Luyện thi tiếng anh vào 10 theo chuyên đề

De va dap an luyen thi Tieng Anh vao lop 10

De va dap an luyen thi Tieng Anh vao lop 10
... poison the………………(4)with chemicals and other substances, and damages the……………….(5)with too many fertilizers and pesticides………… (6) also pollules his sursoundings……………(7) various other ways, For example, ... junk and litter on the land and………… (9) the waler, They operate the machines and motor vehicles and…………… (10) the air with disturbing noise VII : Rewrite the sentences, Keep the mecening unchanging ... II: ( 10 points) 1B 6A 2B 7C 3A 8C 4D 9A 5A 10D Question III: ( 10 points) 1- for/ with; 2- under; 4- during 5- beside; 7- of; 8- ontof/into 3- among; 6- in; Question IV: ( points) 1-piano →...
 • 5
 • 712
 • 13

LUYEN THI TIENG ANH VAO LOP 10 PTTH

LUYEN THI TIENG ANH VAO LOP 10 PTTH
... Listen to this ! I think this news (surprise) you Question 3: Use the correct form of the words in brackets to complete sentences He is looking thinner ( appreciate) The water in this lake is ... until People think that the owner of that house is abroad The owner 10 “ I think you should go by train, Peter” ,she said She advised §Ò sè 13: M«n tiÕng anh Thêi gian lµm bµi: ... in the city - I remember 10 She said nothing, but stood looking at him - Without Đề 17 M«n: TiÕng Anh Thêi gian: 150 ( kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò.) (§Ò thi gåm 02 trang) Question 1:...
 • 51
 • 355
 • 3

LUYEN THI VAO 10 THEO CHUYEN DE VA CO LOI GIAI

LUYEN THI VAO 10 THEO CHUYEN DE VA CO LOI GIAI
... Sin = ; Cos = ; Tg = ; Cotg = H H K D TÝnh chÊt cđa tû sè lỵng gi¸c: S¸ch vë h«m cc sèng ngµy mai 10 TRƯỜNG THCS AMA TRANG LƠNG GV: TRẦN NGỌC VŨ Tgα = Cotgβ Sinα = Cosβ Cotgα = Tgβ Cosα = Sinβ ... Cosβ Cotgα = Tgβ Cosα = Sinβ 2/Víi α nhọn < sin α < 1, < cos α < *sin2 α + cos2 α = *tg α = sin α /cos α *cotg α = cos α /sin α *tg α cotg α =1 HƯ thøc gi÷a c¹nh vµ gãc: + C¹nh gãc vu«ng b»ng ... cÇn tíi B lóc 10 giê cßn c¸ch B 40 km Ngêi l¸i xe thÊy r»ng nÕu gi÷ nguyªn vËn tèc ®ang ®i th× ®Õn B lóc 10 giê 10 Ngêi ®ã ®· t¨ng vËn tèc thªm 10 kkm/h ®ã ®Õn B lóc 10 giê kÐm 10 TÝnh vËn tèc...
 • 57
 • 73
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10

ĐỀ LUYỆN THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 10
... Sea-wolf II B C C C A D D A A 10 D 11 A 12 B III to about with for in on at of Test 10 B C 11 D 16 C B B 12 D 17 C B B 13 C 18 B A B 14 C 19 D D 10 D 15 B 20 A A B D 10 C Test 11 I B A II A A C ... that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact that ... advised him (create) 10 a lot of free space around the store Brian followed the advice, and within a year, the store was the most successful B&Q store in the country 15 10 Test 19 I Give...
 • 21
 • 216
 • 0

Bộ đề luyện thi tiếng anh vào lớp 10 Thpt Tphcm

Bộ đề luyện thi tiếng anh vào lớp 10 Thpt Tphcm
... to think B thinking C for thinking D that thought V - Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one (0,4) 11 123sach.vn Tuyển chọn giới thi u 31 Can you use this ... 123sach.vn Tuyển chọn giới thi u 27 28 29 30 A programs A programs A work A to think B people B reasons B have worked B thinking C students C games C are working C for thinking D typewriters D ... People say that they bought this shop last year - It is said that they bought this shop last year / - They are said to have bought this shop last year 32 "How much you think it will cost?" he said...
 • 39
 • 57
 • 0

ĐE THI TIENG ANH VAO 10

ĐE THI TIENG ANH VAO 10
... câu42 câu49 câu5 câu10 câu15 câu20 câu25 câu30 câu35 câu40 câu41 câu50 Họ tên Lớp Đề kiểm tra chất lợng lớp ôn thi vào lớp 10 Lần thứ Môn: Tiếng Anh Thời gian 60 phút ... câu49 câu5 câu10 câu15 câu20 câu25 câu30 câu35 câu40 câu41 câu50 Họ tên Lớp Mã đề số 003 Đề kiểm tra chất lợng lớp ôn thi vào lớp 10 Lần thứ Môn: Tiếng Anh Thời gian ... câu42 câu49 câu5 câu10 câu15 câu20 câu25 câu30 câu35 câu40 câu41 câu50 Họ tên Lớp Đề kiểm tra chất lợng lớp ôn thi vào lớp 10 Lần thứ Môn: Tiếng Anh Thời gian 60 phút...
 • 13
 • 499
 • 16

Đề thi Tiếng Anh vào 10 tỉnh Hưng Yên 2009-2010

Đề thi Tiếng Anh vào 10 tỉnh Hưng Yên 2009-2010
... sau Viết đáp án đợc chọn vào thi Last year, we had a nice holiday My friend and I went to the seaside for a month I had been to the seaside several times before, but this was the first time for ... fine houses * Xác định câu (True)/ sai (False) theo nội dung đoạn văn Viết đáp án True/ False vào thi London is the capital of Great Britain The East End is one of the four parts of London Westminster ... Hãy xác định phần gạch chân ứng với đáp án A, B, C D cần phải sửa câu sau Viết đáp án đợc chọn vào thi I used to stayed on a farm with my grandparents when I was a child A B C D I suggested that...
 • 2
 • 323
 • 8

Đề và đáp án thi Tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình

Đề và đáp án thi Tiếng Anh vào 10 tỉnh Thái Bình
... Yes, it have B Yes, it has had C Yes, it had D Yes, it has VI Đọc đoạn văn sau, chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: (46) an earthquake happens, people can die from lack of food, water, ... Before B is causing B predict B more B but C Until C is caused C predicting C much C and ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI D During D caused D was predicted D many D too 132 Câu 1: D Câu 11: D Câu 21: B Câu 31: ... No, it wasn’t B Yes, it was C Yes, it isn’t D Yes, it is VI Đọc đoạn văn sau, chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: (46) an earthquake happens, people can die from lack of food, water,...
 • 12
 • 516
 • 5

Bộ đề thi Tiếng Anh vào 10

Bộ đề thi Tiếng Anh vào 10
... places and things far away lands TV even takes its viewers (5) of this world It brings them coverage of astronauts as the astronauts explore outer (6) In addition to all this things, ... sorts of things In other words, the children (3) go on repeating things (4) , they (5) them “by heart” Today, many teachers wonder if it possible to make children (6) all things ... the latter was a student at Cambridge D, Sue was a student at Cambridge 10 This dress was made of a beautiful A, clothing B, clothes C, cloth D, clothe 11 They must stay at home to study,...
 • 30
 • 606
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: đề luyện thi tiếng anh vào 10de thi tieng anh vao 10 khong chuyenđề luyện thi tiếng anh vào lớp 10 chuyênluyện thi tiếng anh vào lớp 10bài tập luyện thi tiếng anh vào lớp 10đề luyện thi tiếng anh vào lớp 10tài liệu luyện thi tiếng anh vào lớp 10de thi tieng anh vao 10 chuyende thi tieng anh vao 10 chuyen ngude thi tieng anh vao 10 chuyen hung vuongde thi tieng anh vao 10 chuyen tran phude thi tieng anh vao 10 chuyen ngoai nguđề thi tiếng anh vào 10 chuyên sư phạmthi tiếng anh vào 10 chuyênde thi tieng anh vao 10 chuyen nguyen hueVận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhất huyện Bạo lực học đường một vấn nạn nóng đang được xã hội quan tâmNHỮNG bài văn mẫu lớp 8 học kì iBẢN TỰ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2016 hoàn chỉnhKINH TẾ KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANHĐỀ THI MINH HỌA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH KÈM ĐÁP ÁNQuản lý hoạt động giáo dục y đức cho sinh viên trường cao đẳng y tế thái nguyênGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh vĩnh phúcGiảm nghèo bền vững ở huyện tân sơn tỉnh phú thọGãy hai xương cẳng chânGãy hai xương cẳng tayHội chứng chảy máu trong chấn thương bụng kínKhám thần kinh ngoại biênTriệu chứng học gãy xương sai khớpHội chứng vàng da tắc mật ngoại khoaKhám bụng ngoại khoaKhám chấn thương sọ nãoKhám cơ quan tiết niệu, sinh dụcKhám hậu môn, trực tràng và tầng sinh mônKhám mạch máuGiải pháp nâng cao sản lượng lúa ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu long
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập