is looking thinner ( appreciate) The water in this lake is ... until People think that the owner of that house is abroad The owner 10 “ I think you should go by train, Peter” ,she said She advised §Ò sè 13: M«n tiÕng anh Thêi gian lµm bµi: ... in the city - I remember 10 She said nothing, but stood looking at him - Without Đề 17 M«n: TiÕng Anh Thêi gian: 150 ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò.) (§Ò thi gåm 02 trang) Question 1:...
 • 51
 • 359
 • 3

ĐỀ LUYỆN THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10

ĐỀ LUYỆN THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10
... Sea-wolf II B C C C A D D A A 10 D 11 A 12 B III to about with for in on at of Test 10 B C 11 D 16 C B B 12 D 17 C B B 13 C 18 B A B 14 C 19 D D 10 D 15 B 20 A A B D 10 C Test 11 I B A II A A C ... that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact that ... advised him (create) 10 a lot of free space around the store Brian followed the advice, and within a year, the store was the most successful B&Q store in the country 15 10 Test 19 I Give...
 • 21
 • 216
 • 0

Bộ đề luyện thi tiếng anh vào lớp 10 Thpt Tphcm

Bộ đề luyện thi tiếng anh vào lớp 10 Thpt Tphcm
... to think B thinking C for thinking D that thought V - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one (0,4) 11 123sach.vn Tuyển chọn giới thi u 31 Can you use this ... 123sach.vn Tuyển chọn giới thi u 27 28 29 30 A programs A programs A work A to think B people B reasons B have worked B thinking C students C games C are working C for thinking D typewriters D ... People say that they bought this shop last year - It is said that they bought this shop last year / - They are said to have bought this shop last year 32 "How much you think it will cost?" he said...
 • 39
 • 58
 • 0

De cuong on thi Tieng anh 9 vao lop 10 (cuc hay)

De cuong on thi Tieng anh 9 vao lop 10 (cuc hay)
... traditional dresses have been (modern) 102 This house (build) 100 years ago 103 Do you know more (inform) about the accident? 104 He often tells lies He is a (honest-thật thà) person 105 Chris ... impression(ấn tợng) on interviewers 91 I am glad (meet) you again 92 Janes brother (lose) his job last month and since then he (be) out of work 93 This is the best computer I (ever use) 94 The ... German - Despite 42 I didnt have an umbrella with me, so I got wet - If 43 They built this school in 199 0 - This school was 44 Man is destroying the environment day by day - The environment ....
 • 20
 • 1,036
 • 29

Tài liệu Chuyên đề luyện thi tiếng Anh docx

Tài liệu Chuyên đề luyện thi tiếng Anh docx
... paralyzed with fear Ü Within – vòng: within twenty minutes; within one kilometer Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t Trang Chuyên Luy n thi T t nghi p THPT Luy n thi III C NG C i h c, ... five kilometers – m c ích: I bought this jacket for you Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t Trang Chuyên Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Luy n thi T t nghi p THPT Luy n thi i h c, Cao ng 2009 – t i âu ó: ... nhóm ng i): The money was shared among three people Ü Around – vòng quanh: We walked around the block – vây quanh, bao quanh: There is a fence around the garden – kh p: I looked around the house...
 • 8
 • 442
 • 4

Luyện thi tiếng anh lên lớp 10

Luyện thi tiếng anh lên lớp 10
... dùng such that + Trước adj/adv có too, so, very, quite bỏ + Nếu danh từ số không đếm không dùng (a/an) + Nếu sau adj danh từ lấy danh từ đầu câu vào đại từ vào chủ từ ex: He is a very lazy boy ... class is as tall as Tom: không lớp cao Tom => Tom is => Tom is the tallest in the class Tom cao lớp +1 EXP Cấu trúc cần nhớ : chữ hỏi + ever Đây cấu trúc mà dịch sang tiếng Việt có nghĩa " cho dù ... bạn ăn thực phẩm bạn không mập lên đâu) => với danh từ (food), làm túc từ Whatever food are served, I don't want to eat ( cho dù đem ra, không muốn ăn) => với danh từ (food), làm chủ từ Whatever...
 • 7
 • 150
 • 5

ĐỀ LUYỆN THI TIẾNG ANH SỐ 10 ppsx

ĐỀ LUYỆN THI TIẾNG ANH SỐ 10 ppsx
... because there is no viable alternative After 100 years, what is the future of the car? We have asked the experts, now let us know what the ordinary motorist thinks 36 Why a lot of people use the car ... away D lengthy Prepared By Mr Kim 10/ 12/2007 48 49 50 A On A a A separated B As B the B another C By C some C different D When D any D other c b d c a d c b d 10 a 11 d 12 b 13 c 14 b 15 c 16 ... examinations 29 I don’t (A) think I have (B) ever (C) red one of his (D) books 30 I (A) never have been (B) to see that film (C) at (D) the local cinema Prepared By Mr Kim 10/ 12/2007 ...
 • 6
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề luyện thi tiếng anh vào lớp 10 chuyênluyện thi tiếng anh vào lớp 10bài tập luyện thi tiếng anh vào lớp 10đề luyện thi tiếng anh vào lớp 10tài liệu luyện thi tiếng anh vào lớp 10luyện thi tiếng anh vào 10đề luyện thi tiếng anh vào 10luyện thi tiếng anh vào chuyên ngữôn luyện thi tiếng anh vào lớp 10luyện thi tiếng anh lớp 10luyện thi tiếng anh 10luyện thi tiếng anh 10 giải nhanh tiếng anhluyen thi tieng anh 10 de 9luyen thi tieng anh 10 de 8luyen thi tieng anh 10 de 6Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyênXây dựng web bán hàng điện tử trực tuyến bằng opencart tại trung tâm đào tạo quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế athenaSử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn ở phụ nữ mang thaiChính tả hiệu danh tiếng việt22 đề THI THỬ vật lí GIẢI CHI TIẾT, CLB vật lýTỔNG hợp KIẾN THỨC về CHUYÊN đề SÓNG ÁNH SÁNGQuy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện nayNHỮNG mấu TRUYỆN NGẮN ý nghĩa của NEU confessions (1)ĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014NGHIÊN cứu điều KIỆN tự NHIÊN và tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN bền VỮNG HUYỆN đảo KIÊN hải, TỈNH KIÊN GIANGGiáo dục tính trung thực cho trẻ 5 6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm nonHoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại maritime bank CN long biênNâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiPhòng ngừa và hạn chế rủi ro của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Nam ĐịnhTăng cường quản lý và sd vốn ODA của Cộng Hòa LB đức trong dự án bảo vệ và quản lý tổng hợp cá hệ sinh thái rừng thuộc các tính quảng nam, kon tum và gia laiTăng cường thu hút FDI vào ngành thông tin truyền thông của Việt NamVận động và sử dụng ODA của WB cho thành phố Hồ Chí MinhCÔNG CUỘC xóa đói GIẢM NGHÈO ở HUYỆN THUẬN CHÂU(TỈNH sơn LA) GIAI đoạn 2006 2012ĐÀO tạo cán bộ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực TRONG đại học QUỐC GIA hà nộiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ cán bộ, CÔNG CHỨC cấp xã của HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập